Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова КМУ № 162 від 11.03.1994р. «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»

  • Версія для друку
  •  
 
21204000-1754а   Робітники, керівники і  спеціалісти,   зайняті  у 
технологічному процесі зазначених виробництв
21205000 5. Загальні професії основних і дослідних
виробництв вибухових речовин, порохів,
піротехнічних, димових та ініціюючих речовин
21205000-17541 Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті у
виробничих цехах (дільницях) заправленням
ракетно-космічної техніки компонентами рідкого
ракетного палива
21205000-1753а Робітники, зайняті на очищенні місткостей,
хімічної апаратури і устаткування, митті та
обробці тари, що повертається з-під токсичних
продуктів
21205000-1753б Робітники, зайняті на нейтралізуванні та очищенні
промислових вод; на утилізації твердих, рідких і
газоподібних відходів від усіх виробництв,
перелічених в розділі IX Списку N 1, а також
газорятувальними роботами при проведенні
випробувань
21205000-1753б ракетно-космічної техніки із застосуванням
компонентів рідкого ракетного палива і твердих
палив
21206000 6. Лабораторії (відділи) підприємств і
організацій. Бази ліквідації, цехи (дільниці,
лабораторії, станції) заправки ракетно-космічних
засобів, нейтралізації і демонтажу ракетного
озброєння, забрудненого компонентами ракетного
палива
21206000-1754а Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті на
дослідженні продуктів, зазначених у пунктах 2 і 3
розділу IX Списку N 1
21206000-1754г Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
демонтажем, нейтралізацією ракетного озброєння,
ракетно-космічної техніки і засобів
індивідуального захисту, забруднених компонентами
ракетного палива
21300000 XII. БУРІННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА НАФТИ,
ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ, ПЕРЕРОБКА ВУГІЛЛЯ І
СЛАНЦЮ
21301000 1. Буріння
2130100а а) Робітники
2130100а-11297 Бурильники експлуатаційного та розвідувального
буріння свердловин на нафту і газ
2130100а-11495 Вулканізаторники
2130100а-11587 Вишкомонтажники
2130100а-11588 Вишкомонтажники-зварювальники
2130100а-11590 Вишкомонтажники-електромонтери
2130100а-13590 Машиністи бурових установок
2130100а-13592 Машиністи бурових установок на нафту і газ
2130100а-14019 Машиністи підйомників по випробуванню
свердловин
2130100а-14050 Машиністи по цементажу свердловин
2130100а-14713 Мотористи бурових установок
2130100а-14754 Мотористи цементувальних агрегатів
2130100а-14755 Мотористи цементно-піскозмішувальних агрегатів
2130100а-15832 Оператори по дослідженню свердловин
2130100а-15862 Оператори по випробуванню свердловин
2130100а-17531 Робітники промислово-геофізичних партій та
загонів, які виконують геофізичні дослідження у
свердловинах: машиністи підйомників каротажної
станції, каротажники, мотористи самохідних
каротажних станцій, підривники
2130100а-18497 Слюсарі по обслуговуванню бурових
2130100а-18559 Слюсарі-ремонтники, слюсарі по ремонту бурового
устаткування і агрегатів, зайняті ремонтом
устаткування безпосередньо на бурових
2130100а-19838 Електромонтери по обслуговуванню бурових
2130100а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті безпосередньо на
бурових
2130100б б) Керівники і спеціалісти
2130100б-17541 Керівники і спеціалісти промислово-геофізичних
партій та загонів, які виконують геофізичні
дослідження у свердловинах: начальники
промислово-геофізичних партій, інженери,
геофізики, геологи, техніки, майстри
2130100б-22247 Інженери по бурінню (буровим роботам),
безпосередньо зайняті на бурових
2130100б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті у виробничих
процесах по бурінню свердловин, на
вишкобудуванні, випробуванні свердловин
2130100б-23196 Майстри бурові та їх помічники
2130100б-23362 Майстри по ремонту устаткування
2130100б-23386 Майстри по складних роботах у бурінні
(капітальному ремонті) свердловин
2130100б-23485 Механіки, старші механіки, зайняті капітальним
ремонтом свердловин у виробничих процесах по
бурінню свердловин, на вишкобудуванні,
випробуванні свердловин
2130100б-23886 Начальники нафтогазорозвідування (партій)
глибокого (структурно-розшукового) буріння
2130100б-24094 Начальники бурових установок та їх заступники
2130100б-24125 Начальники вишкомонтажних цехів та їх заступники
Начальники цехів по випробуванню свердловин та їх
заступники
2130100б-24444 Виробники робіт вишкобудування
21302000 2. Добування нафти, газу і газового конденсату
2130200а а) Робітники
2130200а-11292 Бурильники капітального ремонту свердловин
2130200а-11294 Бурильники плавучих бурильних агрегатів у морі
2130200а-13908 Машиністи насосних станцій по закачуванню
робочого агенту у пласт
2130200а-13969 Машиністи парових пересувних депарафінізаційних
установок
2130200а-13973 Машиністи парогенераторних установок по
накачуванню пари у нафтові пласти
2130200а-13979 Машиністи пересувних компресорів
2130200а-14012 Машиністи підйомників
2130200а-14050 Машиністи по цементажу свердловин
2130200а-14065 Машиністи промивальних агрегатів
2130200а-14259 Машиністи технологічних насосів, мотористи
насосів уловлювання сірководню, насосники
2130200а-14754 Мотористи цементувальних агрегатів
2130200а-14755 Мотористи цементно-піскозмішувальних агрегатів
2130200а-15764 Оператори збезводнюючих та знесолюючих установок
2130200а-15818 Оператори по гідравлічному розриву пластів
2130200а-15824 Оператори по добуванню нафти та газу
2130200а-15832 Оператори по дослідженню свердловин
2130200а-15866 Оператори по підготовці свердловин до
капітального і підземного ремонту
2130200а-15868 Оператори по підтриманню пластового тиску
2130200а-15870 Оператори по підземному ремонту свердловин
2130200а-15908 Оператори по хімічній обробці свердловин
2130200а-17531 Робітники промислово-геофізичних партій та
загонів, які виконують геофізичні дослідження у
свердловинах: машиністи підйомників каротажної
станції, каротажники, машиністи каротажних
станцій, підривники
2130200а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальним приладам та
автоматиці, електрослюсарі зайняті на установках
комплексної підготовки сірководневміщуючого
(більше 1,5 процента) газу на промислах
2130200а-18496 Слюсарі по монтажу і ремонту підмурку морських
бурових та естакад
2130200а-18547 Слюсарі по ремонту технологічних установок
2130200а-18559 Слюсарі-ремонтники, безпосередньо зайняті на
об'єктах добування нафти, газу та газового
конденсату
2130200а-19238 Трубопровідники лінійні, зайняті обслуговуванням
трубопроводів, що транспортують сірководень,
вміщуючий газ і конденсат, від промислу до заводу
2130200а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, безпосередньо зайняті на
об'єктах добування нафти, газу і газового
конденсату
2130200б б) Керівники і спеціалісти
2130200б-17541 Керівники і спеціалісти промислово-геофізичних
партій та загонів, що виконують геофізичні
дослідження у свердловинах: начальники
промислово-геофізичних партій, інженери,
геофізики, геологи, техніки, майстри
2130200б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на роботах по
добуванню нафти, газу і газового конденсату (на
нафтогазопромислах), на роботах по підземному і
капітальному ремонту свердловин, по підтриманню
пластового тиску, вторинних методів добування
нафти, газу і газового конденсату, по підвищенню
нафтовіддачі пластів
2130200б-23485 Механіки, старші механіки, зайняті на роботах по
добуванню нафти, газу і газового конденсату (на
нафтогазопромислах), на роботах по підземному і
капітальному ремонту свердловин, підтриманню
пластового тиску, вторинних методів добування
нафти, газу і газового конденсату, по підвищенню
нафтовіддачі пластів
2130200б-24125 Начальники цехів, оперативно-виробничих служб по
