Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 31.12.2014

  • 06 травня 2015
  •   pensia.ua
  • 17845
  • Версія для друку
  •  
Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення  станом на 31.12.2014

Система недержавного пенсійного забезпечення (далі – НПЗ) становить третій рівень пенсійної системи. Її розбудова здійснюється починаючи з 2004 року після набрання чинності Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Основу такої системи становлять недержавні пенсійні фонди.

Основною метою інвестування пенсійних активів є отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат разом із забезпеченням дохідності пенсійних активів вище рівня інфляції та залучення довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних для модернізації економіки.

Станом на 31.12.2014 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 76 недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ) та
24 адміністраторів НПФ (довідково: станом на 31.12.2013 у Державному реєстрі налічувалось 81 НПФ та 28 адміністраторів).

Згідно з даними Державного реєстру фінансових установ недержавні пенсійні фонди зареєстровано у 9 регіонах України(рис.1). Найбільша кількість НПФ зосереджена у м. Києві – 57, або 75,0% від загальної кількості зареєстрованих НПФ.

image1

Рис.1. Територіальний розподіл НПФ (шт.)

Аналіз діяльності ринку недержавного пенсійного забезпечення проведено на підставі поданих звітних даних станом на 31.12.2014.

Основні показники діяльності НПФ, згідно з поданими звітними даними, та темпи їх приросту наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів

Показники Станом на 31.12.2012 Станом на 31.12.2013 Станом на 31.12.2014 Темпи приросту, %
станом на 31.12.2013/ станом на 31.12.2012 станом на 31.12.2014/ станом на 31.12.2013
Кількість укладених пенсійних контрактів, тис. шт. 61,4 61,4 55,1 0,0% -10,3%

Загальна кількість учасників НПФ,

тис. осіб

584,8 840,6 833,7 43,7% -0,8%
Загальна вартість активів НПФ, млн. грн. 1 660,1 2 089,8 2469,2 25,9% 18,2%
Пенсійні внески, всього, млн. грн. 1 313,7 1 587,5 1 808,2 20,8% 13,9%
у тому числі:          
- від фізичних осіб 58,6 66,5 71,4 13,5% 7,4%
- від фізичних осіб-підприємців 0,2 0,2 0,2 0,0% 0,0%
- від юридичних осіб 1 254,9 1 520,5 736,1 21,2% 14,2%
Пенсійні виплати, млн. грн. 251,9 300,2 421,4 19,2% 40,4%
Кількість учасників, що отримали/ отримують пенсійні виплати, тис. осіб 66,2 69,0 75,6 4,2% 9,6%
Сума інвестиційного доходу, млн. грн. 727,0 953,3 1 266,0 31,1% 32,8%

Прибуток від інвестування активів недержавного пенсійного фонду,

млн. грн.

620,3 818,0 1 095,0 31,9% 33,9%
Сума витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, млн. грн. 106,6 135,3 171,0 26,9% 26,4%

Станом на 31.12.2014 адміністраторами недержавних пенсійних фондів укладено 55,1 тис. шт. пенсійних контрактів, що менше на 10,3%
(6,3 тис. шт.) порівняно з 2013 роком.

Структура пенсійних контрактів станом на 31.12.2014:

-         з вкладниками – фізичними особами – 47,2 тис. шт.;

-         з вкладниками фізичними особами-підприємцями – 0,1 тис. шт.;

-         з вкладниками – юридичними особами – 7,8 тис. шт.

 

Зменшення кількості пенсійних контрактів пов'язане в першу чергу зі зменшенням пенсійних контрактів з юридичними особами. Так:

- порівняно з кінцем 2013 року зменшення кількості контрактів з юридичними особами в 2014 році становило 40,0% (5,2 тис. шт.), зменшення кількості контрактів з фізичними особами становило 2,3% (1,1 тис. шт.);

- порівняно з кінцем 2012 року зменшення кількості контрактів з юридичними особами в 2013 році становило 3,0% (0,4 тис. шт.), збільшення кількості контрактів з фізичними особами становило 0,8% (0,4 тис. шт.).

