Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Порядок визначення заробітку (грошового забезпечення) для обчислення військових пенсій

  • 30939
  • Версія для друку
  •  

Пенсії військовослужбовцям обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1.01.2011 р. - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування  (пункт 6 Постанови КМУ від 17.07.1992 № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей") .

 

Суми грошового забезпечення з якого обчислюється пенсія військовослужбовцям

Категорії військовослужбовцівЗ яких сум грошового забезпечення обчислюється пенсія

особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ

із суми грошового забезпечення, на день звільнення зі служби

особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ звільненим зі служби до введення в дію Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон)

із суми грошового забезпечення, встановленого для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ на день введення в дію цього Закону

військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей

Із середньомісячного заробітку, який одержували військовослужбовці до призову  на  строкову  військову  службу,

чи  після  звільнення  з військової    служби    до    звернення   за   пенсією,

 або   до середньомісячного     грошового     забезпечення,     одержуваного
військовослужбовцями  в  період  проходження  військової служби за контрактом.

Особам із числа військовослужбовців строкової служби,  які до призову  на  строкову  військову  службу  та  після  звільнення  з військової  служби  не  працювали  і  не  перебували на військовій службі за контрактом,  та членам їх сімей пенсії встановлюються  у мінімальних  розмірах,  передбачених  статтями 22 і 37 Закону (3.2.2.10.6. та  3.2.2.10.7.).

Пенсії військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення з урахуванням таких його видів (стаття 43 Закону):

  • відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;
  • щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), та премії.

Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням(середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням) (пункт 7 Постанови КМУ від 17.07.1992 № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей").

Для осіб, які звільнені зі служби у 2008 році та пізніше або які померли в зазначений період і на час звільнення (смерті) мають менш як 24 календарних місяці служби, середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з.01.2008 р. на кількість таких місяців.

Особам із числа резервістів, які мають право на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та членам їх сімей пенсія нараховується із розміру грошового забезпечення з урахуванням окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) і премій, установлених законодавством для військовослужбовців відповідних прирівняних посад, у розмірах, чинних на день звільнення із служби у військовому резерві, загибелі, смерті або оголошення резервіста померлим.

Для осіб, які на день набрання чинності Законом України “Про Національну поліцію” проходили службу в органах внутрішніх справ і продовжують проходити службу на посадах поліцейських, у разі звільнення із служби після 7 листопада 2015 р., якщо в них немає 24 календарних місяці служби на посаді поліцейського, або які померли (загинули) в зазначений період (крім осіб, виплата грошового забезпечення яким проводилася на умовах і в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2005 р. № 748 і від 9 березня 2006 р. № 268), середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з 7 листопада 2015 р. на кількість таких місяців. При цьому для поліцейських, звільнених у листопаді 2015 р., сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається на день звільнення із служби з розрахунку таких виплат за повний місяць.

 

Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, відрядженим до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших цивільних підприємств, установ та організацій, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження, у разі, коли строк військової служби після повернення з відрядження до звільнення на пенсію становив менше ніж 24 календарні місяці, пенсія обчислюється виходячи з сум грошового забезпечення (за вибором особи):

  • або за останньою штатною військовою посадою за місцем служби перед звільненням (у цьому випадку щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премія враховуються в середніх розмірах фактичних виплат за аналогічною посадою (посадами) в тому органі, з якого особа була відряджена, за календарний місяць, який передує даті звільнення із служби);
  • або за посадою, яку займала особа до відрядження.
Приклад

Як буде враховано пенсіонеру, звільненому зі служби з органів внутрішніх справ 23.05.2014 року, для призначення пенсії додаткові види грошового забезпечення за 24 чи 60 календарних місяців служби перед звільненням?

З 1.05.2014 року набрала чинності Постанова КМУ від 30.04.2014 № 155 "Про внесення змін до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393", у якій визначено що для призначення пенсій військовослужбовцям щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премія враховуються за будь – які 24 календарні місяці служби поспіль перед звільненням.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)
Підрозділ "Пенсії осіб, звільнених з військової служби"