добуванню нафти, газу і газового конденсату
(нафтогазопромислів) та їх заступники
21303000 3. Переробка нафти, газу, газового конденсату,
вугілля і сланцю
21303010 1) Перелічені нижче робітники, керівники і
спеціалісти, зайняті у виробництвах:
перегонки, крекінгування і каталітичного
риформінгу нафти і нафтопродуктів, піролізі
нафтопродуктів, підготовки сирої нафти,
регенерації розчинів і масел, виробництві
газового бензину, зріджених газів; конденсації,
уловлювання газового бензину; конверсії
природного, водяного газу; лужної очистки
нафтопродуктів, штучного рідкого палива;
паливопідготовки паливоподачі, збагачення
твердого палива, виробництві
бітуму, консистентних мастил, а також ремонту і
обслуговування технологічного устаткування та
комунікацій основних виробництв,
виробничої каналізації,
вентиляції, резервуарних парків і комунікацій для
нафтопродуктів і газу, естакад по зливу та наливу
нафтопродуктів і реагентного господарства:
2130301а а) Робітники
2130301а-10065 Апаратники всіх найменувань
2130301а-11289 Бункерувальники
2130301а-11614 Газогенераторники
2130301а-11804 Дезактиваторники
2130301а-12825 Коксорозвантажувачі
2130301а-13144 Котельники, зайняті на ремонті котлів
2130301а-14031 Машиністи по моторних випробуваннях палива
2130301а-14042 Машиністи по пранню і ремонту спецодягу,
зараженого токсичними речовинами
2130301а-16081 Оператори технологічних установок
2130301а-16085 Оператори товарні
2130301а-17150 Приладисти, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення
2130301а-17531 Робітники, зайняті на розвантаженні і
вивантаженні, дробленні, коленні, затарюванні та
транспортеруванні сировини, напівфабрикатів,
готової продукції, реагентів, абсорбентів,
каталізаторів та палива, нафтоуловлювачів та
сушильних камер
2130301а-18440 Скруберники-насосники
2130301а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, слюсарі по ремонту і монтажу
контрольно-вимірювальних приладів і установок
автоматичного регулювання, слюсарі по ремонту
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики,
зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, що ведуть
технологічний процес, користуються правом на
пільгове пенсійне забезпечення
2130301а-18547 Слюсарі по ремонту технологічних установок
2130300а-18559 Слюсарі-ремонтники
2130301а-19356 Фільтрувальники
2130301а-19358 Фільтропресувальники
2130301а-19532 Ценрифугники
2130301а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2130301б б) Керівники і спеціалісти
2130301б-22177 Інженери (зайняті позмінно)
2130301б-23187 Майстри, старші майстри
2130301б-23485 Механіки
2130301б-24043 Начальники змін
2130301б-24091 Начальники установок
2130301б-24125 Начальники технологічних цехів та їх заступники
21303020 2) Перелічені нижче робітники, керівники і
спеціалісти, зайняті на переробці нафти, газу,
газового конденсату, вугілля, сланцю у
виробництвах, перелічених у розділі X Списку N 1
2130302а а) Робітники
2130302а-10517 Апаратники плавлення
2130302а-11041 Апаратники ущільнення технічного вуглецю
2130302а-13144 Котельники, зайняті на ремонті котлів
2130302а-13652 Машиністи газодувних машин, зайняті на установках
піролізу, каталітичного крекінгу, синтетичного
спирту, поліетилену, компремірування і
фракціонування газів, мінеральної сірчаної
кислоти, очистці промислових стічних вод
2130302а-13677 Машиністи гранулювання пластичних мас
2130302а-13775 Машиністи компресорних установок
2130302а-13790 Машиністи крану (кранівники), зайняті у
виробництві піролізу та етанолу
2130302а-14042 Машиністи по пранню і ремонту спецодягу,
зараженого токсичними речовинами
2130302а-14259 Машиністи технологічних насосів
2130302а-14371 Машиністи шпредінг-машин, зайняті у виробництві
синтетичних волокон і виробів з них
2130302а-14377 Машиністи штабелеформуючих машин, зайняті у
виробництві поліетилену
2130302а-14393 Машиністи екструдерів, зайняті у виробництві
синтетичних продуктів з нафтосировини
2130302а-16608 Пірометристи
2130302а-17150 Приладисти, зайняті у виробництвах очищення газів
від сірчистих сполук, окису вуглецю,
електрознесолювання і збезводнювання,
стабілізації, гідроочистки сірководневмісної
нафти і газового конденсату, одержання
елементарної (газової) сірки і доочистці
відхідних газів, очистці зріджених газів та
виробництві меркаптанів; приладисти, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення
2130302а-17531 Робітники, зайняті на завантажені та
вивантаженні, дробленні, коленні, затарюванні та
транспортуванні сировини, напівфабрикатів,
готової продукції, реагентів, абсорбентів,
каталізаторів, палива нафтоуловлювачів та
сушильних камер
2130302а-18440 Скруберники-насосники
2130302а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, слюсарі по ремонту і монтажу
контрольно-вимірювальних приладів і установок
автоматичного регулювання, слюсарі по ремонту
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики,
зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, що ведуть
технологічний процес, користуються правом на
пільгове пенсійне забезпечення
2130302а-18547 Слюсарі по ремонту технологічних установок
2130302а-18559 Слюсарі-ремонтники
2130302а-19169 Тунельники
2130302а-19217 Транспортувальники
2130302а-19293 Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
технічного вуглецю
2130302а-19356 Фільтрувальники
2130302а-19358 Фільтропресувальники
2130302а-19532 Центрифугники
2130302а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2130302б б) Керівники і спеціалісти
2130302б-22171 Інженери (зайняті позмінно)
2130302б-23187 Майстри, старші майстри
2130302б-23362 Майстри по ремонту устаткування
2130302б-23485 Механіки, старші механіки
2130302б-24043 Начальники змін
2130302б-24094 Начальники установок, їх заступники
2130302б-24097 Начальники дільниць
2130302б-24125 Начальники технологічних цехів та їх заступники
21303030 3) Працівники цехових лабораторій виробництв
газового технічного вуглецю
21304000 4) Газорятувальна служба
21304000-22968 Командири, заступники (помічники) командирів,
інструктори, бійці 1 та 2 класів
загону, взводу, відділення, пункту і поста
21400000 XIII. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЕНЕРГОПОЇЗДИ, ПАРОСИЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО
2140000а а) Робітники
2140000а-10062 Антикорозійники, зайняті в ємкостях на очищенні і
покритті
2140000а-11768 Вантажники,постійно зайняті на розвантаженні
вугілля та сланців, що містять вільний діоксид
кремнію від 5 процентів і вище
2140000а-13148 Котлочисти
2140000а-13577 Машиністи блочних систем управління агрегатами
(котел-турбіна)
2140000а-13583 Машиністи бульдозерів, бульдозеристи, зайняті на
формуванні та укороченні штабелів вугілля та
сланців, з вмістом вільного діоксиду кремнію від
5 процентів і вище
2140000а-13598 Машиністи вагоноперекидачів, машиністи
паливорозвантажувачів, машиністи вагоноштовхачів,
зайняті на розвантаженні вугілля і сланців з
вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 процентів
і вище
2140000а-13616 Машиністи вентиляційних та аспіраційних
установок, в тому числі зайняті обслуговуванням
димососів у котельних цехах (відділеннях)
2140000а-13658 Машиністи газотурбінних установок, машиністи при
обслуговуванні парової і газової турбіни
2140000а-13785 Машиністи котлів
2140000а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на ремонті
котельного, турбінного (газотурбінного)
устаткування
2140000а-13910 Машиністи насосних установок, зайняті на
живильних насосах
2140000а-13927 Машиністи по золовидаленню
2140000а-13929 Машиністи-обхідники по котельному устаткуванню
2140000а-13931 Машиністи-обхідники по турбінному устаткуванню
2140000а-13971 Машиністи парових турбін
2140000а-14002 Машиністи навантажувальних машин, машиністи
породонавантажувальної машини, зайняті на складах
