Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Як збільшити майбутню пенсію?

  • 21 вересня 2015
  •  
  • 28843
  • Версія для друку
  •  
Як збільшити майбутню пенсію?

На питання: «Яка мета пенсійної реформи в Україні?»— кожен її громадянин — від «маленької людини» до Президента —відповість просто і лаконічно: «Підвищення рівня пенсій нинішнім і майбутнім пенсіонерам». Інша річ: «Яким має бути рівень пенсій та за рахунок чого його досягти сьогодні й у майбутньому?»

Позитивно ставлячись до намагання держави встановити чіткий зв’язок між розміром пенсії та страховим стажем і заробітком громадян відносно середньої заробітної плати в галузях економіки, дозволимо собі звернути увагу на деякі «моменти». Це ті правила «пенсійної гри», відображені в новому Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які держава завжди намагатиметься коригувати зпозиції власних інтересів. Аналіз цих правил дає змогу отримати відповіді на такі питання.

1. Що потрібно робити чоловікові (жінці), щоб отримувати пенсію в 60 років?

— Щомісяця справно сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду України разом із роботодавцем у розмірах, не нижчих за встановлені законодавством, та мати не менше 15 років страхового стажу.

2. Яким чином залежить розмір моєї пенсії від страхового стажу?

—За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон), але не більш як на 1 % мінімального розміру пенсії за віком (стаття 28 Закону) (з урахуванням змін розміру середньої зарплати в галузях економіки).

3. Якою буде мінімальна пенсія чоловіків (жінок) за умови 35(30) років страхового стажу?

— Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом про Державний бюджет України на поточний рік.

4. Якою буде максимальна пенсія?

— Максимальний розмір пенсії за віком (пункт 3 статті 27 та стаття 28 Закону) (з урахуванням надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

5. Все інше?

— У порядку і розмірах, що визначатимуться урядом.

Неважко зрозуміти, що замість одних обмежень державою запроваджуються інші, причому їхній розмір буде регулюватись нею так, як вважатимуть за потрібне ті, хто буде при владі. Чудес не буває і закони їх не можуть творити, оскільки приймаються людьми, а не Творцем. У розв’язанні пенсійної проблеми все залежить від фінансово-економічних можливостей держави та її платників податків (громадян і роботодавців), оскільки для підвищення пенсій у зв’язку з їх перерахунком Пенсійному фонду потрібно додатково щомісяця мільйони гривень. Хто їх надасть і звідкіля вони надійдуть? Це говорить про те, що держава ніколи не зможе гарантувати нам гідну старість в осяжному майбутньому. Та й самі правила щодо пенсіонерів і всіх інших громадян нею будуть постійно змінюватись залежно від тих чи інших обставин та політичної кон’юнктури.

Зазначимо, що мінімальна пенсійна виплата становить 1074 гривні. На щастя, законом надано право обирати більший із розрахованих розмірів пенсії, але більшість громадян отримує мінімальну заробітну плату.

Отож порахуйте — чи багато серед нас буде задоволених рівнем свого життя на пенсії?

Звичайно, критикувати державу, уряд, інших людей завжди легше, ніж самому щось зробити для забезпечення собі гідної старості, та ще й підключити до цього свого роботодавця!

Сьогодні в Україні майже не застосовується відомий механізм посилення соціального захисту для населення і розширення інвестиційних можливостей для економіки, що позитивно зарекомендував себе в більшості цивілізованих країн, — недержавне пенсійне забезпечення (НПЗ).

Яким чином має формуватись додаткова (недержавна) пенсія?

Досвід цивілізованих країн вчить — тільки не за рахунок складання грошей у свиню-скарбничку. Адже зрозуміло, що кошти, спрямовані таким чином

на формування власних пенсійних накопичень, не тільки не примножаться, але й знеціняться від інфляції. Наприклад, купівельна спроможність однієї марки ФРН у період з 1950 р. до 1984 р. зменшилася майже в 4 рази. Отже, купувати євро та коштовності щомісяця впродовж всієї трудової діяльності й складати їх у залізну (скляну) банку для майбутнього українського пенсіонера не має сенсу.

Гроші, відкладені на старість, мають «працювати» таким чином, щоб отриманий від їх розміщення інвестиційний дохід не тільки був достатнім для покриття інфляційних та операційних втрат, але й приносив прибуток, що слугуватиме фінансовою основою майбутніх виплат. Процес формування пенсійних накопичень (ПН) у найбільш загальному вигляді може бути визначено формулою:

ПН = ПВ+ІД (ПВ),

де ПВ — сума пенсійних внесків;

ІД (ПВ) — інвестиційний дохід, що утворюється від розміщення пенсійних внесків і його наступного інвестування (реінвестування) в інструменти (депозити, цінні папери тощо).

Пенсійні кошти завжди інвестуються таким чином, щоб збільшення ПН відбувалося за законом «складних відсотків». Сила «складних відсотків» (коли прибуток не виплачується одразу, а додається до внеску й наново інвестується) полягає в тому, що кошти з часом збільшуються набагато ефективніше.

