Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Основні Пріоритети діяльності Пенсійного фонду України та план роботи Фонду на 2016 рік

  • 23 лютого 2016
  •  
  • 16565
  • Версія для друку
  •  
Основні Пріоритети діяльності Пенсійного фонду України та план роботи Фонду на 2016 рік

Пенсійний фонд України оприлюднив план роботи на 2016 рік

Основні Пріоритети діяльності  Пенсійного фонду України

I. Забезпечення стабільного фінансування та своєчасної  виплати пенсій, збалансування  бюджету  Пенсійного  фонду
   
II. Подальше реформування пенсійної системи
   
III. Покращення якості обслуговування громадян,  системи надання послуг
   
IV. Впровадження ефективних технологій адміністрування пенсійної системи, зменшення адміністративних видатків
   
V. Підвищення прозорості пенсійної системи

 

 План роботи Пенсійного фонду України на 2016 рік

 

Пріоритет І

Забезпечення стабільного фінансування та своєчасної виплати пенсій, збалансування бюджету Пенсійного фонду

 

Мета 1.

Виконання бюджету Пенсійного фонду України на 2016 рік та формування бюджету на наступні роки з урахуванням визначених макропоказників на плановий період та планових асигнувань з Державного бюджету

Завдання:
1. Розробляти план-графік поденного фінансування виплати пенсій з урахуванням даних  Держаної фіскальної служби України  щодо прогнозних поденних показників надходження єдиного внеску, погоджувати його з Міністерством соціальної політики України та надавати Міністерству фінансів України і Державній казначейській службі України
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Король Т. І., Андрійчук Т.М.

Критерії оцінки: подання Державній фіскальній службі України  графіку фінансування, узгодженого з Міністерством соціальної політики України та надавати Міністерству фінансів України і Державній казначейській службі України не пізніше ніж за 2 робочі дні до початку наступного місяця.

Термін виконання: щомісячно

2. Забезпечувати поденне фінансування пенсійних виплат згідно з планом-графіком фінансування
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Король Т. І.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: протягом виплатного періоду рівномірно  розподілено  денну потребу між відділеннями УДППЗ «Укрпошта», не допускаючи похибки в день більше 0,1 відсотка середньоденної потреби в коштах на місцях, забезпечено та проконтрольовано одержання пенсійних виплат.

Термін виконання: щоденно, протягом виплатного періоду.

3. Сформувати проекти бюджетів головних управлінь Пенсійного фонду України на 2016 рік відповідно до граничних обсягів показників бюджету, кошторисів видатків на  фінансування, та довести до головних управлінь
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Король Т. І.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: своєчасність формування граничних обсягів показників бюджетів головних управлінь та кошторисів видатків на фінансування адміністративних витрат.

Термін виконання: в місячний термін після доведення граничних обсягів показників бюджету, затверджених Пенсійним фондом України.

4. Забезпечити формування проекту бюджету та кошторису Пенсійного фонду України на 2017 рік та прогнозу показників бюджету на              2018-2019 роки. Подати на розгляд Міністру соціальної політики України в установленому порядку
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Король Т. І., Андрійчук Т. М., Рябцева Т. Б.

Критерії оцінки: своєчасна розробка проекту бюджету з урахуванням визначених показників.

Термін виконання: до 1 вересня

5. Здійснювати щомісячну звірку з Державною казначейською службою  щодо наданих та погашених позик
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Король Т. І.

Критерії оцінки: своєчасність проведення звірки.

Термін виконання: щомісячно до 2 числа.

6. Забезпечити постійний моніторинг та аналіз показників за звітними даними виконання бюджету Пенсійного фонду України та аналіз факторів, що впливають на виконання/невиконання бюджету Пенсійного фонду України, вносити пропозиції щодо реагування на ситуацію що склалася
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Король Т. І., Андрійчук Т. М.

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: виявлення причин виконання/перевиконання бюджету; збільшення бази нарахування єдиного внеску за даними звітності страхувальників; зменшення обсягів заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску.

Термін виконання: щомісячно.

 

Мета 2.

Наповнення бюджету Пенсійного фонду України

Завдання:
1.

