Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Страховий стаж в Україні для призначення пенсії

  • 24 лютого 2016
  •  
  • 63768
  • Версія для друку
  •  
Страховий стаж в Україні для призначення пенсії

Починаючи з 1 січня 2004 року для призначення пенсії обчислюється страховий стаж

Страховий стаж – це період, упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків не менша, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення відповідної доплати до суми страхових внесків так, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не менша, ніж мінімальний страховий внесок. Здійснювати доплату може лише працівник, звернувшись до органів Пенсійного фонду. Порядок здійснення доплати визначено у розділі 15 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1. У разі, якщо працівник не здійснив такої доплати, страховий стаж визначається пропорційно сплаченим внескам за встановленою формулою.

Мінімальний страховий внесок – сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати й розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

Таким чином, періоди роботи чи іншої діяльності, які проходили після 1 січня 2004 року, зараховуються до страхового стажу, якщо сплачувалися внески до Пенсійного фонду, з урахуванням мінімального страхового внеску.

Що стосується періодів трудової та іншої діяльності, що проходили до 1січня 2004 року, то відповідно до частини четвертої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» ці періоди зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, тобто відповідно до статей 56–63 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Тож, як буде враховано при призначенні пенсії той чи інший період діяльності залежить від того, коли відбувалася така діяльність – до чи після 1 січня 2004 року.

 

Обчислення страхового стажу здійснюється на основі наступних періодів діяльності:

Періоди трудової та іншої діяльності За період до 1 січня 2004 року За період після 1 січня 2004 року
Робота на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання Зараховується на підставі записів трудової книжки. У разі відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються інші документи, видані за місцем роботи, а також архівними установами Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків
Робота за угодами цивільно-правового характеру або на інших умовах Зараховується за умови сплати страхових внесків (на підставі відповідного договору та інших документів, які підтверджують період роботи та сплати страхових внесків) Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків
Підприємницька діяльність Зараховується за наявності довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків, а з 01.07.2000 – підтверджується даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків за встановленою формулою
Робота в’язнів Зараховується на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків
Період одержання допомоги по безробіттю Зараховується за записами трудової книжки, внесеними органом державної служби зайнятості населення про період одержання допомоги по безробіттю Зараховується на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 1 січня 2010 р. – за даними персоніфікованого обліку
Робота на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв Період роботи в колгоспах до 01.01.1965 зараховується до стажу роботи незалежно від кількості вироблених трудоднів. Період роботи в колгоспі після 01.01.1965, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, враховується за фактичною тривалістю (загальна кількість вихододнів ділиться на 25,4) Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків
Творча діяльність членів творчих спілок, а також інших творчих працівників, які не є членами таких спілок Зараховується за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України. Для підтвердження часу творчої діяльності членів творчих спілок та інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок, приймаються довідки про період сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України. До 1 квітня 1992 р. час творчої діяльності членів Спілки письменників, Спілки художників, Спілки композиторів, Спілки кінематографістів, Спілки театральних діячів, а також інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок України, але об’єднані відповідними професійними комітетами, підтверджується довідками (виписками з постанов) секретаріатів правлінь творчих спілок України про встановлення творчого стажу Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків
Військова служба, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ Зараховується на підставі військових квитків; довідок військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, Служби безпеки, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби та інших установ; довідок архівних і військово-лікувальних установ. Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій, у тому числі під час виконання інтернаціонального обов’язку, зараховується до трудового стажу на підставі довідок військових комісаріатів, які видаються в порядку, що визначається Міноборони Зараховується за даними персоніфікованого обліку
Служба у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв’язку і в гірничорятувальних частинах, незалежно від відомчої підпорядкованості та наявності спеціального або військового звання Зараховується на підставі довідок та інших документів, що підтверджують зазначені періоди служби Зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків
Навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі Зараховується лише період з денною формою навчання і підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання. Не зараховується до трудового стажу: час навчання в заочних і вечірніх вищих і середніх спеціальних навчальних закладах; період перебування в академічній відпустці студентів вищих і середніх навчальних закладів; час навчання на річних підготовчих курсах при вищих навчальних закладах; період відпустки, яка надавалася після закінчення вищого і середнього спеціальних навчальних закладів
Не зараховуються до страхового стажу періоди навчання після 1 січня 2004 року в училищах, вищих, середніх та інших навчальних закладах. Зараховуються до страхового стажу лише періоди проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії згідно із законодавством)
Тимчасова непрацездатність Зараховується. При цьому тривалість тимчасової непрацездатності, яка розпочалася в період роботи і продовжувалась після звільнення, встановлюється на підставі довідок, виданих за місцем цієї роботи Зараховується за даними персоніфікованого обліку з урахуванням суми сплачених внесків
Час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку Зараховується на підставі акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду та документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів I групи і дітей-інвалідів) і вік (для престарілих і дітей-інвалідів). Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду на підставі відомостей, одержаних від органів управління житловим фондом, сільських, селищних Рад народних депутатів, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їхніх сусідів, інших даних. Документами, які підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути виписка із акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідка органів праці та соціального захисту населення або Пенсійного фонду та інші документи. Документами, які підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження або виписка із паспорта чи довідка органів управління житловим фондом та інші Зараховується одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства
Час догляду за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку Зараховується. Працюючим громадянам – за даними трудової книжки, непрацюючим матерям – на підставі свідоцтва про народження дитини або виписки із паспорта (у разі смерті дитини – свідоцтва про смерть), а також документів про те, що до досягнення дитиною 3-річного віку мати не працювала Зараховується за даними персоніфікованого обліку (страхові внески до Пенсійного фонду сплачує Держбюджет)
Час відпустки без збереження зарплати, визначений у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку Зараховується на підставі трудової книжки Не зараховується
Період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю Зараховується, але не більше 10 років, на підставі довідок, виданих командирами (начальниками) військових частин, військово-навчальних (навчальних) закладів, підприємств, установ і організацій в порядку, що визначається Міноборони. Для дружин військовослужбовців, звільнених із дійсної військової служби до 1 січня 1990 р., – на підставі довідок, які видаються військовими комісаріатами. При збільшенні розміру пенсії за віком за понаднормовий стаж (1% за кожний рік роботи) відповідно до частини другої статті 27 Закону зазначений період не враховується Не зараховується
Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням Зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах Зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах
Час догляду одному із батьків за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років (ст. 30 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи») Зараховується на підставі: – свідоцтва про народження дитини або паспорта (у разі смерті дитини – свідоцтва про смерть); – посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи або довідки про видачу такого посвідчення; – заяви особи, яка звернулася за призначенням пенсії, про те, що ніхто з батьків не скористався зазначеною пільгою; – документів про те, що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював Не зараховується

