Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова КМУ №848 від 21.10.1995р. "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива"

  • Версія для друку
  •  
 

 

16. Розрахунки   щодо   визначення   розміру   субсидії   для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
здійснюються в такій послідовності:
1) визначається середньомісячний сукупний доход та
обов'язкова частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому
доході;
2) визначається загальний місячний розмір плати за
житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та
соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами
у конкретному населеному пункті; { Підпункт 2 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }
3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати
за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та
соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами
і обсягом визначеного платежу. { Підпункт 3 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }
17. Розрахунки щодо визначення розміру субсидій для
відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива здійснюються у такій
послідовності:
1) визначається річний сукупний доход громадян,
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), і обов'язкова
частка плати за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове
паливо у цьому доході;
2) визначається розмір плати за скраплений газ, тверде та
рідке пічне побутове паливо на календарний рік у межах
встановлених норм споживання;
3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати
за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо на
календарний рік у межах норм споживання і обсягом визначеного
платежу.
18. Розрахунки щодо визначення розміру субсидій для
відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива і житлово-комунальні послуги
здійснюються у такій послідовності:
1) визначається річний сукупний доход і обов'язкова частка
плати за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо та
житлово-комунальні послуги у цьому доході;
2) визначається розмір плати за скраплений газ, тверде та
рідке пічне побутове паливо та житлово-комунальні послуги на
календарний рік відповідно до соціальних нормативів користування
житлово-комунальними послугами; { Підпункт 2 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }
3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати
за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо і
комунальні послуги на календарний рік відповідно до соціальних
нормативів користування житлово-комунальними послугами і обсягом
визначеного платежу; { Підпункт 3 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }
4) визначається розмір щомісячної субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
19. Розмір субсидії не може бути більшим від розміру
житлово-комунальних платежів. { Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 409 ( 409-2014-п ) від
06.08.2014 }
20. Надання раніше призначеної субсидії припиняється:
за поданням житлово-експлуатаційних організацій,
житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об'єднань
співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають
житлово-комунальні послуги, якщо змінився власник особового
рахунка або громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує
відповідну частку житлово-комунальних послуг, за винятком
випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії
тощо, яка підтверджується відповідними документами, - з місяця, в
якому надійшло таке подання. Подання надається зазначеними
організаціями структурним підрозділам з питань соціального захисту
населення до 10 числа місяця, що настає за місяцем, в якому
виникли такі обставини; { Абзац другий пункту 20 в редакції
Постанови КМ N 480 ( 480-2009-п ) від 20.05.2009; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 106 ( 106-2015-п ) від
28.02.2015 }
якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані
про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан,
що вплинули на встановлення права на субсидію, внаслідок чого йому
була надміру перерахована сума субсидії, - з місяця, в якому
виявлено порушення; { Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 475 ( 475-2015-п ) від 26.06.2015 }
у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин,
що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть одинокої
особи), - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;

{ Абзац п'ятий пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ
N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 }

за заявою уповноваженого власника (співвласника) житла,
наймача житла у державному та громадському житловому фонді, члена
житлово-будівельного кооперативу, власника (співвласника)
житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, - з
місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено
заявою.
У разі коли через несплату громадянином відповідної частки
житлово-комунальних послуг надання субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг припинено, громадянин
набуває право на її призначення на наступний період після подання
документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла
за період отримання субсидії. { Пункт 20 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 765 ( 765-2007-п ) від 23.05.2007; із змінами,
внесеними згідно з Постановою N 774 ( 774-2011-п ) від
06.07.2011 }
Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок
свідомого подання громадянином документів з недостовірними
відомостями або неповідомлення громадянином про зміни, зазначені у
пункті 14 цього Положення, повертається ним за вимогою органу, що
призначив субсидію. { Абзац восьмий пункту 20 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 295 ( 295-2011-п ) від
23.03.2011, N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015, N 475
( 475-2015-п ) від 26.06.2015 }
У разі коли громадянин добровільно не повернув надміру
перераховану (виплачену) суму субсидії, питання про її стягнення
органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.
До посадових осіб, винних у надмірному перерахуванні
(виплаті) субсидії, вживаються заходи, передбачені
законодавством. { Пункт 20 в редакції Постанови КМ N 1703 ( 1703-2006-п ) від
12.12.2006 }
21. Місцеві фінансові органи перераховують кошти для
відшкодування витрат населення на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива у порядку, встановленому Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями.
22. На кожного одержувача субсидії структурні підрозділи з
питань соціального захисту населення і організації, що надають
населенню житлово-комунальні послуги, заводять справу, в якій
зберігаються матеріали, необхідні для призначення субсидії, та
розрахунки її розміру. { Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1763
( 1763-2001-п ) від 27.12.2001 }
{ Положення із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 31
( 31-96-п ) від 10.01.96, N 541 ( 541-96-п ) від 22.05.96, N 1231
( 1231-96-п ) від 05.10.96, в редакції Постанови КМ N 1050
( 1050-97-п ) від 22.09.97, із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 119 ( 119-98-п ) від 04.02.98 N 626 ( 626-98-п )
від 07.05.98 N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 N 822 ( 822-99-п )
від 14.05.99 N 2146 ( 2146-99-п ) від 25.11.99, N 211
( 211-2000-п ) від 02.02.2000 }

 

 
Субсидійне законодавство Кабінет Міністрів України Постанова Субота, 21 жовтня 1995 848
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали