Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Куди звертатися за оформленням пенсії: розгляд документів.

Понеділок, 05 січня 2015 15:38
Рубрика: Пам'ятки
9843

Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними документами орган, що призначає пенсію, зобов'язаний:

 • винести рішення щодо призначення пенсії;
 • видати або направити адміністрації або особі повідомлення про призначення, відмову в призначенні, із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Пенсія призначається з дня подання заяви, якщо:

 • наданих документів достатньо для визначення права на пенсію,
 • майбутній пенсіонер, протягом трьох місяців, надасть всі відсутні документи.

Якщо протягом трьох місяців пенсіонер не надасть всі необхідні документи, то пенсію буде призначено з дня, коли остаточно будуть надані такі документи.

НЕ ПРОПУСТІТЬ!
Нарахована сума пенсії включається в документи для виплати пенсії не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про призначення пенсії.

Перевірте свою пенсію

ЗНАЙТЕ!
Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ, що видається органом Пенсійного фонду.

Пенсіонер має право вимагати, а працівники органу, що призначає пенсію зобов'язані:

 • видати пенсіонеру виписку з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу), які враховані при розрахунку пенсії.

ДО ВІДОМА ПЕНСІНЕРІВ! Заява про призначення пенсії з усіма поданими документами та рішенням про призначення пенсії зберігаються в окремій пенсійній справі на кожного пенсіонера.

Пенсійні справи зберігаються в органах, що призначають пенсії, за місцем проживання (реєстрації) або за місцем перебування пенсіонерів.

Куди звертатися за оформленням пенсії: подача документів

Понеділок, 05 січня 2015 15:22
Рубрика: Пам'ятки
27873

Для оформлення пенсії за віком необхідно зібрати наступні документи:

 • заява (бланк такої заяви надається працівниками Пенсійного фонду України та заповнюється заявником по паспорту безпосередньо в момент подачі документів);
 • заява на виплату пенсії через банківські установи чи поштове відділення. Заявник надає заяву про відкриття рахунку в банку або зазначає що бажає отримувати пенсію на пошті.
 • довідку податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • трудову книжку або документи про стаж, причому за період роботи з 01.01.2004 р. відділ персоніфікованого обліку органа, що призначає пенсію, видає довідку з бази даних;
 • довідку про заробітну плату за період страхового стажу до 01.07.2000 р. (за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв), а починаючи з 01.07.2000 р. — індивідуальні відомості про застраховану особу, що видаються відділом персоніфікованого обліку за формою.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Кожен випадок індивідуальний.

Тому, необхідно подати довідку про заробітну плату за якомога більший період своєї трудової діяльності. Маючи такі дані, Пенсійний фонд України, за допомогою відповідного програмного забезпечення, визначить найкращі 60 календарних місяців заробітної плати. На сьогоднішній день законодавство також дозволяє проводити розрахунок пенсії без врахування 60 календарних місяців до 01.07.2000 року. Якщо такий варіант буде більш вигідним для пенсіонера, розрахунок пенсії йому буде проведено без врахування довідки про заробітну плату.

 • документи про надання особливого статусу особі, наприклад, «чорнобильське» посвідчення;
 • документи про місце проживання (реєстрації) особи;
 • кольорова фотокартка 4х6 (2 шт.) – необхідна для оформлення пенсійного посвідчення.
 • копія паспорта;

в деяких випадках:

 • копія документа про освіту (якщо, приміром, заявник навчався на денній формі);
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копія свідоцтва про укладення шлюбу (за зміни прізвища).
 • якщо заявник не працює, йому необхідно надати довідку з податкових органів про те, стоїть він на обліку як суб'єкт підприємницької діяльності і про джерела доходів з 01.07.2000 р. по дату подання заяви.

Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і в нотаріально засвідчених копіях (або завірені адміністрацією підприємства, що подає документи заявника на призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію).

УВАГА! Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються лише в оригіналах.

Якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається її копія, засвідчена адміністрацією підприємства за місцем останньої роботи, або органом, що призначає пенсію.

ВИ ПОВИННІ ЗНАТИ!
Днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, який призначає пенсію, заяви про призначення пенсії (у разі, якщо заява пересилається поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви).

Коли, до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи?

У цьому випадку орган, що призначає пенсію, повідомляє письмово заявника про те, які документи необхідно додатково подати, про це в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис:

 • якщо документи будуть подані протягом трьох місяців із дня такого повідомлення, то днем звернення за пенсією буде вважатись день приймання заяви про призначення пенсії або дата, яка зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
 • при неподанні додаткових документів протягом трьох місяців, пенсія за згодою особи призначається та відновлюється за наявними документами.

БУДЬТЕ УВАЖНІ! Заява особи про призначення пенсії, реєструються в журналі реєстрації рішень органу, що призначає пенсію.

Особі або посадовій особі органом, що призначає пенсію, видається розписка із зазначенням дати приймання заяви та переліку одержаних і відсутніх документів, які необхідно подати в трьохмісячний термін з дня прийняття заяви (копія розписки зберігається в пенсійній справі).

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
При прийомі документів працівники управління Пенсійного фонду, що призначає пенсію:

зобов'язані:

 • перевірити правильність оформлення заяви й подання про призначення пенсії, а також відповідність викладених у них відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж;
 • здійснити попередню правову експертизу змісту та належного оформлення наданих документів;
 • перевірити правильність копій відповідних документів, зафіксувати й засвідчити виявлені розбіжності;
 • видати пам'ятку пенсіонеру, копія якої зберігається у пенсійній справі.

мають право:

 • вимагати від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб дооформлення в трьохмісячний термін з дня подання заяви, прийнятих і подання додаткових документів;
 • перевіряти в необхідних випадках обґрунтованість видачі деяких документів. 
Сторінка 1 із 2