 

Окремі періоди роботи (служби, іншої діяльності), які зараховуються до страхового стажу в пільговому обчисленні:

Періоди діяльності Зарахування стажу

За період до 1 січня 2004 року:

– час військової служби у складі діючої армії у період бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов’язку, а також перебування в партизанських загонах і з’єднаннях;

– час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на примусовому лікуванні громадянам, необґрунтовано притягнутих до кримінальної відповідальності, необґрунтовано репресованим і згодом реабілітованим;

– період роботи громадян, незалежно від віку, в т. ч. як вільнонайманого складу у військових частинах, і служба, крім військової служби, передбаченої пунктом першим цієї таблиці, в роки Великої Вітчизняної війни та в інші періоди ведення бойових дій;

– час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у т. ч. дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території у період Великої Вітчизняної війни;

– час проживання в м. Ленінграді в період блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 08.09.1941 по 27.01.1944;

– час роботи в м. Ленінграді в період блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 08.09.1941 по 27.01.1944

У потрійному розмірі        

У потрійному розмірі         

У подвійному розмірі          

У потрійному розмірі          

У подвійному розмірі        

У потрійному розмірі

Робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду. Робота протягом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств і організацій – за списком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 № 278 Робота до 1 січня 2004 року протягом повного навігаційного періоду та протягом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості – зараховується до стажу як за рік роботи, а після 01.01.2004 – за фактичною тривалістю роботи
Робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я

При обчисленні страхового стажу – у подвійному розмірі за період роботи до 1 січня 2004 року і в однократному розмірі за період з 1 січня 2004 року.

При обчисленні спеціального стажу для призначення пільгових пенсій і за вислугу років – за період роботи як до, так і після 1 січня 2004 року – у подвійному розмірі

Час роботи (служби, у т. ч. державної) з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у зоні відчуження зараховується до страхового стажу

з 26 квітня 1986 р. до 1 січня 1988 р.

з 1 січня 1988 р. до 31 грудня 2003 р.

У потрійному розмірі          

У полуторному розмірі

Робота на Крайній Півночі та в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, а також робота на підприємствах, в установах, організаціях, на працівників яких були поширені пільги, встановлені для працюючих на Крайній Півночі та в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі. Пільгове обчислення стажу роботи провадиться на підставі трудової книжки або письмового трудового договору, або довідки, в яких зазначено період роботи в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, та користування пільгами

Робота з 01.08.1945, а на підприємствах, в установах, організаціях, на працівників яких були поширені пільги, встановлені для працюючих на Крайній Півночі та у віддалених місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, за час з дня поширення цих пільг.  

Робота до 01.03.1960 зараховується до стажу в подвійному розмірі за умови, якщо працівник мав право на пільги, встановлені для працюючих у цих районах, місцевостях, на підприємствах, в установах, організаціях.

Робота з 01.03.1960 до 01.01.1991 – зараховується в полуторному розмірі за умови, що працівник мав право на встановлені пільги

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Рубрики