Затвердити показники з надходження власних коштів в розрізі областей та забезпечити їх  виконання в повному обсязі

   

Відповідальні: Шамбір М. І., Король Т. І., Андрійчук Т. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: виконання на 100 % доведених показників.

Термін виконання: протягом року.

2. Вжити заходи щодо зменшення заборгованості економічно-активних платників до бюджету Пенсійного фонду України
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Андрійчук Т. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: зменшення боргу на 25 %  до кінця року   (в т.ч. на 10 %  у першому півріччі).

Термін виконання: протягом року.

3. Забезпечити взаємодію з Міністерством юстиції України,  арбітражними керуючими, структурними підрозділами з питань банкрутства територіальних  управлінь юстиції щодо погашення заборгованості підприємствами, на яких поширюються процедури, визначені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом”, та завершення ліквідаційних процедур
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Андрійчук Т. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: зменшення кількості підприємств, щодо яких процедури банкрутства тривають понад 5 років на 15 % (в т.ч. на 5 %  у першому півріччі).

Термін виконання: протягом року.

4.

Забезпечити взаємодію з Державною фіскальною службою України з питань:

-                      прогнозування та надходження єдиного соціального внеску;

-                      завершення процедур адміністрування єдиного соціального внеску в частині стягнення заборгованості за виконавчими документами;

-                      добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні

   

Відповідальні: Шамбір М. І., Андрійчук Т. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки:надходження єдиного внеску в межах похибки не більше 5 % прогнозованих сум;зменшення залишків сум за виконавчими документами, що перебувають на виконанні органів ДВС по стягненню заборгованості  зі сплати єдиного соціального внеску на      30 % до кінця року  (в т.ч. на 15 % у першому півріччі).

Відсутність осіб, які  уклали договір про добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні  за періоди, у яких вони вже були застраховані.

Термін виконання: протягом року.

5. Забезпечити надходження зі сплати  збору на обов’язкове державне  пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій,  відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах,  різниці у розмірах пенсій науковим працівникам та контроль за організацією роботи з цих питань в територіальних органах Фонду
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Андрійчук Т. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: виконання контрольних показників  по надходженню коштів зі сплати збору з окремих видів господарський операцій на 100 %; виставлення до відшкодування 100 % фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, та  різниці у розмірах пенсій науковим працівникам.

Термін виконання: протягом року.

 

Мета 3.

Забезпечення контролю за використанням коштів Пенсійного фонду України

Завдання:
1. Забезпечити проведення внутрішніх аудитів головних та територіальних управлінь Пенсійного фонду України (відповідно до затвердженого плану, погодженого з Державною фінансовою інспекцією України)

Відповідальні: Шуляк А. П.,

начальники головних управлінь

Критерії оцінки: проведення аудиторських досліджень у терміни, визначені зведеним планом.

Термін виконання: протягом року.

2. Забезпечити контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні.
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Андрійчук Т. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки:зменшення кількості порушень за результатами перевірок організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах,  у  яких особи перебувають на повному державному утриманні; повнота вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі виявлених порушень за результатами перевірок.

Термін виконання: протягом року.

3. Здійснювати моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій за результатами проведення внутрішніх аудитів в Пенсійному фонді України та його органах
   

Відповідальні: Шуляк А. П.,

начальники головних управлінь

Критерії оцінки: відповідність заходів, вжитих об’єктом аудиту, наданим аудиторським рекомендаціям та ефект від їх впровадження.

Термін виконання: протягом року.

4. Забезпечити  повноту відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів коштів та виправлення допущених  порушень
   

Відповідальні: Шуляк А. П.,

начальники головних управлінь

Критерії оцінки: повне застосування заходів стягнення згідно діючого законодавства.

Термін виконання: протягом року.

5.

Провести тематичні перевірки в окремих територіальних управліннях Фонду з питань дотримання порядку обліку платежів в картках особових рахунків платників та повноти виставлення платникам до відшкодування  витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, а також  різниці у розмірах пенсій науковим працівникам (в т.ч. у зв’язку зі

зміною розміру пенсії або настання обставин, які впливають на суму відшкодування) та повноти охоплення заходами стягнення заборгованості по платежах до Пенсійного фонду

   

Відповідальні: Шамбір М. І.,Андрійчук Т. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: проведення тематичних перевірок не менш ніж в трьох  управліннях  Фонду.

