Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України №2464-17 від 08.07.2010 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування "

  • Версія для друку
  •  
 
Перереєстрація  платників  страхових внесків та застрахованих 
осіб не здійснюється. Пенсійний фонд спільно з фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування та
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику, проводить звірення
платників страхових внесків у порядку ( z1244-10, za244-10 ),
встановленому Пенсійним фондом спільно з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової
політики, за погодженням із фондами загальнообов'язкового
державного соціального страхування. { Абзац другий пункту 3 розділу VIII в редакції Закону N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
4. У період до перетворення Пенсійного фонду на неприбуткову
самоврядну організацію відповідно до пункту 12 розділу XV
"Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) завдання та функції
Пенсійного фонду та його територіальних органів щодо збору та
ведення обліку єдиного внеску виконують відповідно Пенсійний фонд
та головні управління Пенсійного фонду України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління
Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах.
5. До запровадження подання до Пенсійного фонду звітності
щодо персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід,
грошове забезпечення) застрахованих осіб, на яку нараховано і з
якої сплачено єдиний внесок, та інших відомостей відповідно до
частини другої статті 20 цього Закону стосовно всіх застрахованих
осіб роботодавці, фізичні особи - підприємці та особи, які
провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані подавати до
територіальних органів Пенсійного фонду персоніфіковані відомості
про застрахованих осіб, з якими стався нещасний випадок на
виробництві або професійне захворювання, а також осіб, яких
звільнено з роботи за період після подання останнього звіту щодо
персоніфікованого обліку, в порядку, встановленому Пенсійним
фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сферах трудових
відносин, соціального захисту населення. { Пункт 5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно із Законом
N 909-VIII ( 909-19 ) від 24.12.2015 }
6. У разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості із
сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, що виникла до 1 липня 2010 року,
заборгованість із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів)
підлягає списанню.
Суми заборгованості державних підприємств вугільної галузі із
сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, що утворилася
на 1 січня 2011 року, та із сплати штрафних санкцій (пені),
нарахованих на суму заборгованості із сплати страхових внесків,
підлягають розстроченню не більш як на 60 календарних місяців у
порядку та на умовах, установлених Законом України "Про погашення
заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати
страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України. { Пункт 6 розділу VIII доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 332-VII ( 332-18 ) від 18.06.2013 }
7. Заборгованість із сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, не
погашена станом на 1 січня 2011 року, з відшкодування фактичних
витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, із сплати
фінансових санкцій та пені, що виникла до 1 січня 2011 року,
підлягає розстроченню не більш як на 60 календарних місяців
починаючи з 1 січня 2011 року.
Розстрочена сума підлягає сплаті (в тому числі пеня і штрафні
санкції) рівними частками щокварталу не пізніше 20 числа місяця,
що настає після зазначеного періоду, незалежно від факту виплати
заробітної плати за цей період.
Повідомлення про розстрочення суми заборгованості, пені та
штрафних санкцій ( z0948-10 ) надсилається платникам у
встановленому Пенсійним фондом порядку.
Суми внесків, нарахованих на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням,
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, строк сплати яких не настав на
1 січня 2011 року, та суми нарахованого збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування до 1 січня 2004 року, строк сплати
яких не настав на 1 січня 2011 року, не сплачені станом на 1 січня
2011 року, підлягають сплаті в порядку, що діяв до 1 січня
2011 року.
Стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за
діючими видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не
сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових
внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав,
здійснюється фондами загальнообов'язкового державного соціального
страхування відповідно до законодавства, що діяло на момент
виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій.
Погашення заборгованості з використанням коштів, що надходять у
рахунок сплати єдиного внеску, забороняється.
На період до повного стягнення заборгованості із сплати
страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування та сум штрафних санкцій,
нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в
тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня
2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування
зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю
нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування
фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності
цим Законом.
7-1. Платникам, які протягом шести місяців з дня набрання
чинності Законом України "Про внесення зміни до розділу VIII
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування" щодо стимулювання сплати поточних платежів з єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та
погашення заборгованості до Пенсійного фонду України" ( 4814-17 )
подали заяву до відповідного органу Пенсійного фонду України‚
надається право на розстрочення сум заборгованості із сплати
страхових внесків, які не погашені на день укладення договору про
розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків
( z1340-12 ), за період до 31 грудня 2010 року, у разі якщо на
день подання заяви у платника немає заборгованості із сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
Суми заборгованості із сплати страхових внесків, які не
погашені на день укладення зазначеного договору ( z1340-12 ),
розстрочуються та підлягають сплаті рівними частинами протягом 24
календарних місяців починаючи з місяця подання платником заяви до
відповідного органу Пенсійного фонду України.