вугілля з вмістом вільного діоксиду кремнію від 5
процентів і вище
2140000а-14185 Машиністи скреперів (скреписти), зайняті на
формуванні штабелів вугілля, що містить вільний
діоксид кремнію від 5 процентів і вище
2140000а-14261 Машиністи паливоподавання
2140000а-14347 Машиністи центральних теплових щитів управління
котлами
2140000а-14349 Машиністи центральних теплових щитів управління
паровими турбінами
2140000а-14386 Машиністи ексгаустерів, чергові біля ексгаустерів
2140000а-14388 Машиністи екскаваторів, машиністи екскаваторів і
грейферних кранів, зайняті на вантаженні вугілля
і сланців з вмістом вільного діоксиду кремнію від
5 процентів і вище
2140000а-14415 Машиністи енергоблоків
2140000а-14710 Мотористи багерних (шламових) насосних
2140000а-15416 Вогнетривники
2140000а-16600 Пічники
2140000а-17531 Робітники на пилоуловлюючих установках, зайняті
чищенням устаткування від гарячого пилу та його
збиранням, відпуском, навантаженням і
транспортуванням
2140000а-18455 Слюсарі, електромонтери, електрослюсарі всіх
найменувань, зайняті на обслуговуванні, ремонті
котельного, турбінного (парогазотурбінного)
устаткування, устаткування паливоподавання і
пилоприготування, що забезпечують його роботу
засобів вимірювання та автоматики
2140000а-18505 Слюсарі по обслуговуванню теплових мереж, слюсарі
по обслуговуванню підземних теплопроводів і
споруд теплових мереж, слюсарі-обхідники при
обслуговуванні підземних теплопроводів, постійно
зайняті на підземних трубопроводах, камерах і
каналах до місць розмежування з абонентами
2140000а-18598 Зливальники-розливальники, зливальники,
зливальники нафтопалива
2140000а-18826 Старші машиністи котельного устаткування
2140000а-18828 Старші машиністи котлотурбінних цехів
2140000а-18830 Старші машиністи турбінних відділень
2140000а-18832 Старші машиністи енергоблоків
2140000а-19496 Футерувальники (кислототривники)
2140000а-19735 Щурувальники палива
2140000а-19834 Електромонтери по випробуваннях і вимірюваннях,
електромонтери по випробуваннях і вимірюваннях в
електричних мережах, зайняті на роботах у діючих
(що знаходяться під номінальною напругою)
розподільних пристроях напругою 330 кВ і вище
2140000а-19859 Електромонтеры по ремонту і монтажу кабельних
ліній, електромонтери-кабельники, постійно
зайняті на роботах у кабельних тунелях, траншеях,
розташованих у місцях установки котельного,
турбінного устаткування, устаткування
паливоподавання
2140000а-19923 Електрослюсарі по ремонту обладнання розподільних
пристроїв, електрослюсарі по ремонту розподільних
пристроїв, зайняті на роботах в діючих (що
знаходяться під номінальною напругою)
електроустановках напругою 330 кВ і вище,
електрослюсарі по ремонту устаткування і
апаратури електростанцій, підстанцій, закритих і
відкритих розподільних пристроїв
2140000б б) Керівники і спеціалісти
2140000б-22460 Інженери по управлінню турбіною атомної станції
2140000б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
(котельного, турбінного (парогазотурбінного),
паливоподавання та пилоприготування) у місцях
його установки
2140000б-23398 Майстри, старші майстри виробничих дільниць
котельних, турбінних (газотурбінних),
пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання
2140000б-24043 Начальники змін котельних, турбінних
(парогазотурбінних), котлотурбінних,
пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання
2140000б-24125 Начальники котельних цехів та їх заступники
21401000 1. Підземні теплові електростанції
2140100а а) Робітники
2140100а-10047 Акумуляторники
2140100а-13148 Котлочисти
2140100а-13658 Машиністи газотурбінних установок
2140100а-13785 Машиністи котлів
2140100а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2140100а-13929 Машиністи-обхідники по котельному устаткуванню
2140100а-13931 Машиністи-обхідники по турбінному устаткуванню
2140100а-15416 Вогнетривники
2140100а-16600 Пічники
2140100а-18455 Слюсарі та електрослюсарі всіх наймену-
вань, які зайняті на обслуговуванні й ремонті
котельного, турбінного (парогазотурбінного)
устаткування, устаткування паливоподавання
та забезпечують його роботу, і засобів
вимірювання й автоматики, а також
допоміжного підземного устаткування
2140100а-18826 Старші машиністи котельного устаткування
2140100а-18830 Старші машиністи турбінних відділень
2140100а-19496 Футерувальники (кислототривники)
2140100а-19820 Електромонтери всіх найменувань, зайняті на
обслуговуванні і ремонті котельного, турбінного
(парогазотурбінного) устаткування і устаткування
паливоподавання
2140100б б) Керівники і спеціалісти
2140100б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2140100б-23398 Майстри, старші майстри виробничих дільниць
2140100б-24043 Начальники змін котельних, турбінних
(газотурбінних) цехів, начальники змін
електричних цехів, начальники змін електростанцій
2140100б-24125 Начальники котельних, турбінних (газотурбінних)
цехів, їх заступники, начальники електричних
цехів, їх заступники
21402000 2. Підземні гідроелектростанції та
гідроелектростанції з машинними залами,
розташованими нижче мінімального рівня нижнього
б'єфу або вбудованими у тіло греблі
2140200а а) Робітники
2140200а-13660 Машиністи гідроагрегатів
2140200а-18520 Слюсарі по ремонту гідротурбінного устаткування
2140200а-19819 Електромонтери головного щита управління
електростанцій
2140200а-19840 Електромонтери по обслуговуванню гідроагрегатів
машинного залу
2140200а-19927 Електрослюсарі по ремонту електричних машин
2140200а-19929 Електрослюсарі по ремонту електроустаткування
електростанцій
2140200б б) Керівники і спеціалісти
2140200б-23398 Майстри, старші майстри виробничих дільниць
2140200б-23428 Майстри, старші майстри дільниць
2140200б-24043 Начальники змін гідроелектростанцій, каскадів,
начальники змін цехів
2140200б-24125 Начальники гідротехнічних цехів, начальники
машинних цехів, начальники цехів централізованого
ремонту устаткування, начальники електричних
цехів, начальники електромашинних цехів
21403000 3. Сіркогазоуловлювальні установки
2140300а а) Робітники
2140300а-17531 Робітники, зайняті експлуатацією і ремонтом
устаткування
2140300б б) Керівники і спеціалісти
2140300б-23398 Майстри, старші майстри виробничих дільниць
2140300б-24043 Начальники змін
2140300б-24097 Начальники дільниць сіркогазоуловлювальних
установок
21500000 XIV. МЕТАЛООБРОБКА
21500000 1. Ливарне виробництво
2150100а а) Робітники
2150100а-11384 Варильники ливарних мастил
2150100а-11422 Вагарі, зайняті на шихтовому дворі
2150100а-11429 Підривники, зайняті на шихтовому дворі
2150100а-11453 Водії навантажувачів, машиністи
автонавантажувачів, машиністи тракторних
навантажувачів, зайняті транспортуванням рідкого
металу
2150100а-11504 Вибивальники виливок, зайняті на вибиванні
точного литва за моделями, що виплавляються
2150100а-11908 Дробильники, зайняті на випалюванні та дробленні
доломіту
2150100а-12264 Землероби
2150100а-12334 Виготовлювачі каркасів, зайняті на виготовленні
виливаних каркасів
2150100а-12817 Кокільники-складальники; кокільники, зайняті на
складанні кокілів, розбирачі-складальники
кокілів, складальники кокілів
2150100а-12936 Контролери у ливарному виробництві, зайняті на
дільницях плавлення, заливання (розливання)
металу, вибивання та обрубування лиття
2150100а-13121 Копровники
2150100а-13384 Ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного та
відцентрового литва
2150100а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті у
формувальних, стержньових, землепідготовчих,
обрубних та очисних відділенях
2150100а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
шихтовому дворі
2150100а-13872 Машиністи млинів, зайняті на розмелі магнезиту
2150100а-14485 Модельники моделей, що виплавляються
2150100а-14497 Модельники по моделях з епоксидних смол, зайняті
