Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

До какого числа нужно подать документы на субсидию

Середа, 29 квітня 2015 11:20
Рубрика: Субсидії
2470

Жилищные субсидии можно будет получить задним числом.

До 15 квітня 2015 року усі споживачі разом із платіжками на житлово-комунальні послуги мають отримати документи, необхідні для призначення житлової субсидії

Понеділок, 06 квітня 2015 15:26
Рубрика: Субсидії
5222

Мінрегіоном спільно з Міненерговугілля, Мінінфраструктури, обласними, Київської міською державними адміністраціями розпочато роботу щодо виготовлення підприємствами, які надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення, бланків заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, і доставку їх споживачам. Про це повідомили в Управлінні економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону.

Куди звертатися за оформленням пенсії: розгляд документів.

Понеділок, 05 січня 2015 15:38
Рубрика: Пам'ятки
9317

Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними документами орган, що призначає пенсію, зобов'язаний:

 • винести рішення щодо призначення пенсії;
 • видати або направити адміністрації або особі повідомлення про призначення, відмову в призначенні, із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Пенсія призначається з дня подання заяви, якщо:

 • наданих документів достатньо для визначення права на пенсію,
 • майбутній пенсіонер, протягом трьох місяців, надасть всі відсутні документи.

Якщо протягом трьох місяців пенсіонер не надасть всі необхідні документи, то пенсію буде призначено з дня, коли остаточно будуть надані такі документи.

НЕ ПРОПУСТІТЬ!
Нарахована сума пенсії включається в документи для виплати пенсії не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про призначення пенсії.

Перевірте свою пенсію

ЗНАЙТЕ!
Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ, що видається органом Пенсійного фонду.

Пенсіонер має право вимагати, а працівники органу, що призначає пенсію зобов'язані:

 • видати пенсіонеру виписку з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу), які враховані при розрахунку пенсії.

ДО ВІДОМА ПЕНСІНЕРІВ! Заява про призначення пенсії з усіма поданими документами та рішенням про призначення пенсії зберігаються в окремій пенсійній справі на кожного пенсіонера.

Пенсійні справи зберігаються в органах, що призначають пенсії, за місцем проживання (реєстрації) або за місцем перебування пенсіонерів.

Куди звертатися за оформленням пенсії: подача документів

Понеділок, 05 січня 2015 15:22
Рубрика: Пам'ятки
25553

Для оформлення пенсії за віком необхідно зібрати наступні документи:

 • заява (бланк такої заяви надається працівниками Пенсійного фонду України та заповнюється заявником по паспорту безпосередньо в момент подачі документів);
 • заява на виплату пенсії через банківські установи чи поштове відділення. Заявник надає заяву про відкриття рахунку в банку або зазначає що бажає отримувати пенсію на пошті.
 • довідку податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • трудову книжку або документи про стаж, причому за період роботи з 01.01.2004 р. відділ персоніфікованого обліку органа, що призначає пенсію, видає довідку з бази даних;
 • довідку про заробітну плату за період страхового стажу до 01.07.2000 р. (за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв), а починаючи з 01.07.2000 р. — індивідуальні відомості про застраховану особу, що видаються відділом персоніфікованого обліку за формою.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Кожен випадок індивідуальний.

Тому, необхідно подати довідку про заробітну плату за якомога більший період своєї трудової діяльності. Маючи такі дані, Пенсійний фонд України, за допомогою відповідного програмного забезпечення, визначить найкращі 60 календарних місяців заробітної плати. На сьогоднішній день законодавство також дозволяє проводити розрахунок пенсії без врахування 60 календарних місяців до 01.07.2000 року. Якщо такий варіант буде більш вигідним для пенсіонера, розрахунок пенсії йому буде проведено без врахування довідки про заробітну плату.

 • документи про надання особливого статусу особі, наприклад, «чорнобильське» посвідчення;
 • документи про місце проживання (реєстрації) особи;
 • кольорова фотокартка 4х6 (2 шт.) – необхідна для оформлення пенсійного посвідчення.
 • копія паспорта;

в деяких випадках:

 • копія документа про освіту (якщо, приміром, заявник навчався на денній формі);
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копія свідоцтва про укладення шлюбу (за зміни прізвища).
 • якщо заявник не працює, йому необхідно надати довідку з податкових органів про те, стоїть він на обліку як суб'єкт підприємницької діяльності і про джерела доходів з 01.07.2000 р. по дату подання заяви.

Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і в нотаріально засвідчених копіях (або завірені адміністрацією підприємства, що подає документи заявника на призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію).

УВАГА! Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються лише в оригіналах.

Якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається її копія, засвідчена адміністрацією підприємства за місцем останньої роботи, або органом, що призначає пенсію.

ВИ ПОВИННІ ЗНАТИ!
Днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, який призначає пенсію, заяви про призначення пенсії (у разі, якщо заява пересилається поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви).

