Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 3551-XII від 22.10.1993р. «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 • Версія для друку
 •  
 
   Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною
Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття
11) надаються такі пільги: 1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового
утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується
замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом
Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених
законом про Державний бюджет України, яка виплачується щорічно до
5 травня; { Пункт 1 статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 458/95-ВР від 23.11.95, N 488/95-ВР від 22.12.95,
N 367-XIV ( 367-14 ) від 25.12.98, N 2212-IV ( 2212-15 ) від
18.11.2004; в редакції Закону N 2939-IV ( 2939-15 ) від
05.10.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 } 2) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до
бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
{ Пункт 2 частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 608/96-ВР від 17.12.96, N 498/95-ВР від 22.12.95; в
редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 3) першочергове безплатне особисте і безплатне членів сім'ї
(дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) обслуговування в
амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів,
позачергова безплатна особиста і безплатна членів сім'ї (дружини
(чоловіка) і дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування у
стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного
обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних
закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу
на пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що
пережило, і дітьми віком до 18 років; 4) першочергове безплатне забезпечення ліками, лікарськими
засобами, імунобіологічними препаратами та виробами медичного
призначення, що придбані за рецептами лікаря, доставка за його
висновком ліків додому; ( Пункт 4 частини першої статті 16 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2344-IV ( 2344-15 ) від
13.01.2005 ) 5) безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім
виготовлених з дорогоцінних металів);
6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним
лікуванням. Порядок надання путівок визначаються Кабінетом
Міністрів України;
{Пункт 6 статті 16 в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007
- зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008;
пункт 6 частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно
із Законом № 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання
чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}

7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей,
які проживають разом з ними, від квартирної плати незалежно
від форми власності житлового фонду, від оплати комунальних
послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія,
гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках,
що не мають центрального опалення, - надання палива,
придбаного у межах норм, установлених для продажу населенню,
та інші види комунальних послуг), від оплати скрапленого
балонного газу для побутових потреб, від плати за користування
домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією
житла незалежно від виду житлового фонду. Зазначені пільги
зберігаються за дружиною (чоловіком), батьками померлих осіб,
нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, Героїв Радянського
Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених
чотирма і більше медалями "За відвагу", а також
Героїв Соціалістичної Праці незалежно від часу їх смерті;

{Пункт 7 статті 16 в редакції Закону № 488/95-ВР від 22.12.95;
із змінами, внесеними згідно із Законами № 2878-IV від 08.09.2005,
№ 1661-VII від 02.09.2014}
   8) першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у 
будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського
житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площі до 20
квадратних метрів; 9) звільнення від оплати послуг за оформлення документів на
право власності на квартиру при її приватизації; 10) безплатний капітальний ремонт жилих будинків (квартир),
що знаходяться у їх власності, відповідно до Положення про систему
технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих
будинків; ( Пункт 10 статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 10-1) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання
їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво
або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з
погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після
закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України; ( Частину першу статті
16 доповнено пунктом 10-1 згідно із Законом N 2344-IV ( 2344-15 )
від 13.01.2005 ) 11) першочерговий відпуск місцевих будівельних матеріалів на
будівництво індивідуальних жилих будинків і на капітальний ремонт
житла; 12) позачергове користування всіма видами послуг зв'язку,
позачергове і безплатне встановлення домашніх телефонів,
позачергове і безплатне обладнання житла засобами позавідомчої
охоронної сигналізації; 13) першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю
на суму і за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів,
виданих Герою Радянського Союзу, повному кавалеру ордена Слави,
особі, нагородженій чотирма і більше медалями "За відвагу", Герою
Соціалістичної Праці, членам їх сімей, які проживають разом з
ними; ( Пункт 13 статті 16 в редакції Закону N 488/95-ВР від
22.12.95 ) 14) першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за
їх номінальною вартістю на половину суми виданих зазначеним в цій
статті особам і членам їх сімей, що спільно проживають з ними,
приватизаційних майнових сертифікатів;

{Пункт 15 частини першої статті 16 виключено на підставі
Закону № 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності
норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}

