Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Особливості врахування доходу

 За який термін включається дохід? 

 

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного сукупного доходу осіб, зазначених у пункті 7 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива . Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року, в інших випадках - за попередній календарний рік, загальна сума доходу заявника для призначення субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - за попередній календарний рік (відповідно до абзацу 1 пункту 12 Порядку призначення субсидій). 

За бажанням громадян субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за шість місяців, що передують місяцю звернення) сукупного доходу осіб, зазначених у пункті 7 цього Положення, після подання довідок про доходи таких осіб за зазначений період за формами, затвердженими Мінсоцполітики.

 

Якщо доходи менші за прожитковий мінімум

Якщо серед зареєстрованих у житловому приміщенні осіб є працездатні особи, які декларують та/або подають до органів праці та соціального захисту населення довідки про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, або місячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час призначення субсидії, в розрахунок субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива за кожний такий місяць включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час призначення субсидії (Відповідно до абзацу 3 пункту 12 Порядку призначення субсидій).

 

Врахування стипендій, соціальних виплат

Якщо серед зареєстрованих у житловому приміщенні є особи, які одержують стипендію, соціальні виплати, до сукупного доходу враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат. До соціальних виплат відносяться допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (Відповідно до абзацу 4 пункиу 12 Порядку призначення субсидій).

Врахування доходу непрацездатних громадян

Для обчислення доходу непрацюючих громадян, яким призначено пенсію вперше або якщо вони залишили роботу в період, за який враховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії та доходів від особистого селянського господарства, в сукупному доході на розсуд пенсіонера враховується дохід за зазначений період або розмір призначеної щомісячної пенсії. (Відповідно до абзацу 2 пункту 12 Порядку призначення субсидій).

Приклад

Розрахунок сукупного доходу домогосподарства при зверненні за призначенням субсидії та визначення обов’язкової частки плати. У житловому приміщенні зареєстровані і проживають 3 особи: чоловік, дружина, дитина віком до 3 років. Домогосподарство звернулося за призначенням житлової субсидії на житлово-комунальні послуги у жовтні (сукупний дохід обчислюється за квітень – вересень). Чоловік у квітні - травні працював, з 7 червня перебуває на обліку у службі зайнятості і отримує допомогу по безробіттю. Дружина отримувала допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Розрахунок сукупного доходу:

Місяць

Дохід чоловіка, грн.

Дохід дружини, грн.

сукупний дохід за 6 місяців, грн.

за наданими довідками

для розрахунку субсидії

за наданими довідками

для розрахунку субсидії

Квітень

1500

1500

130

130

 

Травень

1500

1500

130

130

Червень

321

321

130

130

Липень

360

360

130

130

Серпень

360

360

130

130

Вересень

360

360

130

130

Усього

 

4301

 

780

5081

Розрахунок розміру обов’язкової плати:

  • середньомісячний сукупний дохід визначається шляхом ділення сукупного доходу на шість місяців: 5081 грн. / 6 = 846,83 грн.
  • середньомісячний сукупний дохід на одну особу визначається шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу на кількість осіб, виходячи з якого розраховується субсидія: 846,83 грн. / 3 = 282,28 грн.
  • обов’язкова частка сплати домогосподарства з таким доходом складає:
    (282,28 / 1176) / 2 * 15 = 1,8 відсотка середньомісячного сукупного доходу.
  • обов’язкова плата становить: 846,83 / 100 * 1,8 = 15,24 грн.

Отже, якщо буде призначена субсидія, то домогосподарство за всі житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм сплачуватиме 15,24 грн. 

Пенсії по втраті годувальника відповідно до Закону "Про державну службу"

Понеділок, 20 жовтня 2014 15:09

Відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889-V-III, що набув чинності з 1 травня 2016 року, державні службовці, які на день набрання чинності цим законом обіймають посади державної служби та мають не менше як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 попереднього Закону України «Про державну службу», мають право на призначення пенсії відповідно до статті 37 «старого» закону в порядку, визначеному для осіб, які мають не менше, як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.

Для осіб, які на день набрання чинності новим Законом мають не менше, як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 «старого» закону України, зберігається право на призначення пенсії відповідно до статті 37 цього «старого» закону в порядку, визначеному для осіб, які мають не менше, як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.

 

Пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника, а також пенсії за віком, особам, які не мають права на призначення пенсії відповідно до зазначеної статті, призначаються згідно з нормами Закону про пенсійне страхування.

У разі смерті державного службовця непрацездатним членам його сім'ї, які були на його утриманні призначається пенсія по втраті годувальника, яка обчислюється у відсотках від суми заробітної плати померлого годувальника з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, до 01.01.2011р. - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (стаття 37 Закону).

До непрацездатних членів сім'ї належать особи, визначені у Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Дітям пенсія по втраті годувальника відповідно до Закону "Про державну службу" (далі - Закон) призначається незалежно від того, чи перебували вони на утриманні померлого годувальника чи ні, якщо годувальник отримував, або мав право отримувати пенсію згідно Закону.

Умови призначення пенсія по втраті годувальника:
  • смерті особи у період проходження державної служби;
  • наявності у померлого годувальника стажу державної служби не менше 10 років.

 

Розміри пенсій у зв'язку з втратою годувальника відповідно до Закону № 3723 "Про державну службу"

Кількість непрацездатних членів сім'їРозмір пенсії у відсотках від суми заробітної плати померлого годувальника

на одного

70%

на двох і більше

90%.

Приклад

Державний службовець (чоловік), який має стаж державної служби не менше 10 років, помер у період перебування на державній службі.

Дружина померлого державного службовця має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника при умові, що вона була на його утриманні, або сумісно проживала. Якщо у померлої особи були діти, вони мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника незалежно від того, чи були вони на його утриманні. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника буде призначена дружині у розмірі 70% заробітної плати померлого годувальника (у разі відсутності інших утриманців).