Термін виконання: за окремим планом департаменту платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб.

6.

Продовжити співставлення даних, що містяться в автоматизованих системах Фонду, зокрема, провести:

-          повторне співставлення даних, що містяться в базах даних одержувачів пенсій та в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

-          співставлення даних, що містяться в базах даних одержувачів пенсій з даними Централізованого банку даних з проблем інвалідності

   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М.,

Ковпашко І. В.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: відповідність інформації, що міститься в зазначених базах даних.

Термін виконання: за окремим планом департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів.

 

 

Мета 4.

Легалізація заробітної плати, зайнятості населення та захист прав застрахованих осіб

 

  Завдання:
1.

Організувати роботу щодо забезпечення захисту прав застрахованих осіб у пенсійному страхуванні шляхом:

- з’ясування причин не зарахування застрахованим особам страхового стажу за періоди роботи;

- перевірок достовірності відомостей про стаж та заробітну плату у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

   

Відповідальні: Шамбір М. І., Андрійчук Т. М., Малецький О.  М.

Критерії оцінки:

- зменшення кількості застрахованих осіб, яким не зараховано періоди  страхового стажу;

- 100 % виконання плану перевірок страхувальників щодо достовірності відомостей про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Термін виконання: протягом року.

2. Забезпечити ефективну співпрацю з контролюючими органами та місцевими органами виконавчої владигромадськими організаціями, спрямовану на додержання трудових прав працівників, легалізацію заробітної плати та забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Андрійчук Т. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: зменшення на 12 %   кількості застрахованих осіб, яким страхувальники виплачують заробітну плату нижче встановленого законодавством мінімуму від показника, що склався станом на 01.01.2016.

Термін виконання: протягом року.

3. Забезпечити ефективну співпрацю з органами виконавчої влади, державної фіскальної служби, соціальними партнерами, спрямовану на профілактику та виявлення «тіньових» коштів для виплати заробітної плати
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Андрійчук Т. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки:  збільшення кількості легалізованих робочих місць та  збільшення надходжень єдиного внеску від легалізації заробітної плати в порівнянні з 2015 роком Термін виконання: протягом року.

4. Забезпечити створення механізму доступу роботодавців, банків, інших організацій до персональних даних громадян в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (за їх згодою), з метою використання для обслуговування громадян та зменшення обсягів «тіньових» коштів для виплати заробітної плати.
   

Відповідальні:Шамбір М. І., Машкін В. Г., Малецький О.М, Андрійчук Т.М., Рябцева Т. Б.

Критерії оцінки: опрацювання законодавчих пропозицій щодо використання даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування для обслуговування громадян банками, роботодавцями та іншими організаціями.

Термін виконання : протягом другого  півріччя

5. Забезпечити наповнення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування даними та здійснювати співставлення інформації з інформаційними базами інших суб’єктів інформаційного обміну, зокрема, з Державною фіскальною службою України, Міністерством юстиції України та фондами загальнообов’язкового соціального страхування
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки:  відсутність помилкових звітів страхувальників на кінець звітного періоду, аналіз своєчасності надходження інформації щодо сплати єдиного внеску.

Термін виконання: протягом року.

 

 

 

Пріоритет ІI

Подальше реформування пенсійної системи

 

 

Мета 1.

Удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

 

  Завдання:
1. Опрацьовувати спільно з Міністерством соціальної політики України зміни, які вносяться до законодавчих та нормативно-правових актів з питань запровадження єдиних принципів пенсійного забезпечення для всіх категорій пенсіонерів та інших напрямів реформування пенсійної системи
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Машкін В. Г., Рябцева Т. Б., Ковпашко І. В., Король Т. І., Малецький О. М.

Критерії оцінки: наявність пропозицій та фінансово-економічних розрахунків до змін, які вносяться до законодавчих та нормативно-правових актів.

Термін виконання: протягом року.