на обмазуванні, обсипанні та сушінні смол
2150100а-14550 Монтажники санітарно-технічних систем та
устаткування, зайняті біля плавильних печей
2150100а-14923 Наладчики ливарних машин, зайняті наладкою
заливальних ливарних машин автоматичних потокових
ліній та прес-форм на машинах лиття під тиском
2150100а-15228 Обмазувальники ковшів
2150100а-16219 Обпилювачі фасонних відливок
2150100а-1753а Робітники, зайняті на прецизійному литті:
плавильники воску, головаксу, мазеварки,
формувальники, просівальники піску
2150100а-1753б Робітники, зайняті на обробці металу на шихтовому
дворі
2150100а-1753а Робітники, зайняті транспортуванням шихти
2150100а-18286 Складальники форм
2150100а-18526 Слюсарі по ремонту і обслуговуванню систем
вентиляції та кондиціонування
2150100а-18559 Слюсарі-ремонтники
2150100а-18590 Слюсарі-електрики по ремонту електроустаткування
2150100а-18769 Сталевари вакуумних печей та їх підручні
2150100а-18865 Стержнярі машинного формування
2150100а-18867 Стержнярі ручного формування
2150100а-18897 Стропальники, зайняті на обрубних, формувальних,
стержньових дільницях та на вибивних майданчиках
стропильники, зайняті зніманням вантажу з опок
2150100а-18984 Сушильники стержнів, форм та формувальних
матеріалів
2150100а-19100 Термісти
2150100а-19213 Транспортерники, зайняті обслуговуванням
конвейєрів біля плавильних печей
транспортерники, зайняті на конвейєрах
транспортуванням гарячої землі
2150100а-19219 Транспортувальники у ливарному виробництві,
зайняті на обрубних, формувальних, стержньових та
вибивних дільницях
2150100а-19252 Прибиральники у ливарних цехах
2150100а-19411 Формувальники машинної формовки
2150100а-19421 Формувальники виплавлюваних моделей
2150100а-19430 Формувальники ручного формування
2150100а-19455 Форсунники
2150100а-19568 Чистильники металу, відливок, виробів і деталей
2150100а-19614 Шихтувальники, зайняті на шихтувальному дворі
2150100а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2150100б б) Керівники і спеціалісти
2150100б-23362 Майстри по ремонту устаткування
2150100б-23428 Майстри, старші майстри дільниць
2150100б-23607 Механіки дільниць
2150100б-23616 Механіки цехів і старші механіки
2150100б-24043 Начальники змін
2150100б-24097 Начальники дільниць
2150100б-24125 Начальники цехів та їх заступники з виробництва
та підготовки виробництва
2150100б-25401 Електрики дільниць
2150100б-25404 Електрики цеху
2150100б-25476 Енергетики цехів і старші енергетики
21502000 2. Ковальсько-пресове виробництво
2150200а а) Робітники
2150200а-11607 Газівники, зайняті біля нагрівальних печей
2150200а-12981 Контролери ковальсько-пресових робіт, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2150200а-14921 Наладчики ковальсько-пресового обладнання,
зайняті на гарячих ділянках робіт
2150200а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячому ремонті
нагрівальних печей
2150200а-16934 Правильники на машинах, зайняті на правленні
(рихтуванні) гарячого металу
2150200а-17499 Пружинники, зайняті на обробці гарячого металу
2150200а-17531 Робітники, зайняті на прибиранні гарячих
штамповок та поковок
2150200а-17914 Різальники металу на ножицях і пресах зайняті на
різанні гарячого металу
2150200а-18559 Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2150200а-18590 Слюсарі-електрики по ремонту електроустаткування,
зайняті на гарячих ділянках робіт
2150200а-18602 Змазувальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
2150200а-19455 Форсунники, зайняті обслуговуванням печей
2150200а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2150200б б) Керівники і спеціалісти
2150200б-23187 Майстри, старші майстри
2150200б-23362 Майстри по ремонту устаткування
2150200б-23616 Механіки цехів
2150200б-24143 Начальники змін
2150200б-24097 Начальники дільниць
2150200б-24125 Начальники цехів та їх заступники по виробництву
і підготовці виробництва
2150200б-25476 Енергетики цехів
21503000 3. Котельні, суднокорпусні, суднобудівні і
судноремонтні роботи
2150300а а) Робітники
2150300а-11123 Арматурники залізобетонних суден,
арматурники-суднобудівники
2150300а-11780 Гумувальники суднові
2150300а-12539 Ізолювальники суднові
2150300а-12801 Клепальники
2150300а-12832 Кольчужники у суднобудуванні
2150300а-13144 Котельники
2150300а-13146 Котельники суднові
2150300а-14422 Мідники на виготовленні суднових виробів
2150300а-15416 Вогнетривники, зайняті обмуровуванням суднових
котлів
2150300а-1753а Робітники, безпосередньо зайняті на роботах
всередині відсіків підводних човнів при їх
будівництві, ремонті та модернізації: наладчики
систем теплотехнічного контролю і автоматичного
регулювання атомних енергетичних установок,
радіомонтажники суднові,
регулювальники радіоелектронної апаратури і
приладів, електрорадіомонтажники суднові,
електромонтажники суднові
2150300а-1753б Робітники, зайняті на монтажі, демонтажі і
ремонті силових установок, механізмів і систем до
них, валопроводів і турбопроводів всередині
відсіків суден
2150300а-18089 Рубачі суднові
2150300а-18142 Складальники дерев'яних суден,
тесляри-суднокорпусники, шлюпочники, зайняті на
виготовленні шпонових човнів
2150300а-18145 Складальники-добудовники суднові, зайняті на
роботах всередині відсіків суден
2150300а-18152 Складальники залізобетонних суден
2150300а-18187 Складальники корпусів металевих суден
2150300а-18451 Слюсарі всіх найменувань і такелажники суднові,
зайняті на ремонті устаткування всередині
відсіків суден та цистерн
2150300а-18908 Суднокорпусники-ремонтники
2150300а-19231 Трубозгинальники суднові, зайняті на ручному
згинанні
2150300а-19547 Чеканники
2150300б б) Керівники і спеціалісти
2150300б-22326 Інженери з налагодження і випробувань, зайняті на
роботах всередині відсіків атомних підводних
човнів
2150300б-23187 Майстри (старші майстри), зайняті на котельних
роботах
21504000 4. Термічна обробка
2150400а а) Робітники
2150400а-11607 Газівники, зайняті біля нагрівальних печей
2150400а-11999 Заготівники сумішей для цементації
2150400а-12522 Ізолювальники у термообробці
2150400а-12673 Гартівники
2150400а-13026 Контролери термообробки, зайняті на гарячих
ділянках робіт
2150400а-13131 Коректувальники ванн
2150400а-13891 Машиністи мийних машин
2150400а-14956 Наладчики устаткування і агрегатів у
термообробці, зайняті налагодженням термічних
печей
2150400а-15062 Напаювальники, наварники інструменту, паяльщики,
зайняті нагріванням заготовок у горнах і газових
печах
2150400а-15416 Вогнетривники, зайняті на футеруванні термічних
печей
2150400а-18559 Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2150400а-18590 Слюсарі-електрики по ремонту електроустаткування,
зайняті на гарячих ділянках робіт
2150400а-18602 Змазувальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
2150400а-19100 Термісти
2150400а-19104 Термісти на установках ТВЧ
2150400а-19182 Травильники, зайняті зніманням деталей після
травлення
2150400а-19455 Форсунники
2150400а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні ванн і печей
2150400а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2150400б б) Керівники і спеціалісти
2150400б-23187 Майстри, старші майстри
2150400б-23362 Майстри по ремонту устаткування, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2150400б-23616 Механіки цехів
2150400б-24043 Начальники змін
2150400б-24097 Начальники дільниць нагрівальних печей,
загартування, відпалу, цементації, травлення і
термообробки
2150400б-24125 Начальники цехів та їх заступники з виробництва і
підготовки виробництва
2150400б-25476 Енергетики цехів
21505000 5. Покриття металів гальванічним способом
2150500а а) Робітники
2150500а-11490 Воронувальники
2150500а-11629 Гальваники (крім зайнятих тільки на підвішуванні
та зніманні деталей, а також у автоматичному
режимі закритих ванн)
