Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Зміни до порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій

 • 10 вересня 2014
 • 59868
 • Версія для друку
 •  
Зміни до порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій

Постановою правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 р. № 13-1 (зареєстрованою в Мін'юсті України 31.07.2014 р. за № 895/25672), яка набрала чинності з 29 серпня 2014 р., унесено зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1, зареєстрованого в Мін'юсті України 27.12.2005 р. за № 1566/11846.

Цей Порядок викладено в новій редакції.

Унесення змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Порядок) насамперед обумовлене тими змінами, які відбулися останнім часом у пенсійному законодавстві, та у зв'язку з потребою уточнити (конкретизувати) деякі нюанси в цьому питанні.

День звернення за призначенням пенсії.

Пунктом 1.7 Порядку визначено, що днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.
Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Якщо до заяви про призначення пенсії додано не всі потрібні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи слід подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо їх буде подано не пізніше як упродовж трьох місяців з дня повідомлення про потребу подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття заяви про її призначення або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

На бажання особи, якщо поданих документів достатньо для визначення права особи на призначення пенсії, пенсія призначається на підставі цих документів. У разі надходження додаткових документів у визначений строк розмір пенсії переглядається з дати призначення. У разі надходження додаткових документів пізніше ніж упродовж трьох місяців з дня повідомлення про потребу їхнього подання пенсія перераховується зі строків, передбачених ч. 4 ст. 45 Закону (з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма потрібними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з такими документами подано після 15 числа).

Днем звернення за перерахунком пенсії, переведенням з одного виду пенсії на інший, поновленням виплати пенсії, виплатою недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма потрібними документами.

Порядок звернення за призначенням пенсії для громадян України, які проживають на території АР Крим та м. Севастополя

Пунктом 1.3 Порядку затверджено порядок звернення осіб за призначенням (перерахунком), поновленням виплати пенсії, переведенням з одного виду пенсії на інший, наданням соціальних послуг, а також підтвердженням факту неодержання пенсії та соціальних послуг від органів Російської Федерації громадянами України, які проживають на території АР Крим та м. Севастополя і не одержують пенсій та соціальних послуг від Пенсійного фонду Російської Федерації або інших міністерств та відомств, що здійснюють пенсійне забезпечення в Російській Федерації.

Порядком передбачено, що заява про призначення пенсії громадянам України, які проживають на території АР Крим та м. Севастополя і не одержують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника, або надсилається поштою до органів, що призначають пенсію, визначених постановою правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 р. № 13-4 «Про органи, що здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», зареєстрованою в Мін'юсті України 14.07.2014 р. за № 804/25581 (далі — Постанова № 13-4).

До заяви додається документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалася пенсія за місцем проживання на території АР Крим та м. Севастополя.

Постановою № 13-4 визначено органи, які здійснюють пенсійне забезпечення та надання соціальних послуг особам, які проживають на території АР Крим та м. Севастополя, а саме:

 • головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області — щодо пенсійного забезпечення осіб, які одержують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (крім військовослужбовців строкової служби та членів їхніх сімей) або згідно з міжнародними договорами України з пенсійного забезпечення, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 • управління Пенсійного фонду України в Генічеському, Каланчацькому, Новотроїцькому та Чаплинському районах Херсонської області — щодо осіб, які одержують пенсію відповідно до інших законодавчих актів.

Порядок звернення за призначенням пенсії засудженим

З 7 травня 2014 р. набрали чинності зміни, внесені до ст. 122 Кримінально-виконавчого кодексу України (Закон України від 08.04.2014 р. № 1186 «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів») про призначення пенсій засудженим особам під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі.

До цього засуджені, які втратили працездатність під час відбування покарання (встановлення інвалідності чи досягнення пенсійного віку), якщо до засудження їм не було призначено пенсію, право на її призначення мали лише після звільнення їх від покарання. І, звичайно, така особа втрачала право на пенсію на певний термін, або назавжди, якщо ця особа була засуджена на довічне ув'язнення.

 • Згідно з п. 1.4 Порядку заява про призначення пенсії засудженим до позбавлення волі подається через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, до органу, що призначає пенсію за місцезнаходженням виправного закладу.
 • На бажання цих осіб відповідні документи для призначення пенсії можуть подаватися ними безпосередньо відповідно до ст. 122 Кримінально-виконавчого кодексу України. А саме: особа, яка під час відбування покарання набула права на пенсію, подає адміністрації виправного закладу клопотання про забезпечення потрібних умов для призначення їй пенсії за місцезнаходженням цього виправного закладу, в тому числі щодо виклику представників Пенсійного фонду України та офіційного приймання ними в установленому порядку потрібних документів безпосередньо від особи, яка відбуває покарання, або від представника особи, яка відбуває покарання, за нотаріальним дорученням.
 • Адміністрація виправного закладу не більш як протягом 30 днів з дня реєстрації клопотання особи, яка набула права на призначення пенсії відповідно до ч. 1 цієї статті під час відбування покарання, забезпечує зустріч засудженого з представником Пенсійного фонду України та всебічно сприяє належному оформленню і поданню ним відповідних документів або забезпечує умови для оформлення і подання потрібних документів через представника особи, яка відбуває покарання. 
 • Витрати на відрядження представників Пенсійного фонду України для проведення заходів щодо оформлення потрібних документів відшкодовуються в установленому порядку за рахунок отриманих унаслідок цього пенсій відповідними особами, які відбувають покарання. Порядок та розмір компенсації встановлюються Кабінетом Міністрів України (нині такий порядок не встановлено). 
 • Адміністрація установи зобов'язана сприяти своєчасному оформленню документів на отримання пенсії або оформленню компенсації заподіяної шкоди відповідно до законодавства України.