Для приблизного визначення часу Т, необхідного для подвоєння капіталу, що утворюється за складним відсотком (без поповнення вкладу!) для норми дохідності, і можна скористатись простою формулою, запропонованою ще у 1900 р. російським актуарієм С.Є.Савічем:

Т=69/і

Більшість фінансових установ, що мають багаторічний досвід накопичувального пенсійного забезпечення, орієнтуються на реальну дохідність інвестицій (за вирахуванням інфляційних та операційних втрат) — 4% річних. Отже, для подвоєння пенсійного капіталу потрібно буде близько 17 років (69:4). Неважко порахувати для інших норм дохідності, наприклад — 10015520%, хоча в довгостроковій перспективі ставки по депозитах банків, швидше за все, зменшуватимуться.

Розділіть суму ПН на кількість місяців (кварталів, років) життя після виходу на пенсію — й отримаєте розмір щомісячної (щоквартальної, щорічної) пенсії, або встановіть для себе бажані розмір та періодичність виплати впродовж 10020 років. Якщо ж «ризикуєте» прожити довше від «запланованого» — скористайтеся послугами страхової компанії. Але будьте певні: «плату за ризик» вона візьме з ваших накопичень сповна. У кожного з нас різні зарплати, а отже — і можливості для накопичення майбутніх пенсій. Тому автором виконано розрахунки для питомих показників вашого доходу (зарплата = 100%), пенсійних внесків та заміщення зарплати (доходу) пенсією з недержавного пенсійного фонду (таблиця 1). Як бачимо, найбільший зиск має той, хто розпочав формувати свої накопичення змолоду або підключив до цього процесу свого роботодавця. Саме «плече підприємства» дасть змогу тим, кому до виходу на пенсію лишилося 5520 років, не опинитися в старості один на один із недосяжним «прожитковим мінімумом» (таблиця 2). Потрібно лише, щоб держава зацікавила у формуванні такого «плеча» наших роботодавців. Інакше нам доведеться й надалі спостерігати за тим, як уряд підвищує трудові пенсії «не менше, ніж на 4,2%», або на 20% від темпів зростання зарплати. Оскільки держава неспроможна сплачувати більшості з нас належні пенсії, то вона просто зобов’язана створити правові, організаційні та економічні умови, необхідні для додаткового (недержавного) пенсійного забезпечення своїх громадян. Прийняття Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (надалі — Закон) є тільки початком відповідей на ті виклики, які постають в ході соціально-економічного розвитку країни. Результатами запланованих перетворень мають стати позитивні зміни та встановлення справедливості в пенсійному питанні.

Таблиця 1

Коефіцієнт заміщення зарабітної плати пенсією з НПФ
(зарплата =100%, реальна дохідність інвестицій = 4%, період виплат — 18 років)

 Розмір пенсійних внесків = (внески працівника + внески роботодавця* ), %  зарплати  Час, що лишився до виходу на пенсію, років:
 45  40  35  30  25  20  15  10  5
 5=(5+0)  49  38  29  22  16  12  8  5  2
 10=(5+5)  98  77  59  45  33  24  16  9  4
 15=(5+10)  147  115  89  67  50  36  24  14 6
20=(5+15)   195  153  118  90  67  47  32  19  8
 25=(5+20)  244 191  148  112  83 59  40  24  11
 30=(5+25)  293  230  177  135  100  71  48  29  13
 45=(5+40)  440  344  266  202  149  106  71  42  19
 50=(10+40)  489  383  296  225  166  118  80  47  21

* «плече підприємства»

Таблиця 2

Залежність «плеча підприємства» від віку та стажу учасника НПФ, % внеску учасника (варіант)

 Вік, років  Стаж роботи учасника в системі роботодавця, років:
 10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45 і більше
 46-50  200  200  200  300  400  -  -  -
 51-55  200  250  300  400  500  600  -  -
 56-60  200  300  400  500  600  700  750  800

 

Реалізація НПЗ в Україні буде здійснюватись:

недержавними пенсійними фондами (НПФ) — шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та їх вкладниками;

страховими організаціями — шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду;

банківськими установами — шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Слід зазначити, що серед усіх фінансових установ саме недержавні пенсійні фонди найбільше підходять для створення корпоративних (професійних) пенсійних систем роботодавцями і профспілками. Недержавне пенсійне забезпечення учасників є для фондів виключним видом діяльності, а самі фонди не мають на меті отримання прибутку для його розподілу між засновниками та акціонерами. Мета НПФ — тільки накопичення коштів для виплат недержавних пенсій учасникам фонду. Всім іншим їм заборонено займатись Законом.

Проте, мабуть, ніде в світі проблема збереження, захисту та примноження накопичень за рахунок доходу, отриманого від їх розміщення (інвестування), не постає так гостро, як у нас. Де взяти кошти для накопичень, куди вкладати свої заощадження, щоб примножити та зберегти їх від «усепожираючої» інфляції, як застрахуватися від сумнівних «фінансистів»? Як забезпечити стабільне отримання «пенсійного» доходу, що дасть змогу більш-менш пристойно існувати у старості або за інших обставин, коли людина не в змозі (та й не повинна!) більше працювати?

 

Зробити онлайн розрахунок пенсії у Пенсійному калькуляторі

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Рубрики