Заяви, подані платником, що надійшли пізніше шестимісячного
строку з дня набрання чинності Законом України "Про внесення зміни
до розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України
"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування" щодо стимулювання сплати поточних платежів
з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та погашення заборгованості до Пенсійного фонду
України" ( 4814-17 ), не розглядаються.
Орган Пенсійного фонду України у десятиденний строк з дня
отримання заяви приймає рішення про розстрочення сум
заборгованості та укладає з платником договір про розстрочення сум
заборгованості із сплати страхових внесків за формою( z1340-12 )
затвердженою Пенсійним фондом України.
Зазначений договір підлягає достроковому розірванню, якщо
платник не сплачує в повному обсязі розстрочені платежі із сплати
страхових внесків та/або поточні платежі з єдиного внеску.
Платнику, який відповідно до укладеного договору в повному
обсязі погасить заборгованість із страхових внесків і не допустить
виникнення нової заборгованості із сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за період дії
такого договору, штраф та пеня, пов’язані з цією заборгованістю,
нараховані і не сплачені або ті, які підлягають нарахуванню
відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) та Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування", списуються в порядку, встановленому Пенсійним фондом
України". { Розділ VIII доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом N 4814-VI
( 4814-17 ) від 22.05.2012 }
8. Державний реєстр загальнообов'язкового державного
соціального страхування формується на базі системи
персоніфікованого обліку внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування.
9. Прийняття законів про запровадження загальнообов'язкового
державного соціального медичного страхування та накопичувальної
системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
здійснюється одночасно з внесенням відповідних змін до цього
Закону.
9-1. Установити, що період, за який списано заборгованість,
визначену у статті 1 Закону України "Про деякі питання
заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу -
учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх
стабільного розвитку" ( 5213-17 ), обліковується в Державному
реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування
як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі. { Розділ VIII доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом N 5213-VI
( 5213-17 ) від 06.09.2012 }
9-2. Під час особливого періоду, визначеного Законом України
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ),
платники єдиного внеску, визначені статтею 4 Закону України "Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування" ( 2464-17 ), призвані на військову службу
під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо
мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на
весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх
обов’язків, визначених пунктом 2 статті 6 Закону України "Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування", якщо вони не є роботодавцями.
Підставою для такого звільнення є заява фізичної особи -
підприємця та копія військового квитка або копія іншого документа,
виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про
призов такої особи на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів
і зборів фізичною особою - підприємцем протягом 10 днів після її
демобілізації. Якщо демобілізована фізична особа - підприємець
перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням
обов’язків під час мобілізації, заява і копія військового квитка
або копія іншого документа, виданого відповідним державним
органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування
(реабілітації).
Якщо платник єдиного внеску має найманих працівників і на
строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період, уповноважує іншу особу на виплату найманим
працівникам заробітної плати та/або інших доходів, його
зобов’язання, визначені підпунктами 1 (крім сплати єдиного
внеску), 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 частини другої статті 6 цього
Закону, здійснює така уповноважена особа.
Єдиний внесок, що був нарахований уповноваженою особою з
таких виплат, сплачується до бюджету демобілізованою фізичною
особою - підприємцем протягом 180 календарних днів з першого дня
її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій.
При цьому демобілізована фізична особа - підприємець у заяві,
передбаченій у цьому пункті, зазначає дані про нарахований єдиний
внесок на суму таких виплат уповноваженою особою протягом строку
військової служби фізичної особи - підприємця.
Звітність про нарахований єдиний внесок протягом строку
військової служби фізичної особи - підприємця уповноваженою особою
на суми виплат найманим працівникам та іншим особам подається
демобілізованою фізичною особою - підприємцем у порядку та строки,
встановлені цим Законом, без нарахування штрафних і фінансових
санкцій, передбачених цим Законом.
Цей пункт застосовується з першого дня мобілізації,
оголошеної Указом Президента України від 17 березня 2014 року
N 303 ( 303/2014 ) "Про часткову мобілізацію", затвердженим
Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про
часткову мобілізацію" ( 1126-18 ), та протягом усього особливого
періоду.