2150500а-13045 Контролери робіт з металопокриття, зайняті на
післяопераційному контролі безпосередньо біля
гальванічних ванн
2150500а-13131 Коректувальеики ванн
2150500а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2150500а-14964 Наладчики устаткування металопокриття і
фарбування, зайняті наладкою автоматизованих
гальванічних ванн
2150500а-16265 Освинцювальники
2150500а-17531 Робітники, зайняті на знежирюванні розчинниками
та сухому протиранні виробів віденським вапном
2150500а-18559 Слюсарі-ремонтники
2150500а-19457 Фосфатувальники
2150500а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні гальванічних
ванн, а також на чищенні поверхні виробів
металевими щітками
2150500а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2150500б б) Керівники і спеціалісти
2150500б-23362 Майстри по ремонту устаткування, зайняті на
шкідливих ділянках робіт
2150500б-23428 Майстри дільниць, старші майстри дільниць
2150500б-23616 Механіки цехів
2150500б-24125 Начальники цехів і їх заступники з виробництва та
підготовки виробництва
2150500б-25476 Енергетики цехів
21506000 6. Фарбувальні роботи
2150600а а) Робітники
2150600а-16799 Полірувальники, зайняті поліруванням виробів,
пофарбованих фарбами, що містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
2150600а-18077 Рисувальники світними фарбами
2150600а-18377 Згінники-змивальники фарб та лаків
2150600а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні фарбувальних
камер і камер змішування, де застосовувалися
шкідливи речовини не нижче 3 класу небезпеки
2150600а-19630 Шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів,
пофарбованих фарбами, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
2150600б б) Керівники і спеціалісти
2150600б-23428 Майстри дільниць, старші майстри дільниць,
зайняті на роботах, де застосовуються шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
21507000 7. Покриття металу гарячим способом
2150700а а) Робітники
2150700а-13097 Контролери емалевого покриття, зайняті на гарячих
ділянках робіт
2150700а-13355 Лакорозвідники, зайняті в емалювальних
відділеннях
2150700а-13723 Машиністи завантажувальних механізмів
2150700а-14438 Мельники емалевих матеріалів
2150700а-15201 Випалювачі емалей
2150700а-15371 Обробники емалевих виробів, зайняті на
поліруванні і шліфуванні сухим способом
2150700а-16653 Плавильники емалей
2150700а-16799 Полірувальники, зайняті поліруванням виробів
сухим способом
2150700а-17240 Готувачі емалевих порошків, заправники емалей,
готувачі барвників для емалей, шихтувальники (при
готуванні емалей), шихтувальники емалей
2150700а-19458 Фосфатувальники
2150700а-19553 Чорнильники ювелірних і художніх виробів,
чорнильники по сріблу
2150700а-19630 Шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів сухим
способом
2150700а-19942 Емалювальники, зайняті нанесенням на гарячі
вироби емалей пульверизатором
2150700а-19944 Емалювальники дроту, зайняті на емалюванні
гарячим сособом
2150700б б) Керівники і спеціалісти
2150700б-23428 Майстри дільниць, старші майстри дільниць
21508000 8. Абразивне та графітно-тигельне виробництво
2150800а а) Робітники
2150800а-11157 Бакелізаторники
2150800а-11925 Дробильники шліфзерна, шліфпоршків та шихтових
матеріалів
2150800а-12008 Заготівники бакелітової, вулканітової та
епоксидної маси
2150800а-12088 Завантажувачі-вивантажувачі абразивних виробів у
періодичні випалювальні печі
2150800а-12121 Завантажувачі печей опору
2150800а-12123 Завантажувачі-розвантажувачі сушильних печей
2150800а-12774 Класифікаторники шліфпорошків
2150800а-12776 Клеєвари
2150800а-13087 Контролери цехів плавлення, дроблення,
регенерації та розсіву, зайняті у цехах плавлення
всіх видів абразивів, дроблення, регенерації і
розсіву зерна, порошків та зв'язки у виробництві
абразивних виробів на бакелітовій зв'язці
2150800а-13150 Кочегари-випалювачі
2150800а-13415 Ломальники поду
2150800а-15246 Збагачувачі шліфзерна та шліфпорошків
2150800а-15416 Вогнетривники, пічники-мулярі по ремонту печей і
ковшів, пічники-обмурівники, пічники по ремонту
печей і вагранок, пічники-футерувальники, зайняті
на гарячому ремонті печей
2150800а-16740 Подинники
2150800а-16917 Постановники-вивантажники абразивних виробів,
вивантажники абразивних виробів (стосовно
тунельних печей), завантажники абразивних виробів
у періодичні і тунельні печі (стосовно тунельних
печей)
2150800а-17361 Прожарювачі зерна і шліфпорошків
2150800а-1753а Робітники, зайняті на розсіванні магнезиту і
розчиненні хлормагнію
2150800а-1753б Робітники, безпосередньо зайняті у виробництві
шліфувальної шкурки на синтетичних смолах
2150800а-17586 Розбирачі печей опору
2150800а-17777 Розпилювачі необпалених кругів та брусків
2150800а-17792 Розсівальники шліфзерна і шліфпорошків
2150800а-18357 Свердляри абразивних виробів
2150800а-18559 Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2150800а-18665 Сортувальники куска на печах опору
2150800а-18918 Сушильники абразивних виробів, зайняті
обслуговуванням сушильних камер цеху шліфшкурки
2150800а-18998 Сушильники шліфзерна, шліфпорошків і шихтових
матеріалів
2150800а-19160 Токарі по обробці абразивних виробів
2150800а-19376 Формувальники абразивних виробів на бакелітовій,
вулканітовій і епоксидній зв'язках
2150800а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні пічних каналів
періодичних печей
2150800а-19617 Шихтувальники у виробництві абразивів
2150800а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2150800б б) Керівники і спеціалісти
2150800б-22428 Майстри, старші майстри дільниць, зайняті на
дільницях і у відділеннях: шліфування
графітно-тигельних виробів приготування маси на
бакелітовій та вулканітовій зв'язках, термічної і
механічної обробки абразивних виробів, дроблення,
регенерації та
розсіву зерна, порошків і зв'язки, виробництва
шліфувальної шкурки на синтетичних смолах
2150800а-23362 Майстри по ремонту устаткування, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2150800б-24125 Начальники плавильних цехів та їх заступники з
виробництва і підготовки виробництва
21509000 9. Виробництво і ремонт м'яких баків
2150900а а) Робітники
2150900а-11648 Герметизаторники
2150900а-12601 Випробувачі гумових виробів, зайняті на
випробуванні і перевірці м'яких баків
2150900а-12796 Клеїльники силової арматури і м'яких баків
2150900а-12920 Контролери, зайняті на прийманні м'яких баків
2150900а-14078 Машиністи протекторних агрегатів
2150900а-18253 Складальники гумових технічних виробів, зайняті
складанням м'яких баків
2150900а-18466 Слюсарі механоскладальних робіт, зайняті
розбиранням каркасів всередині м'яких баків
2150900б б) Керівники і спеціалісти
2150900б-22428 Майстри, старші майстри дільниць, зайняті на
дільницях виготовлення і ремонту м'яких баків
21510000 10. Виробництво шариків, роликів та цвяхів
2151000а а) Робітники
2151000а-10038 Автоматники холодновисадних автоматів,
автоматники, автоматники на висадних верстатах,
автоматники на висадних і просічних верстатах,
автоматники на цвяхових автоматах, автоматники на
холодно-висадних верстатах, цвяхарі,
верстатники-цвяхарі, підручні автоматників,
підручні цвяхарів, пресувальники на
холодновисадних прес-автоматах
2151000а-11853 Доводники-притиральники, доводчики кілець,
доводники круглої доводки, доводники плоскої
доводки, доводники роликів, хонінгувальники,
хонінговики протиральники, робітники по
накатуванню бобіни на роликах
2151000а-15004 Наладчики шліфувальних і полірувальних верстатів
2151000а-18559 Слюсарі-ремонтники
2151000а-19217 Транспортувальники
2151000а-19630 Шліфувальники,зайняті на шліфуванні шариків
2151000а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2151000б б) Керівники і спеціалісти
2151000б-23362 Майстри по ремонту устаткування
2151000б-23398 Майстри виробничих дільниць