Пенсійні контракти станом на 31.12.2014 укладено з 48,9 тисячами вкладників, з яких:

- юридичні особи – 2,3 тисячі, або 4,7% від загальної кількості вкладників,

- фізичні особи –  46,6 тисячі, або 95,3%.

Кількість вкладників станом на 31.12.2014 зменшилась порівняно з кінцем 2013 року на 2,4% (1,2 тис. вкладників) та станом на 31.12.2013 порівняно з кінцем 2012 року кількість вкладників зросла на 2,4% (1,2 тисячі вкладників).

Довідково:

-         станом на 31.12.2013 кількість вкладників становить 50,1 тисячі, з яких юридичні особи становили 2,4 тисячі вкладників, фізичні особи – 47,7 тисячі вкладників;

-         станом на 31.12.2012 48,9 тисячі вкладників, з яких юридичні особи становили 2,4 тисячі вкладників, фізичні особи – 46,5 тисячі вкладників.

Зменшення кількості вкладників у 2014 році відбулося за рахунок зменшення кількості вкладників фізичних осіб на 2,3% та юридичних осіб – на 4,2%.

 image2

Рис.2. Динаміка кількості укладених пенсійних контрактів та кількості вкладників

Станом на 31.12.2014 загальна кількість учасників НПФ становила 833,7 тис. осіб (станом на 31.12.2013 – 840,6 тис. осіб).

image3

Рис. 3. Динаміка кількості учасників недержавних пенсійних фондів

Зменшення учасників НПФ, станом на 31.12.2014 порівняно з кінцем 2013 року, пов'язане зі зменшенням кількості жінок на 1,5% (5,4 тис. осіб) від загальної кількості жінок, учасників НПФ, та чоловіків – на 0,3%                         (1,6 тис. осіб) (рис. 4).

image4

Рис.4. Розподіл учасників НПФ за статевою ознакою

Станом на 31.12.2014 основну частину учасників НПФ становили особи віком від 25 до 50 років, а саме 63,9%, та особи вікової групи від 50 до 60 років, що становили 25,4%. Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років становила 6,6%, вікової групи до 25 років – 4,2% (рис. 5).

image5

Рис.5. Розподіл учасників НПФ за віковими групами (тис. осіб)

На рисунку 6 відображено кількість учасників НПФ (за статевою ознакою у розрізі вікових груп).

image6

Рис.6. Кількість учасників НПФ за статевою ознакою у розрізі вікових груп

станом на 31.12.2014

Як видно з рисунка 6, у кожній віковій групі учасників НПФ більшість становлять чоловіки. Причому у віковій групі старше 60 років їхня кількість перевищує кількість жінок більш ніж удвічі (у 2,8 разів).

 

Пенсійні виплати (одноразові та на визначений строк) станом на 31.12.2014 становили 421,4 млн. грн., що на 40,4% більше в порівнянні з кінцем 2013 року (рис.7), при цьому одноразові виплати зросли на 37,6%, пенсійні виплати на визначений строк – на 78,6%.

image7

Сукупно недержавними пенсійними фондами станом на 31.12.2014 було здійснено пенсійних виплат (одноразових та на визначений строк) 75,6 тисячі учасників, тобто 9,1% від загальної кількості учасників отримали пенсійні виплати.

Середній розмір одноразової пенсійної виплати на одного учасника НПФ, який отримав/ отримує пенсійну виплату одноразово, за 2014 рік становить    16,2 тис. грн. (за 2013 рік – 8,5 тис. грн., за 2012 рік – 6,2 тис. грн.) та середній розмір пенсійної виплати на визначений строк на одного учасника НПФ, який отримав/ отримує пенсійну виплату на визначений строк, становить 8,5 тис. грн. (за 2013 рік – 10,8 тис. грн., за 2012 рік – 8,7 тис. грн.)