Коли, до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи?

У цьому випадку орган, що призначає пенсію, повідомляє письмово заявника про те, які документи необхідно додатково подати, про це в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис:

 • якщо документи будуть подані протягом трьох місяців із дня такого повідомлення, то днем звернення за пенсією буде вважатись день приймання заяви про призначення пенсії або дата, яка зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
 • при неподанні додаткових документів протягом трьох місяців, пенсія за згодою особи призначається та відновлюється за наявними документами.

БУДЬТЕ УВАЖНІ! Заява особи про призначення пенсії, реєструються в журналі реєстрації рішень органу, що призначає пенсію.

Особі або посадовій особі органом, що призначає пенсію, видається розписка із зазначенням дати приймання заяви та переліку одержаних і відсутніх документів, які необхідно подати в трьохмісячний термін з дня прийняття заяви (копія розписки зберігається в пенсійній справі).

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
При прийомі документів працівники управління Пенсійного фонду, що призначає пенсію:

зобов'язані:

 • перевірити правильність оформлення заяви й подання про призначення пенсії, а також відповідність викладених у них відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж;
 • здійснити попередню правову експертизу змісту та належного оформлення наданих документів;
 • перевірити правильність копій відповідних документів, зафіксувати й засвідчити виявлені розбіжності;
 • видати пам'ятку пенсіонеру, копія якої зберігається у пенсійній справі.

мають право:

 • вимагати від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб дооформлення в трьохмісячний термін з дня подання заяви, прийнятих і подання додаткових документів;
 • перевіряти в необхідних випадках обґрунтованість видачі деяких документів. 

Документи, необхідні для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Субота, 06 грудня 2014 17:39
12719

Для призначення пенсії за вислугу років і по інвалідності подаються такі документи (п. 7 Порядку подання та оформлення документів для призначення перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 р.за № 135/13402):

 • заява про призначення пенсії;
 • грошовий атестат, або довідка про розмір грошового забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби;
 • військово-медичні документи про стан здоров'я звільненої особи (за винятком осіб, якіне проходили військово-лікарську комісію);
 • документи про страховий стаж (при призначенні пенсії згідно з пунктом "б" статті 12 Закону;
 • довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;
 • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • довідка ВАТ "Ощадбанк" або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк";
 • копія паспорта. 

 Для призначення пенсії в разі втрати годувальника подаються такі документи:

 • заява;
 • копія свідоцтва про смерть годувальника;
 • витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв'язку зі смертю;
 • висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов'язків (обов'язків військової служби);
 • довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування членів сім'ї на утриманні померлого (загиблого) годувальника або рішення суду про перебування на утриманні;
 • документи про стаж та заробіток померлого годувальника;

У деяких випадках додатково подаються документи:

 • довідка з навчального закладу про навчання із зазначенням дати його закінчення, а також про перебування на повному державному утриманні;
 • довідка Лікарсько-консультативної комісії про визнання дитини інвалідом або довідка МСЕК про визнання особи інвалідом з дитинства;
 • копії свідоцтв про смерть батьків або інші документи, які підтверджують відсутність батьків (у разі призначення пенсії братам, сестрам, онукам);
 • рішення суду про всиновлення);
 • копія рішення про опіку чи піклування (у разі призначення пенсії дітям, які втратили обох батьків);
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • довідка МСЕК про визнання особи інвалідом.

Документи, необхідні для призначення щомісячного довічного утримання

Середа, 19 листопада 2014 13:34
8165

До заяви про призначення щомісячного довічного утримання судді у відставці додаються такі документи(Постанова правління ПФУ від 25.01.2008 № 3-1 «Про затвердження Порядку подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового римання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України»):

 • копія акта Верховної Ради України або Президента України  про звільнення судді у зв'язку з поданням заяви про відставку;
 • наказ про відрахування судді  зі  штату  суду  та  припинення виплати щомісячного грошового утримання працюючому судді;
 • відомості про місце проживання (реєстрації) судді у відставці;
 • документи про  стаж,  що  визначені  Порядком підтвердження наявного  трудового  стажу  для  призначення пенсій за відсутності трудової  книжки  або  відповідних  записів  у  ній,  затвердженим постановою КМУ від 12.08.93 № 637.  За період роботи,  починаючи з 01.01.2004,  відділ персоніфікованого   обліку  органу,  що  призначає  пенсію,  надає довідку з бази даних системи персоніфікованого обліку;
 • довідка про заробітну плату для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (додаток 2 до Порядку подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України);
 • розрахунок стажу  судді,  який  дає  право  на  відставку  та отримання  щомісячного  довічного  грошового  утримання  судді   у відставці ((додаток 3 до Порядку подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України);
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копії посвідчень: учасника  війни;  учасника  бойових  дій; інваліда війни (за наявності);
 • документи, що  підтверджують наявність особливих заслуг перед Батьківщиною (за наявності).

