Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Соціальна допомога відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

 • 26206
 • Версія для друку
 •  

Інваліди з дитинства та діти-інваліди мають право на отримання державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, яка фінансується з Державного бюджету України.

Відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (далі - Закон) призначається:

 • державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
 • допомога на догляд;
 • допомога на поховання.

 

Умови призначення державної соціальної допомоги відповідно до Закону

Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства і діти-інваліди віком до 18 років (стаття 1 Закону).

Перелік медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, визначено у Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, затвердженому Наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08.11.2001 № 454/471/516, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754.

Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством України з одночасним роз'ясненням інвалідам з дитинства їх права на державну соціальну допомогу.

 

Розмір державної соціальної допомоги та надбавки на догляд відповідно до Закону

Розміри державної соціальної допомоги та надбавки на догляд інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам встановлюється у відсотках до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність в залежності від категорії інвалідів (статті 2 та 3 Закону). 

Розміри державної соціальної допомоги та надбавки на догляд інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Категорія отримувачаПорядок призначення

Інвалід з дитинства
І групи

100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавка на догляд:

 • за інвалідом з дитинства І групи підгрупи А, встановлюється у розмірі 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
 • за інвалідом з дитинства І групи підгрупи Б, встановлюється у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Інвалід з дитинства
ІІ групи

80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Одиноким інвалідам з дитинства II групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Інвалід з дитинства
III групи

60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Одиноким інвалідам з дитинства III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Діти-інваліди віком до
18 років

70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом установлюється в розмірі:

 • на дитину-інваліда підгрупи А віком до 6 років - прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
 • на дитину-інваліда підгрупи А віком від 6 до 18 років - прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років";
 • на дитину-інваліда віком до 6 років - 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років,
 • на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які:

 • не працюють;
 • не навчаються (крім заочної форми навчання);
 • не проходять службу;
 • не займають виборну посаду;
 • і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які:

 • перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду;
 • і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

 

Порядок призначення та виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначається у визначені строки та на певний період (стаття 4 та 9 Закону

Строки з яких призначається державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

з дня звернення за пенсією

інвалідам з дитинства

При переведення інваліда з дитинства чи дитини-інваліда з пенсії або з державної соціальної допомоги, призначеної згідно із Законом «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», на державну соціальну допомогу відповідно до Закону (на підставі заяви)

дітям-інвалідам

 Періоди на які призначається державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

ПеріодиКатегорії інвалідів

на весь строк встановлення інвалідності

Інвалідам з дитинства

на строк, зазначений у медичному висновку, але не більш як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 18-річного віку.

дітям - інвалідам

У разі зміни групи інвалідності інвалідам з дитинствавиплачується державна соціальна допомога у новому розмірі.

 

Строки з яких державна соціальна допомога інвалідам з дитинства виплачується у нових розмірах, у разі зміни групи інвалідності

Строки з яких виплачуєтьсяУмови

з дня зміни групи інвалідності

якщо така зміна приводить до збільшення розміру

з місяця, наступного за тим, в якому встановлена нова група інвалідності

при зменшенні розміру допомоги

Інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, які мають одночасно право на:

призначається за вибором інвалідів з дитинства (законних представників інвалідів з дитинства, визнаних недієздатними, та дітей-інвалідів) один із зазначених видів виплат.

Якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до Закону, ці виплати призначаються одночасно.

Призначена державна соціальна допомога виплачується (стаття 10 Закону):

 • інваліду з дитинства - незалежно від одержуваного ним заробітку, стипендії, аліментів або інших доходів.
 • на дитину-інваліда віком до 18 років - незалежно від одержання на неї інших видів допомоги.

Інваліди з дитинства або діти-інваліди, які перебувають на повному державному утриманні отримують частину призначеного розміру державної соціальної допомоги. 

Виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства або дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні

Категорії отримувачівЧастка, яка виплачується особіЧастка, яка перераховується установі

Інваліди з дитинства

отримують 25% призначеного розміру державної соціальної допомоги

Решта суми (за їх заявою або заявою законного представника) перераховується установі (закладу), де перебуває інвалід з дитинства, на поліпшення умов проживання в установі (закладі)

Дітям-інвалідам

виплачується в розмірі 50% призначеної суми та перераховується на їх особисті рахунки в банку

Інші 50% перераховуються на рахунок установи (закладу) за місцем перебування дитини

Дітям-інвалідам із числа сиріт

виплачується в повному розмірі та перераховується на їх особисті рахунки в банку.

-

 У разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян»).

У разі коли інвалід з дитинства або дитина-інвалід одночасно отримує:

 • державну соціальну допомогу відповідно до Закону;
 • і пенсію у зв'язку з втратою годувальника

щомісячна державна адресна допомога надається до державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам і до пенсії у зв'язку з втратою годувальника. 

Приклад

Інвалід з дитинства ІІІ групи навчається і отримує стипендію.

Згідно норм статті 10 Закону призначена йому державна соціальна допомога виплачується незалежно від отримання цього виду доходу.

 

Інвалід з дитинства І групи перебуває на повному державному утриманні в будинку-інтернаті.

Згідно норм статті 13 Закону ця особа буде отримувати 25% призначеного розміру державної соціальної допомоги.

 

Інваліду з дитинства III групи встановлена державна соціальна допомога у розмірі 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Він отримує таку допомогу (разом з адресною допомогою) у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто не менше 1074 грн. (станом на 1.01.2016 р.).

 

Документи, необхідні для призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та надбавки на догляд

Перелік документів для призначення допомоги та надбавки на догляд визначено Порядком надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 30.04.2002 № 226/293/169):

 • Заява;
 • паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;
 • оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;
 • довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про постійне місце проживання;
 • довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про постійне місце проживання.
 • Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання

Якщо з заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування.

 

Допомога на поховання у разі смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда

У разі смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда члену його сім'ї або особі, яка здійснила поховання, виплачується на вибір (стаття 15 Закону):

 • допомога на поховання в розмірі двомісячної суми призначеної державної соціальної допомоги згідно із Законом;
 • або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання згідно з іншими нормативно-правовими актами.

Допомога на поховання виплачується незалежно від строку звернення за її виплатою.

Допомога на поховання не виплачується у разі:

 • смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою особою);
 • смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.
Приклад

Помер інвалід з дитинства.

Члену його сім'ї або особі, яка здійснила поховання, незалежно від строку звернення, буде виплачена допомога на поховання у розмірі двомісячної суми призначеної державної соціальної допомоги померлому інваліду з дитинства.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали