Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Куди звертатися за оформленням пенсії: розгляд документів.

Понеділок, 05 січня 2015 15:38
Рубрика: Пам'ятки
9847

Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними документами орган, що призначає пенсію, зобов'язаний:

 • винести рішення щодо призначення пенсії;
 • видати або направити адміністрації або особі повідомлення про призначення, відмову в призначенні, із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Пенсія призначається з дня подання заяви, якщо:

 • наданих документів достатньо для визначення права на пенсію,
 • майбутній пенсіонер, протягом трьох місяців, надасть всі відсутні документи.

Якщо протягом трьох місяців пенсіонер не надасть всі необхідні документи, то пенсію буде призначено з дня, коли остаточно будуть надані такі документи.

НЕ ПРОПУСТІТЬ!
Нарахована сума пенсії включається в документи для виплати пенсії не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про призначення пенсії.

Перевірте свою пенсію

ЗНАЙТЕ!
Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ, що видається органом Пенсійного фонду.

Пенсіонер має право вимагати, а працівники органу, що призначає пенсію зобов'язані:

 • видати пенсіонеру виписку з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу), які враховані при розрахунку пенсії.

ДО ВІДОМА ПЕНСІНЕРІВ! Заява про призначення пенсії з усіма поданими документами та рішенням про призначення пенсії зберігаються в окремій пенсійній справі на кожного пенсіонера.

Пенсійні справи зберігаються в органах, що призначають пенсії, за місцем проживання (реєстрації) або за місцем перебування пенсіонерів.

Куди звертатися за оформленням пенсії: подача документів

Понеділок, 05 січня 2015 15:22
Рубрика: Пам'ятки
27926

Для оформлення пенсії за віком необхідно зібрати наступні документи:

 • заява (бланк такої заяви надається працівниками Пенсійного фонду України та заповнюється заявником по паспорту безпосередньо в момент подачі документів);
 • заява на виплату пенсії через банківські установи чи поштове відділення. Заявник надає заяву про відкриття рахунку в банку або зазначає що бажає отримувати пенсію на пошті.
 • довідку податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • трудову книжку або документи про стаж, причому за період роботи з 01.01.2004 р. відділ персоніфікованого обліку органа, що призначає пенсію, видає довідку з бази даних;
 • довідку про заробітну плату за період страхового стажу до 01.07.2000 р. (за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв), а починаючи з 01.07.2000 р. — індивідуальні відомості про застраховану особу, що видаються відділом персоніфікованого обліку за формою.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Кожен випадок індивідуальний.

Тому, необхідно подати довідку про заробітну плату за якомога більший період своєї трудової діяльності. Маючи такі дані, Пенсійний фонд України, за допомогою відповідного програмного забезпечення, визначить найкращі 60 календарних місяців заробітної плати. На сьогоднішній день законодавство також дозволяє проводити розрахунок пенсії без врахування 60 календарних місяців до 01.07.2000 року. Якщо такий варіант буде більш вигідним для пенсіонера, розрахунок пенсії йому буде проведено без врахування довідки про заробітну плату.

 • документи про надання особливого статусу особі, наприклад, «чорнобильське» посвідчення;
 • документи про місце проживання (реєстрації) особи;
 • кольорова фотокартка 4х6 (2 шт.) – необхідна для оформлення пенсійного посвідчення.
 • копія паспорта;

в деяких випадках:

 • копія документа про освіту (якщо, приміром, заявник навчався на денній формі);
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копія свідоцтва про укладення шлюбу (за зміни прізвища).
 • якщо заявник не працює, йому необхідно надати довідку з податкових органів про те, стоїть він на обліку як суб'єкт підприємницької діяльності і про джерела доходів з 01.07.2000 р. по дату подання заяви.

Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і в нотаріально засвідчених копіях (або завірені адміністрацією підприємства, що подає документи заявника на призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію).

УВАГА! Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються лише в оригіналах.

Якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається її копія, засвідчена адміністрацією підприємства за місцем останньої роботи, або органом, що призначає пенсію.

ВИ ПОВИННІ ЗНАТИ!
Днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, який призначає пенсію, заяви про призначення пенсії (у разі, якщо заява пересилається поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви).

Коли, до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи?

У цьому випадку орган, що призначає пенсію, повідомляє письмово заявника про те, які документи необхідно додатково подати, про це в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис:

 • якщо документи будуть подані протягом трьох місяців із дня такого повідомлення, то днем звернення за пенсією буде вважатись день приймання заяви про призначення пенсії або дата, яка зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
 • при неподанні додаткових документів протягом трьох місяців, пенсія за згодою особи призначається та відновлюється за наявними документами.

БУДЬТЕ УВАЖНІ! Заява особи про призначення пенсії, реєструються в журналі реєстрації рішень органу, що призначає пенсію.