Документи для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону "Про державну службу"

Понеділок, 20 жовтня 2014 15:14

Для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону "Про державну службу" (далі - Закон) до органів Пенсійного фонду надаються такі документи:

Пакет документів, які подаються до Пенсійного фонду
(підпункти 1 - 4 пункт 2.1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого Постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005р. №22-1, у редакції Постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 №13-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2014р. за №895/25672)

1.

Заява про призначення пенсії

2.

Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику.

3.

Документи про стаж (Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим Постановою КМУ від 12.08.1993р. №637.)

4.

Довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу до 01.07.2000р. а починаючи з 01.07.2000р. індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку (за формою згідно із додатками 2, 3 до Порядку №22-1).

5.

Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред'явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Крім паспорту, за документ, що засвідчує місце проживання особи, приймається довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування.

Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації).

6.

Фотокартка особи, якій призначається пенсія (для видачі пенсійного посвідчення).

7.

додаткові довідки:

 • довідка про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка за вислугу років), що подається для призначення пенсії станом на дату звільнення чи дату звернення;
 • довідка про складові заробітної плати надбавки та премії за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією відповідно до Закону.

Особи, які мають не менше 20 років державної служби і які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями надають такі довідки:

 • довідка про складові заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі (посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка за вислугу років;
 • довідка про складові заробітної плати (крім посадового окладу, надбавок за ранг та за вислугу років)за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією, або довідка про такі виплати у середніх розмірах, які склалися на відповідних посадах у державному органі в місяці звернення за призначенням пенсії.

Увага, з 1 червня 2015-го не проводяться перерахунки зазначених пенсій.

Документи необхідні для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Понеділок, 15 вересня 2014 02:50
36200

Для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, до органів Пенсійного фонду надаються такі документи (п. 2.3 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1, у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 № 13-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2014 р. за № 895/25672).

Пакет документів, які подаються до Пенсійного фонду для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника

1.Заява про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника

2.

Документи про стаж померлого годувальника (Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою КМУ від 12.08.93 р. № 637).

3.

Довідка про заробітну плату померлого годувальника за період страхового стажу до 01.07.2000р. а починаючи з 01.07.2000р. індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку (за формою згідно із додатками 2, 3 до Порядку № 22-1).

4.

Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків померлому годувальнику або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

5.

Свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія

6.

Довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності)

7.

Свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим

8.

Документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим

9.

Довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону, навчаються за денною формою навчання

10.

Довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років

11.

Документи про місце проживання (реєстрації)

12.

Документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника

Документи необхідні для призначення пенсії по інвалідності

Понеділок, 15 вересня 2014 00:33
41202

Для призначення пенсії по інвалідності, до органів Пенсійного фонду надаються такі документи (підпункти 1 - 4 п. 2.1, пункт 2.2. Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1, у редакції постанови Правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 № 13-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2014 р. за № 895/25672):

1.Заява про призначення пенсії по інвалідності
2. Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику.
3.

Документи про стаж (Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою КМУ від 12.08.93 р. № 637).

4.

Довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу до 01.07.2000р. а починаючи з 01.07.2000р. індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку (за формою згідно із додатками 2, 3 до Порядку № 22-1).

5.

Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред'явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Крім паспорту, за документ, що засвідчує місце проживання особи, приймається довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування.

Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації).

6.

Фотокартка особи, якій призначається пенсія (для видачі пенсійного посвідчення).

7.

Виписка з акту огляду МСЕК.

Приклад

Жінка — інвалід ІІІ групи, групу інвалідності встановлено 12.09.2011 р., працює. Заяву про призначення пенсії надала 25.10.2011 р. При цьому фактичний страховий стаж становив 30 років. Звільнена з роботи 02.10.2011 р.

У цьому випадку з 12.09.2011 р. жінці призначено пенсію по інвалідності (50% пенсії за віком), а з 03.10.2011 р. — пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком, оскільки право на таку пенсію жінка отримала до дати звернення за призначенням пенсії по інвалідності.

Перелік документів необхідних для призначення пенсії

Неділя, 14 вересня 2014 09:28
33906

Перелік документів необхідних для призначення пенсії визначено Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

Для призначення пенсії, до органів Пенсійного фонду надаються такі документи:

Основний пакет документів, які подаються до Пенсійного фонду

Заява про призначення пенсії за віком

Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику.

Документи про стаж
(Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній)

Довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу до 01.07.2000р. а починаючи з 01.07.2000р. індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку (за формою згідно із додатками 2, 3 до Порядку № 22-1).

Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред'явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік). Крім паспорту, за документ, що засвідчує місце проживання особи, приймається довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації).

Фотокартка особи, якій призначається пенсія (для видачі пенсійного посвідчення).

Сторінка 1 із 2