21511000 11. Обробка алмазів на діаманти без застосування
робототехніки
2151100а а) Робітники
2151100а-15149 Обдирники алмазів
2151100а-15418 Огранники алмазів на діаманти
2151100а-17638 Розмітники алмазів
2151100а-17729 Розколювачі алмазів
2151100а-17764 Розпилювачі алмазів
2151100а-18630 Сортувальники алмазів
2151100а-18632 Сортувальники діамантів
21512000 12. Інші професії металообробки
2151200а а) Робітники
2151200а-10484 Апаратники очищення алмазного концентрату,
зайняті на хімічному чищенні кислотами і хромовим
ангідридом вручну
2151200а-10513 Апаратники печей відновлення, зайняті у
виробництві металевих порошків
2151200а-11779 Гумувальники металовиробів
2151200а-12271 Зубополірувальники деталей годинників
зубополірувальники годинникового виробництва,
зайняті на роботах із застосуванням окису хрому
2151200а-12520 Ізолювальники, зайняті у виробництві літальних
апаратів, двигунів та їх обладнання із
застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу
небезпеки
2151200а-14420 Мідники
2151200а-14440 Металізатори
2151200а-14862 Наждачники, зайняті обробкою литва та зварних
виробів абразивними кругами і пневматичним
інструментом
2151200а-15090 Насікальники напилків, рашпілів та пилок,
нарізувачі, зайняті у виробництві напилків
2151200а-15379 Обрубувачі, зайняті обробкою литва та зварних
виробів абразивними кругами і пневматичним
інструментом
2151200а-16538 Піскозліпники, зайняті на роботах з фенольним
клеєм
2151200а-16799 Полірувальники всіх найменувань, зайняті
поліруванням виробів з металу із застосуванням
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
2151200а-16932 Правильники вручну, зайняті на рихтуванні кузовів
із застосуванням олова
2151200а-17424 Просочувальники, зайняті просоченням виробів
хромовою пастою
2151200а-1753а Робітники, зайняті на обдиранні, точінні різанні,
шліфуванні металевих виробів та інструменту
абразивними кругами сухим способом
2151200а-1753б Робітники, зайняті на виготовленні та обробці
свинцево-цинкових і свинцевих штампів та виробів
2151200а-1753в Робітники, зайняті на випробуванні апаратури і
виробів у камерах при температурі -40 (град)С і
нижче, +40(град)С і вище та в барокамерах
2151200а-1753г Робітники, зайняті на випробуванні у натурних
трубах, на випробуванні авіаційних і
газореактивних суднових двигунів на
випробувальних установках
2151200а-1753д Робітники, безпосередньо зайняті на випробуваннях
суднових і тепловозних дизелів та
дизель-генераторів з газотурбінним наддуванням
потужністю 800 к.с. і більше та кількістю обертів
турбін не менше 17 тис. об/хв. і реостатних
випробуваннях тепловозів
2151200а-17992 Рекуператорники алмазів, регенераторники алмазів,
зайняті на рекуперації кислотами і хромовим
ангідридом вручну
2151200а-18085 Рихтувальники кузовів, зайняті на роботах із
застосуванням олова
2151200а-18350 Зварники термітної зварки
2151200а-19029 Знімачі оболонок з кабельних виробів, зайняті
зніманням свинцевих оболонок з кабеля
2151200а-19568 Чистильники металу, відливок, виробів і деталей,
зайняті на чищенні дробом, колотим дробом
(металічним піском) металу та металевих деталей і
виробів
2151200а-19942 Емалювальники, зайняті нанесенням емалевого
шлікера пульверизатором всередині закритої
ємкості
2151200а-19948 Емальєри, зайняті на роботах із застосуванням
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
2151200б б) Керівники і спеціалісти
2151200б-17541 Працівники, зайняті на випробуваннях у натурних
трубах і на випробуваннях авіаційних двигунів на
випробувальних установках
2151200б-22428 Майстри дільниць, старші майстри дільниць,
зайняті на виготовленні та обробці
свинцево-цинкових, свинцевих штампів і виробів
2151200б-23187 Майстри, зайняті на випробуваннях турбореактивних
суднових двигунів і суднових та тепловозних
дизелів і дизель-генераторів з газотурбінним
наддувом потужністю 800 к.с. і більше та числом
обертів турбіни 17 тис. об/хв.
21600000 XV. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО І РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
2160000а а) Робітники
2160000а-10992 Апаратники-сушильники
2160000а-11132 Армувальники електрокерамічних виробів,
арматурники-сріблярі, зайняті на роботах із
застосуванням свинцевого глету
2160000а-11282 Бронювальники кабелів
2160000а-11342 Вальцювальники гумових сумішей
2160000а-11381 Варильники кабельних мас
2160000а-12064 Заготівники хімічних напівфвбрикатів, готувачі
лаків, зайняті на заготівлі хімічних
матеріалів, які містять шкідливі речовини не
нижче 3 класу небезпеки
2160000а-12172 Заливальники компаундами, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
2160000а-12520 Ізолювальники, зайняті на роботах із сирою
мікастрічкою, скломікастрічкою, скловолокном,
синтетичною стрічкою і епоксидними смолами
2160000а-12523 Ізолювальники жил кабелю, зайняті на роботах із
застосуванням скловолокна і лаків
2160000а-12535 Ізолювальники дроту, зайняті на роботах із
застосуванням скловолокна і лаків
2160000а-12630 Каландрувальники
2160000а-12788 Клеїльники міканітів
2160000а-13355 Лакорозвідники
2160000а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті у
виробництві лужних акумуляторів та гальванічних
елементів
2160000а-14135 Машиністи гумозмішувачів, зайняті на виготовленні
гумових, пластикових та ізоляційних сумішей
2160000а-15034 Намотувальники дроту і тросів
2160000а-16243 Опресувальники кабелів та дроту пластикатами і
гумою у гарячому стані
2160000а-17018 Пресувальники ізоляційних матеріалів
2160000а-17100 Пресувальники секцій, катушок та ізоляційних
деталей електричних машин і апаратів, зайняті
пресуванням у гарячому стані
2160000а-17146 Пресувальники електротехнічних виробів, зайняті
пресуванням у гарячому стані
2160000а-17428 Просочувальники паперу та тканин, зайняті на
просочуванні сполуками, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
2160000а-17430 Просочувальники кабелів та дроту, зайняті на
просочуванні сполуками, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
2160000а-17444 Просочувальники електротехнічних виробів, зайняті
на просочуванні сполуками, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
2160000а-17453 Просівальники сипких матеріалів, зайняті у
виробництві кабелів, електровугільних та
електрощіткових виробів
2160000а-1753а Робітники, зайняті на транспортуванні та при-
биранні у виробництві свинцевих акумуляторів
та на прибиранні робочих місць, де є марганець
і кадмій
2160000а-1753б Робітники,зайняті на виготовленні гальванічних
елементів і батарей, а також фізичних джерел
струму з застосуванням шкідливих речовин не нижче
3 класу небезпеки
2160000а-1753в Робітники, зайняті на виготовленні лужних
акумуляторів
2160000а-1753г Робітники, зайняті на виготовленні
електровугільних та електрощіткових виробів і
кіновугілля
2160000а-1753д Робітники, зайняті на ремонті і обслуговуванні
устаткування та електроустаткування, а також на
прийманні, бракуванні контролі та налагодженні
(настроюванні) у виробництвах: свинцевих і лужних
акумуляторів, освинцювання кабелів, емалювання
дроту, варінні
смол та лаків, просочуванні гальванічних
елементів, електроізоляційних матеріалів,
електровугільних та електрощіткових виробів
2160000а-18897 Стропальники, зайняті у виробництві лужних
акумуляторів та гальванічних елементів
2160000а-19700 Штампувальники, зайняті штампуванням ізоляційних
матеріалів
2160000а-19944 Емалювальники дроту, зайняті на емалюванні
гарячим способом
2160000б б) Керівники і спеціалісти
2160001б 1) Зайняті на дільницях виготовлення емальованого
дроту, варіння смол та лаків, просочення,
гальванічних елементів, електроізоляційних
матеріалів, лужних акумуляторів, електровугільних
та електрощіткових виробів:
2160001б-23187 Майстри, старші майстри
2160001б-23901 Начальники відділень