{Пункт 16 частини першої статті 16 виключено на підставі
Закону № 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності
норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}
   17) позачергове придбання квитків на всі види залізничного, 
водного, повітряного і автомобільного транспорту; 18) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на
автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового
бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності
особистого транспортного засобу; ( Пункт 18 статті 16 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 19) позачергове користування усіма видами послуг підприємств
торговельно-побутового обслуговування, при відвідуванні
культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів; 20) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на
даному підприємстві, в установі чи організації, першочергове
працевлаштування при ліквідації підприємства, установи чи
організації; 21) безплатне навчання і перенавчання нових професій за
місцем роботи в учбових закладах системи державної підготовки і
перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на
курсах; 22) надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки,
а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати
терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час;

23) безплатне поховання з військовими почестями померлої (загиблої)
особи, нагородженої орденом Героїв Небесної Сотні, померлого
(загиблого) Героя Радянського Союзу, повного кавалера ордена
Слави, особи, нагородженої чотирма і більше медалями "За відвагу",
Героя Соціалістичної Праці;

{Пункт 23 статті 16 в редакції Закону № 488/95-ВР від 22.12.95;
із змінами, внесеними згідно із Законом № 1661-VII від 02.09.2014}
   24) спорудження на могилі померлого (загиблого) незалежно від 
часу смерті надгробка за встановленим Урядом України зразком.
Додаткові витрати, пов'язані із зміною встановленого Урядом
України зразка надгробка, оплачуються сім'єю померлого (загиблого)
чи організацією-спонсором; { Пункт 24 статті 16 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 } 25) виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у
разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п'яти
прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті
(загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу; { Пункт 25
статті 16 в редакції Закону N 231-IV ( 231-15 ) від 21.11.2002 } 26) першочергове безоплатне забезпечення автомобілем осіб з
числа інвалідів (за наявності медичних показань для забезпечення
автомобілем) на термін експлуатації до десяти років (з наступною
заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт,
технічне обслуговування автомобілів або на транспортне
обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, незалежно від виплати компенсації, передбаченої
пунктом 18 цієї статті. { Статтю 16 доповнено пунктом 26 згідно із
Законом N 2171-VI ( 2171-17 ) від 11.05.2010 }

Установити, що пільги, передбачені пунктами 4, 5, 7 та 12 цієї статті,
надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного
доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
не перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 16 доповнено частиною другою згідно із Законом
№ 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності норм
зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}
               Розділ IV 
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 17. Фінансування витрат, пов'язаних з введенням
в дію цього Закону
Фінансування витрат, пов'язаних з введенням в дію цього
Закону, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів.( Частину першу статті 17 виправлено згідно з поправкою в
ВВР, 1993, N 50 ) Підприємства і організації, які виділяють благодійні кошти на
потреби соціального захисту ветеранів війни, звільняються від
оподаткування їх виробничої діяльності на суму цієї допомоги. Витрати на поховання ветеранів війни, зазначених у цьому
Законі, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету у
порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Підприємства, установи і організації, де працювали ветерани
війни, подають допомогу в організації та фінансуванні ритуальних
послуг при похованні ветеранів. Могили ветеранів є недоторканними і охороняються законом.
Неповага до державних нагород, пам'ятників, обелісків, братніх
могил, могил ветеранів війни карається за законом.
Стаття 17-1. Виплата разової грошової допомоги
Щорічну виплату разової грошової допомоги до 5 травня в
розмірах, передбачених статтями 12-16 цього Закону, здійснює
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту
населення, через відділення зв'язку або через установи банків
(шляхом перерахування на особовий рахунок отримувача) пенсіонерам
- за місцем отримання пенсії, а особам, які не є пенсіонерами, -
за місцем їх проживання чи одержання грошового утримання. { Частина перша статті 17-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Військовослужбовцям, поліцейським, особам начальницького
та рядового складу органів внутрішніх справ України, особам
начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої
служби України, які проходять службу (крім пенсіонерів),
виплата разової грошової допомоги здійснюється шляхом
перерахування коштів органами праці та соціального захисту
населення на спеціальні рахунки військових частин, установ
і організацій за місцем їх служби.

