Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

 • 37892
 • Версія для друку
 •  

Пенсії в разі втрати годувальника призначається сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом призначається якщо годувальник помер (статті 29 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон)):

 • в період проходження служби;
 • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
 • або якщо годувальник помер пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

Пенсії в разі втрати годувальника призначається сім'ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом якщо годувальник помер:

 • у період одержання пенсії;
 • або не пізніше 5 років після припинення її виплати.

Сім'ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, які перебували на їх утриманні (стаття 30 Закон).

 

Непрацездатні члени сім'ї померлого військовослужбовця 

діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку

якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. (право на пенсію надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків)

батьки та дружина (чоловік)

якщо вони досягли пенсійного віку встановленого статтею 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або є інвалідами;

батьки та дружини військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, мають право на пенсію не раніш як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або якщо вони є інвалідами.

якщо вони не взяли повторний шлюб

дід та бабуся  

при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати

дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності,

дружина (чоловік) годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених у пункті "а" статті 20 цього Закону, має право на пенсію в разі втрати годувальника відповідно до пункту "д" частини четвертої цієї статті

вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажисти мають право на пенсію в разі втрати годувальника

для батьків і дружин (чоловіків) окремих категорій загиблих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом Кабінет Міністрів України може встановлювати інші умови призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника

якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

незалежно від того, працює (проходить військову службу) вона (він) чи ні

до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку

 

Члени сім'ї померлого вважаються утриманцями, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Особливості:

 • усиновителі мають право на пенсію нарівні з батьками, а усиновлені - нарівні з рідними дітьми (неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і при їх усиновленні).
 • вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менш як 5 років (пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми).

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається:

 • непрацездатним дітям;
 • непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування;
 • непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби.

Батьки військовослужбовців, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку, безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, мають право на призначення дострокової пенсії за віком:

 • після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років
 • за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок.

Розмір пенсій в разі втрати годувальника визначається у відсотках до заробітку померлого годувальника (стаття 36 Закону).

 

Розміри пенсій по втраті годувальника

Категорії одержувачів пенсійРозмір пенсій

членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час

70% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї, 90% - на двох і більше, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40% на кожного непрацездатного члена сім’ї

членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків (незалежно від причини смерті годувальника)

40% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї

сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби

30% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї.

Сім'ям військовослужбовців строкової служби, до складу яких входять діти, що втратили обох батьків (круглі сироти), пенсія в разі втрати годувальника може обчислюватись із загальної суми заробітку обох батьків за нормами, встановленими Законом "Про  загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію, призначається одна спільна пенсія.

Водночас, на вимогу члена сім'ї його частка пенсії виділяється і виплачується йому окремо.

Мінімальні розміри пенсій у разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачується протягом певного періоду (стаття 40 Закону).

 

на весь період

протягом якого член сім'ї померлого годувальника є непрацездатним

довічно

членам сім'ї, що досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону

Особливості виплати пенсій у зв'язку з втратою годувальника:

 • дітям, які втратили обох батьків, за період перебування на повному державному утриманні пенсія виплачується у повному розмірі;
 • іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50% призначеної пенсії;
 • пенсія, призначена в разі смерті одного з подружжя, зберігається і при повторному одруженні пенсіонера.

Після смерті пенсіонерів з числа військовослужбовців, суми пенсії, що підлягали виплаті пенсіонерові і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Проте батьки і дружина (чоловік), а також члени сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника.

При зверненні кількох членів сім'ї належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну.

Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера. 

Приклад

Військовослужбовець помер у період проходження служби, у нього залишилось двоє неповнолітніх дітей.

Непрацездатним членам його сім'ї, які перебували на його утриманні, буде призначена одна спільна пенсія в разі втрати годувальника відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", яка на їх вимогу буде виплачуватись окремими частками.

 

Дружина померлого військовослужбовця після його смерті втратила джерело засобів до існування.

Їй буде призначена пенсія у разі втрати годувальника відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" у розмірі 40% заробітку годувальника, але не нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

 

У померлого військовослужбовця залишились батьки, які перебували на його утриманні і є інвалідами.

Після його смерті вони мають право отримати одноразову грошову допомогу у розмірі його місячної пенсії на кожного непрацездатного члена сім'ї.

 

Після смерті «військового» пенсіонера залишилась недоодержана сума його пенсії.

Така сума не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. 

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Пенсії осіб, звільнених з військової служби"