Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Виплата пенсій. Брошура

Понеділок, 05 січня 2015 15:53
Рубрика: Пам'ятки
22217

Установи, що здійснюють виплату пенсій:

 • підприємства поштового зв'язку;
 • банківські установи.

ПАМ'ЯТАЙТЕ!
Рішення про обрання того чи іншого способу виплати пенсії ПЕНСІОНЕР ПРИЙМАЄ САМОСТІЙНО про, що він повідомляє органи Пенсійного фонду особистою заявою.

ВИ ПОВИННІ ЗНАТИ!
Підприємства поштового звязку здійснюють виплату пенсій:

 • у виплатних об'єктах поштового зв'язку;
 • та з доставкою додому (її буде здійснювати працівник відповідного поштового відділення).

Строки виплати пенсій підприємствами поштового зв'язку:

 • Виплата пенсій здійснюється з 4 по 25 число кожного місяця.
 • Дата виплати пенсій повідомляється одержувачу органом Пенсійного фонду, який здійснював нарахування пенсії, а також працівниками поштового зв'язку при першій виплаті.
 • У разі зміни дати виплати пенсій працівники поштового зв'язку за місяць до настання таких змін повідомляють про це пенсіонера із зазначенням причини зміни дати виплати.
 • У разі якщо встановлена дата виплати пенсії припадає на святковий або вихідний день, пенсія може бути виплачена достроково, але не раніше ніж за три дні до встановленої дати виплати.
 • У разі якщо пенсіонер переїжджає до іншого місця проживання (в межах України), органи Пенсійного фонду мають право оформити виплату пенсії заздалегідь - до двох місяців наперед (до того часу, поки органом Пенсійного фонду не будуть оформлені відповідні документи за новою адресою пенсіонера, виплата пенсії йому буде здійснюватись виплатним об'єктом поштового зв'язку за його попередньою адресою).
 • У разі відсутності одержувача вдома під час доставки пенсій, він одержує її у виплатному об'єкті поштового зв'язку до кінця виплатного періоду.

ВИ ПОВИННІ ЗНАТИ!
Пенсії можуть виплачуватись поштовими переказами:

 • за місцем тимчасового проживання пенсіонера;
 • пенсії та доплати до них, які не включені з різних причин у виплатні відомості;
 • аліменти та інші відрахування з пенсій на користь фізичних осіб.

Зверніть увагу!

 • За пересилання переказами відрахувань із пенсій, що здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі виконавчих документів (виключно лише на користь фізичних осіб) вноситься плата за тарифами, встановленими за пересилання таких переказів за рахунок одержувача пенсії.

Пенсії можуть бути виплачені за разовими дорученнями:

 • у разі термінової потреби (у зв'язку зі зміною місця проживання, виїздом на постійне місце проживання за кордон виїздом до оздоровчих та лікувальних закладів);
 • та виплата допомоги на поховання.

Зверніть увагу! Разове доручення оформляється на підставі письмового розпорядження керівника управління Пенсійного фонду та заяви пенсіонера, в якій викладено вмотивування потреби термінової виплати пенсії.

Хто має право на першочергову виплату пенсій:

Незалежно від способу отримання пенсії, пенсіонери, що отримують підвищення до пенсії за нормами Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (інваліди війни, учасники бойових дій, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей загиблих) мають право на першочергову виплату пенсій, яка здійснюється в першій декаді, не пізніше 10 числа.

ПАМ'ЯТАЙТЕ!
Отримати пенсію можливо лише за пред'явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, після проставляння підпису у виплатній відомості отримувачем пенсії.

Якщо одержувач за станом здоров'я не може отримувати пенсію та власноручно розписатися:

 • він може доручити іншій особі, визначеній ним розписатися замість нього в його присутності за одержання пенсій;
 • може уповноважити іншу особу одержати пенсію за довіреністю.

НЕОБХІДНО ЗНАТИ!
Право виплати пенсій через банківські рахунки мають лише ті банки, які пройшли конкурс по відбору банків у Пенсійному фонді України. Пенсіонер самостійно обирає банк, з переліку наданого органом, що призначає пенсію.

Для ознайомлення з переліком уповноважених банків, з якими укладені угоди про виплату пенсій, звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання.

ПРИ ВИБОРІ БАНКУ ОСОБЛИВО ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Які установи уповноважених банків функціонують у Вашому населеному пункті тому, що виплата пенсії буде здійснюватись за місцем проживання пенсіонера в населених пунктах, лише там де функціонують такі установи уповноважених банків.

ОБРАНИЙ ВАМИ БАНК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ!

 • відкрити поточний рахунок (така послуга безоплатна);
 • видати ощадну книжку, в якій обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по-батькові, номер поточного рахунка та реквізити установи уповноваженого банку або платіжну картку;
 • зарахувати відповідну суму пенсії, яка надходять від органів Пенсійного фонду, на Ваш поточний рахунок (у містах протягом доби з дня надходження такої суму пенсії, у сільській місцевості – протягом трьох банківських днів);
 • здійснити нарахування відсотків за коштами, які зберігаються на Вашому рахунку, у порядку та розмірах, визначених договором між одержувачем пенсії та уповноваженим банком.
 • своєчасно забезпечити, за Вашим бажанням, видачу належних Вам сум пенсій як безпосередньо у банку, так і з доставкою додому у зручний для Вас час, що обумовлюється договором між уповноваженим банком та одержувачем;

ПЕНСІОНЕР МАЄ ПРАВО!

