Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон ВРУ № 2862-XII від 15.12.1992 "Про статус суддів"

  • Версія для друку
  •  
 
      Стаття 44. Матеріальне і побутове забезпечення суддів 
1. Заробітна плата суддів складається з посадового окладу,
премій, доплат за кваліфікаційні класи, надбавок за вислугу років
та інших надбавок. ( Частина перша статті 44 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4015-12 від 24.02.94 )
2. Розміри посадових окладів суддів встановлюються Кабінетом
Міністрів України. { Частина друга статті 44 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 2534-III ( 2534-14 ) від 21.06.2001, N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }
3. Грошове утримання судді військового суду складається з
посадового окладу, окладу за військове звання, доплат за
кваліфікаційний клас судді та за вислугу років військовослужбовця.
( Частина третя статті 44 в редакції Закону N 4015-12 від
24.02.94 )
4. Суддям виплачується щомісячна надбавка за вислугу років у
розмірах: при стажі роботи понад 3 роки - 10 відсотків, понад 5 років
- 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років -
30, понад 25 років - 40 відсотків від посадового окладу з
урахуванням доплати за кваліфікаційні класи. { Абзац другий
частини четвертої статті 44 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Частина четверта статті 44 в редакції Закону N 4015-12 від
24.02.94 }
{ Установити, що у 2006 році суддям виплачується щомісячна
надбавка за вислугу років у розмірах, передбачених частиною
четвертою статті 44 від посадового окладу з урахуванням доплати
за кваліфікаційні класи згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 )
від 20.12.2005 }
5. Суддям надається щорічна відпустка тривалістю 30
робочих днів з наданням додаткового посадового окладу. Суддям,
які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова
оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів. ( Частина
п'ята статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4015-12
від 24.02.94 )
6. Для суддів судів загальної юрисдикції до стажу роботи, що
дає право на одержання надбавки до посадового окладу за вислугу
років та додаткової відпустки, крім часу роботи на посадах суддів,
зараховується час роботи на посадах слідчих, прокурорських
працівників, а також інших працівників, яким законом передбачені
такі ж пільги. ( Частина шоста статті 44 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2534-III ( 2534-14 ) від 21.06.2001 )
7. Не пізніш як через шість місяців після обрання суддя
Конституційного Суду, Верховного Суду, вищого спеціалізованого
суду, апеляційного та місцевого суду, який потребує поліпшення
житлових умов, забезпечується благоустроєним житлом у вигляді
окремої квартири чи будинку або службовим житлом за місцем
знаходження суду. Судді військових судів забезпечуються таким же
житлом і в ті ж строки за рахунок Міністерства оборони України.
{ Абзац перший частини сьомої статті 44 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 4015-12 від 24.02.94; в редакції Закону
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } У разі незабезпечення судді благоустроєним житлом у
зазначені строки суд за рахунок державного бюджету може придбати
квартиру або будинок за ринковими цінами і передати їх у
користування судді. Порядок фінансування судів для цієї мети, а
також порядок розрахунків з державним бюджетом органу державної
виконавчої влади, який своєчасно не надав судді житло,
визначається Кабінетом Міністрів України. ( Частину сьому
статті 44 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 4015-12
від 24.02.94 ) ( Частина сьома статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2534-III ( 2534-14 ) від 21.06.2001 )
8. Суддя має право на додаткову жилу площу відповідно до
вимог статті 49 Житлового кодексу України ( 5464-10 ). Суддя також
має право на позачергове влаштування дітей у дошкільні заклади і
позачергове встановлення квартирного телефону, безплатне
користування на території України всіма видами транспорту
міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також
встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею
за рахунок державного бюджету. ( Частина восьма статті 44
із змінами, внесеними згідно із Законом N 4015-12 від 24.02.94 ) Безплатне користування на території України всіма видами
транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім
таксі) надаються: { Частину восьму статті 44 доповнено абзацом
згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну
визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } суддям за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом судді за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України; { Частину восьму статті 44 доповнено
абзацом згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } суддям, які знаходяться у відставці або на пенсії за умови,
якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї у розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. { Частину восьму статті
44 доповнено абзацом згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
9. Судді мають право на придбання на пільгових умовах жилих
приміщень комунального фонду та приміщень, наданих їм в
користування в порядку, передбаченому частиною сьомою цієї статті,
із знижкою на 50 відсотків їх вартості та на одержання кредитів на
індивідуальне і кооперативне житлове будівництво з погашенням
наданої позики за рахунок відповідних бюджетів за умови тривалості
роботи на посаді судді не менше десяти років. ( Абзац перший
частини дев'ятої статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4015-12 від 24.02.94 ) Суддям надається 50-відсоткова знижка плати за займане ними
та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання,
газ, електрична та теплова енергія, установка і користування
індивідуальним домашнім телефоном). Такі ж пільги зберігаються за
ними і після виходу у відставку. ( Частину дев'яту статті 44
доповнено абзацом другим згідно із Законом N 4015-12 від
24.02.94 ) Пільги зазначені в абзаці другому цієї частини надаються:
{ Частину дев'яту статті 44 доповнено абзацом згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } суддям за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом судді за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України; { Частину дев'яту статті 44 доповнено
абзацом згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } суддям, які знаходяться у відставці або на пенсії, за умови,
якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї у розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. { Частину дев'яту статті
44 доповнено абзацом згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
10. Під час службового відрядження судді користуються правом
бронювання місць у готелях і на всіх видах транспорту, а також
позачергового придбання проїзних документів.
11. Суддям, а також суддям, які перебувають у відставці,
органом, що їх обирав, видаються посвідчення, зразки ( 65-2008-п )
яких встановлюються Кабінетом Міністрів України. Посвідчення судді
дає право безперешкодного входу у приміщення державних органів
влади і управління, органів місцевого і регіонального
самоврядування, підприємств, установ і організацій. ( Частина
одинадцята статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4015-12 від 24.02.94, N 2534-III ( 2534-14 ) від 21.06.2001 )
12. При здійсненні правосуддя суддя повинен бути в мантії,
опис і зразки якої затверджуються Кабінетом Міністрів України.
( Частина дванадцята статті 44 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1459-III ( 1459-14 ) від 17.02.2000 - зміни до частини
дванадцятої статті 44, внесені згідно із Законом N 1459-III
( 1459-14 ) від 17.02.2000 в частині виключення першого речення
втратили чинність як такі, що є неконституційними на підставі
Рішення Конституційного Суду N 5-рп/2002 ( v005p710-02 ) від
20.03.2002 ) ( Частина дванадцята статті 44 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2534-III ( 2534-14 ) від 21.06.2001 )
13. Суддя і члени його сім'ї мають право на безплатне
медичне обслуговування в державних закладах охорони здоров'я.
Члени сім'ї судді обслуговуються в тих медичних закладах, де
обслуговується суддя. Суддям за рахунок державного бюджету, а
членам їх сімей за власний рахунок щорічно надається путівка на
санаторно-курортне лікування. Ці права зберігаються за ними і
після виходу судді у відставку або на пенсію. ( Частина тринадцята
статті 44 в редакції Закону N 4015-12 від 24.02.94 )
Стаття 45. Соціальний захист суддів

