Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Пенсія: запитання - відповіді

  • 07 вересня 2016
  •   Пенсійний фонд України
  • 62770
  • Версія для друку
  •  
Пенсія: запитання - відповіді

Фахівці Пенсійного фонду України відповідають на питання з приводу пенсійного забезпечення

Я - учасник бойових дій, інвалід ІІ групи, пенсіонер. Працюю сторожем, отримую 1400-1800 грн. в місяць. З моєї пенсії проводять відрахування. Чому?

 Відповідно до частини першої статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, тимчасово, у період по 31 грудня 2016 року встановлено особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам.

Водночас, згідно положень зазначеної статті, такий порядок не застосовується до пенсій, призначених інвалідам I та II груп, інвалідам війни III групи та учасникам бойових дій, особам, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Оскільки Ви маєте статус учасника бойових дій, в період Вашої роботи пенсія виплачується Вам в повному розмірі. Жодних утримань з Вашої пенсії не проводиться.

Водночас, в матеріалах Вашої пенсійної справи відсутні дані щодо встановлення Вам ІІ групи інвалідності. Для внесення відповідної інформації до пенсійної справи просимо надати висновок МСЕК про встановлення групи інвалідності.

 

Я - військовий пенсіонер. Відповідно до ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», перерахунок раніше призначених пенсії військовослужбовцям провадиться за документами, що є в пенсійній справі, а також додатковими документами, наданими пенсіонерами під час перерахунку. Відповідно до п.8 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393, перерахунок раніше призначених пенсій військовим у зв’язку із змінами розмірів грошового забезпечення, що сталося після звільнення зі служби осіб офіцерського складу проводиться щорічно, виходячи з установленого за станом на 01 січня поточного року розміру грошового забезпечення відповідних категорій військових. За 2015-2016 роки підвищувалося грошове забезпечення військовослужбовців. А пенсії перераховані не були. Чому?

Згідно зі статтею 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі - Закон), усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення військовослужбовців, або у зв’язку із введенням нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 1 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 № 45, визначено, що перерахунок раніше призначених пенсій проводиться у разі прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення.

Органами Пенсійного фонду України у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 07.11.2007 № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” з 01.01.2008 року проведено перерахунок раніше призначених пенсій в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 № 45.

Після 2008 року відповідного рішення Урядом не приймалось.

 

Я народилась 03.01.1961 року, пропрацювала 15 років на фермі дояркою потім різноробочою. Виховала трьох дітей. Чи маю я  право на пенсію після досягнення 55 років і чи буде зараховано до страхового стажу період догляду за дітьми до досягнення ними 3-річного віку?

Згідно із пунктом “д” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки, які працюють, зокрема доярками (операторами машинного доїння) в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - після досягнення 55-річного віку і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування.

Оскільки Ви не пропрацювали 20 років дояркою (оператором машинного доїння), то права на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до пункту “д” статті 13 Закону не маєте. Право на пенсію за віком Ви набудете після досягнення віку 59 років 6 місяців.

Водночас повідомляємо, що за період до 01.01.2005 час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми до досягнення кожною дитиною трирічного віку зараховується до страхового стажу на підставі записів у трудовій книжці та свідоцтв про народження дітей, тому при зверненні за призначенням пенсії до заяви необхідно долучити копії свідоцтв про народження дітей. З 01.01.2005 до страхового стажу зараховується період отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або допомоги при народженні дитини на підставі даних системи персоніфікованого обліку.

 

Я отримую пенсію з 2005 року. Продовжувала працювати на підприємстві до 2015 року. Хотіла б із розрахунку пенсії виключити період з 2005 по 2009 роки. Чи маю я на це право?

 Страховий стаж після 01.01.2004 обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку (стаття 24 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (далі - Закон).

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії за віком відповідно до статті 40 Закону враховується за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Перерахунки пенсій пенсіонерам, які після призначення пенсії продовжували працювати, здійснюються в порядку, визначеному частиною 4 статті 42 Закону.

Зазначений перерахунок пенсії здійснюється за зверненням пенсіонера. При цьому обов’язково обирається більш вигідніший варіант перерахунку: з урахуванням лише страхового стажу чи страхового стажу та заробітної плати.

У разі, якщо перерахунок пенсії доцільно проводити з урахуванням страхового стажу та заробітної плати, то із з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються(оптимізуються) періоди до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що періоди в сумі складають не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу. Це може бути і період 2005 – 2009 роки.