2160001б-24043 Начальники змін
2160001б-24097 Начальники дільниць
2160002б 2) Зайняті у виробництві освинцювання кабелів та
свинцевих акумуляторів:
2160002б-23901 Начальники відділень
2160002б-24043 Начальники змін
2160002б-24097 Начальники дільниць
2160002б-25062 Технологи, старші технологи
21700000 XVI. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ ТА
РАДІОАПАРАТУРИ
2170100а а) Робітники
2170100а-10043 Аквадирувальники
2170100а-10049 Алундирувальники
2170100а-11976 Заварники на високочастотному індукторі
2170100а-11982 Заварники напівпровідникових приладів
2170100а-11985 Заварники електровакуумних приладів
2170100а-12017 Заготівники газопоглиначів
2170100а-12064 Заготівники хімічних напівфабрикатів
2170100а-12187 Заливники цоколів
2170100а-12582 Випробувачі деталей та приладів, зайняті
випробуванням на стендах під напругою 25 кВ і
вище
2170100а-12706 Карбідувальники
2170100а-12708 Карбонізатори
2170100а-13434 Люмінофорники-екранувальники
2170100а-13440 Магнезивники-вакуумники
2170100а-13480 Матувальники-вакуумники
2170100а-14512 Мийники колб із застосуванням кислотних розчинів
2170100а-15452 Фарбувальники приладів і деталей, які працюють з
фарбами, що містять шкідливі речовини не нижче 3
класу небезпеки
2170100а-15458 Оксидувальники-вакуумники
2170100а-16373 Відкатники-вакуумники
2170100а-17405 Промивальники деталей та вузлів, зайняті на
роботах із застосуванням кислотних розчинів
2170100а-1753а Робітники, зайняті на машинах і печах з газовими
пальниками
2170100а-1753б Робітники, зайняті на збагаченні п'єзооптичної
сировини
2170100а-17791 Розпилювачі газопоглиначів
2170100а-18021 Рентгенгоніометристи
2170100а-19190 Травильники прецизійного травлення, травильники
кристалів, переходів і пластин, травильники
п'єзокварцу
2170100а-19686 Шоопірувальники елементів
2170100б б) Керівники і спеціалісти
2170100б-23157 Лаборанти, зайняті на збагаченні п'єзооптичної
сировини і агату
2170100б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на випробуванні
електронно-променевих трубок на стендах при
напрузі 25 кВ і вище; майстри, старші майстри,
зайняті на збагаченні п'єзооптичної сировини і
агату; майстри, старші майстри, зайняті
приготуванням і обробкою люмінофорів
2170100б-23485 Механіки, зайняті на збагаченні п'єзооптичної
сировини і агату
2170100б-24125 Начальники цехів виготовлення приладів із
застосуванням ртуті, виготовлення виробів із
застосуванням свинцевого сурику та збагачення
п'єзооптичної сировини і агату та їх заступники
2170100б-25062 Технологи, зайняті на збагаченні п'єзооптичної
сировини і агату
21702000 1. Виробництво селенових та купроксних
випрямлячів
2170200а а) Робітники
2170200а-10015 Автоклавники лиття під тиском
2170200а-10065 Апаратники
2170200а-10653 Апаратники по регенерації селену
2170200а-10655 Апаратники по регенерації сірки
2170200а-10939 Апаратники-сіркувальники
2170200а-11390 Варильники селену
2170200а-12001 Заготівники
2170200а-12790 Клеїльники-опресувальники
2170200а-14440 Металізатори, зайняті металізацією кристалів
2170200а-14631 Монтажники селенових випрямлячів
2170200а-16464 Паяльщики радіодеталей, зайняті на паянні
перемичок до виводів селенових випрямлячів
2170200а-16649 Плавильники шоопсплаву та вісмуту
2170200а-18138 Складальники випрямлячів
2170200а-19102 Термісти купроксних та селенових випрямлячів
2170200а-19432 Формувальники селенових елементів
2170200б б) Керівники і спеціалісти
2170200б-23187 Майстри, старші майстри на дільницях виробництва
селенових та купроксних випрямлячів
2170200б-23485 Механіки на дільницях виробництва селенових та
купроксних випрямлячів
2170200б-24125 Начальники дільниць виробництва селенових та
купроксних випрямлячів
21703000 2. Обробка кварцу
2170300а а) Робітники
2170300а-10536 Апаратники по кристалізації
2170300а-11918 Дробильники-розмелювачі
2170300а-14440 Металізатори, зайняті металізацією кристалів
2170300а-17647 Розмітники п'єзокварцевої сировини
2170300а-17766 Розпилювачі водорозчинних кристалів, зайняті на
розпилюванні кварцевих пластин
2170300а-18021 Рентгенгоніометристи
2170300а-18395 Сріблярі п'єзотехнічних виробів
2170300а-19664 Шліфувальники п'єзокварцевих пластин та кристалів
2170300б б) Керівники і спеціалісти
2170300б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
обробки кварцу
21705000 3. Виробництво радіодеталей
2170500а а) Робітники
2170500а-11974 Заварники ізоляторів
2170500а-12172 Заливальники компаундами, заливальники
конденсаторів, лакувальники переходів і деталей,
герметизаторники п'єзорезонаторів
2170500а-12255 Зачищувачі
2170500а-15187 Випалювачі радіокераміки, п'єзокераміки та
феритів, горнові по кераміці
2170500а-16239 Оправники-чистильники
2170500а-17209 Готувачі розчинів та сумішей
2170500а-17424 Просочувальники
2170500а-17949 Різальники радіокераміки та феритів
2170500а-18654 Сортувальники виробів, сировини і матеріалів,
зайняті на сортуванні слюди
2170500а-19192 Травильники радіокераміки
2170500а-19199 Травильники фольги
2170500а-19445 Формувальники фольги, зайняті на електрохімічному
формуванні
2170500б б) Керівники і спеціалісти
2170500б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
виготовлення електролітів, заливки, просочення,
електрохімічного формування та на дільницях
сортування слюди
21706000 4. Переробка напівпровідникових матеріалів
2170600а а) Робітники
2170600а-10127 Апаратники відновлення напівпровідникових
матеріалів
2170600а-10523 Апаратники по вирощуванню монокристалів та
стрічок
2170600а-10536 Апаратники по кристалізації
2170600а-10635 Апаратники по одержанню високочистих матеріалів
для напівпровідникового виробництва
2170600а-10645 Апаратники по виробництву та хімічному очищенню
напівпровідникових матеріалів
2170600а-10661 Апаратники по хімічній обробці напівпровідникових
матеріалів
2170600а-14995 Наладчики технологічного устаткування, наладчики
устаткування електровакуумного і
напівпровідникового виробництва, зайняті
обслуговуванням установок нанесення
епітаксиальних шарів та променевих установок
2170600а-15582 Оператори дифузійних процесів
2170600а-15858 Оператори по нарощуванню епітаксиальних шарів
2170600а-15916 Оператори прецизійної фотолітографії
2170600а-16211 Оператори еліонних процесів
2170600а-16624 Плавильники-ливарники прецизійних сплавів
2170600а-16647 Плавильники циклонних установок
2170600а-17234 Готувачі шихти напівпровідникових матеріалів
2170600а-17766 Розпилювачі водорозчинних кристалів
2170600а-18559 Слюсарі-ремонтникки, зайняті ремонтом установок
нанесення епітаксиальних шарів (за фактично
відпрацьований час)
2170600б б) Керівники і спеціалісти
2170600б-23187 Майстри, постійно зайняті на дільницях епітаксії
21800000 XVII. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
21801000 1. Виробництво цементу
2180100а а) Робітники
2180100а-11289 Бункерувальники
2180100а-11607 Газівники
2180100а-11768 Вантажники, зайняті на вантаженні цементу
2180100а-11880 Дозувальники-змішувальники на шнеках
2180100а-13158 Кочегари сушильних барабанів
2180100а-13627 Машиністи гвинтових насосів (фулерувальники)
2180100а-13790 Машиністи крана (кранівники), зайняті на гарячих
роботах (кринкерні склади)
2180100а-13993 Машиністи пневматичних насосів; машиністи
двокамерних пневмонасосів; машиністи
механізованих складів, що обслуговують
пневматичні насоси
2180100а-14121 Машиністи фасувально-пакувальних машин
2180100а-14187 Машиністи скреперних лебідок
2180100а-14232 Машиністи сировинних млинів
2180100а-14377 Машиністи штабелеформуючих машин
2180100а-16876 Помічники машиністів сировинних млинів
2180100а-18559 Слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом і
обслуговуванням технологічного та знепилюючого
устаткування
2180100а-18590 Слюсарі-електрики по ремонту електроустаткування,
