Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Соціальний захист військовослужбовців

  • 19 лютого 2015
  •   Міністерство оборони України
  • 16390
  • Версія для друку
  •  
Соціальний захист військовослужбовців

Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та інших нормативно-правових актів.

Для військовослужбовців встановлено єдину систему правового і соціального захисту, а також матеріального та інших видів забезпечення з урахуванням займаних військових посад, присвоєних військових звань, загальної тривалості військової служби, в тому числі і в пільговому обрахуванні, задач, що виконуються, умов та порядку проходження ними військової служби.

Належний соціальний захист військовослужбовців вирішується в комплексі з урахуванням потреб та наявних фінансових можливостей держави.

Щодо пенсійного забезпечення.

З метою усунення диспропорції в пенсійному забезпеченні, яка виникла у зв’язку із різними періодами звільнення військовослужбовців з військової служби, Постановою КМУ від 23.04.2012 № 355 «Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» проведено поетапне підвищення раніше призначених військових пенсій, а саме:

  • з 1 липня 2012 року — у розмірі 11 % основного розміру пенсій;
  • з 1 вересня 2012 року — до 23 %;
  • з 1 січня 2013 року — до 35 %.

Невирішені проблеми

Слід зазначити, що за останні 10 років законами України про державний бюджет, деякими іншими нормативно-правовими актами, починаючи з 2000 року, надання пільг і соціальних гарантій призупинялось, або унеможливлювалось у зв’язку із введенням додаткових умов їх отримання, зокрема:

1. Законом України від 17.02.2000 року «Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів» призупинено дію Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» в частині одержання військовослужбовцями продовольчих пайків або, за їх бажанням,грошової компенсації замість них та замість речового майна, а також в частині забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) та членам їх сімей безоплатного проїзду у відпустку.

Довідково. Заборгованість перед офіцерським складом та військовослужбовцями військової служби за контрактом, які проходять службу та звільненими в запас, за невидане їм речове майно у попередніх роках за рішеннями судів складає 15,6 млн. грн.

Заборгованість по виплаті військовослужбовцям грошової компенсації замість продовольчого пайка складає, за рішеннями судів, близько 38 млн. грн.

Міністерством оборони України (Центральним управлінням військових сполучень Збройних Сил України) опрацьовано проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку забезпечення безплатного проїзду військовослужбовців і членів їхніх сімей у чергову відпустку, на нове місце служби та перевезення багажу». Резолюцією Кабінету Міністрів України від 22.11.2012 № 47835/545/1-06 термін опрацювання зазначеної постанови продовжено до 01.09.2013 (в частині набрання постановою чинності з 1 січня 2014 року).

2. Законом України від 11 травня 2007 року № 1014-V «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов’язку і військової служби» скасовано право військовослужбовців на отримання оплачуваних відпусток за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Довідково. У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо надання військовослужбовцям додаткових відпусток), яким передбачається надання додаткових відпусток за сімейними обставинами зі збереженням грошового забезпечення.

3. Законами України про Державний бюджет, починаючи з 2000 року (за виключенням 2002 року), призупинялось чи ставилось в залежність від дотримання додаткових умов (не перебільшення доходів військовослужбовців встановленого законом величини прожиткового мінімуму або наявності права на податкову соціальну пільгу) надання пільг за житлово-комунальні послуги, що призводило до фактичної їх відміни.

Не виконується гарантоване Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» право військовослужбовців строкової військової служби на отримання ними (після звільнення з військової служби) матеріальної допомоги, яка повинна виплачується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Довідково. Міністерством соціальної політики України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати матеріальної допомоги звільненим з військової служби військовослужбовцям строкової служби». Проте, у зв’язку із зауваженнями Міністерства фінансів України щодо відсутності у Державному бюджеті України (зокрема на 2012 рік) коштів на зазначену мету, розробка вказаного нормативно-правового акту призупинена.

Однією з найбільш гострих проблем соціального захисту є забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей. За останні роки визначилася тенденція до щорічного зменшення обсягів будівництва житла.

Протягом тривалого періоду часу не вирішується питання відселення із закритих військових містечок осіб, звільнених з військової служби у запас або у відставку.

Довідково. Відповідно до вимог абзацу четвертого частини п’ятої статті 18 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» вирішення цього питання покладено на місцеві органи влади.

На сьогодні потребують відселення із закритих та віддалених від населених пунктів військових містечок 3314 сімей, з них — 2618 сімей військовослужбовців запасу, 696 — працівників.

Протягом останніх 10 років органами місцевого самоврядування не було здійснено жодного відселення громадян із цих військових містечок.

Лише у державному бюджеті на 2013 рік передбачено 20,0 млн. грн. на відселення цих громадян. Відповідальним за придбання житла для вказаної категорії громадян визначено державну службу з питань інвалідів та ветеранів України.

Залишаються невирішеним питання в частині надання військовослужбовцям кредитів на індивідуальне житлове будівництво.

Довідково. Пунктом 7 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням загальної суми та відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів, призначених у державному бюджеті на утримання Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Зазначений кредит надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби.

Порядок та умови надання військовослужбовцям кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку (квартири) визначаються Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 88 «Про затвердження Порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань»).

Конституційний Суд України неодноразово розглядав за зверненнями суб’єктів права на конституційне подання справи і приймав рішення, у яких визнавав окремі положення законів про Державний бюджет України щодо зупинення або обмеження пільг, компенсацій і гарантій громадян, у тому числі військовослужбовців, такими, що не відповідають Конституції України.

Зокрема, Конституційний Суд України у рішенні від 09.07.2007 № 6-рп/2007 з цих питань зазначив, що аналіз законодавчої діяльності Верховної Ради України свідчить про те, що при прийнятті законів про Державний бюджет України систематично зупиняється дія інших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, які є складовою конституційного права громадян на соціальний захист і достатній рівень життя кожного (статті 46, 48 Конституції України), що призводить до обмеження права на соціальний захист.

Довідково. Рішення Конституційного Суду України від 20.03.2002 № 5-рп/2002 (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій), від 17.03.2004 № 7-рп/2004 (справа про соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних органів), від 01.12.2004 № 20-рп/2004 (справа про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій), від 11.10.2005 № 8-рп/2005 (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання).

З метою посилення соціального захисту військовослужбовців Міністерством оборони України опрацьовуються два законопроекти:

  1. На виконання пункту 2 резолюції Кабінету Міністрів України від 12.07.2012 № 28880/1/1-12 розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України», яким планується посилити соціальний захист військовослужбовців, які звільнятимуться із Збройних Сил України у зв’язку з їх реформуванням.

  2. На виконання Плану переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом на 2013-2014 роки, затвердженого наказом Міністра оборони України від 19.02.2013, опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», яким передбачено запровадити виплату компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення для військовослужбовців військової служби за контрактом (у разі відсутності можливості розміщення зазначеної категорії військовослужбовців в спеціально пристосованих казармах або у сімейних гуртожитках). 

По матеріалам: Міністерства оборони України

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Рубрики