Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Уряд збільшив розмір пенсії сім'ям загиблих на Майдані до 8,5 тис. грн.

Четвер, 22 січня 2015 16:22
Рубрика: Пенсія
37750

Заступник Міністра соціальної політики України Віталій Мущинін сьогодні, під час брифінгу у Кабінеті Міністрів України повідомив, що Уряд збільшив розмір пенсії сім'ям загиблих на майдані до 8,5 тис. грн.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

Четвер, 04 грудня 2014 16:14
35244

Пенсії в разі втрати годувальника призначається сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом призначається якщо годувальник помер (статті 29 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон)):

 • в період проходження служби;
 • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
 • або якщо годувальник помер пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

Пенсії в разі втрати годувальника призначається сім'ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом якщо годувальник помер:

 • у період одержання пенсії;
 • або не пізніше 5 років після припинення її виплати.

Сім'ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, які перебували на їх утриманні (стаття 30 Закон).

 

Непрацездатні члени сім'ї померлого військовослужбовця 

діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку

якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. (право на пенсію надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків)

батьки та дружина (чоловік)

якщо вони досягли пенсійного віку встановленого статтею 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або є інвалідами;

батьки та дружини військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, мають право на пенсію не раніш як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або якщо вони є інвалідами.

якщо вони не взяли повторний шлюб

дід та бабуся  

при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати

дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності,

дружина (чоловік) годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених у пункті "а" статті 20 цього Закону, має право на пенсію в разі втрати годувальника відповідно до пункту "д" частини четвертої цієї статті

вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажисти мають право на пенсію в разі втрати годувальника

для батьків і дружин (чоловіків) окремих категорій загиблих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом Кабінет Міністрів України може встановлювати інші умови призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника

якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

незалежно від того, працює (проходить військову службу) вона (він) чи ні

до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку

 

Члени сім'ї померлого вважаються утриманцями, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Особливості:

 • усиновителі мають право на пенсію нарівні з батьками, а усиновлені - нарівні з рідними дітьми (неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і при їх усиновленні).
 • вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менш як 5 років (пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми).

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається:

 • непрацездатним дітям;
 • непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування;
 • непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби.

Батьки військовослужбовців, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку, безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, мають право на призначення дострокової пенсії за віком:

 • після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років
 • за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок.

Розмір пенсій в разі втрати годувальника визначається у відсотках до заробітку померлого годувальника (стаття 36 Закону).

 

Розміри пенсій по втраті годувальника

Категорії одержувачів пенсійРозмір пенсій

членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час

70% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї, 90% - на двох і більше, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40% на кожного непрацездатного члена сім’ї

членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків (незалежно від причини смерті годувальника)

40% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї

сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби

30% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї.

Сім'ям військовослужбовців строкової служби, до складу яких входять діти, що втратили обох батьків (круглі сироти), пенсія в разі втрати годувальника може обчислюватись із загальної суми заробітку обох батьків за нормами, встановленими Законом "Про  загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію, призначається одна спільна пенсія.

Водночас, на вимогу члена сім'ї його частка пенсії виділяється і виплачується йому окремо.

Мінімальні розміри пенсій у разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачується протягом певного періоду (стаття 40 Закону).

 

на весь період

протягом якого член сім'ї померлого годувальника є непрацездатним

довічно

членам сім'ї, що досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону

Особливості виплати пенсій у зв'язку з втратою годувальника:

 • дітям, які втратили обох батьків, за період перебування на повному державному утриманні пенсія виплачується у повному розмірі;
 • іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50% призначеної пенсії;
 • пенсія, призначена в разі смерті одного з подружжя, зберігається і при повторному одруженні пенсіонера.

Після смерті пенсіонерів з числа військовослужбовців, суми пенсії, що підлягали виплаті пенсіонерові і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Проте батьки і дружина (чоловік), а також члени сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника.

При зверненні кількох членів сім'ї належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну.

Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера. 

Приклад

Військовослужбовець помер у період проходження служби, у нього залишилось двоє неповнолітніх дітей.