Нова форма довідки про заробітну плату та надання довідки про перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох років

Для підтвердження заробітної плати відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 1 липня 2000 р.

На бажання пенсіонера в період до 1 січня 2016 р. він може подавати довідку про заробітну плату (дохід) до 1 липня 2000 р. із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, місцезнаходження та адреси, за якою можна провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

Якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 місяців, особа подає довідку про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 р.

На бажання особи для додаткового вилучення із періоду заробітку, з якого обчислюється пенсія, періоду догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до абзацу третього ч. 1 ст. 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) — для оптимізації заробітку понад 10% страхового стажу особи за період з 1 липня 2000 до 1 січня 2005 р. подається довідка з місця роботи про період перебування у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Порядок звернення за перерахунком пенсії працюючих пенсіонерів

Якщо на дату звернення особи за перерахунком пенсії відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону (з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії) в реєстрі застрахованих осіб відсутні дані про страховий стаж за 24 місяць після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, на бажання особи перерахунок пенсії проводиться за наявні місяці страхового стажу або після надходження відповідних даних за цей місяць за умови, що дані надійшли не пізніше від трьох місяців з дня звернення за перерахунком пенсії. У цьому разі днем звернення за перерахунком пенсії є день приймання органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.

Звернення за призначенням пенсії в разі втрати годувальника

Пунктом 1.2 Порядку встановлено, що заява про призначення пенсії працюючим особам, а також членам сім'ї в разі втрати годувальника подається заявником до органу, що призначає пенсію, через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації за місцезнаходженням такого підприємства, установи або організації. На бажання особи така заява може бути подана особисто за місцем проживання (реєстрації) або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника.

Надання допомоги в одержанні документів, потрібних для призначення пенсії

Пунктом 3.3 Порядку передбачено, що орган, що призначає пенсію, надає:

 • роз'яснення підприємствам, установам, організаціям та особам з питань призначення та виплати пенсій;
 • бланки документів — за потреби;
 • допомогу особам, зазначеним п. 1.1 і 1.2 розділу І цього Порядку (як працюючим особам, так і непрацюючим — до цих змін допомога органом, що призначає пенсію, надавалася непрацюючим особам), щодо одержання відсутніх документів для призначення пенсії;
 • допомогу щодо визначення права на пенсію до звільнення особи з посади, яка дає право на її призначення (під час визначення права на пенсію за вислугу років), — за потреби.

Документи, які підтверджують факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім'ї (в разі призначення до пенсії надбавки на утриманця чи пенсії в разі втрати годувальника)

Пунктом 2.11 Порядку встановлено, що як документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім'ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані згідно з вимогами ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

У разі неможливості подати такі документи факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється в судовому порядку.

Порядок виділення частки пенсії в разі втрати годувальника

Пунктом 4.4 Порядку визначено, що на всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, призначається одна спільна пенсія. На вимогу члена сім'ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

Якщо член сім'ї, який звертається із заявою про призначення пенсії, повідомив про наявність інших утриманців, які мають право на призначення пенсії, їхнє місце проживання, до органу, що призначає пенсію за місцем проживання інших утриманців, невідкладно надсилається повідомлення про право утриманців звернутись із заявою про призначення пенсії.

Орган, що призначає пенсію за місцем проживання інших утриманців, надсилає заяву про призначення пенсії та документи, які засвідчують право інших утриманців на одержання пенсії в разі втрати годувальника, до органу, що призначає пенсію, від якого надійшло повідомлення про призначення пенсії, протягом трьох робочих днів після їхнього отримання.

Якщо протягом трьох місяців з дати звернення члена сім'ї документи, потрібні для призначення пенсії іншим утриманцям, не надійшли, орган, що призначає пенсію, ухвалює рішення про призначення пенсії.

Якщо заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника іншим утриманцям, які проживають окремо, надійшла після винесення рішення про призначення пенсії, то ухвалюється рішення про перерахунок пенсії у зв'язку зі зміною числа утриманців та за потреби здійснюється виділення частки пенсії утриманцю, який проживає окремо. Документи, що надійшли пізніше, додаються до пенсійної справи, а рішення про виділення частки пенсії надсилається органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації) утриманця для оформлення окремої пенсійної справи.

У разі перерахунку пенсії відповідне рішення направляється до органу, який провадить виплату частки цієї пенсії. У разі припинення виплати частки пенсії документи надсилаються до органу, в якому виплата пенсії продовжується.

За матеріалами: Газета "Праця і зарплата"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Рубрики