Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Куди звертатися за оформленням пенсії: розгляд документів.

Понеділок, 05 січня 2015 15:38
Рубрика: Пам'ятки
9842

Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними документами орган, що призначає пенсію, зобов'язаний:

 • винести рішення щодо призначення пенсії;
 • видати або направити адміністрації або особі повідомлення про призначення, відмову в призначенні, із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Пенсія призначається з дня подання заяви, якщо:

 • наданих документів достатньо для визначення права на пенсію,
 • майбутній пенсіонер, протягом трьох місяців, надасть всі відсутні документи.

Якщо протягом трьох місяців пенсіонер не надасть всі необхідні документи, то пенсію буде призначено з дня, коли остаточно будуть надані такі документи.

НЕ ПРОПУСТІТЬ!
Нарахована сума пенсії включається в документи для виплати пенсії не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про призначення пенсії.

Перевірте свою пенсію

ЗНАЙТЕ!
Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ, що видається органом Пенсійного фонду.

Пенсіонер має право вимагати, а працівники органу, що призначає пенсію зобов'язані:

 • видати пенсіонеру виписку з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу), які враховані при розрахунку пенсії.

ДО ВІДОМА ПЕНСІНЕРІВ! Заява про призначення пенсії з усіма поданими документами та рішенням про призначення пенсії зберігаються в окремій пенсійній справі на кожного пенсіонера.

Пенсійні справи зберігаються в органах, що призначають пенсії, за місцем проживання (реєстрації) або за місцем перебування пенсіонерів.

Порядок звернення до Пенсійного фонду майбутнім пенсіонерам

Понеділок, 05 січня 2015 14:32
Рубрика: Пам'ятки
11209

Всім майбутнім пенсіонерам – незалежно від віку! Починайте збирати всі необхідні документи для оформлення пенсії заздалегідь, це надасть можливість заощадити час і в майбутньому обійтися без нікому не потрібних судових тяжб.

ВИ ПОВИННІ ЗНАТИ! «Особі, яка має одночасно право на різні види пенсій призначається один із цих видів пенсій за її вибором».

При цьому!
При оформленні пенсії потрібно зважити всі «за» та «проти» і з'ясувати, яку пенсію отримувати вигідніше.

УВАГА! Звернутися за призначенням пенсії можна у будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до того, як Ви отримаєте на неї законне право.

Звертаємо Вашу увагу:

Особам, які на день досягнення пенсійного віку , працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е"-"ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", і мають страховий стаж (для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.

Куди звертатися за оформленням пенсії?

І. Підготовчий етап.

ІІ. Подача документів.

ІІІ. Розгляд документів.

Порядок звернення до Пенсійного фонду

Понеділок, 05 січня 2015 13:34
Рубрика: Пам'ятки
23408

КОЖЕН ГРОМАДЯНИН, ЯКИЙ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПОВИНЕН ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА!

ВИ МАЄТЕ ПРАВО:

 • на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду України;
 • безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення;
 • іти на особистий прийом до керівних працівників і спеціалістів органів Пенсійного фонду України за встановленими в цих органах графіками та звертатися в громадські приймальні органів Пенсійного фонду України;
 • оскаржувати рішення органів Пенсійного фонду України нижчого рівня в органах Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Право громадян на інформацію про своє пенсійне забезпечення

Під час отримання необхідної інформації про своє пенсійне забезпечення громадяни мають право:

 • ознайомлюватися в приміщеннях органів Фонду з матеріалами своєї пенсійної справи, отримувати будь-яку іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, якою володіють органи Фонду;
 • вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, що містяться в пенсійній справі;
 • вимагати надання копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії;
 • ознайомлюватися в органах Фонду з нормативно-правовими актами, на підставі яких призначено пенсію, робити з них виписки та копії;

Права громадян у разі звернення щодо призначення пенсії

Під час звернення щодо призначення пенсії громадяни мають право:

   -   подавати заяву про призначення пенсії з необхідними документами в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше як за місяць до виникнення такого права через представника підприємства, установи, організації; особисто; поштою; через представника, який діє на підставі доручення;

   -    надавати документи, необхідні для призначення пенсії (які підтверджують стаж, заробіток, право на надбавки та підвищення) протягом трьох місяців із дня подання заяви у разі якщо надано не всі для призначення пенсії необхідні документи;

   -    одержати розписку від органу Фонду про перелік прийнятих документів;

   -    вимагати від органів Фонду надання допомоги в отриманні або перевірці підстав видачі необхідних для призначення пенсії документів;

   -    одержати письмове повідомлення від органів Фонду про призначення пенсії або про відмову в її призначенні із зазначенням причин відмови;

   -    одержати пенсійне посвідчення встановленого зразка.

 Права громадян під час виплати пенсії

Громадяни, яким призначено пенсії, мають право:

 • вибрати установу, котра здійснюватиме виплату й доставку пенсії (поштові відділення чи банківські установи);
 • одержувати пенсію не пізніше як до 25-го числа місяця, за який виплачують пенсію;
 • на виплату пенсії за 6 місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Право громадян на звернення

Громадяни мають право:

   -    звертатися в органи Фонду із пропозиціями, заявами та скаргами, одержувати вичерпні відповіді в терміни, визначені в Законі України "Про звернення громадян";

   -    вимагати розгляду звернень у своїй присутності та з участю посадових осіб органу Фонду, які приймають рішення за результатами розгляду звернення.

 Права громадян на оскарження рішень органів Пенсійного фонду України

Громадяни, яких не задовольняє рішення органу Пенсійного фонду України, мають право:

 • оскаржити таке рішення в органі Пенсійного фонду України вищого рівня;
 • звертатися в суд зі скаргами на дії або бездіяльність органів Пенсійного фонду України, їх посадових та службових осіб;
 • оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів нижчого рівня;
 • вимагати своєчасного та цілковитого виконання рішень судів, які набули чинності.

УВАГА! ДОТРИМУЙТЕСЬ СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКІВ!

 • з повагою ставтесь до працівників органів Фонду;
 • не допускайте нечемного ставлення до працівників Фонду;
 • не припускайте подання неправдивих документів для призначення пенсії;
 • у 10-денний термін повідомляйте органи Пенсійного фонду України про події, які спричиняють зміну розміру пенсії (працевлаштування, зміна кількості утриманців тощо).

ПАМЯТАЙТЕ ПРО ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ!

 • неухильно дотримуватись прав громадян під час призначення й виплати пенсій, уживати заходи, щоб запобігти їх порушенням;
 • не допускати некоректного або зневажливого ставлення до громадян, які звертаються щодо призначення (перерахунку) пенсії;
 • надавати допомогу громадянам в отриманні та оформленні необхідних для призначення пенсії документів;
 • дотримуватися встановлених у законодавстві термінів призначення (перерахунку) і виплати пенсій;
 • здійснювати у встановленому порядку прийом громадян, розглядати заяви, скарги, пропозиції в терміни, визначені в законодавстві;
 • надавати громадянам необхідну інформацію щодо стану їхнього пенсійного забезпечення;
 • у разі порушення прав громадян під час призначення (перерахунку) або виплати пенсій притягати винних осіб до відповідальності із чинним законодавством.
Сторінка 1 із 7