Непрацездатним членам його сім'ї, які перебували на його утриманні, буде призначена одна спільна пенсія в разі втрати годувальника відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", яка на їх вимогу буде виплачуватись окремими частками.

 

Дружина померлого військовослужбовця після його смерті втратила джерело засобів до існування.

Їй буде призначена пенсія у разі втрати годувальника відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" у розмірі 40% заробітку годувальника, але не нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

 

У померлого військовослужбовця залишились батьки, які перебували на його утриманні і є інвалідами.

Після його смерті вони мають право отримати одноразову грошову допомогу у розмірі його місячної пенсії на кожного непрацездатного члена сім'ї.

 

Після смерті «військового» пенсіонера залишилась недоодержана сума його пенсії.

Така сума не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. 

Умови призначення пенсій по інвалідності та втраті годувальника відповідно до Закону "Про прокуратуру"

Середа, 12 листопада 2014 01:22
9782
Пенсії по інвалідності
Умови:Розмір пенсії по інвалідності:
 1. Визнання прокурора або слідчого інвалідом I або II групи.
 2. Стаж роботи в органах прокуратури не менше 10 років.
  60 % від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1.01.2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії.
Пенсії у зв'язку з втратою годувальника
Умови: Розміри пенсії у зв'язку з втратою годувальника:
  
 1. Стаж роботи в органах прокуратури померлого годувальника не менше 10 років.
 2. Належність до членів сім'ї померлого прокурора або слідчого.

До членів сім'ї відносяться: - батьки, дружина, чоловік, діти, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку.

На момент смерті прокурора або слідчого члени його сім'ї мали бути на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника).

 Кількість членів сім'ї Розмір 
на одного члена сім'ї 60 % від середньомісячного (чинного) заробітку
на двох і більше членів сім'ї 70 % від середньомісячного (чинного) заробітку

 

Приклади

Чи має право на призначення пенсії на випадок втрати годувальника відповідно до Закону України "Про прокуратуру" дружина померлого прокурора, яка народилася 12.01.1970?

Ні, не має. Вона має право на пенсію на випадок втрати годувальника, як член сім'ї померлого прокурора або слідчого, за умови, що на момент його смерті вона була на його утриманні (стаття 86 Закону України "Про прокуратуру" ). Разом з тим до членів сім'ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, належать непрацездатні члени сім'ї (стаття 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"). При цьому непрацездатними членами сім'ї вважаються, зокрема, чоловік (дружина), якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку (стаття 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

Враховуючи зазначене, оскільки дружина, 12.01.1970 року народження, на час звернення за призначенням пенсії не є інвалідом та не досягла пенсійного віку підстав для призначення пенсії на випадок втрати годувальника відповідно до Закону України "Про прокуратуру" немає.

 

Прокурора визнано інвалідом II групи, при цьому стаж роботи в органах прокуратури становить 11 років.

Він матиме право на призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про прокуратуру" у розмірі 60 % від суми місячної (чинної) заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1.01.2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії.

 

У померлого прокурора, який мав стаж роботи в органах прокуратури 10 років 3 місяці, були на утриманні діти, які навчаються.

Вони матимуть право на пенсію по втраті годувальника відповідно до Закону України "Про прокуратуру" у розмірі 70 % (на двох та більше членів сім'ї ) від середньомісячного (чинного) заробітку померлого прокурора, але лише до досягнення ними 23-річного віку.

 

Пенсії по втраті годувальника відповідно до Закону "Про державну службу"

Понеділок, 20 жовтня 2014 15:09

Відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889-V-III, що набув чинності з 1 травня 2016 року, державні службовці, які на день набрання чинності цим законом обіймають посади державної служби та мають не менше як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 попереднього Закону України «Про державну службу», мають право на призначення пенсії відповідно до статті 37 «старого» закону в порядку, визначеному для осіб, які мають не менше, як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.

Для осіб, які на день набрання чинності новим Законом мають не менше, як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 «старого» закону України, зберігається право на призначення пенсії відповідно до статті 37 цього «старого» закону в порядку, визначеному для осіб, які мають не менше, як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.

