Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Запитання і відповіді: відповідають експерти з пенсійної тематики

  • 14 вересня 2015
  •   Пенсійний кур'єр
  • 41435
  • Версія для друку
  •  
Запитання і відповіді: відповідають експерти з пенсійної тематики

Експерти з пенсійної тематики продовжують відповідати на запитання...

Чи індексують соціальні виплати, які залежать від прожиткового мінімуму?

Індексацію всіх видів пенсій здійснюють відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (зі змінами).

Індекс споживчих цін обчислює Держстат і не пізніше як 10 числа місяця, що настає за звітним, публікує в офіційних періодичних виданнях.

Індексацію грошових доходів населення здійснюють у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, котрий встановлено в розмірі 101%.

Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюють із першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Індекс споживчих цін для здійснення індексації грошових доходів населення обчислюють наростаючим підсумком.

Пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат) індексують у межах прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

Проте до об’єктів індексації не належать соціальні виплати, які визначають залежно від прожиткового мінімуму, зокрема, пенсії, обчислені з урахуванням абзацу першого частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»; додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, котрі визначають залежно від прожиткового мінімуму.

Таким чином, пенсії, обчислені в мінімальному розмірі, не підлягають індексації.

 

Чи здійснюватимуть індексацію моєї пенсії, якщо я не працюю?

Якщо пенсія є об’єктом індексації, тобто її призначено не в мінімальному розмірі, то вона підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. На сьогодні – 949 грн.

Для пенсіонерів, що працюють, індексацію пенсії здійснюють після індексації заробітної плати за місцем роботи.

Якщо заробітну плату за місцем роботи не індексують, немає підстав для індексації пенсії.

Загальний дохід, що підлягає індексації, з урахуванням суми оплати праці та пенсії не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, визначеного для працездатної особи, тобто на сьогодні — 1218 грн.

Якщо заробітна плата за місцем роботи перевищує 1218 грн, відсутня частина пенсії, що підлягала б індексації.

Приклад індексації пенсії пенсіонера, що працює: жінка працює на 0,5 ставки, заробіток - 1000 грн. Пенсія становить 1800 грн.

У грудні 2014 року індексація заробітної плати становила 40 грн, розмір пенсії, що підлягає індексації -- 218 грн (1218 - 1000). Величина приросту індексу споживчих цін для здійснення індексації пенсії в грудні 2014 року – 18,9%. Сума індексації — 41,20 грн (218*18,9/100).

 

Пенсіонер несвоєчасно повідомив про працевлаштування, виникла переплата. Під час подання заяви з повідомленням про працевлаштування він дав згоду на утримання переплати за один раз. Пенсія в нього 949 грн, а нарахована переплата становить близько 495 грн. Поясніть, будь ласка, як буде правомірно відраховувати переплату: усю суму (у цьому разі 52%) одноразово чи, згідно зі статтею 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», щомісяця по 20% від пенсії?

Розмір відрахувань із пенсій, котрі утримують на підставі рішення органу Пенсійного фонду України чи в судовому порядку, не може перевищувати розмірів, визначених у статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон), тобто в разі утримання переплати – 20% від пенсії.

Водночас у частині першій статті 50 Закону визначено, що суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, пенсіонер може повернути добровільно.

Таким чином, пенсіонер може добровільно повертати переплату пенсії або її частину, зокрема й за рахунок неотримання частини пенсії. Розмір коштів, які пенсіонер має намір повернути в конкретному місяці, він визначає самостійно.

 

10.09.2015 р. мені виповниться 60 років. 35 років календарного стажу на педагогічних посадах у державних закладах охорони здоров’я буде лише з урахуванням вересня цього року. Чи матиму я право на грошову допомогу й коли краще звертатися із заявою щодо призначення пенсії?

Заяву щодо призначення пенсії за віком особа може подати не раніше як за місяць до досягнення пенсійного віку. Таку пенсію призначають із дня звернення щодо її призначення. Водночас у разі, якщо особа звернулася з приводу призначення пенсії не пізніше як через три місяці з дня досягнення пенсійного віку, то її призначать із дня, що настає за днем досягнення такого віку.

Для призначення грошової допомоги треба на день досягнення пенсійного віку, передбаченого в статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», працювати в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» - «ж» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

До того ж треба враховувати, що чоловікам потрібно мати 35 років страхового стажу на таких посадах, а також щоб до цього їм не було призначено будь-яку пенсію.

Страховий стаж після 01.01.2004 р. обчислюють за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Календарний місяць роботи за спеціальністю буде зараховано в страховий стаж роботи за спеціальністю як повний місяць, якщо в усі місяці роботи після січня 2004 року й до місяця звернення щодо призначення пенсії Ваша заробітна плата, з якої сплачували внески в Пенсійний фонд України (єдиний внесок), була не меншою за мінімальну.