2. Здійснювати моніторинг законопроектів, готувати експертно-аналітичні матеріали щодо проектів з питань, що впливають на систему пенсійного забезпечення, брати участь в опрацюванні та супроводженні проектів законодавчих актів та інших нормативно-правових актів під час їх розгляду у Верховній Раді України та Кабінеті Міністрів України
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Машкін В. Г., Рябцева Т. Б.

Критерії оцінки: наявність підготовлених пропозицій до проектів Законів України та інших нормативно-правових актів, що стосуються Пенсійного фонду України.

Термін виконання: в міру потреби.

3. Забезпечити постійний перегляд відомчих нормативно-правових актів Пенсійного фонду України з метою забезпечення їх відповідності чинному законодавству
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Машкін В. Г., Рябцева Т. Б.

Критерії оцінки: затвердження висновку за результатами перегляду нормативно-правових актів Пенсійного фонду України та нового графіка  перегляду нормативно-правових актів Пенсійного фонду України;

відсутність у відомчих нормативно-правових актах Фонду норм, що суперечать Конституції України та законам України, указам Президента України та постановам Верховної Ради України, актам Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам.

Термін виконання: протягом року.

4. Здійснювати відстеження регуляторних актів Пенсійного фонду України на предмет їх відповідності принципам регуляторної політики
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Машкін В. Г., Рябцева Т. Б.

Критерії оцінки: наявність звітів про відстеження регуляторних актів Пенсійного фонду України, підготовлених у терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Термін виконання: протягом року.

 

 

Мета 2.

Реформування  солідарної  системи

 

  Завдання:
1. Опрацювати із зацікавленими органами та забезпечити внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України  проекту Стратегії  модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Машкін В. Г., Рябцева Т. Б.

Критерії оцінки: подання проекту Стратегії    Міністерству соціальної політики України для внесення на розгляд Уряду.

Термін виконання: протягом І кварталу.

2. Опрацювати законодавчі зміни щодо звільнення Пенсійного фонду України від невластивих йому виплат, запровадження компенсаторів  від застосування пільгового розміру єдиного внеску та визначення джерел покриття втрат від фінансування пенсій, призначених на пільгових умовах особам, які набули пільговий стаж на підприємствах, які ліквідовано та/або знаходяться за межами України тощо
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Андрійчук Т. М., Рябцева Т. Б.

Критерії оцінки:  підготовка пропозицій для внесення змін до законодавства щодо:

- запровадження компенсації Пенсійному фонду України втрат від застосування пільгового розміру сплати єдиного внеску для працюючих інвалідів;

- визначення джерел фінансування пенсій, призначених на пільгових умовах особам, які набули пільговий стаж на підприємствах, які ліквідовано та/або знаходяться за межами України.

Термін виконання: протягом року.

 

 

Мета 3.

Підготовка до запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування

 

  Завдання:
1. Забезпечити супровід у Верховній Раді України проекту Закону України     № 2767 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та єдиних принципів нарахування пенсій»
   

Відповідальні:Шамбір М. І., Машкін В. Г., Рябцева Т. Б., Андрійчук Т. М.,  Малецький О. М., Ковпашко І. В., Король Т. І.

Критерії оцінки: своєчасність опрацювання змін та доповнень до законопроекту.

Термін виконання: протягом розгляду законопроекту  у Верховній Раді України.

2. Після прийняття Закону України № 2767 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» розробити та подати на затвердження нормативно-правові акти
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Машкін В. Г., Андрійчук Т. М.,  Малецький О. М., Ковпашко І. В., Король Т. І.

Критерії оцінки: своєчасність опрацювання проектів нормативно-правових  актів.

Термін виконання: протягом 3-х місяців після прийняття Закону.

3. Забезпечити доопрацювання програмного забезпечення  накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування  згідно внесених змін до законодавства
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Машкін В. Г., Малецький О. М., Андрійчук Т. М.,  Ковпашко І. В., Король Т. І.

Критерії оцінки: розробка програмного забезпечення.

Термін виконання: після внесення змін до законодавства.

4. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу, пов’язану із запровадженням накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
   

Відповідальні:  Шамбір М. І., Машкін В. Г., Усачова Т. М., Андрійчук Т. М., Малецький О. М., Ковпашко І. В.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки:  публікації в засобах масової інформації, виступи на радіо, телебаченні, в трудових колективах, проведення брифінгів, круглих столів, семінарів;

впровадження сучасних технологій адміністрування пенсійної системи , підвищення продуктивності та якості обслуговування в сфері пенсійного забезпечення.

