Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Куди звертатися за оформленням пенсії: підготовчий етап

Понеділок, 05 січня 2015 15:03
Рубрика: Пам'ятки
14224

Залежно від того, оформляє пенсію той, хто працює чи не працює, передбачаються дві «адреси» для звернення із заявою про призначення пенсії:

 • непрацюючим громадянам необхідно звернутися до органа, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації). До речі, не обов'язково звертатися особисто. Ви маєте право оформити пенсію через свого представника, надавши йому нотаріальне доручення;
 • для тих громадян, що ще працюють передбачено подання заяви про призначення пенсії до управління ПФУ через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації, де цей громадянин працює (зазвичай бухгалтерія та відділ кадрів). Зрозуміло, за бажанням, працівник може подати заяву і особисто за місцем проживання.

УВАГА! Уповноважена посадова особа підприємства, установи, організації, де працює пенсіонер, зобов'язана:

 • не пізніше місяця до дня досягнення працівником пенсійного віку письмово повідомити його про виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах;
 • у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформити необхідні документи і направити їх до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням підприємства, установи, організації або за місцем проживання (реєстрації) особи;
 • у разі необхідності надати допомогу щодо одержання відсутніх у особи документів для призначення пенсії.

Знайте!
Обов'язок підготовки документів за призначенням пенсії лягає на підприємство чи організацію, в якій працює майбутній пенсіонер. Якщо ж пенсіонер не працює, то такий обов'язок лягає безпосередньо на місцеве відділення Пенсійного фонду України.

Разом з тим, обов'язок підприємства, на якому працює майбутній пенсіонер, збирати надані документи — прямо не визначений. Тому обов'язок збирати всі потрібні папери лягає на вас.

Що робити, якщо збирати необхідні документи майбутньому пенсіонеру доводиться самостійно?

 • З'ясуйте – чи маєте Ви право на пенсію
 • Почніть готувати пакет необхідних документів:
  1. ретельно вивчіть свою трудову книжку, простежте, що б всі записи були зроблені у відповідності з правилами;
  2. визначте періоди самої максимальної зарплати за будь-які 60 місяців роботи, які йдуть підряд;
  3. з'ясуйте адресу районного управління Пенсійного фонду за місцем Вашого проживання (реєстрації);

НАГАДУЄМО!
В містах (районах міст) - обласних центрах організація прийому та обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України здійснюється за принципом "єдиного вікна".

В інших територіальних управліннях Пенсійного фонду України прийом та обслуговування громадян здійснюється дільничними інспекторами з пенсійних питань за місцем вашого проживання (реєстрації).

 • зверніться до працівників Пенсійного фонду, щоб з'ясувати всі нюанси, які можуть вплинути на оформлення, нарахування і розмір вашої пенсії заздалегідь, і в разі виникнення будь-яких проблем у вас буде час та можливість вирішити їх своєчасно. 

Порядок звернення до Пенсійного фонду майбутнім пенсіонерам

Понеділок, 05 січня 2015 14:32
Рубрика: Пам'ятки
11217

Всім майбутнім пенсіонерам – незалежно від віку! Починайте збирати всі необхідні документи для оформлення пенсії заздалегідь, це надасть можливість заощадити час і в майбутньому обійтися без нікому не потрібних судових тяжб.

ВИ ПОВИННІ ЗНАТИ! «Особі, яка має одночасно право на різні види пенсій призначається один із цих видів пенсій за її вибором».

При цьому!
При оформленні пенсії потрібно зважити всі «за» та «проти» і з'ясувати, яку пенсію отримувати вигідніше.

УВАГА! Звернутися за призначенням пенсії можна у будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до того, як Ви отримаєте на неї законне право.

Звертаємо Вашу увагу:

Особам, які на день досягнення пенсійного віку , працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е"-"ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", і мають страховий стаж (для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.

Куди звертатися за оформленням пенсії?

І. Підготовчий етап.

ІІ. Подача документів.

ІІІ. Розгляд документів.

Порядок звернення до Пенсійного фонду

Понеділок, 05 січня 2015 13:34
Рубрика: Пам'ятки
23417

КОЖЕН ГРОМАДЯНИН, ЯКИЙ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПОВИНЕН ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА!