зайняті у цехах помелу, аспірації та цехах помелу
сировини сухим способом
2180100а-18607 Змішувальники борошна на силосах
2180100а-19494 Футерувальники-мулярі
2180100а-19571 Чистильники на очищенні шламових басейнів та
кописток
2180100а-19625 Шламовики
2180100а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування (технологічного та
знепилюючого)
2180100б б) Керівники і спеціалісти
2180100б-23187 Майстри (старші майстри), зайняті у цехах, на
дільницях помелу цементу, вугілля, сухої сировини
21802000 2. Виробництво і обробка слюди
2180200а а) Робітники
2180200а-11918 Дробильники-розмелювачі
2180200а-11920 Дробильники слюди
2180200а-12041 Заготівники мікалексової маси
2180200а-12660 Калібрувальники слюди, щипальники слюди;
калібрувальники, зайняті на калібровці слюди
2180200а-12788 Клеїльники міканітів
2180200а-12833 Колільники слюди, розколювачі слюди; колільники
промсирцю, зайняті на коленні слюди
2180200а-13353 Лаковари
2180200а-15058 Намотувальники електроізоляційних виробів,
намотувальники міканітових трубок, намотувальники
трубок; електромонтажники-намотувальники, зайняті
на електроізоляційних роботах
2180200а-17050 Пресувальники міканіту та мікалексу
2180200а-17438 Просочувальники слюдопластових матеріалів, які
працюють з алюмопромфосфатом
2180200а-17952 Різальники слюди, заготівники слюди
2180200а-18559 Слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом та
обслуговуванням дробильно-помельних дільниць
слюди, кварцу і пегматиту
2180200а-18686 Сортувальники сировини та виробів із слюди,
постійно зайняті сортуванням слюди, сортувальники
слюди
2180200а-19108 Термісти по обробці слюди
2180200а-19293 Укладальники-пакувальники, пакувальники,
пакувальники слюди, постійно зайняті на пакуванні
слюди
2180200а-19846 Електромонтери по обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на обслуговуванні
електроустаткування дробильно-помельних дільниць
слюди, кварцу, пегматиту
21803000 3. Виробництво азбесту
2180300а а) Робітники
2180300а-11429 Підривники
2180300а-11448 Водії дрезини, водії авто- або мотодрезини,
машиністи мотодрезини, водії (шофери) автодрезини
і мотодрезини
2180300а-11453 Водії навантажувачів, постійно зайняті у кар'єрах
2180300а-11961 Вибійники
2180300а-13040 Контролери продукції збагачення
2180300а-13590 Машиністи бурильних установок
2180300а-13616 Машиністи вентиляційних та аспіраційних
установок, зайняті на напівпромислових установках
збагачувальних фабрик
2180300а-13639 Машиністи вирівнювально-підбивально-обробних
машин
2180300а-13775 Машиністи компресорних установок, зайняті на
відкритих гірничих роботах та збагачувальних
фабриках
2180300а-13944 Машиністи відвальних плугів
2180300а-14089 Машиністи колієпересувачів
2180300а-14091 Машиністи рейкопідйомників
2180300а-14096 Машиністи колієукладачів широкої колії
2180300а-14282 Машиністи тягових агрегатів та їх помічники
2180300а-14343 Машиністи хопер-дозаторів
2180300а-14369 Машиністи шпалопідбійних машин
2180300а-14377 Машиністи штабелеформуючих машин
2180300а-14612 Монтажники по монтажу та демонтажу
азбестозбагачувального устаткування, зайняті в
основних цехах азбестозбагачувальних фабрик
2180300-14668 Монтери колії
2180300а-17244 Прийомоздавальники вантажу та багажу, зайняті на
відвантаженні азбесту, супровідних продуктів
збагачення азбестових руд
2180300а-17278 Приймальники руди та азбесту
2180300а-17314 Пробовідбирачі, зайняті відбором та обробкою проб
на збагачувальних фабриках
2180300а-17531 Робітники, зайняті на гірничих відвалах
2180300а-17846 Регулювальники азбестозбагачувального
устаткування, регулювальники (сіткарі)
азбестозбагачувального устаткування,
регулювальники дільниці, регулювальники цеху,
зайняті на напівпромислових установках
азбестозбагачувальних фабрик
2180300а-18559 Слюсарі-ремонтники
2180300а-19825 Електромонтери контактних мереж
2180300а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування, чергові слюсарі, чергові
електрослюсарі, зайняті вулканізацією стиків
конвеєрних стрічок, ремонтом засобів автоматики
збагачувального устаткування основних
технологічних цехів азбофабрик, обслуговуванням
засобів технологічного процесу в основних цехах
(дільницях) збагачувальних фабрик АЗУ на
напівпромислових установках збагачувальних фабрик
2180300б б) Керівники і спеціалісти
2180300б-23187 Майстри, зайняті на колійних роботах, а також на
монтажі та демонтажі контактних мереж,
майстри, зайняті на монтажі та демонтажі
азбестозбагачувального устаткування азбофабрик
2180300б-23196 Майстри (старші майстри) бурові
2180300б-23227 Майстри (старші майстри) гірничі
2180300б-23263 Майстри (старші майстри) колійні
2180300б-23269 Майстри контрольні (дільниці, цеху), зайняті на
пакуванні та відвантаженні готової продукції
2180300б-23362 Майстри по ремонту устаткування, зайняті у
кар'єрах та на гірничих відвалах
2180300б-24043 Начальники змін у кар'єрах та на гірничих
відвалах,
начальники змін на збагачувальних фабриках
2180300б-24097 Начальники дільниць у кар'єрах та на гірничих
відвалах,
начальники дільниць на збагачувальних фабриках
2180300б-24125 Начальники цехів та їх заступники
2180300б-24441 Виконавці робіт, зайняті на монтажі та демонтажі
азбестозбагачувального устаткування азбофабрик
21804000 4. Азбестоцементне, азбестосилітове виробництво
та виробництво азбокартону
2180400а а) Робітники
2180400а-11184 Бігунники
2180400а-11289 Бункерувальники
2180400а-11480 Гофрувальники азбестоцементних листів
2180400а-11691 Голендорники
2180400а-11772 Грунтувальники азбестоцементних та азбосилітових
виробів, грунтувальники азбестоцементних виробів,
грунтувальники листів, грунтувальники плит,
зайняті на роботах із застосуванням шкідливих
речовин не нижче 3 класу небезпеки
2180400а-11860 Дозувальники азбесту
2180400а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
подаванні цементу та азбесту
2180400а-13826 Машиністи листоформувальних машин
2180400а-14271 Машиністи трубних машин
2180400а-14741 Мотористи змішувачів та мішалок, мотористи
контактних змішувачів, мотористи мішалок,
мотористи мішалок обрізків
2180400а-16974 Пресувальники азбестоцементних виробів
2180400а-17878 Різальники азбестоцементних та азбестосилітових
виробів
2180400а-17883 Різальники паперу, картону та целюлози;
різальники на повздовжньо-розрізувальних
верстатах, різальники на саморізках, зайняті
різанням паперу, картону, целюлози
2180400а-18559 Слюсарі-ремонтники, зайняті в основних цехах
(дільницях)
2180400а-18627 Сортувальники
2180400а-18916 Сушильники
2180400а-18920 Сушильники азбестоцементних виробів
2180400а-19161 Токарі на обробці азбестоцементних труб та муфт
2180400а-19293 Укладальники-пакувальники; банківники,
бутівники-завальники азбесту, зайняті на
пакуванні і складанні
2180400а-19633 Шліфувальники азбестоцементних та
азбестоселітових плит
2180400а-19700 Штампувальники, зайняті у виробництві азбокартону
2180400а-19861 Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування, зайняті в основних цехах
(дільницях)
2180400а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування, чергові слюсарі, зайняті в основних
цехах (дільницях)
2180400б б) Керівники і спеціалісти
2180400б-23398 Майстри, старші майстри виробничих дільниць, де
50 відсотків і більше робітників користуються
правом на пільгову пенсію
21805000 5. Виробництво базальтового волокна, мінеральної
вати та виробів з них
2180500а а) Робітники
2180500а-11200 Бітумники
2180500а-14995 Наладчики технологічного устаткування; чергові
слюсарі-електрики (наладчики), зайняті
налагодженням технологічного устаткування,
наладчики устаткування, наладчики устаткування у
виробництві теплоізоляційних матеріалів
 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Угода П'ятниця, 11 березня 1994 162
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"