Термін виконання: протягом року.

 

 

 

Пріоритет ІII

Покращення якості обслуговування громадян,

системи надання послуг

 

 

Мета 1.

Підвищення якості обслуговування громадян через впровадження нових стандартів обслуговування

  Завдання:
1. Забезпечити впровадження в експлуатацію централізованої підсистеми  «Призначення та виплата пенсій» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України в органах Пенсійного фонду України
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М.,              Ковпашко І. В.,

начальники головних управлінь 

Критерії оцінки: впровадження системи.

Термін виконання: за окремим графіком.

2. Забезпечити у повному обсязі впровадження та моніторинг застосування нових стандартів з організації прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, в тому числі за дистанційною формою обслуговування через веб-портал послуг Пенсійного фонду
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М., Усачова Т. М., Ковпашко І. В.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: результати моніторингу обслуговування громадян та вирішення питань, які виникають у підвідомчих управліннях Фонду.

Термін виконання: постійно.

3. Забезпечити подальший розвиток дистанційного обслуговування громадян шляхом розширення послуг, що надаються дистанційно, в тому числі, через веб-портал послуг Пенсійного фонду
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М., Ковпашко І. В.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: результати моніторингу дистанційного обслуговування громадян, розширення складу послуг.

Термін виконання: постійно.

4. Забезпечити модернізацію пенсійного посвідчення, запровадити надання послуг та дистанційне обслуговування громадян з використанням пенсійного посвідчення
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М., Ковпашко І. В.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: вдосконалення пенсійного посвідчення, обслуговування громадян з використанням пенсійного посвідчення.

Термін виконання: протягом року.

5. Забезпечити пілотне впровадження систем аудіо та відео фіксації прийому громадян  спеціалістами органів Фонду 
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М., Ковпашко І. В.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: впровадити не менше ніж у 4-х регіонах аудіо та відео фіксацію прийому громадян.

Термін виконання: протягом року.

 

Мета 2.

Забезпечення правильності застосування законодавства у сфері пенсійного забезпечення

 

Завдання:
1. Здійснити перегляд відомчих актів щодо регулювання ними функціональних процесів в органах (службах) Пенсійного фонду України, включаючи регулювання механізмів контролю за прийняттям рішень, розгляду спірних питань та конфлікту інтересів
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Машкін В. Г., Рябцева Т. Б.,

керівники структурних підрозділів.

Критерії оцінки: розробка проектів актів та подання їх в установленому порядку для вирішення питання про прийняття.

Термін виконання: протягом року.

2. Здійснювати моніторинг та аналіз практики застосування законодавства в органах Фонду
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Машкін В. Г., Рябцева Т. Б.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: підготовка оглядів практики застосування законодавства органами Фонду.

Термін виконання: протягом року.

3. Забезпечити представлення інтересів Пенсійного фонду України в судах: підготовку та подання в установлені строки адміністративних позовів, заперечень на позовні заяви, апеляційних та касаційних скарг, оскарження в апеляційному та касаційному порядку рішень, постановлених з порушенням законодавства
   

Відповідальні:  Рябцева Т. Б.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: повнота підготовки позовних документів, дотримання строків їх подання.

Термін виконання: в міру потреби.

4. Проаналізувати стан організації правової роботи в системі Пенсійного фонду України за підсумками 2015 року та визначити заходи щодо її покращення
   

Відповідальні: Рябцева Т. Б.

Критерії оцінки: підготовка листа на підвідомчі органи Пенсійного фонду України з актуальних питань.

Термін виконання: протягом І кварталу.

5. Готувати огляди судової практики з актуальних питань діяльності у справах  за участю органів Пенсійного фонду України
   

Відповідальні: Рябцева Т. Б.

Критерії оцінки: надсилання підвідомчим органам Пенсійного фонду України не менше 2-х оглядів судової практики.

Термін виконання: протягом року.

6. Провести перевірки стану організації правової роботи в органах Пенсійного фонду України.
   

Відповідальні: Рябцева Т. Б.

