Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Пенсії: запитання і відповіді

  • 07 вересня 2015
  •   Газета "Пенсійний кур'єр"
  • 37318
  • Версія для друку
  •  
Пенсії: запитання і відповіді

На популярні питання відповідає фахівець пенсійної сфери.

 

Отримую пенсію за вислугу років, призначену відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». У березні поточного року мене призвано на військову службу під час мобілізації на особливий період. Чи виплачуватимуть мені пенсію під час військової служби? 

У статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» визначено, що пенсії військовослужбовцям відповідно до цього закону призначають і виплачують після звільнення їх зі служби. У разі повторного прийняття військовослужбовців на військову службу, зокрема в Збройні сили України, виплату пенсії на час їх служби припиняють.

Однак пенсіонерам з-поміж військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим законом, у разі призову їх на військову службу під час часткової або загальної мобілізації, на особливий період до оголошення рішення про демобілізацію?????????? до Збройних сил України виплату пенсій на час такої служби не припиняють.

Тож виплату пенсії в разі Вашого призову на військову службу під час мобілізації на особливий період припинено не буде.

 

У період із 25 березня 2014 року по 1 грудня 2014 року мене було призвано за мобілізацією на особливий період, і я служив у зоні АТО. Із серпня 2012 року отримую пенсію за вислугу років, призначену відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Чи маю я право на перерахунок пенсії з урахуванням додаткової вислуги років та як у цьому разі буде враховано грошове забезпечення?

У законодавстві визначено, щопенсіонерам з-поміж військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим законом, у разі призову їх на військову службу під час часткової або загальної мобілізації, на особливий період до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України виплату пенсій на час такої служби не припиняють.

Після звільнення зі служби цих осіб виплату їм пенсій здійснюють з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, то виплату їм пенсій здійснюють у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий період.

До того ж розмір грошового забезпечення визначатимуть з урахуванням вимог, передбачених у пункті 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17. 07. 1992 р. № 393, а саме - буде враховано такі його складові:

- оклад за посадою, військовим званням та відсоткову надбавку за вислугу років у розмірах, визначених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;

- щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії.

Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначають за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Середню суму щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначають шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.

Тобто в цьому разі додаткові види грошового забезпечення буде враховано за 24 місяці перед місяцем звільнення зі служби, а саме - за 8 місяців 2014 року (з квітня по листопад) та за 16 місяців, які було враховано під час призначення пенсії.

 

Чи зараховують у вислугу років для обчислення пенсії в пільговому розмірі час служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції?

Порядок обчислення вислуги років, зокрема, для призначення пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб»,  затверджено постановою КМУ від 17. 07. 1992 р. № 393 (далі - Постанова).

У пункті 3 Постанови (зі змінами, унесеними постановою КМУ від 04. 06. 2014 р. № 232) передбачено, що до вислуги років для призначення пенсій на пільгових умовах, один місяць за три місяці, зараховують час служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції.

Слід зазначити, що обчислення вислуги років для призначення пенсії належить до компетенції міністерств і відомств, у яких військовослужбовці проходять службу.

 

Я звільнився з військової служби в березні 2015 року. Маю 21 рік календарної вислуги років та 25 років вислуги, обчисленої в пільговому розмірі. Чи маю я право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»?

     У законодавстві визначено, що пенсії за вислугу років призначають, зокрема, особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, незалежно від віку, якщо вони звільнилися зі служби в період із 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки й більше.

      Зважаючи на те, що у Вас календарна вислуга років становить 21 рік, права на призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» Ви не маєте.

 

Після досягнення 45-річного віку я звільнилася з військової служби. Страховий стаж становить 22 роки, із них військова служба – 15 років. Чи можу розраховувати на призначення пенсії за вислугу років?

Згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», право на пенсію за вислугу років мають, зокрема, особи офіцерського складу, прапорщики й мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом у разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності в них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше як 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції або Державній кримінально-виконавчій службі України.

З огляду на те, що Ваш страховий стаж становить 22 роки, для призначення пенсії за вислугу років за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» немає підстав.

 

У травні 2015 року мене визнано інвалідом ІІ групи внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, і мені видано посвідчення інваліда війни ІІ групи та посвідчення постраждалого І категорії (із вкладкою «Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС»). Під час призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» мене поінформовано, що до пенсії може бути встановлено, на мій вибір, лише одне підвищення. Чи правомірно це?

Згідно з постановою уряду від 23. 11. 2011 р. «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами, унесеними постановою КМУ від 25. 03. 2014 р. № 112), особам, які одночасно мають право на отримання надбавки, додаткової пенсії, підвищення до пенсії відповідно до законів «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» і «Про соціальний захист дітей війни», таке підвищення здійснюють на їхній вибір на одній із підстав.

Зважаючи на те, що Ви, за викладених умов, маєте право на призначення додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», і підвищення, як інвалідові війни, згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на Ваш вибір, з урахуванням чинних на сьогодні норм законодавства, до Вашої пенсії може бути призначено одне із зазначених підвищень. 

 

Какой стаж необходим для назначения пенсии по выслуге лет учителям?

Если 25 лет учительского стажа человек уже имел по состоянию на 1 апреля 2015 года, то правом на назначение пенсии по выслуге лет он сможет воспользоваться в любое время после увольнения с работы, дающей право на этот вид пенсии.

Начиная с апреля этого года необходимая для назначения педагогам пенсии по выслуге лет продолжительность спецстажа увеличивается на шесть месяцев каждый год. С 1 апреля 2024 года пенсию по выслуге лет будут назначать педагогу, если у него имеется 30 лет стажа работы по специальности.

 

Я работающий пенсионер. Когда мне делали перерасчет пенсии, учитывали показатель средней заработной платы за 2007 год. Слышала, что некоторым применяют новый показатель. В каком это случае?

Если человек после назначения пенсии продолжал работать, то каждые двагода по его заявлению производится перерасчет пенсии. Если пенсия была назначена до 01. 01. 2008 г., то во время такого перерасчета используется показатель средней заработной платы за 2007 год  (1197,91 грн).

Новый показатель средней заработной платы (за тригода, предшествующиегоду обращения) учитывается при первичном назначении пенсии или в случае перевода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту (если это происходит впервые) и при условии наличия у пенсионера не менее 24 месяцев страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии по инвалидности.

 

Джерело: Газета "Пенсійний кур'єр"

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Рубрики