Під час особливого періоду, визначеного Законом України "Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ) для платників
єдиного внеску, визначених у статті 4 цього Закону, призваних на
військову службу під час мобілізації або залучених до виконання
обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами
воєнного часу, на весь строк їхньої військової служби зупиняється
застосування норм статті 25 цього Закону. { Пункт 9-2 розділу VIII
доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 909-VIII ( 909-19 )
від 24.12.2015 }
Підставою для такого зупинення є копія військового квитка або
копія документа, виданого відповідним державним органом, із
зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період, яка подається
до органів доходів і зборів цим державним органом протягом десяти
днів після її мобілізації. { Пункт 9-2 розділу VIII доповнено
абзацом восьмим згідно із Законом N 909-VIII ( 909-19 ) від
24.12.2015 } { Розділ VIII доповнено пунктом 9-2 згідно із Законом N 1275-VII
( 1275-18 ) від 20.05.2014 }
9-3. Тимчасово на період дії особливого правового режиму,
визначеного Законом України "Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України" ( 1207-18 ), зупиняється застосування до платників
єдиного внеску із місцезнаходженням (місцем проживання) на
тимчасово окупованій території України норм статей 25 і 26 цього
Закону.
Податкова інформація про суми недоїмки платників єдиного
внеску, визначених абзацом першим цього пункту, зберігається та
опрацьовується в інформаційних базах контролюючих органів в
окремому (позабалансовому) порядку. { Розділ VIII доповнено пунктом 9-3 згідно із Законом N 1636-VII
( 1636-18 ) від 12.08.2014 }
9-4. Платники єдиного внеску, визначені статтею 4 Закону
України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування" ( 2464-17 ), які перебувають на
обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території
населених пунктів, визначених переліком, зазначеним у статті 2
Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення
антитерористичної операції" ( 1669-18 ), де проводилася
антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу
Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи
щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної
цілісності України" від 14 квітня 2014 року N 405/2014
( 405/2014 ), звільняються від виконання своїх обов’язків,
визначених частиною другою статті 6 Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування", на період з 14 квітня 2014 року до закінчення
антитерористичної операції або військового чи надзвичайного стану.
Підставою для такого звільнення є заява платника єдиного
внеску, яка подається ним до органу доходів і зборів за основним
місцем обліку або за місцем його тимчасового проживання у
довільній формі не пізніше тридцяти календарних днів, наступних за
днем закінчення антитерористичної операції.
Відповідальність, штрафні та фінансові санкції, передбачені
цим Законом за невиконання обов’язків платника єдиного внеску в
період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної
операції, до платників єдиного внеску, зазначених у цьому пункті,
не застосовуються.
Недоїмка, що виникла у платників єдиного внеску, які
перебувають на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на
території населених пунктів, визначених переліком, зазначеним у
статті 2 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення
антитерористичної операції" ( 1669-18 ), де проводилася
антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу
Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи
щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної
цілісності України" від 14 квітня 2014 року N 405/2014
( 405/2014 ), визнається безнадійною та підлягає списанню в
порядку, передбаченому Податковим кодексом ( 2755-17 ) України для
списання безнадійного податкового боргу. { Розділ VIII доповнено пунктом згідно із Законом N 1669-VII
( 1669-18 ) від 02.09.2014 }
9-5. По 31 грудня 2015 року при нарахуванні заробітної плати
(доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за
цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій
непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
розмір єдиного внеску, встановлений частиною п’ятою та абзацом
другим частини шостої статті 8 Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ) для платників єдиного внеску, визначених
в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому пункту 1
частини першої статті 4 цього Закону, застосовується з понижуючим
коефіцієнтом (далі - коефіцієнт), якщо платником виконуються
одночасно такі умови:
а) база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну
застраховану особу в звітному місяці (далі - БН(зо) збільшилась на
20 і більше відсотків порівняно з середньомісячною базою
нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в розрахунку на
одну застраховану особу (далі - СмБН(зо)2014);
б) після застосування коефіцієнта середній платіж на одну
застраховану особу в звітному місяці (далі - СП(зо)м) складе не
менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу
платника за 2014 рік (далі - СмП(зо)2014);
в) кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким
нараховані виплати, не перевищує 200 відсотків середньомісячної
кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік (далі -
СмК(зо)2014). Ця умова не застосовується до платників єдиного
внеску, визначених в абзацах третьому та четвертому пункту 1
частини першої статті 4 цього Закону.