 

Я пропрацювала в закладах освіти 35 років, в 2015 році мені призначено пенсію за віком. Чи зараховується до страхового стажу, що дає право на виплату грошової допомоги, період роботи в 1980-1986 роках в районному Будинку піонерів на посаді методиста?

Згідно із Порядком обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги та її виплату (далі – Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1191, до страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховуються періоди роботи в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, що передбачені, зокрема, Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 (далі – Перелік № 909) .

Пунктом 3 Примітки до Переліку № 909 передбачено, що робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 року, яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, в тому числі на посаді старшої піонервожатої, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.

До 01.01.1992 пенсії за вислугу років працівникам освіти і охорони здоров’я призначались за Переліком установ, організацій і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим наказом Міністерства соціального забезпечення Української РСР від 31.12.1959 № 135 (далі –  Перелік № 135).

Підрозділом “1) Учбові заклади і дитячі установи” розділу “І. Вчителі й інші працівники освіти” Переліку № 135 не передбачено посаду методиста в Будинку піонерів. Отже, для зарахування періоду роботи на цій посаді у 1980-1986 роках до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років відповідно до пункту “е” статті 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, а відтак, і до страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги згідно із пунктом 7-1 розділу ХV Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” - підстав немає.

 

Я – пенсіонер, розмір моєї пенсії - 4 563,37 грн. Через ЗМІ дізнався про те, що з 1 липня ц. р. набули чинності законодавчі зміни щодо оподаткування пенсій. Але ніяк не можу зрозуміти, чи вплинуть вони на мій розмір пенсії. Надайте роз’яснення.

У 2014 році запроваджено оподаткування пенсій, розмір яких перевищував 10 тисяч гривень, у частині такого перевищення.

У 2015 році відповідно до Закону України № 71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", оподаткуванню підлягали пенсії, розмір яких перевищив три розміри мінімальної заробітної плати (3654,00 грн.) в частині такого перевищення за ставкою 15 %. Якщо ж база оподаткування (сума перевищення) складала більше ніж 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, то ставка податку збільшувалась до 20 % суми, що перевищує цей розмір.

Водночас, запроваджено стягнення військового збору за ставкою 1,5 % із суми, яка є базою з нарахування ПДФО.

З 1 січня 2016 року до об’єкту оподаткування, яким є частина суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, що перевищувала до 1 липня 2016 року суму 4134,00 грн., застосовувалась єдина ставка податку 15 відсотків, військового збору - 1,5 відсотки.

Водночас, 02.06.2016 Верховною Радою України прийнято Закон України № 1411-VІІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій», яким внесено зміни до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 та пункту 167.4 статті 167 Податкового кодексу України, який набрав чинності з 01.07.2016.

До об’єкту оподаткування, яким є частина суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, що перевищує з 1 липня 2016 року суму 10740,00 грн., застосовується ставка податку 18 відсотків, військового збору      - 1,5 відсотки.

Положення цього підпункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Таким чином, виплата Вашої пенсії буде проводитись у призначеному розмірі без справляння з неї податку та військового збору.

 

В 2004 році я звільнився з шахти і більше не працював. В 2005 році мені довічно призначено пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві. За який рік буде застосовано показник середньої заробітної плати (доходу) при обчисленні моєї пенсії за віком, якщо в 2016 році я виявлю бажання перейти на цей вид пенсії?

Згідно з частиною 3 статті 45 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду. При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині 1 статті 40 Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії. Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною 2 статті 40 Закону, тобто середня заробітна плата (дохід) за три календарні роки, що передують року звернення за переведенням вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком.

Водночас, постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 327 “Про підвищення рівнів соціального захисту населення”передбачено зокрема, що пенсії, призначені (перераховані) до 2008 року відповідно до Закону перераховуються із застосуванням показників середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2007 рік.

Враховуючи зазначене і ту обставину, що після звільнення в 2004 році з шахти та визнання Вас інвалідом внаслідок нещасного випадку на виробництві Ви не працювали, то при переведенні Вас в 2016 році вперше з пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві, призначеної в 2005 році відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення”, на пенсію за віком відповідно до Закону - буде застосовано показник середньої заробітної плати (доходу) за 2007 рік – 1197,91 грн.

Джерело: ПФУ

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Рубрики