1. Життя і здоров'я суддів підлягають обов'язковому
державному страхуванню за рахунок державного бюджету на суму
десятирічного грошового утримання за останньою посадою.
2. У разі загибелі (смерті) судді, що сталася у зв'язку з
виконанням відповідно до закону службових обов'язків, сім'ї
загиблого виплачується одноразова страхова сума за рахунок
страхових платежів по обов'язковому державному особистому
страхуванню суддів в розмірі десятирічного грошового утримання за
останньою посадою. За сім'єю загиблого зберігається право на
отримання і придбання жилого приміщення на умовах і підставах, які
мали місце до загибелі судді, незалежно від стажу його роботи.
( Частина друга статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4015-12 від 24.02.94 )
3. У разі заподіяння судді у зв'язку з виконанням відповідно
до закону службових обов'язків каліцтва чи іншого стійкого
ушкодження здоров'я, що виключає можливість продовження
професійної діяльності, йому виплачується одноразова страхова сума
за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному
особистому страхуванню суддів в розмірі п'ятирічного заробітку.
Крім того, йому щомісячно виплачується компенсація в розмірі
різниці між втраченим заробітком і призначеною пенсією без
врахування одноразової страхової суми. За ним також зберігається
право на отримання і придбання жилого приміщення відповідно до
положень статті 44 цього Закону, незалежно від тривалості роботи
на посаді судді. Коли заподіяне каліцтво чи інше пошкодження
здоров'я не призвело до стійкої втрати працездатності,
виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових
платежів по обов'язковому державному особистому страхуванню суддів
в розмірі річного заробітку. ( Частина третя статті 45 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4015-12 від 24.02.94 )
4. У разі загибелі (смерті) судді, в тому числі судді у
відставці, внаслідок тілесного ушкодження чи іншого ушкодження
здоров'я, пов'язаного з виконанням відповідно до закону службових
обов'язків, непрацездатним членам сім'ї, що перебували на його
утриманні, щомісячно виплачується компенсація в розмірі різниці
між частиною заробітку загиблого, що припадала на їх частку, і
призначеною пенсією у зв'язку з втратою годувальника без
урахування одноразової допомоги.
5. Збитки, заподіяні знищенням або пошкодженням майна судді
чи членам його сім'ї і близьким родичам у зв'язку з виконанням
відповідно до закону суддею службових обов'язків, відшкодовуються
державою в повному розмірі. Виплата відповідних сум провадиться за
рахунок державного бюджету.
6. Пенсія чи довічне грошове утримання судді виплачується
йому повністю незалежно від заробітку, одержуваного після виходу
у відставку, або на пенсію. ( Частина шоста статті 45 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4015-12 від 24.02.94 ) Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа
відповідно до цього Закону, та розміром пенсії, призначеної в
солідарній системі відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ),
фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.
( Частину шосту статті 45 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 )

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 15 грудня 1992 року
N 2862-XII
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Вівторок, 15 грудня 1992 2862-XII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"