Одним із основних якісних показників, які характеризують систему НПЗ, є сплачені пенсійні внески.

Сума пенсійних внесків станом на 31.12.2014 становить 1 808,2 млн. грн., збільшившись протягом 2014 року на 13,9% (220,7 млн. грн.). Порівняно з кінцем 2012 року сума пенсійних внесків за 2013 рік збільшилась на 20,8% (273,8 млн. грн.).

У загальній сумі пенсійних внесків станом на 31.12.2014 основну частину, або 96,0%, становлять пенсійні внески від юридичних осіб, на яких припадає 1 736,1 млн. грн.

На збільшення суми пенсійних внесків вплинуло:

- у 2014 році збільшення суми пенсійних внесків від фізичних осіб на 7,3% (4,9 млн. грн.) та збільшення суми пенсійних внесків від юридичних осіб на 14,2% (215,6 млн. грн.);

- у 2013 році збільшення суми пенсійних внесків від фізичних осіб на 13,4% (7,9 млн. грн.) та збільшення суми пенсійних внесків від юридичних осіб на 21,2% (265,6 млн. грн.).

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, станом на 31.12.2014 становила 2 469,2 млн. грн., що на 18,2 %, або на 379,4 млн. грн. більше в порівнянні з кінцем 2013 року та на 25,9%, або на    429,7 млн. грн. більше в порівнянні з кінцем 2012 року (рис.8).

image8

Рис.8. Динаміка основних показників системи НПЗ (млн.грн.)

Для НПФ властиво формувати портфель, до якого входять об’єкти інвестування з мінімальним ступенем ризику.Тому особливого значення набуває вибір інвестиційних інструментів, використовуючи які НПФ зможуть забезпечити захист грошових коштів населення від інфляційних процесів і при цьому отримувати визначений приріст капіталу.

Станом на 31.12.2014 переважними напрямами інвестування пенсійних активів стали депозити в банках (38,6% інвестованих активів), облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (27,6%), цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (15,3%), акції українських емітентів (10,6%) (рис. 9).

image9

Рис.9. Структура інвестованих пенсійних активів станом на 31.12.2014 (млн. грн.)

Метою інвестування пенсійних активів є, насамперед, збереження пенсійних заощаджень громадян. Тому стратегія інвестування недержавних пенсійних фондів є більш консервативною, ніж у інших фінансових установ.

Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, станом на 31.12.2014 становив 1 266,0 млн. грн., або 70,0% від суми залучених внесків, збільшившись у порівнянні з кінцем 2013 рокомна 312,7 млн. грн., або на 32,8%.

 

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на 31.12.2014 зросли на 26,4 % у порівнянні з кінцем 2013 року і в цілому за час існування пенсійних фондів становлять 171,0 млн. грн., або 6,9% від загальної вартості активів НПФ.

За 2014 рік такі витрати зросли на 26,4% (35,7 млн. грн.) за рахунок надання послуг з управління активами НПФ на 21,8 млн. грн. (23,1%), з адміністрування НПФ на 11,1 млн. грн. (37,9%), послуг зберігача на                         1,8 млн. грн. (25,0%), проведення планових аудиторських перевірок на            0,4 млн. грн. (36,4%), пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами на 0,3 млн. грн. (14,3%) та надання всіх інших послуг на 0,3 млн. грн. (27,3%) (довідково: станом на 31.12.2013 такі витрати становили 135,3 млн. грн.)

Структура цих витрат станом на 31.12.2014 зображена на рисунку 10.

image10

Рис.10. Структура витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів

станом на 31.12.2014 (млн. грн.)

Основна частина витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на 31.12.2014 припадає на оплату послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів – 68,0% від загальної суми витрат. Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду становили 23,6% від загальної суми витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів. Оплата послуг зберігача, який здійснює відповідальне зберігання активів пенсійного фонду – 5,3% від загальної суми витрат.

 

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)