Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Пенсійне забезпечення відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

 • 42070
 • Версія для друку
 •  

У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування виплачує особам, які зазнали шкоди внаслідок ушкодження здоров'я або в разі смерті страхові виплати та:

 • пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 • пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму за певних обставин, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг (стаття 1 Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

Страховими виплатами є грошові суми, які Фонд виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.

Пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві та у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання призначаються:

 • територіальними органами Пенсійного фонду України.

 

Пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається за нормами Закону «Про пенсійне забезпечення». Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи (МСЕК). Такі пенсії призначаються незалежно від стажу роботи (стаття 25 Закону «Про пенсійне забезпечення»). Документом, який підтверджує встановлення інвалідності, є довідка МСЕК про визнання особи інвалідом.

До заяви про призначення пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання додаються копії актів:

 • про нещасний випадок на виробництві (форма №Н-1);
 • про розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) (форма №Н-5), акта розслідування професійного захворювання (форма №П-4).

Інвалідність вважається такою, що настала внаслідок трудового каліцтва, якщо нещасний випадок, який спричинив інвалідність, стався:

 • при виконанні трудових обов'язків (у тому числі під час відрядження), а також при здійсненні будь-яких дій в інтересах підприємства або організації, хоча б і без спеціального доручення;
 • по дорозі на роботу або з роботи;
 • на території підприємства, організації або в іншому місці роботи протягом робочого часу (включаючи і встановлені перерви), протягом часу, необхідного для приведення в порядок знарядь виробництва, одягу тощо перед початком або після закінчення роботи;
 • поблизу підприємства, організації або іншого місця роботи протягом робочого часу (включаючи і встановлені перерви), якщо перебування там не суперечило правилам внутрішнього трудового розпорядку;
 • при виконанні державних або громадських обов'язків;
 • при виконанні дій по рятуванню людського життя, по охороні державної, колективної та індивідуальної власності, а також по охороні правопорядку.

Список професійних захворювань затверджено Постановою КМУ від 08.11.2000 № 1662 «Про затвердження переліку професійних захворювань».

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується:

Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання визначаються відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я (стаття 29 Закону «Про пенсійне забезпечення»).

 

Розміри пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання

Групи інвалідностіРозміри

інвалідам I групи

70%;

інвалідам II групи

60%

інвалідам III групи

40%

Пенсії інвалідам внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання обчислюються із середнього заробітку на підприємстві для відповідної професії. (стаття 29 Закону «Про пенсійне забезпечення»)

Якщо фактичний заробіток інваліда перевищує середньомісячний заробіток на підприємстві для даної професії, то така пенсія по інвалідності повинна обчислюватись з його фактичного заробітку.

Мінімальний розмір пенсійної виплати інвалідам від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) виплачується на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (Постанова КМУ від 26.03.2008 р. №265).

Мінімальний розмір пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання шахтаря не може бути меншим за три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (стаття 8 Закону "Про підвищення престижності шахтарської праці") (3.2.2.14.2)

З 01.05.2017 р. прожитковий мінімум, установлений законом для осіб, які втратили працездатність, становить 1312 грн.

Пенсії призначаються з дня звернення за пенсією, за умови, що звернення за пенсією по інвалідності надійшло не пізніше від трьох місяців з дня встановлення інвалідності (стаття 83 Закону «Про пенсійне забезпечення»).

Приклад

Інвалід (чоловік), інвалідність якого пов'язана з нещасним випадком на виробництві, після досягнення пенсійного віку (60 років), забажає призначити пенсію за віком.

Час перебування на інвалідності пов'язаної з нещасним випадком на виробництві буде зарахований до страхового стажу, що дає право на таку пенсію.

 

Група інвалідності відповідно до довідки МСЕК встановлена особі з 20.04.2014, а звернення за призначенням пенсії надійшло 16.07.2014.

Пенсія по інвалідності має бути призначена з 20.04.2014 (з дня встановлення інвалідності).

 

Пенсії в разі втрати годувальника від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання 

У разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання право на пенсію в разі втрати годувальника мають:

 • непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання;
 • дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті.

Непрацездатними особами є (стаття 41 Закону):

 • діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання - до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років;
 • особи, які досягли пенсійного віку, якщо вони не працюють;
 • інваліди - члени сім'ї потерпілого на час інвалідності;
 • неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов'язаний виплачувати аліменти;
 • непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право.

Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також:

 • дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім'ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли 8-річного віку.

Сім'ї годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також сім'ї померлого пенсіонера пенсія призначається незалежно від стажу роботи годувальника.

Розмір пенсії в разі втрати годувальника (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких сталася внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) має бути не менше як:

 • на одного непрацездатного члена сім'ї 100%;
 • на двох — 120%;
 • на трьох і більше — 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність.

Якщо він менший, таким особам надають щомісячну державну адресну допомогу до пенсії в сумі, що не вистачає до таких розмірів.

Членам сімей шахтарів, смерть яких сталася внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, до пенсії в разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї встановлюється доплата в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність (3.2.2.14.3.).

Приклад

У померлого шахтаря залишилась дружина та дитина до 18 років.

Їм буде встановлена доплата до пенсії в разі втрати годувальника по 1312 грн. на кожного.

 

У померлого годувальника було три непрацездатних члена сім'ї.

Розмір їх пенсії в разі втрати годувальника не може бути менше 1968 грн. (1312 грн. х 150 %) 

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Відповідно іншим спеціальним законодавчим актам"