ВИ МАЄТЕ ПРАВО:

 • на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду України;
 • безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення;
 • іти на особистий прийом до керівних працівників і спеціалістів органів Пенсійного фонду України за встановленими в цих органах графіками та звертатися в громадські приймальні органів Пенсійного фонду України;
 • оскаржувати рішення органів Пенсійного фонду України нижчого рівня в органах Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Право громадян на інформацію про своє пенсійне забезпечення

Під час отримання необхідної інформації про своє пенсійне забезпечення громадяни мають право:

 • ознайомлюватися в приміщеннях органів Фонду з матеріалами своєї пенсійної справи, отримувати будь-яку іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, якою володіють органи Фонду;
 • вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, що містяться в пенсійній справі;
 • вимагати надання копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії;
 • ознайомлюватися в органах Фонду з нормативно-правовими актами, на підставі яких призначено пенсію, робити з них виписки та копії;

Права громадян у разі звернення щодо призначення пенсії

Під час звернення щодо призначення пенсії громадяни мають право:

   -   подавати заяву про призначення пенсії з необхідними документами в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше як за місяць до виникнення такого права через представника підприємства, установи, організації; особисто; поштою; через представника, який діє на підставі доручення;

   -    надавати документи, необхідні для призначення пенсії (які підтверджують стаж, заробіток, право на надбавки та підвищення) протягом трьох місяців із дня подання заяви у разі якщо надано не всі для призначення пенсії необхідні документи;

   -    одержати розписку від органу Фонду про перелік прийнятих документів;

   -    вимагати від органів Фонду надання допомоги в отриманні або перевірці підстав видачі необхідних для призначення пенсії документів;

   -    одержати письмове повідомлення від органів Фонду про призначення пенсії або про відмову в її призначенні із зазначенням причин відмови;

   -    одержати пенсійне посвідчення встановленого зразка.

 Права громадян під час виплати пенсії

Громадяни, яким призначено пенсії, мають право:

 • вибрати установу, котра здійснюватиме виплату й доставку пенсії (поштові відділення чи банківські установи);
 • одержувати пенсію не пізніше як до 25-го числа місяця, за який виплачують пенсію;
 • на виплату пенсії за 6 місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Право громадян на звернення

Громадяни мають право:

   -    звертатися в органи Фонду із пропозиціями, заявами та скаргами, одержувати вичерпні відповіді в терміни, визначені в Законі України "Про звернення громадян";

   -    вимагати розгляду звернень у своїй присутності та з участю посадових осіб органу Фонду, які приймають рішення за результатами розгляду звернення.

 Права громадян на оскарження рішень органів Пенсійного фонду України

Громадяни, яких не задовольняє рішення органу Пенсійного фонду України, мають право:

 • оскаржити таке рішення в органі Пенсійного фонду України вищого рівня;
 • звертатися в суд зі скаргами на дії або бездіяльність органів Пенсійного фонду України, їх посадових та службових осіб;
 • оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів нижчого рівня;
 • вимагати своєчасного та цілковитого виконання рішень судів, які набули чинності.

УВАГА! ДОТРИМУЙТЕСЬ СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКІВ!

 • з повагою ставтесь до працівників органів Фонду;
 • не допускайте нечемного ставлення до працівників Фонду;
 • не припускайте подання неправдивих документів для призначення пенсії;
 • у 10-денний термін повідомляйте органи Пенсійного фонду України про події, які спричиняють зміну розміру пенсії (працевлаштування, зміна кількості утриманців тощо).

ПАМЯТАЙТЕ ПРО ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ!

 • неухильно дотримуватись прав громадян під час призначення й виплати пенсій, уживати заходи, щоб запобігти їх порушенням;
 • не допускати некоректного або зневажливого ставлення до громадян, які звертаються щодо призначення (перерахунку) пенсії;
 • надавати допомогу громадянам в отриманні та оформленні необхідних для призначення пенсії документів;
 • дотримуватися встановлених у законодавстві термінів призначення (перерахунку) і виплати пенсій;
 • здійснювати у встановленому порядку прийом громадян, розглядати заяви, скарги, пропозиції в терміни, визначені в законодавстві;
 • надавати громадянам необхідну інформацію щодо стану їхнього пенсійного забезпечення;
 • у разі порушення прав громадян під час призначення (перерахунку) або виплати пенсій притягати винних осіб до відповідальності із чинним законодавством.