 • отримувати належні йому суми пенсій та грошової допомоги після їх зарахування на поточні рахунки протягом робочого часу установи банку за його першою вимогою;
 • у будь-який час відмовитися від послуг одного банку на користь іншого або ж перейти на обслуговування у відділення пошти. При цьому залишки коштів на рахунку пенсіонера можуть перераховуватися в інший банк на підставі його особистого доручення.

 

Порядок звернення до Пенсійного фонду

Понеділок, 05 січня 2015 13:34
Рубрика: Пам'ятки
23417

КОЖЕН ГРОМАДЯНИН, ЯКИЙ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПОВИНЕН ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА!

ВИ МАЄТЕ ПРАВО:

 • на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду України;
 • безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення;
 • іти на особистий прийом до керівних працівників і спеціалістів органів Пенсійного фонду України за встановленими в цих органах графіками та звертатися в громадські приймальні органів Пенсійного фонду України;
 • оскаржувати рішення органів Пенсійного фонду України нижчого рівня в органах Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Право громадян на інформацію про своє пенсійне забезпечення

Під час отримання необхідної інформації про своє пенсійне забезпечення громадяни мають право:

 • ознайомлюватися в приміщеннях органів Фонду з матеріалами своєї пенсійної справи, отримувати будь-яку іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, якою володіють органи Фонду;
 • вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, що містяться в пенсійній справі;
 • вимагати надання копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії;
 • ознайомлюватися в органах Фонду з нормативно-правовими актами, на підставі яких призначено пенсію, робити з них виписки та копії;

Права громадян у разі звернення щодо призначення пенсії

Під час звернення щодо призначення пенсії громадяни мають право:

   -   подавати заяву про призначення пенсії з необхідними документами в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше як за місяць до виникнення такого права через представника підприємства, установи, організації; особисто; поштою; через представника, який діє на підставі доручення;

   -    надавати документи, необхідні для призначення пенсії (які підтверджують стаж, заробіток, право на надбавки та підвищення) протягом трьох місяців із дня подання заяви у разі якщо надано не всі для призначення пенсії необхідні документи;

   -    одержати розписку від органу Фонду про перелік прийнятих документів;

   -    вимагати від органів Фонду надання допомоги в отриманні або перевірці підстав видачі необхідних для призначення пенсії документів;

   -    одержати письмове повідомлення від органів Фонду про призначення пенсії або про відмову в її призначенні із зазначенням причин відмови;

   -    одержати пенсійне посвідчення встановленого зразка.

 Права громадян під час виплати пенсії

Громадяни, яким призначено пенсії, мають право:

 • вибрати установу, котра здійснюватиме виплату й доставку пенсії (поштові відділення чи банківські установи);
 • одержувати пенсію не пізніше як до 25-го числа місяця, за який виплачують пенсію;
 • на виплату пенсії за 6 місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Право громадян на звернення

Громадяни мають право:

   -    звертатися в органи Фонду із пропозиціями, заявами та скаргами, одержувати вичерпні відповіді в терміни, визначені в Законі України "Про звернення громадян";

   -    вимагати розгляду звернень у своїй присутності та з участю посадових осіб органу Фонду, які приймають рішення за результатами розгляду звернення.

 Права громадян на оскарження рішень органів Пенсійного фонду України

Громадяни, яких не задовольняє рішення органу Пенсійного фонду України, мають право:

 • оскаржити таке рішення в органі Пенсійного фонду України вищого рівня;
 • звертатися в суд зі скаргами на дії або бездіяльність органів Пенсійного фонду України, їх посадових та службових осіб;
 • оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів нижчого рівня;
 • вимагати своєчасного та цілковитого виконання рішень судів, які набули чинності.

УВАГА! ДОТРИМУЙТЕСЬ СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКІВ!

 • з повагою ставтесь до працівників органів Фонду;
 • не допускайте нечемного ставлення до працівників Фонду;
 • не припускайте подання неправдивих документів для призначення пенсії;
 • у 10-денний термін повідомляйте органи Пенсійного фонду України про події, які спричиняють зміну розміру пенсії (працевлаштування, зміна кількості утриманців тощо).

ПАМЯТАЙТЕ ПРО ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ!

 • неухильно дотримуватись прав громадян під час призначення й виплати пенсій, уживати заходи, щоб запобігти їх порушенням;
 • не допускати некоректного або зневажливого ставлення до громадян, які звертаються щодо призначення (перерахунку) пенсії;
 • надавати допомогу громадянам в отриманні та оформленні необхідних для призначення пенсії документів;
 • дотримуватися встановлених у законодавстві термінів призначення (перерахунку) і виплати пенсій;
 • здійснювати у встановленому порядку прийом громадян, розглядати заяви, скарги, пропозиції в терміни, визначені в законодавстві;
 • надавати громадянам необхідну інформацію щодо стану їхнього пенсійного забезпечення;
 • у разі порушення прав громадян під час призначення (перерахунку) або виплати пенсій притягати винних осіб до відповідальності із чинним законодавством.