 

Пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника, а також пенсії за віком, особам, які не мають права на призначення пенсії відповідно до зазначеної статті, призначаються згідно з нормами Закону про пенсійне страхування.

У разі смерті державного службовця непрацездатним членам його сім'ї, які були на його утриманні призначається пенсія по втраті годувальника, яка обчислюється у відсотках від суми заробітної плати померлого годувальника з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, до 01.01.2011р. - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (стаття 37 Закону).

До непрацездатних членів сім'ї належать особи, визначені у Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Дітям пенсія по втраті годувальника відповідно до Закону "Про державну службу" (далі - Закон) призначається незалежно від того, чи перебували вони на утриманні померлого годувальника чи ні, якщо годувальник отримував, або мав право отримувати пенсію згідно Закону.

Умови призначення пенсія по втраті годувальника:
 • смерті особи у період проходження державної служби;
 • наявності у померлого годувальника стажу державної служби не менше 10 років.

 

Розміри пенсій у зв'язку з втратою годувальника відповідно до Закону № 3723 "Про державну службу"

Кількість непрацездатних членів сім'їРозмір пенсії у відсотках від суми заробітної плати померлого годувальника

на одного

70%

на двох і більше

90%.

Приклад

Державний службовець (чоловік), який має стаж державної служби не менше 10 років, помер у період перебування на державній службі.

Дружина померлого державного службовця має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника при умові, що вона була на його утриманні, або сумісно проживала. Якщо у померлої особи були діти, вони мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника незалежно від того, чи були вони на його утриманні. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника буде призначена дружині у розмірі 70% заробітної плати померлого годувальника (у разі відсутності інших утриманців).

Документи необхідні для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Понеділок, 15 вересня 2014 02:50
34493

Для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, до органів Пенсійного фонду надаються такі документи (п. 2.3 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1, у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 № 13-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2014 р. за № 895/25672).

Пакет документів, які подаються до Пенсійного фонду для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника

1.Заява про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника

2.

Документи про стаж померлого годувальника (Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою КМУ від 12.08.93 р. № 637).

3.

Довідка про заробітну плату померлого годувальника за період страхового стажу до 01.07.2000р. а починаючи з 01.07.2000р. індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку (за формою згідно із додатками 2, 3 до Порядку № 22-1).

4.

Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків померлому годувальнику або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

5.

Свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія

6.

Довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності)

7.

Свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим

8.

Документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим

9.

Довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону, навчаються за денною формою навчання

10.

Довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років

11.

Документи про місце проживання (реєстрації)

12.

Документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника

Особливості призначення та виплати пенсій у зв’язку з втратою годувальника

Понеділок, 15 вересня 2014 02:37
36187

Виділення частки пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Незалежно від кількості членів сім'ї, їм призначається одна спільна пенсія і розподіляється між ними рівними частками.

На вимогу члена сім'ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується йому окремо.

Виділення частки пенсії провадиться з першого  числа  місяця, що настає за місяцем,  у якому надійшла заява про виділення частки пенсії.

Виплата пенсій у зв’язку з втратою годувальника дітям, які перебувають на повному державному утриманні

Дітям, які одержують пенсії у зв’язку з втратою годувальника та перебувають на повному державному утриманні, 50 % пенсії перераховується на їх особисті рахунки в установах банків (дітям-сиротам – 100 %).

Інша частина пенсії за заявою опікуна (піклувальника) перераховується на рахунок установи (закладу), де дитина перебуває на повному державному утриманні (стаття 48 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Строки призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Понеділок, 15 вересня 2014 02:30
17398

Пенсія по втраті годувальника призначається у визначені строки та на  певний період (частина 2 статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Строки, з яких призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника. 

з дня, наступного за днем смерті годувальника

звернення за призначенням пенсії має надійти не пізніше ніж через 12 місяців з дня смерті годувальника

з дня звернення за пенсією

звернення за призначенням пенсії надійшло пізніше ніж через 12 місяців з дня смерті годувальника

Строки, на які призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника 

на весь період

протягом якого член сім’ї померлого годувальника є непрацездатним

довічно

членам сім’ї, що досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону

До уваги! Одержувачам пенсій у зв'язку з втратою годувальника, яким виповнилося 18 років та які навчаються, на початку кожного навчального року необхідно поновлювати довідки про навчання в закладі.