Для того щоб урахували страховий стаж на посаді за вересень місяць, Вам потрібно звернутися із заявою щодо призначення пенсії в районне управління Пенсійного фонду не раніше як у жовтні 2015 року (але не пізніше як 09.12.2015 р. – до спливу трьох місяців із дня досягнення пенсійного віку, щоб пенсію призначили з дня, що настає за днем досягнення такого віку).

 

Маю необхідний стаж державної служби. У червні 2015 року звернулася щодо призначення пенсії за нормами Закону України «Про державну службу». Проте в призначенні такої пенсії мені було відмовлено. Прошу роз’яснити, чи правомірно це.

Відповідно до пункту 5 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015 р. № 213, якщо до 1 червня 2015 року не буде ухвалено закон щодо призначення всіх пенсій, зокрема й спеціальних, на загальних підставах, з 1 червня 2015 року скасовують норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії/щомісячне довічне грошове утримання призначають відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про статус народного депутата України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дипломатичну службу», Податкового та Митного кодексів України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України.

Враховуючи, що до 1 червня 2015 року закон щодо призначення всіх пенсій, зокрема й спеціальних, на загальних підставах не ухвалено, пенсію за Вашою заявою буде призначено на загальних підставах.

 

З листопада 2013 року мені призначено пенсію за віком відповідно до Закону України «Про державну службу». У травні 2015 року працевлаштувалася на посаду державного службовця, виплату пенсії припинено. Чи буде поновлено виплату пенсії державного службовця після звільнення, враховуючи зміни, що відбулися з 1 червня 2015 року?

Згідно з пунктом 5 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015 р. № 213, якщо до 1 червня 2015 року не буде ухвалено закон щодо призначення всіх пенсій, зокрема й спеціальних, на загальних підставах, з 1 червня 2015 року скасовують норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії призначають, зокрема відповідно до Закону України «Про державну службу».

Оскільки пенсію за нормами Закону України «Про державну службу» Вам призначено до 1 червня 2015 року, після звільнення з роботи та подання в управління Пенсійного фонду України, зокрема, трудової книжки (з дня, що настає за днем звільнення), пенсію державного службовця Вам виплачуватимуть у повному обсязі.

 

Пенсіонерам, щопрацюють на державній службі, було відмінено виплату пенсії. Із 1 червня цього року спецпенсії не призначають. Чи дає це право державним службовцям, що працюють, знову отримувати пенсію?   

Тимчасово, з 1 квітня по 31 грудня 2015 року, у період роботи особи (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій та осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених у законах України «Про статус народного депутата України», «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», пенсії не виплачують.

Із 1 червня 2015 року скасовано норми щодо призначення (перерахунку) пенсій відповідно до спеціальних законів.

Разом із тим змін щодо порядку виплати пенсій не вносили.

Таким чином, для поновлення виплати пенсій особам, що працюють на посадах держслужбовців, немає підстав.

 

Чи прив’язана пенсія за віком до розміру прожиткового мінімуму?

  Так, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу в чоловіків 35 років, у жінок 30 років встановлено на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особам, які мають страховий стаж меншої тривалості, пенсію за віком призначають у розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.

У будь-якому разі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян», особам, у яких щомісячний розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, визначених у законодавстві, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 949 грн, надають щомісячну державну адресну допомогу в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Розмір пенсії за віком обчислюють відповідно до статей 27 та 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.     

У статті 28 Закону визначено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу встановлюють у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсію за віком збільшують на 1% від розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, але не більше як на 1% від мінімального розміру пенсії за віком.

 

Маю 21 рік страхового стажу, зокрема 5 років роботи рентген-лаборантом у лікарні. У якому віці я зможувийти на пенсію?

Жінки, зайняті повний робочий день, зокрема, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, який затверджує Кабінет Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць, за умови наявності належної кількості пільгового й загального стажу роботи мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

У разі коли жінка не відпрацювала повного пільгового стажу за Списком № 1 (7 років 6 місяців), але відпрацювала половину цього, то за наявності в неї передбаченого в законодавстві загального стажу роботи (від 15 років 6 місяців до 20 років – залежно від дати звернення щодо призначення пенсії), пенсію на пільгових умовах призначають із зменшенням пенсійного віку, визначеного в статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон), на 1 рік 4 місяці за кожний рік роботи за Списком № 1.

Зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовують також у період збільшення віку виходу на пенсію до 31 грудня 2021 року.

За 5 років роботи за Списком №1 Ваш пенсійний вік зменшать на 6 років 8 місяців.

Відповідно до статті 26 Закону, ваш пенсійний вік – 60 років. Отже, право на пенсію за віком на пільгових умовах Ви матимете після досягнення 53 років 4 місяців.

 

Джерело: Газета "Пенсійний кур'єр"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Рубрики