Коефіцієнт щомісячно обчислюється платниками самостійно, за
такою формулою:
коефіцієнт = СмБН(зо)2014/БН(зо), де:
СмБН(зо)2014 - середньомісячна база нарахування єдиного
внеску для платника у 2014 році в розрахунку на одну застраховану
особу - це сума нарахованої заробітної плати, винагород за
виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами,
допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з
вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний
внесок/кількість звітних місяців платника в 2014 році/СмК(зо)2014;
БН(зо) - база нарахування єдиного внеску на одну застраховану
особу за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід)
та/або винагорода за цивільно-правовим договором, - це сума
нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані
послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій
непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами,
на яку нараховується єдиний внесок у звітному місяці 2015
року/кількість застрахованих осіб платника у звітному місяці 2015
року, яким нараховані виплати;
СмК(зо)2014 - середньомісячна кількість застрахованих осіб
платника за 2014 рік - це сумарна кількість застрахованих осіб,
яким нараховані виплати у кожному місяці в 2014 році/кількість
звітних місяців платника в 2014 році;
СмП(зо)2014 - середньомісячний платіж на одну застраховану
особу у 2014 році - це сума нарахованого єдиного внеску за 2014
рік/кількість звітних місяців платника в 2014 році/СмК(зо)2014;
СП(зо)м - середній платіж на одну застраховану особу у
звітному місяці - це сума нарахованого єдиного внеску у звітному
місяці 2015 року/кількість застрахованих осіб у звітному місяці
2015 року, яким нараховані виплати.
Якщо в результаті розрахунку коефіцієнта його значення
складає менше ніж 0,4, то платник застосовує коефіцієнт 0,4.
Коефіцієнт застосовується в тому числі при нарахуванні
заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним
місцем роботи.
Коефіцієнт не застосовується платниками єдиного внеску,
вказаними в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього
Закону, які виплачують грошове забезпечення.
Розрахований коефіцієнт та розмір єдиного внеску зазначаються
з трьома знаками після коми.
При розрахунку коефіцієнта показники за 2014 рік визначаються
на підставі звітності платника єдиного внеску, яка подається
відповідно до вимог цього Закону.
У разі застосування коефіцієнта платник єдиного внеску
зазначає про це в звіті.
Платник єдиного внеску, що застосував коефіцієнт та не
сплатив нарахований єдиний внесок у встановлені Законом строки,
позбавляється права в майбутньому застосувати коефіцієнт до повної
сплати такої недоїмки (боргу). Право на застосування коефіцієнта
поновлюється з місяця, в якому сплачено таку недоїмку (борг).

{ Абзац дев'ятнадцятий пункту 9-5 розділу VIII виключено на
підставі Закону N 909-VIII ( 909-19 ) від 24.12.2015 }
{ Розділ VIII доповнено пунктом 9-5 згідно із Законом N 219-VIII
( 219-19 ) від 02.03.2015 }
9-6. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації
Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації
проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і
будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів
Бортницької станції аерації", затвердженого Кабінетом Міністрів
України (далі - Проект):
зазначені у пункті 2 частини першої статті 4 цього Закону
працівники, які є громадянами Японії та працюють в рамках
реалізації Проекту, не є платниками єдиного внеску з доходів,
зазначених у абзаці першому пункту 9 підрозділу 1 розділу XX
"Перехідні положення" Податкового кодексу України ( 2755-17 );
японський суб’єкт з реалізації Проекту, визначений
підпунктами "а"-"г" та абзацом восьмим пункту 9 підрозділу 1
розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України
( 2755-17 ), звільняється від виконання обов’язків, визначених
пунктом 2 частини другої статті 6 цього Закону щодо доходів,
нарахованих (виплачених, наданих) громадянам Японії, визначеним у
абзаці другому цього пункту. { Розділ VIII доповнено пунктом 9-6 згідно із Законом N 903-VIII
( 903-19 ) від 23.12.2015 }
10. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2011 року:
Закон України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11,
ст. 47 із наступними змінами);
статті 1-6, пункт 2 статті 7 Закону України "Про страхові
тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2002 р., N 17, ст. 124;
2003 р., N 26, ст. 192; 2008 р., N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 18,
ст. 247);
пункти 3 та 4 статті 1, абзаци перший і другий пункту 1,
пункти 2 та 3 статті 2, частини четверта - шоста статті 3, абзаци
другий, четвертий - сьомий пункту 1, пункти 2-5 статті 4, стаття 5
Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 37, ст. 237 із наступними змінами).
11. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Підпункт 1 пункту 11 розділу VIII втратив чинність на
підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
а) назву та абзац перший частини першої статті 165-1 викласти
в такій редакції:
"Стаття 165-1. Порушення законодавства про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування і загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування
Порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не
за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або
подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному
реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування,
іншої звітності та відомостей, передбачених законами України "Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" і "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), порушення встановленого порядку
використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду
України і Накопичувального фонду";
б) назву та абзац перший частини першої статті 165-3 викласти
в такій редакції:
"Стаття 165-3. Порушення законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття
Порушення посадовими особами підприємств, установ,
організацій, фізичними особами, які використовують найману працю,
порядку використання коштів загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасне або
неповне їх повернення; несвоєчасне подання або неподання
визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
відомостей, подання недостовірних відомостей про використання
коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття";
в) статтю 165-4 викласти в такій редакції:
"Стаття 165-4. Порушення законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності
Порушення посадовими особами підприємств, установ,
організацій, фізичними особами - підприємцями, які використовують
найману працю, фізичними особами, які не мають статусу підприємців
та використовують найману працю, порядку використання коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які
спричинили втрату працездатності, несвоєчасне або неповне їх
повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої
звітності, подання недостовірної звітності щодо страхових коштів,
несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт,
послуг), нещасні випадки на виробництві та професійні
захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології
робіт або виду діяльності підприємства -
тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі
ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
г) назву та абзац перший частини першої статті 165-5 викласти
в такій редакції:
"Стаття 165-5. Порушення законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням
Порушення посадовими особами підприємств, установ,
організацій, фізичними особами, які використовують найману працю,
порядку використання коштів загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, несвоєчасне
або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання
встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо
використання страхових коштів";
ґ) назву та абзац перший частини першої статті 188-23
викласти в такій редакції:
"Стаття 188-23. Перешкоджання уповноваженим особам Пенсійного
фонду України, фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування у
проведенні перевірок
Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам
Пенсійного фонду України у проведенні перевірок, пов'язаних з
нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також
вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам Пенсійного
фонду України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання
страхових коштів у випадках, передбачених законом";
д) статтю 188-24 виключити;
е) частину першу статті 244-2 викласти в такій редакції:
"Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями
законодавства про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування і
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (стаття 165-1)
та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсійного фонду України
у проведенні перевірок (стаття 188-23)";
є) текст статті 244-9 викласти в такій редакції:
"Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття (стаття 165-3) та перешкоджанням
уповноваженим особам органів Фонду у проведенні перевірок (стаття
188-23).
Від імені Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його
заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду -
центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського
і Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських та
районних у містах центрів зайнятості та їх заступники";
ж) у частині першій статті 244-10 цифри "188-24" замінити
цифрами "188-23";
з) у статті 244-11:
у частині першій слова і цифри "ухиленням від реєстрації як
платника страхових внесків до Фонду, несвоєчасною або неповною
сплатою страхових внесків, а також порушенням порядку використання
страхових коштів (стаття 165-5)" замінити словами і цифрами
"порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням (стаття
165-5), та перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду у
проведенні перевірок (стаття 188-23)";
частину другу доповнити словами "керівники районних,
міжрайонних, міських, районних у містах виконавчих дирекцій
відділень Фонду";
3) статтю 212-1 Кримінального кодексу України ( 2341-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131)
викласти в такій редакції:
"Стаття 212-1. Ухилення від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування та страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування
1. Умисне ухилення від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,
вчинене службовою особою підприємства, установи, організації
незалежно від форми власності або особою, яка здійснює
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, чи
будь-якою іншою особою, яка зобов'язана його сплачувати, якщо таке
діяння призвело до фактичного ненадходження до фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у
значних розмірах, -
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб,
або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у
великих розмірах, -
караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до
п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування, або якщо вони призвели до фактичного
ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування коштів в особливо великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частинами
першою або другою цієї статті, звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної
відповідальності сплатила єдиний внесок на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування чи страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також
відшкодувала шкоду, завдану фондам загальнообов'язкового
державного соціального страхування їх несвоєчасною сплатою
(штрафні санкції, пеня).
Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування, які в тисячу і більше разів перевищують
установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян,
під великим розміром коштів слід розуміти суми єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які в три
тисячі і більше разів перевищують установлений законом
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим
розміром коштів слід розуміти суми єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які
в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законом
неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

{ Підпункт 4 пункту 11 розділу VIII втратив чинність на
підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

5) в Основах законодавства України про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121; 2008 р., NN 5-8, ст. 78;
2009 р., N 18, ст. 247):
а) у частині шостій статті 6 слова "збору страхових внесків
та" виключити;
б) статтю 9 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в
системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального
страхування, а за періоди до запровадження системи
персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб - у
порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло
раніше";
в) у статті 14:
у частині першій слова "збір та" виключити;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та
обліку страхових коштів, контроль за повнотою та своєчасністю їх
сплати, ведення Державного реєстру загальнообов'язкового
державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого
обліку відомостей про застрахованих осіб, здійснює Пенсійний фонд
України відповідно до законодавства".
У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно
частинами третьою - сьомою;
г) статтю 21 викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування та визначення його розміру
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування - це консолідований страховий внесок на пенсійне
страхування, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, медичне
страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності,
страхування на випадок безробіття, який в обов'язковому порядку
сплачується страхувальниками з метою забезпечення реалізації прав
застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за
соціальним страхуванням.
Розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування та пропорції його розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування
встановлюються Верховною Радою України.
Розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування має забезпечувати застрахованим особам
виплати та надання соціальних послуг, передбачених законодавством
про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових
випадків; створення резерву коштів для здійснення виплат та
надання соціальних послуг застрахованим особам; компенсацію
адміністративних витрат на забезпечення функціонування системи
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування для страхувальників, які використовують
найману працю, визначається залежно від класу професійного ризику
виробництва, встановленого відповідно до законодавства";
ґ) текст статті 22 викласти в такій редакції:
"Порядок здійснення платежів, строки сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначаються
Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування", порядок
резервування коштів на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування - законами України з окремих видів
загальнообов'язкового державного соціального страхування";
д) частину першу статті 24 замінити двома частинами такого
змісту:
"Страховики складають звіти про результати своєї діяльності,
подають їх Кабінету Міністрів України та оприлюднюють у засобах
масової інформації.
Страховики здійснюють публічне оприлюднення зазначених у
частині першій цієї статті звітів у розрізі доходів і видатків.
Інформація про час і місце такого оприлюднення публікується разом
із звітом".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
е) статтю 25 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Призначення матеріального забезпечення та надання соціальних
послуг здійснюються на підставі відомостей, що містяться в системі
персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального
страхування, а до впровадження такої системи - у порядку та на
умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше";
6) у Законі України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33,
ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210; 2006 р., N 1, ст. 18; 2007 р.,
N 9, ст. 71):
а) частину другу статті 7 після абзацу третього доповнити
новим абзацом такого змісту:
"суму невикористаних та своєчасно не повернутих коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно
абзацами п'ятим - сьомим;
б) абзац перший частини шостої статті 12 доповнити словами
"на невикористані та своєчасно не повернуті кошти Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності";
в) абзац четвертий частини другої статті 15 та частину третю
статті 19 після слів "соціального страхування" доповнити словами
"невикористаних та своєчасно не повернутих коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
сплати";
г) абзац третій частини першої статті 23 після слів "податків
і зборів (обов'язкових платежів)" доповнити словами "повернення
коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності";
ґ) пункт 2 частини першої статті 31 після слів "державного
соціального страхування" доповнити словами "з повернення
невикористаних коштів Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності";
д) частину першу статті 35 доповнити словами "невикористаних
та своєчасно не повернутих коштів Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності";
е) абзац третій частини сьомої статей 42 та 43, частину першу
статті 50, частину шосту статті 51 після слів "соціального
страхування" доповнити словами "повернення невикористаних коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
сплати";
є) абзац четвертий частини першої статті 49 доповнити словами
"щодо повернення невикористаних коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності";
ж) у тексті Закону ( 2343-12 ) слова "страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види
загальнообов'язкового державного соціального страхування" замінити
словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування";
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 08 липня 2010 2464-17
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"