Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Як отримати пенсію по втраті годувальника?

 • 11 вересня 2013
 • 56796
 • Версія для друку
 •  
Як отримати пенсію по втраті годувальника?

На жаль, бувають ситуації, коли з життя йде голова сім'ї і годувальник. Щоб його родина не залишилася без засобів до існування, держава платить непрацездатним громадянам пенсію по втраті годувальника. Кому виплачується така пенсія, як її можна оформити і які зміни були внесені Урядом у 2013 році в порядок призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника буде висвітлено нижче.

Згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) непрацездатними членами сім'ї вважаються:

 • чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону;
 • чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і зайняті доглядом за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8 років;
 • діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Зверніть увагу, що з першого липня поточного року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до законів України щодо призначення та індексації пенсії», яким, зокрема, відкориговано норму пункту 2 частини 2 статті 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника дітям, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

Встановлено, що, починаючи з липня, така пенсія виплачуватиметься цим особам і в період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим, чого раніше не було. Правда, є умова – даний період не повинен перевищувати чотирьох місяців. Окрім того, отримувач пенсії має підтвердити довідками навчальних закладів те, що він дійсно здобуває освіту за денною формою навчання.

Розглянемо це на конкретному прикладі. Дитина, яка отримує пенсію у зв'язку з втратою годувальника, 15 червня 2013 року завершила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», у зв'язку з чим виплату пенсії їй було припинено з 01 липня 2013 року.

10 вересня 2013 року вона надає до органу Пенсійного фонду довідку про те, що з 01 вересня 2013 року продовжила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».

Виплату пенсії їй буде подовжено, починаючи з 01 липня 2013 року.

Умови для призначення пенсії по втраті годувальника

Пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. До членів сім'ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відносяться зазначені вище особи, якщо вони були на повному утриманні померлого годувальника чи одержували від нього допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування. В той же час, дітям пенсію дають незалежно від того, були вони на утриманні годувальника. Така норма прописана в ст. 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення. Усиновлені діти мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника нарівні з рідними дітьми. Пасинок і падчерка також мають право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з рідними дітьми, за умови, що вони не одержували аліментів від рідних батьків.

Треба знати ще про те, що пенсію нададуть тільки якщо у годувальника на день смерті був необхідний мінімум страхового стажу. Згідно із зазначеним вище Законом такий стаж повинен дорівнювати кількості років, які потрібні були б годувальнику для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності. Тобто, якщо годувальник помер (загинув) у віці:

 • до 23 років включно - 1 рік;
 • від 24 років до 26 років включно - 2 роки;
 • від 27 років до 28 років включно - 3 роки;
 • від 29 років до 31 року включно - 4 роки;
 • від 32 років до 33 років включно - 5 років;
 • від 34 років до 35 років включно - 6 років;
 • від 36 років до 37 років включно - 7 років;
 • від 38 років до 39 років включно - 8 років;
 • від 40 років до 42 років включно - 9 років;
 • від 43 років до 45 років включно - 10 років;
 • від 46 років до 48 років включно - 11 років;
 • від 49 років до 51 року включно - 12 років;
 • від 52 років до 55 років включно - 13 років;
 • від 56 років до 59 років включно - 14 років;
 • від 60 років – 15 років страхового стажу.

У разі смерті пенсіонера чи осіб, які померли (загинули) в період проходження строкової військової служби - незалежно від тривалості страхового стажу.

Пенсія залежить від кількості утриманців

За статтею 39 Закону на всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначають одну спільну пенсію.
На вимогу члена сім'ї із загальної суми пенсії виділяють його частку, яку виплачують окремо.

Виділення частки пенсії провадять із першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії.
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається:

 • на одного непрацездатного члена сім'ї - в розмірі 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;
 • на двох та більше непрацездатних членів сім'ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками;
 • дітям - сиротам пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Відповідно до статті 24 Закону для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюють розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника, крім наявного страхового стажу, зараховують період з дня смерті годувальника до дати, коли годувальник досяг би віку, передбаченого статтею 26 Закону.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» у разі, якщо розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, сум індексації, цільової грошової допомоги, інших доплат, крім пенсії за особливі заслуги та щомісячної доплати членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає на одного непрацездатного члена сім'ї 100 %, на двох – 120 %, на трьох і більше – 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, надають щомісячну державну адресну допомогу до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Термін виплати пенсії по втраті годувальника

Пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають на весь період, протягом якого член сім'ї померлого годувальника є непрацездатним, а членам сім'ї, що досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону, – довічно.
Змінюють розмір пенсії або припиняють її виплату членам сім'ї з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії.

Які потрібно надати документи?

Щоб оформити пенсію по втраті годувальника, потрібно надати до управління Пенсійного фонду за місцем проживання відповідну заяву і пакет документів, зокрема:

1. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу, якій призначається пенсія, місце її проживання та вік.
2. Довідку податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера як заявнику, так і померлому годувальнику.
3. Довідку про склад сім'ї померлого годувальника та документи, що підтверджують родинні зв'язки з померлим годувальником.
4. Свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім.
5. Документи про вік померлого годувальника сім'ї (якщо вік не зазначено в свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім).
6. Документи, що підтверджують стаж померлого годувальника.
7. Довідку про заробіток померлого годувальника:

 • для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 (за даними відділу персоніфікованого обліку);
 • Заробітна плата за період роботи до 01.07.2000 буде враховуватися під час обчислення пенсії за таких умов:
 • за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Таке право діятиме лише в період до 01.01.2016;
 • у разі, якщо страховий стаж починаючи з 01.07.2000 становить менше 60 місяців.

8. Документ про перебування членів сім'ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування (довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування);
9. Довідки навчальних закладів про навчання дітей за денною формою навчання;
10. Довідку про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника (якщо вони не працюють) зайняті доглядом за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8 років.

Рішення органів опіки про призначення опікуна.

Пенсію по втраті годувальника призначають з дня, наступного за днем смерті годувальника. Однак тут є обов'язкова умова: звернення за призначенням пенсії має надійти не пізніше ніж через 12 місяців з дня смерті годувальника. У цьому випадку пенсію призначать з дня смерті. Якщо ж зазначений термін пропустити - виплати призначать з дня звернення за пенсією.

До уваги! Одержувачам пенсій у зв'язку з втратою годувальника, яким виповнилося 18 років та які навчаються, на початку кожного навчального року необхідно поновлювати довідки про навчання в закладі.

За матеріалами: Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Рубрики