Критерії оцінки: проведення перевірок у строки, передбачені планом, складання довідок за результатами перевірок організації правової роботи.

Термін виконання: за окремими планом.

 

Мета 3.

Забезпечення своєчасного призначення пенсій, проведення перерахунків та виплати пенсій

Завдання:
1. Забезпечити скорочення строків розгляду заяв про призначення  пенсій при використанні централізованої підсистеми «Призначення та виплата пенсій» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Малецький О. М., начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: скорочення термінів для  призначення  пенсій до 5 днів.

Термін виконання: протягом року.

2. Забезпечити проведення перерахунків пенсій у зв’язку із змінами в законодавстві та за заявами про проведення перерахунків у строки, визначені законодавством України
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Малецький О. М., начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: відсутність випадків порушення  термінів перерахунків пенсій. Своєчасне опрацювання пенсійних справ, визначених для індивідуального опрацювання.

Термін виконання: постійно.

3. Впровадити електронний документообіг при виплаті пенсій
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М., Ковпашко І. В., начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: формування та передача  виплатних відомостей до банків в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису.

Термін виконання: протягом І кварталу.

4. Забезпечити контроль за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатами пенсій внутрішньо переміщеним особам
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Король Т. І., Малецький ОМ.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: щомісячний аналіз динаміки кількості звернень внутрішньо переміщених осіб, дотримання строків взяття їх на облік.

Термін виконання: щотижня.

5. Забезпечити виконання міжнародних зобов’язань України щодо своєчасного переказу пенсій громадянам України, які проживають за кордоном, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають  в Україні
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Король Т. І.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки:відсутність випадків порушення термінів переказу пенсій громадянам України, які проживають за кордоном, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають  в Україні.

Термін виконання: протягом року.

6. Проводити звірку бази даних одержувачів пенсій за міжнародними угодами з базою даних одержувачів пенсій України на предмет виявлення подвійної виплати пенсій
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Малецький О. М.

Критерії оцінки: відсутність подвійних виплат.

Термін виконання: щокварталу.

 

Пріоритет IV

Впровадження ефективних технологій адміністрування пенсійної системи, зменшення адміністративних видатків

 

 

Мета 1.

Запровадження єдиного механізму формування аналітичних та статистичних даних для всіх структурних підрозділів Фонду з метою скорочення звітності, зменшення навантаження на працівників Фонду

Завдання:
1. Побудувати єдині нормативно-довідникові системи та стандартизувати існуючі довідники, забезпечити їх підтримку та оновлення
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М., Ковпашко І. В., Король Т. І., Рябцева Т. Б., Андрійчук Т. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: формування списку довідників, що будуть в першу чергу внесені до системи нормативно-довідникової інформації (стандартні довідники, які супроводжуються центральним апаратом); запровадження використання єдиних центральних довідників.

Термін виконання: протягом року.

2. Розробити та запровадити стандартні вимоги до інформаційно-аналітичних систем, апаратного й програмного забезпечення Пенсійного фонду України
   

Відповідальні: Машкін В. Г.,Малецький О. М., Король Т. І., Андрійчук Т.М., Рябцева Т.Б., Усачова Т.М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: наявність стандартних вимог, зменшення кількості звітів, що використовуються  в органах Фонду з урахуванням централізації.

Термін виконання: протягом року.

3. Запровадити розділи електронної облікової картки застрахованої особи відповідно до вимог законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М., Рябцева Т.Б.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: використання даних  реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Термін виконання: протягом року.

4. Організувати навчання спеціалістів щодо використання технологічних операцій централізованої підсистеми «Призначення та виплата пенсій» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України
   

Відповідальні : Усачова Т. М., Малецький О. М., Ковпашко І. В.

Критерії оцінки: охоплення навчанням 100 %  спеціалістів,  задіяних в обслуговуванні підсистеми.

Терміни виконання: протягом року, за окремим графіком навчань.

 

 

Мета 2.

Підвищення ступеня автоматизації функціональних процесів з метою економії коштів Фонду

 

  Завдання:
1. Розробити вимоги до автоматизації функціональних процесів
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М., Рябцева Т. Б.              

