Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Порядок подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці

  • 10 травня 2017
  •   Ірина Ковпашко
  • 21829
  • Версія для друку
  •  
Порядок подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці

Згідно Постанови правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1 затверджено наступний порядок надання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці

I. Звернення за призначеннямщомісячного довічного грошового утримання

1.1. Заява про призначення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (додаток 1) (далі – щомісячне довічне утримання) подається до управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах,а такожоб’єднаних управлінь (далі –органи, що призначають щомісячне довічне утримання) через уповноважену особу суду за останнім місцем роботи (далі –уповноважена особа).

Заява про призначення щомісячного довічного утримання може бути подана суддею особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

1.2. Щомісячне довічне утримання призначається з дня, наступного за днем звільнення судді з посади у відставку, якщо звернення за призначенням щомісячного довічного утримання відбулося не пізніше трьох місяців з дня звільнення судді з посади.

У разі звернення пізніше трьох місяців з дня звільнення судді з посади щомісячне довічне утримання призначається з дня звернення за його призначенням.

1.3. Днем звернення за призначенням щомісячного довічного утримання вважається день приймання органом, що призначає щомісячне довічне утримання, заяви та документів, перелік яких наведено в розділі IIІ цього Порядку.

1.4. У разі, якщо до заяви про призначення щомісячного довічного утримання додані не всі необхідні документи, орган, що призначає щомісячне довічне утримання, письмово повідомляє про те, які документи необхідно подати додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за щомісячним довічним утриманням уважається день приймання заяви про призначення щомісячного довічного утримання.

1.5. Якщо документи, які необхідно подати додатково, протягом трьох місяців не подані, щомісячне довічне утримання, за згодою судді у відставці, призначається за наявними документами,або приймається рішення про відмову у призначенні щомісячного довічного утримання.

 

IІ. Звернення за перерахункомщомісячного довічного грошового утримання

2.1. Заява про перерахунок щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці та довідка про розмір суддівської винагороди подається до органів, що призначають щомісячне довічне утримання.

2.2. У разі надсилання заяви і документів для перерахунку щомісячного довічного утримання поштою днем звернення за перерахунком вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

2.3. Звернення за перерахунком щомісячного довічного утримання проводиться в разі зміни розміру складових суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді.

2.4. Перерахунок щомісячного довічного утримання проводиться з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому змінилися розміри складових суддівської винагороди судді, який працює за відповідною посадою.

 

ІІІ. Документи, необхідні для призначення(перерахунку) щомісячного довічного утримання

3.1. До заяви про призначення щомісячного довічного утримання судді у відставці додаються:

копія рішення Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади;

наказ про звільнення судді з посади;

 паспорт (або інший документ, що засвідчує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік);

документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637;

довідка про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (додаток 2);

розрахунок стажу судді, який дає право навідставку та отримання щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (додаток 3);

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний органи і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

документи, що засвідчують особливий статус особи:

 посвідчення ветерана війни (для встановлення підвищень згідно із Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”);

посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для встановлення додаткової пенсії згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”);

посвідчення жертви нацистських переслідувань (для встановлення підвищення згідно із Законом України “Про жертвинацистськихпереслідувань”);

документи, що підтверджують наявність особливих заслуг перед Батьківщиною, передбачених статтею 11 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, статтею 8 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.

3.2. До заяви про перерахунок щомісячного довічного утримання додається довідка про суддівську винагороду (додаток 2) працюючого судді за відповідною посадою станом на дату, з якої відбулось підвищення розміру суддівської винагороди.

 

ІV. Приймання, оформлення і розгляд документів органами, що призначають щомісячне довічне утримання

4.1. При прийманні документів орган, що призначає щомісячне довічне утримання:

оформляє заяву про призначення щомісячного довічного утримання;

здійснює попередню перевірку змісту і належного оформлення наданих документів.

4.2. Документи, необхідні для призначення(перерахунку) щомісячного довічного утримання, подаються в оригіналах.

4.3. Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними для призначення щомісячного довічного утримання документами або надання додаткових документів орган, що призначає щомісячне довічне утримання, розглядає подані документи та приймає рішення про призначення щомісячного довічного утримання або відмову в його призначенні.

4.4. Орган, що призначає щомісячне довічне утримання, не пізніше 10 днів після винесення рішення інформує особу про призначення щомісячного довічного утримання із зазначенням його розміру або про відмову в призначенні щомісячного довічного утримання із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

 

V. Виплата щомісячного довічного утримання та її припинення

5.1. Щомісячне довічне утриманнявиплачується у строк не пізніше25 числа місяця, за який виплачується щомісячне довічне грошове утримання, у грошовій формі в порядку, установленому законодавством для виплати пенсій.

5.2. Виплата щомісячного довічного утримання припиняється у випадках, передбачених Законом України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Порядок виплати щомісячного довічного утримання у разі поновлення його виплати, за минулий час, за час перебування особи на повному державному утриманні, за час перебування в місцях обмеження або позбавленняволі, у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, утримання надміру виплачених сум та відрахувань зі щомісячного довічного утримання здійснюється у порядку, передбаченому Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Директор департаменту пенсійного забезпечення І. В. Ковпашко

Джерело: Пенсійний фонд України

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Рубрики