Особі або посадовій особі органом, що призначає пенсію, видається розписка із зазначенням дати приймання заяви та переліку одержаних і відсутніх документів, які необхідно подати в трьохмісячний термін з дня прийняття заяви (копія розписки зберігається в пенсійній справі).

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
При прийомі документів працівники управління Пенсійного фонду, що призначає пенсію:

зобов'язані:

 • перевірити правильність оформлення заяви й подання про призначення пенсії, а також відповідність викладених у них відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж;
 • здійснити попередню правову експертизу змісту та належного оформлення наданих документів;
 • перевірити правильність копій відповідних документів, зафіксувати й засвідчити виявлені розбіжності;
 • видати пам'ятку пенсіонеру, копія якої зберігається у пенсійній справі.

мають право:

 • вимагати від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб дооформлення в трьохмісячний термін з дня подання заяви, прийнятих і подання додаткових документів;
 • перевіряти в необхідних випадках обґрунтованість видачі деяких документів. 

Куди звертатися за оформленням пенсії: підготовчий етап

Понеділок, 05 січня 2015 15:03
Рубрика: Пам'ятки
14224

Залежно від того, оформляє пенсію той, хто працює чи не працює, передбачаються дві «адреси» для звернення із заявою про призначення пенсії:

 • непрацюючим громадянам необхідно звернутися до органа, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації). До речі, не обов'язково звертатися особисто. Ви маєте право оформити пенсію через свого представника, надавши йому нотаріальне доручення;
 • для тих громадян, що ще працюють передбачено подання заяви про призначення пенсії до управління ПФУ через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації, де цей громадянин працює (зазвичай бухгалтерія та відділ кадрів). Зрозуміло, за бажанням, працівник може подати заяву і особисто за місцем проживання.

УВАГА! Уповноважена посадова особа підприємства, установи, організації, де працює пенсіонер, зобов'язана:

 • не пізніше місяця до дня досягнення працівником пенсійного віку письмово повідомити його про виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах;
 • у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформити необхідні документи і направити їх до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням підприємства, установи, організації або за місцем проживання (реєстрації) особи;
 • у разі необхідності надати допомогу щодо одержання відсутніх у особи документів для призначення пенсії.

Знайте!
Обов'язок підготовки документів за призначенням пенсії лягає на підприємство чи організацію, в якій працює майбутній пенсіонер. Якщо ж пенсіонер не працює, то такий обов'язок лягає безпосередньо на місцеве відділення Пенсійного фонду України.

Разом з тим, обов'язок підприємства, на якому працює майбутній пенсіонер, збирати надані документи — прямо не визначений. Тому обов'язок збирати всі потрібні папери лягає на вас.

Що робити, якщо збирати необхідні документи майбутньому пенсіонеру доводиться самостійно?

 • З'ясуйте – чи маєте Ви право на пенсію
 • Почніть готувати пакет необхідних документів:
  1. ретельно вивчіть свою трудову книжку, простежте, що б всі записи були зроблені у відповідності з правилами;
  2. визначте періоди самої максимальної зарплати за будь-які 60 місяців роботи, які йдуть підряд;
  3. з'ясуйте адресу районного управління Пенсійного фонду за місцем Вашого проживання (реєстрації);

НАГАДУЄМО!
В містах (районах міст) - обласних центрах організація прийому та обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України здійснюється за принципом "єдиного вікна".

В інших територіальних управліннях Пенсійного фонду України прийом та обслуговування громадян здійснюється дільничними інспекторами з пенсійних питань за місцем вашого проживання (реєстрації).

 • зверніться до працівників Пенсійного фонду, щоб з'ясувати всі нюанси, які можуть вплинути на оформлення, нарахування і розмір вашої пенсії заздалегідь, і в разі виникнення будь-яких проблем у вас буде час та можливість вирішити їх своєчасно. 

Порядок звернення до Пенсійного фонду майбутнім пенсіонерам

Понеділок, 05 січня 2015 14:32
Рубрика: Пам'ятки
11217

Всім майбутнім пенсіонерам – незалежно від віку! Починайте збирати всі необхідні документи для оформлення пенсії заздалегідь, це надасть можливість заощадити час і в майбутньому обійтися без нікому не потрібних судових тяжб.

ВИ ПОВИННІ ЗНАТИ! «Особі, яка має одночасно право на різні види пенсій призначається один із цих видів пенсій за її вибором».

При цьому!
При оформленні пенсії потрібно зважити всі «за» та «проти» і з'ясувати, яку пенсію отримувати вигідніше.

УВАГА! Звернутися за призначенням пенсії можна у будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до того, як Ви отримаєте на неї законне право.

Звертаємо Вашу увагу:

Особам, які на день досягнення пенсійного віку , працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е"-"ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", і мають страховий стаж (для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.

Куди звертатися за оформленням пенсії?

І. Підготовчий етап.

ІІ. Подача документів.

ІІІ. Розгляд документів.

Сторінка 1 із 5