Критерії оцінки: затвердження вимог до інформаційно-аналітичних систем, апаратного та програмного забезпечення, прийняття документів, що визначають уніфікацію технологічних процесів.

Термін виконання:протягом року.

2. Забезпечити проведення міграції даних з локальних баз автоматизованої системи обробки пенсійної документації до централізованої бази даних електронних пенсійних справ з їх одночасною перевіркою. Провести аналіз доцільності створення та переведення архівів пенсійних справ в електронну форму
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М., Ковпашко І. В.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: переведення всіх локальних баз до централізованої системи.

Термін виконання: протягом року згідно з окремим графіком.

3. Провести аналіз автоматизації функціональних процесів районного, обласного та центрального рівнів, та надати пропозиції щодо їх оптимізації та упорядкування, спрямованих на скорочення адміністративних видатків
   

Відповідальні:Машкін В. Г., Малецький О. М.,Усачова Т.М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: внесення пропозицій щодо оптимізації та упорядкування функціональних процесів.

Термін виконання: протягом року.

 

 

Мета 3.

Створення комплексної системи захисту інформації персональних даних  в інформаційно-телекомунікаційній системі, базах даних, реєстрі застрахованих осіб та інформаційно-аналітичних систем та програмного забезпечення, що експлуатуються в Пенсійному фонді України

  Завдання:
1. Розробити та запровадити єдині механізми супроводження й адміністрування користувачів інформаційно-телекомунікаційних систем, моніторингу їх роботи
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: розробка програмного забезпечення щодо контролю за використанням інформації.

Термін виконання: протягом року.

2. Запровадити механізми доступу фахівців органів Фонду до ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України, (внесення, обробка та доступ до даних) з використанням електронного цифрового підпису
   

Відповідальні:  Машкін В. Г., Малецький О. М.,  

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: використання електронного цифрового підпису в системі доступу до інформаційно-телекомунікаційних ресурсів.

Термін виконання: протягом року.

3. Забезпечити створення механізму захищеного доступу громадян до інформаційних ресурсів пенсійної системи, в тому числі через портал електронних послуг Пенсійного фонду України
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: наявність доступу громадян до сервісів дистанційного обслуговування.

Термін виконання: протягом року.

4. Забезпечити створення резервного центру обробки даних
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М.

Критерії оцінки: наявність резервних дублюючих інформаційних ресурсів та баз даних за межами основного центру обробки даних.

Термін виконання: протягом року.

5. Продовжити роботу щодо оновлення парку комп’ютерної техніки (оргтехніки, інших технічних засобів) органів Пенсійного фонду України
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Малецький О. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: зміцнення технічної бази пенсійної системи, оновлення парку комп’ютерної техніки органів Пенсійного фонду України.

Термін виконання: протягом року.

 

 

Мета 4.

Оптимізація функцій структурних підрозділів Фонду, ефективний розподіл повноважень і сфер відповідальності

 

  Завдання:
1. Підготувати  стратегію подальшого розвитку кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України на 2016-2020 роки та план заходів з її реалізації на 2016 рік
   

Відповідальні: Усачова Т. М.,

керівники структурних підрозділів,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: розробити та затвердити стратегію та заходи.

Термін виконання: протягом І кварталу.

2. Продовжити роботу щодо упорядкування структури та розподілу штатних одиниць Пенсійного фонду України, його територіальних органів на основі розроблення нормативів навантаження та інтенсивності праці
   

Відповідальні: Усачова Т. М.,

керівники структурних підрозділів,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: затвердження структури та штатних розписів територіальних управлінь Фонду; визначення нормативів навантаження та інтенсивності праці.

Термін виконання: протягом ІV кварталу.

3. Забезпечити оптимізацію витрат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду із збереженням витрат, пов’язаних з оплатою праці, що склалися у 2015 році, скоротивши, зокрема, видатки на комунальні послуги, енергоносії та оплату за оренду
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Король Т. І., Усачова Т. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: зменшення видатків на оплату комунальних послуг, енергоносіїв та оплати оренди не менше ніж на 5 %.

Термін виконання: протягом року.

 

Пріоритет V

Підвищення прозорості пенсійної системи

 

Мета 1.