Змінюють розмір пенсії або припиняють її виплату членам сім’ї з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії.

Щомісячна доплата до пенсій у зв’язку зі втратою годувальника членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту

З 1 квітня 2014 р. встановлюється доплата до пенсії у зв’язку з втратою годувальника непрацездатним членам сімей, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, які відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року,а також працівників правоохоронних органів і військовослужбовців, смерть яких пов’язана з участю в зазначених акціях (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2014 № 76 «Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності» (далі - Постанова)).

Розміри доплати згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 204 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 р. № 76»

Кількість утриманцівРозмір доплати

на одного непрацездатного

5000 грн.

на двох непрацездатних

6500 грн.

на трьох та більше

8000 грн.

Таких членів сімей визначає Міністерство соціальної політики відповідно до затвердженого списку осіб.

Доплата виплачується у разі якщо розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат, установлених законодавством) разом з одержуваною заробітною платою (доходом) членів сімей становить менш як 10 000 гривень з урахуванням того, що після встановлення доплати сума таких виплат не повинна перевищувати зазначеного розміру.

Розмір доплати визначається за кожен місяць окремо (до 27 числа місяця, що передує місяцю, за який нараховується і виплачується доплата).

Доплата встановлюється у розмірі (визначеному Постановою), але не більше ніж розмір, який визначається за кожен місяць окремо як різниця між 10 000 гривень та сумою пенсії і заробітної плати (доходу) членів сімей, визначеної за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за місяць, що передує місяцю, у якому визначається розмір доплати.

У разі якщо після визначення розміру доплати до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру внесено (змінено) інформацію про заробітну плату (дохід) члена сім’ї за попередні місяці визначається новий розмір доплати за місяці, при визначенні розміру доплати за які така інформація не була врахована (Порядок виплати доплати до пенсії окремим категоріям осіб, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 22.04.2014 № 7-2, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.05.2014 за № 501/25278).

Щомісячна державна адресна допомога до пенсії у зв’язку з втратою годувальника

У разі, якщо розмір пенсійної виплати у зв'язку з втратою годувальника (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, сум індексації, цільової грошової допомоги, інших доплат, крім пенсії за особливі заслуги) не досягає визначених розмірів, до пенсій  надають щомісячну державну адресну допомогу. (Постанова КМУ від 26.03.2008 року №265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян»)

Мінімальні розміри пенсій у зв'язку з втратою годувальника

Кількість утриманцівВідсоток до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

на одного непрацездатного

100%

на двох

120%

на трьох і більше

150%

У разі, якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід одночасно отримує:

щомісячна державна адресна допомога надається і до державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, і до пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Визначення розміру (порядок розрахунку), мінімальні та максимальні розміри пенсій у зв’язку зі втратою годувальника. Розміри пенсій

Визначення розміру (порядок розрахунку), мінімальні та максимальні розміри пенсій у зв’язку з втратою годувальника

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника залежить від:

 • розміру пенсії за віком, з якого обчислюють розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
 • кількості утриманців.

На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначають одну спільну пенсію згідно статті 39 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяють його частку, яку виплачують окремо (виділення частки пенсії провадять із першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії).

Розміри пенсій

Пенсії у зв'язку з втратою годувальника обчислюються у відсотках до розміру пенсії за віком померлого годувальника, яку міг би він отримувати за життя, якби дожив до пенсійного віку, і яка обчислюється за правилами, встановленими Законом.

Розміри пенсій у зв’язку з втратою годувальника згідно статті 37 Закону

Кількість утриманцівРозмір пенсії у % до розміру пенсії за віком
на одного непрацездатного члена сім’ї 50 %
на двох та більше непрацездатних членів сім’ї 100 %
дітям - сиротам Пенсію призначають  в розмірах, визначених частиною першою статті 37, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків
Сторінка 1 із 2