Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Розміри військових пенсій за вислугу років

Середа, 03 грудня 2014 15:56
Рубрика: Розмір пенсії
51976

Пенсія за вислугу років військовослужбовцям призначається у відсотках до суми грошового забезпечення, що виплачується цим військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ.

 Розмір пенсій за вислугу років військовослужбовцям (стаття 13 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон))

Категорії військовослужбовців, в залежності від розміру вислуги років та умов виходу на пенсіюРозмір пенсії у відсотках до суми грошового забезпечення за кожний повний рік стажу 

за вислугу 20 років і більше

 50%

понад 20 років — 3% відповідних сум грошового забезпечення.

звільненим у відставку за віком або станом здоров'я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію" (за наявності вислуги не менше 20 років)

 55%

які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України:

50%

понад 25 років — 1% відповідних сум грошового забезпечення.

які звільняються з військової служби на умовах Закону «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей» за вислугу 20 років

50%

понад 20 років — 3% ,але не більше 65% відповідних сум грошового забезпечення.

Максимальний розмір пенсії військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ не повинен перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення.

Максимальний розмір пенсії військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не повинен  перевищувати:

  • які відносяться до категорії 1 — 100%відповідних сум грошового забезпечення;
  • які відносяться до категорії 2 — 95% відповідних сум грошового забезпечення.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Тимчасово, у період по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

Мінімальний розмір пенсії колишнім військовослужбовцям встановлюють на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (стаття 14 Закону).

Приклад

В якому розмірі буде призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону особі, яка у вересні 2014 року звільняється з військової служби в запас, маючи 28 років вислуги?

Пенсія за вислугу років буде призначена у розмірі 70 % відповідних сум грошового забезпечення.

Відповідно до пункту "а" статті 12 Закону, пенсія за вислугу років, зокрема, особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом призначається незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби у період з 1.10.2013 року по 30.09.2014 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік та 6 місяців і більше.

Особам, які мають вислугу 20 років і більше пенсії за вислугу років призначаються:

  • за вислугу 20 років – 50 %, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я – 55 % відповідних сум грошового забезпечення;
  • за кожний рік вислуги понад 20 років – 3 % відповідних сум грошового забезпечення, але не більше ніж 70 % відповідних сум грошового забезпечення (стаття 13 Закону).

Інші категорії осіб, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

Середа, 03 грудня 2014 06:32
9654

Умови, норми і порядок пенсійного  забезпечення,  встановлені Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон)  для військовослужбовців строкової служби та членів  їх сімей,  для офіцерського складу, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом і членів їх сімей поширюються також на інших осіб (статті 4 та 5 Закону).

Категорії прирівняних віійськовослужбовців

До яких категорій прирівняніКатегорії прирівняних

мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей

партизани і підпільники, визнані такими законодавством України, які не займали командні посади, та члени їх сімей

робітники і службовці відповідних категорій, що визначаються Кабінетом Міністрів України, які стали інвалідами у зв'язку з пораненням, каліцтвом або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на військовій службі в період Великої Вітчизняної Війни чи на роботі у районах воєнних дій (на прифронтових ділянках залізниць, спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз, аеродромів тощо), і члени їх сімей

громадяни, які стали інвалідами у зв'язку з пораненням, каліцтвом або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням у винищувальних батальйонах, взводах і загонах захисту народу, та члени їх сімей

військовозобов'язані, призвані на навчальні, спеціальні або перевірочні збори, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових обов'язків у період проходження цих зборів, та члени їх сімей

працівники воєнізованої охорони, які не підлягають державному соціальному страхуванню, та члени їх сімей

особи, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення.

мають право на пенсії нарівні з офіцерським складом, військовослужбовцями надстрокової служби та військової служби за контрактом і членами їх сімей

особи, які займали командні посади, що відповідають посадам офіцерського складу, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи та членів їх сімей здійснюється на підставах, встановлених цим Законом для осіб офіцерського складу та членів їх сімей.

резервісти, які стали інвалідами внаслідок виконання обов’язків служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення, та членів сімей осіб, які загинули чи померли внаслідок виконання обов’язків служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення,

жінки, прийняті у добровільному порядку на дійсну військову службу на посади солдатів, матросів, сержантів і старшин, та членів їх сімей здійснюється на підставах, встановлених цим Законом для військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та членів їх сімей.

зазначеним особам пенсії призначаються незалежно від того, чи мають вони офіцерські військові (спеціальні) звання.