Підвищення прозорості пенсійної системи

Завдання:
1. Оприлюднити  звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2015 рік
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Король Т. І., Усачова Т. М.

Критерії оцінки: підготовка аналітичних матеріалів та інформаційних довідок про виконання показників бюджету.

Термін виконання: до 31 березня.

2. Оприлюднювати  показники та інформацію про діяльність Пенсійного фонду України та його органів на веб-сайтах Фонду
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Машкін В. Г., Усачова Т. М.,

керівники структурних підрозділів центрального апарату,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: підготовка  матеріалів, кількість оприлюднених матеріалів.

Термін виконання: щокварталу.

3. Забезпечити підготовку та випуск інформаційно-аналітичних довідників з питань розвитку пенсійної системи
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Машкін В. Г., Король Т.І., Малецький О. М., Андрійчук Т. М.,                

керівники структурних підрозділів центрального апарату.

Критерії оцінки: підготовка аналітичних матеріалів.

Термінвиконання: двічі на рік.

 

 

Мета 2.

Забезпечення системного діалогу Пенсійного фонду України з громадськістю.  Врахування позиції інститутів громадянського суспільства під час розробки законодавчих ініціатив та нормативно-правових актів з питань пенсійного забезпечення

  Завдання:
1. Забезпечити  підготовку аналітичних та статистичних даних для всебічного розгляду питань на засіданнях правління Пенсійного фонду України відповідно до затвердженого плану засідань правління
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Машкін В. Г., Усачова Т. М.,

керівники структурних підрозділів центрального апарату.

Критерії оцінки: своєчасна і всебічна підготовка матеріалів до засідань правління.

Термінвиконання: відповідно до плану засідань правління.

2. Забезпечити проведення консультацій з громадськістю шляхом публічного обговорення проектів нормативно-правових актів
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Усачова Т. М.,

керівники структурних підрозділів центрального апарату, начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: своєчасне інформування населення, дотримання термінів та вимог проведення консультацій з громадськістю.

Термінвиконання: протягом року.

3. Сприяти діяльності  Громадської ради при Пенсійному фонді України 
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Усачова Т. М.,

керівники структурних підрозділів центрального апарату.

Критерії оцінки: відсутність випадків відмов розгляду запропонованих питань на засіданнях Ради, безпідставних переносів засідань, нарікань на якість підготовлених матеріалів за запитами Громадської ради.

Термін виконання: протягом року.

4. Забезпечити дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів)
   

Відповідальні: Шамбір М. І., Машкін В. Г., Усачова Т. М.,

керівникиструктурнихпідрозділів центрального апарату,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: своєчасне оприлюднення  публічної інформації на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України, інформаційних стендах приміщень Фонду, вчасне надання відповідей за запитами юридичних та фізичних осіб.

Термінвиконання: протягом року.

5. Проводити системну інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням та громадськими організаціями
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Усачова Т. М.,

керівники структурних підрозділів центрального апарату, начальники головних управлінь.

Критеріїоцінки: системність, використання широкого кола, форм і методів роботи, актуальністьпитань, якіпотребуютьроз’яснення.

Термінвиконання: протягом року.

6. Провести тематичні перевірки стану роботи із запитами на інформацію та організаційно-інформаційної роботи в головних управліннях Фонду в окремих територіальних управліннях Фонду.
   

Відповідальні: Усачова Т. М.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: відсутність порушень щодо строків та порядку розгляду запитів на інформацію, інших порушень законодавства про інформацію.

Термінвиконання: протягом року.

 

Мета 3.

Реалізація державної антикорупційної політики в органах Пенсійного фонду України

  Завдання:
1. Проводити постійний моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Шуляк А. П.,

керівники структурних підрозділів центрального апарату, начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: відсутність інформації щодо порушення вимог посадовими особами Фонду антикорупційного законодавства.

Термін виконання: протягом року.

2. Забезпечити контроль щодо подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави в органах Фонду за минулий рік
   

Відповідальні: Машкін В. Г., Усачова Т. М., Шуляк А. П.,

начальники головних управлінь.

Критерії оцінки: 100 %  подача декларацій.

Термін виконання: до 1 квітня.

Джерело: ПФУ

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Рубрики