Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Запитання-відповіді

  • 10 квітня 2018
  •   Пенсійний фонд України
  • 36153
  • Версія для друку
  •  
Запитання-відповіді

На запитання громадян відповідають фахівці Пенсійного фонду України

Щодо підвищення пенсій державним службовцям

Запитання: Чи буде підвищено розмір пенсії державним службовцям, адже серед них в більшості провідні спеціалісти, а розмір пенсії на рівні звичайних працівників.

Відповідь: Відповідно до частини 5 розділу ІІІ Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” від 02.03.2015 № 213-VІІІ, з 1 червня 2015 року скасовано норми щодо пенсійного забезпечення осіб, зокрема, згідно із Законом України “Про державну службу” від 16.12.1993 №3723-ХІІ (далі – Закон 3723).

Відтак, з 01.06.2015 року органами Пенсійного фонду України пенсії відповідно до Закону 3723 не призначались, а призначені до 01.06.2015 року – не перераховувались.

01.05.2016 року набрав чинності Закон України “Про державну службу” від 10.12.2015 №889-VIII (далі – Закон 889).

Пунктом 2 розділу ХІ Закону 889 визнано таким, що втратив чинність Закон 3723, крім статті 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і 12 цього розділу.

З огляду на положення підпункту 1 пункту 2 розділу ХІ Закону 889, стаття 37-1 Закону 3723, якою визначались підстави для здійснення перерахунку пенсій державним службовцям, втратила чинність.

З 01.10.2017 відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 №2148 –VIII (далі - Закон  2148) пенсії, призначені відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі-Закон 1058), перераховано із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015, 2016 роки (3 764,40) із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1% та проведено перерахунок з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб які втратили працездатність, встановленого на 01.12.2017 року Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, збільшеного на 79 гривень, тобто – 1452 грн.

При цьому, Законом 2148 передбачено автоматичне, у разі доцільності, переведення з пенсій, призначених зокрема, згідно Закону 3723, на пенсію згідно Закону 1058.

Водночас, відповідно до пункту 13 Розділу XV «Прикінцеві положення» Закону
1058, у разі якщо особі призначено пенсію, зокрема, відповідно до Закону України
«Про державну службу», її виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах або за бажанням особи поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмір пенсії, встановлений до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (01.10.2017), не переглядається та пенсія не індексується.

Також зазначимо, що особа, якій призначено пенсію за “спеціальним” законом, може звернутись із заявою та додатково наданими документами про стаж, чи про стаж та заробіток для визначення доцільності переведення на пенсію за нормами Закону 1058.

На виконання положень Закону 2148 органами Пенсійного фонду України проведено відповідні перерахунки пенсій.

Водночас зазначаємо, що в разі надходження проекту відповідного нормативно-правового акту щодо проведення перерахунку пенсій державним службовцям він буде опрацьований Пенсійним фондом України у встановленому порядку.

 

Щодо підвищення пенсій особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства

Запитання: Чи будуть у 2018 році підвищені пенсії особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства?

Відповідь: При вирішенні питань пенсійного забезпечення осіб, в тому числі осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства органи Пенсійного фонду України керуються Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

На виконання Закону України від 03.10.2017 №2148-VІІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” (далі – Закон №2148) органами Пенсійного фонду України з 01.10.2017 здійснено перерахунок пенсій, що призначені відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон №1058), в тому числі особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства, із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки, що становить 3764,40 грн. Середній розмір пенсій по інвалідності зріс на 212,42 грн. (з 1769,89 грн. станом на липень до 1982,31 грн. станом на жовтень), тобто на 12 відсотків.

На виконання положень частини 2 розділу ІІ Закону №2148 з 01.10.2017 при перерахунку пенсій, надбавок, підвищень, щомісячної державної адресної допомоги особам з інвалідністю, в тому числі особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства, органи Пенсійного фонду України застосували розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 01.12.2017 Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (1373,00 грн.), збільшений на 79 гривень (1452,00 грн.).

Зазначений розмір прожиткового мінімуму буде застосовуватись після 01.10.2017, зокрема при призначенні, перерахунку пенсій, встановленні надбавок, підвищень, щомісячної державної адресної допомоги особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання, особам з інвалідністю з дитинства до встановлення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який буде більший за розмір, встановлений на 01.12.2017 та збільшений на 79,00 грн., тобто до 01.12.2018 – дати, з якої розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становитиме 1497,00 грн.

 

Щодо індивідуального розміру пенсії

Запитання: Мій чоловік має понад 35 років стажу, вийшов на пенсію в 2014 році. Хоча роботу не залишив і зараз ще працює водієм. Проте пенсію йому нарахували меншу, ніж у мене, хоча в мене і стаж менший, і заробітна плата теж була суттєво меншою. Як таке може бути?

Відповідь: Розмір пенсії кожного пенсіонера, обчислений за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058), визначається індивідуально з урахуванням набутого особою страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Відповідно до статті 27 Закону 1058, для визначення розміру пенсії за віком коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи множать на заробітну плату (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія.

Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання чинності цим Законом не може перевищувати 0,75, а для осіб, які працювали в особливо шкідливих умовах праці за Списком №1 чи на підземних роботах – 0,85.

Статтею 40 Закону визначена методика обчислення заробітної плати для призначення пенсії, згідно якої помісячно  визначається коефіцієнт заробітної плати як частка від ділення місячної заробітної плати на середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за відповідний місяць.

Таким чином, розмір пенсії кожної особи є індивідуальним і залежить від набутого особою страхового стажу та отримуваної заробітної плати, року виходу на пенсію, а також доплат, підвищень та надбавок до пенсії, право на встановлення яких підтверджено відповідними документами.

Крім того, у разі зміни прожиткового мінімуму проводяться перерахунки доплат, підвищень, надбавок, встановлених до пенсії, розмір яких визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 01.10.2017 проведено перерахунок пенсії особам, яким, зокрема, призначено пенсію згідно Закону 1058, з урахуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки (2014-2016) – 3764,40 грн. та прожиткового мінімуму в розмірі 1452,00 грн. Цей перерахунок проведено автоматично.

 

Щодо надання документа, що засвідчує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім'ї

Запитання: Нещодавно у мене помер чоловік. Я також отримую пенсію, але мені підказали, що я можу перейти на пенсію чоловіка, якщо її розмір більший за мій. Але для цього мені потрібно отримати документ, який би підтверджував, що я перебувала на утриманні чоловіка. Що це за документ?

Відповідь: Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, визначені статтею 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Вказаною вище статтею передбачено, зокрема, що пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані згідно із вимогами статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (пункт 2.11 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1).

У разі неможливості надати зазначені вище документи факт перебування на утриманні померлого годувальника, встановлюється у судовому порядку.

 

Джерело: Пенсійний фонд України

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Рубрики