Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Сучасна пенсійна система України

  • 108233
  • Версія для друку
  •  

Структуру національної пенсійної системи визначено ст.2 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Ця структура складається з трьох рівнів, а також окремих пенсійних програм (ст.4 зазначеного Закону).

Перший рівеньДругий рівеньТретій рівень Окремі пенсійні програми
Солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених Законом Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування до вічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених Законом Система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення

Спеціальні пенсійні виплати

Соціальні допомоги


І рівень – реформована солідарна пенсійна система, побудована на засадах соціального страхування. Учасниками цієї системи є всі застраховані особи, тобто громадяни які та за якіх сплачуються внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (це, насамперед, працюючі за наймом, а також індивідуальні підприємці, самозайняті та деякі інші особи) (див. Закон 1058 стаття 11).

В солідарній пенсійній системі здійснюються страхові пенсійні виплати: пенсії за віком, по інвалідності, по втраті годувальника, певні надбавки та доплати до цих виплат, а також допомога на поховання пенсіонерів.

Пенсійні виплати у солідарній пенсійній системі здійснюються Пенсійним фондом України. за рахунок коштів цього Фонду та інших джерел, визначених законодавством.

Розмір пенсійних виплат у солідарній пенсійній системі залежить від тривалості страхового стажу (періоду, протягом якого сплачувалися страхові внески) та розміру заробітку (доходу), з якого сплачено внески.


ІІ рівень – обов'язкова накопичувальна пенсійна система. Ця система ще не функціонує. Вона має бути впроваджена за певних соціально-економічних умов, визначених законодавством (див. Прикінцеві положення Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"). Наразі в державі здійснюється відповідна підготовча робота. Учасниками цієї системи будуть усі застраховані особи (на початку функціонування лише ті, які ще не досягли певного, визначеного законодавством віку).

Суть такої системи полягатиме у тому, що частина обов'язкових страхових внесків до пенсійної системи) накопичуватиметься обліковуватиметься на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян які (та на користь яких) сплачуватимуть такі внески. Ці кошти інвестуватимуться з метою отримання інвестиційного доходу і захисту їх від інфляційних процесів. Управління пенсійними коштами здійснюватимуть компанії з управління активами (для яких ця діяльність є професійною і буде ліцензуватись).


При інвестуванні пенсійних активів компанії будуть діяти згідно з вимогами законів щодо напрямків інвестування, ринків на яких можна буде здійснювати інвестиції та вимог щодо диверсифікації (вкладання коштів у різні напрямки) інвестиційних вкладень. Безпосереднє зберігання пенсійних активів буде здійснювати банківська установа – зберігач, яка буде нести відповідальність за цільове використання цих активів. Кошти, що обліковуватимуться на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян будуть власністю цих громадян, і вони зможуть скористатись ними при досягненні пенсійного віку (або, у випадках передбачених законом, раніше цього терміну, наприклад у випадку інвалідності). Індивідуальні пенсійні накопичення громадян будуть успадковуватися. Виплати з Накопичувального фонду будуть здійснюватись додатково до виплат із солідарної системи.

Розмір пенсії в такій системі залежатиме від розміру страхових внесків та терміну, протягом якого ці внески накопичувались і розміру отриманого на них інвестиційного доходу.

Адміністративне обслуговування цієї системи здійснюватиметься Пенсійним фондом України.


ІІІ рівень – система добровільного недержавного пенсійного забезпечення (див. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"). Ця система вже діє в Україні. Її учасниками на добровільних засадах можуть бути практично усі бажаючи, які віповідають визначеним законодавством критеріям.

Основу такої системи будуть становити недержавні пенсійні фонди (див. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"), які функціонують за тим ж принципами, що визначені для обов'язкової накопичувальної пенсійної ситеми. Внески до недержавних пенсійних фондів як з боку працівників, так і їх роботодавців, а також отриманий на них інвестиційний дохід користуються податковими пільгами.

Пенсійні виплати у системі недержавного пенсійного забезпечення здійснюються незалежно від солідарних та накопичувальних пенсійних виплат у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні.


Трирівнева пенсійна система дозволить розподілити між трьома її складовими ризики, пов'язані із змінами в демографічній ситуації (до чого більш чутлива солідарна система) та з коливаннями в економіці і на ринку капіталів (що більше відчувається у накопичувальній системі). Такий розподіл ризиків дозволить зробити пенсійну систему більш фінансово збалансованою та стійкою, що застрахує працівників від зниження загального рівня доходів після виходу на пенсію.

Окремі пенсійні програми – це встановлені окремими законами для певних категорій осіб умови пенсійного забезпечення відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Крім того, також для окремих категорій осіб діють умови пенсійного забезпечення, встановлені раніше діючим (до запровадження загальнообов'язкового державного пенсійного страхування) пенсійним законодавством. Такі виплати також можна віднести до окремих пенсійних програм.

Фінансування окремих пенсійних програм здійснюється поза межами коштів загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, як правило, за рахунок державного бюджету.

Розмір пенсійних виплат за окремими пенсійними програмами залежить в основному не від сплачених страхових внесків, а від спеціальних умов праці і є, зазвичай, дещо вищим, ніж рівень загальних пенсійних виплат.

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)
Підрозділ "Пенсійна система України"