{Частина друга статті 17-1 із змінами, внесеними
згідно із Законами № 1254-VI від 14.04.2009, № 901-VIII від 23.12.2015}
   Особам, які тримаються в установах виконання покарань і 
слідчих ізоляторах (крім пенсіонерів), виплата разової грошової
допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сферах трудових відносин, соціального захисту
населення, на спеціальні рахунки установ виконання покарань і
слідчих ізоляторів. { Частина третя статті 17-1 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Особи, які не отримали разової грошової допомоги до 5 травня,
мають право звернутися за нею та отримати її до 30 вересня
відповідного року, в якому здійснюється виплата допомоги.
Громадянам, які належать до кількох категорій осіб згідно з
цим Законом, виплачується одна допомога - у більшому розмірі.
Разова грошова допомога не виплачується в разі смерті
отримувача до 5 травня або набуття громадянином статусу згідно із
статтями 6, 7, 9, 10, 11 цього Закону після 5 травня відповідного
року, в якому здійснюється виплата допомоги.
Сума разової грошової допомоги, що належала особі згідно з
цим Законом і залишилася не одержаною у зв'язку з її смертю, не
включається до складу спадщини і виплачується батькам, чоловіку
(дружині), дітям особи, якій передбачена виплата разової грошової
допомоги, або родичам, що проживали разом з нею. ( Закон доповнено статтею 17-1 згідно із Законом N 968-IV
( 968-15 ) від 19.06.2003 )
Стаття 18. Посвідчення та нагрудні знаки для осіб,
на яких поширюється чинність цього Закону
Ветеранам війни вручаються посвідчення та нагрудні знаки.
Порядок виготовлення та видачі ( 302-94-п ) посвідчень і знаків
встановлюється Кабінетом Міністрів України та міжнародними
договорами, в яких бере участь Україна. ( Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР
від 22.12.95 )
Стаття 19. Поширення чинності цього Закону на
громадян інших держав
Громадяни інших держав, що перебували в складі колишнього
Союзу РСР, які є ветеранами війни, користуються всіма пільгами і
перевагами, передбаченими цим Законом, у разі переїзду на постійне
місце проживання в Україну.
Стаття 20. Громадські організації та інші об'єднання
ветеранів війни
Громадські організації та інші об'єднання ветеранів війни в
межах своїх повноважень сприяють розробленню рішень органами
законодавчої і виконавчої влади, представляють і захищають законні
інтереси своїх членів у державних органах і громадських
організаціях, здійснюють інші повноваження, передбачені
законодавством України про об'єднання громадян.
Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим у межах своєї компетенції надають ветеранським організаціям
фінансову підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, а
також безплатно надають будинки, приміщення, обладнання та інше
майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань. Ветеранські
організації звільняються від плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах
середніх норм споживання (надання), телефоном у приміщеннях та
будинках, які вони займають. { Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Підприємства ветеранів війни, на яких не менше ніж 60
процентів від середньоспискової чисельності працюючих становлять
учасники бойових дій та учасники війни, звільняються від сплати
податку на прибуток. ( Стаття 20 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )
{Статтю 21 виключено на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014}
Стаття 21. Нагляд за виконанням цього Закону
Нагляд за додержанням і правильним застосуванням цього Закону
усіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими
особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України
і підпорядкованими йому прокурорами.

Стаття 22. Оскарження рішень підприємств, установ і
організацій, які надають пільги
Рішення підприємств, установ і організацій, які надають
пільги, можуть бути оскаржені до районної державної
адміністрації, виконавчого комітету міської ради або до районного
(міського) суду. { Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність цього
Закону, звільняються від плати за оформлення документів, юридичні
консультації, а також від судових витрат, пов'язаних з розглядом
питань щодо їх соціального захисту. { Існує нова редакція частини другої статті 22 відповідно до
Закону N 5477-VI ( 5477-17 ) від 06.11.2012, яка набирає чинності
поетапно після початку діяльності центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги - див. розділ II Закону N 5477-VI
( 5477-17 ) від 06.11.2012 }
{ Стаття 22 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 }
Стаття 23. Відповідальність посадових осіб і громадян
Посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства
про соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, несуть
відповідальність згідно з законодавством України.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 жовтня 1993 року
N 3551-XII
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон П'ятниця, 22 жовтня 1993 3551-XII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали