Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Порядок звернення до Пенсійного фонду

Понеділок, 05 січня 2015 13:34
Рубрика: Пам'ятки
23417

КОЖЕН ГРОМАДЯНИН, ЯКИЙ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПОВИНЕН ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА!

ВИ МАЄТЕ ПРАВО:

 • на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду України;
 • безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення;
 • іти на особистий прийом до керівних працівників і спеціалістів органів Пенсійного фонду України за встановленими в цих органах графіками та звертатися в громадські приймальні органів Пенсійного фонду України;
 • оскаржувати рішення органів Пенсійного фонду України нижчого рівня в органах Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Право громадян на інформацію про своє пенсійне забезпечення

Під час отримання необхідної інформації про своє пенсійне забезпечення громадяни мають право:

 • ознайомлюватися в приміщеннях органів Фонду з матеріалами своєї пенсійної справи, отримувати будь-яку іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, якою володіють органи Фонду;
 • вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, що містяться в пенсійній справі;
 • вимагати надання копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії;
 • ознайомлюватися в органах Фонду з нормативно-правовими актами, на підставі яких призначено пенсію, робити з них виписки та копії;

Права громадян у разі звернення щодо призначення пенсії

Під час звернення щодо призначення пенсії громадяни мають право:

   -   подавати заяву про призначення пенсії з необхідними документами в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше як за місяць до виникнення такого права через представника підприємства, установи, організації; особисто; поштою; через представника, який діє на підставі доручення;

   -    надавати документи, необхідні для призначення пенсії (які підтверджують стаж, заробіток, право на надбавки та підвищення) протягом трьох місяців із дня подання заяви у разі якщо надано не всі для призначення пенсії необхідні документи;

   -    одержати розписку від органу Фонду про перелік прийнятих документів;

   -    вимагати від органів Фонду надання допомоги в отриманні або перевірці підстав видачі необхідних для призначення пенсії документів;

   -    одержати письмове повідомлення від органів Фонду про призначення пенсії або про відмову в її призначенні із зазначенням причин відмови;

   -    одержати пенсійне посвідчення встановленого зразка.

 Права громадян під час виплати пенсії

Громадяни, яким призначено пенсії, мають право:

 • вибрати установу, котра здійснюватиме виплату й доставку пенсії (поштові відділення чи банківські установи);
 • одержувати пенсію не пізніше як до 25-го числа місяця, за який виплачують пенсію;
 • на виплату пенсії за 6 місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Право громадян на звернення

Громадяни мають право:

   -    звертатися в органи Фонду із пропозиціями, заявами та скаргами, одержувати вичерпні відповіді в терміни, визначені в Законі України "Про звернення громадян";

   -    вимагати розгляду звернень у своїй присутності та з участю посадових осіб органу Фонду, які приймають рішення за результатами розгляду звернення.

 Права громадян на оскарження рішень органів Пенсійного фонду України

Громадяни, яких не задовольняє рішення органу Пенсійного фонду України, мають право:

 • оскаржити таке рішення в органі Пенсійного фонду України вищого рівня;
 • звертатися в суд зі скаргами на дії або бездіяльність органів Пенсійного фонду України, їх посадових та службових осіб;
 • оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів нижчого рівня;
 • вимагати своєчасного та цілковитого виконання рішень судів, які набули чинності.

УВАГА! ДОТРИМУЙТЕСЬ СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКІВ!

 • з повагою ставтесь до працівників органів Фонду;
 • не допускайте нечемного ставлення до працівників Фонду;
 • не припускайте подання неправдивих документів для призначення пенсії;
 • у 10-денний термін повідомляйте органи Пенсійного фонду України про події, які спричиняють зміну розміру пенсії (працевлаштування, зміна кількості утриманців тощо).

ПАМЯТАЙТЕ ПРО ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ!

 • неухильно дотримуватись прав громадян під час призначення й виплати пенсій, уживати заходи, щоб запобігти їх порушенням;
 • не допускати некоректного або зневажливого ставлення до громадян, які звертаються щодо призначення (перерахунку) пенсії;
 • надавати допомогу громадянам в отриманні та оформленні необхідних для призначення пенсії документів;
 • дотримуватися встановлених у законодавстві термінів призначення (перерахунку) і виплати пенсій;
 • здійснювати у встановленому порядку прийом громадян, розглядати заяви, скарги, пропозиції в терміни, визначені в законодавстві;
 • надавати громадянам необхідну інформацію щодо стану їхнього пенсійного забезпечення;
 • у разі порушення прав громадян під час призначення (перерахунку) або виплати пенсій притягати винних осіб до відповідальності із чинним законодавством.
Сторінка 1 із 5