Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова КМУ № 162 від 11.03.1994р. «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»

  • Версія для друку
  •  
 
  4. Інші професії по виробництву скла 
1150101а-19196 Робітники, зайняті на роботах з плавиковою
кислотою

11600000 XVI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНОГО І СИНТЕТИЧНОГО
ВОЛОКНА
11600000-17541 Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у виробництвах сірковуглецю,
віскозного, мідно-аміачного, триацетатного,
хлоринового, ацетатного, синтетичних волокон,
щетини, волосіні, целофану, плівки і губки у
цехах, на дільницях,
у відділеннях: штапельних, хімічних, віскозних,
прядильних, обробних, обробно-вибільних,
вибільних, мотальних,
розмотування кислого шовку і фарбування,
кислотних станціях (цехах, дільницях,
підрозділах) і станціях (цехах) обробних
розчинів, регенерації (сірковуглецю, сірки і
газів, сірковуглецевих виробництв, летких
і органічних розчинників, міді, аміаку,
капролактаму); на обслуговуванні дінілової
установки, на прийманні і відпуску сірковуглецю;
у майстернях: фільєрній, електроверетенній,
прядильних насосиків,
набірній; у виробництвах ронгаліту і сульфованих
жирових продуктів
11600000-1754а Працівники відділу технічного контролю, зайняті
повний робочий день у хімічних, прядильних,
обробних цехах, на дільницях і у відділеннях.
Робітники і спеціалісти цехових хімічних
лабораторій
11600000-1754б Робітники, майстри та старші майстри, механіки
і енергетики цехів, зайняті на ремонті,
профілактиці та обслуговуванні технологічного
обладнання і електрообладнання (крім
контрольно-вимірювальних приладів та вентиляції),
де основні робітники, які ведуть технологічний
процес, користуються правом на пільгову пенсію за
Списком N 1
11700000 XVII. ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВЕ ВИРОБНИЦТВО
11701000 1. Виробництво целюлози і регенерація сірчистої
кислоти і щолоків
1170100а а) Робітники
1170100а-10953 Апаратники скипидарної установки
1170100а-11007 Апаратники талової установки
1170100а-11400 Варильники хімічної деревної маси
1170100а-11404 Варильники целюлози
1170100а-11564 Випарювальники щолоків
1170100а-11843 Дифузорники целюлози
1170100а-12125 Завантажувачі сульфату
1170100а-14465 Міксувальники
1170100а-17411 Промивальники целюлози
1170100а-17841 Регенераторники сірчистої кислоти
1170100а-18623 Содовники
11702000 2. Вибілювання целюлози і ганчір'я
1170200а а) Робітники
1170200а-10176 Апаратники гасіння вапна
1170200а-11108 Апаратники електролізу
1170200а-16279 Вибілювальники
1170200а-18114 Сатуратники
1170200а-19511 Хлорники
11800000 XVIII. ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, МЕДИЧНИХ І
БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
11801000 1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне
виробництво
11801010 Виробництво медикаментів і напівпродуктів, що
належать до груп: адамантану, акридину,
барбітурової кислоти, бензолу, бензоксазину,
гідразину, галоїдовмісних сполук, діазепіну,
імідазолу, індолу, кумарину, металоорганічних
сполук, морфоліну, нафталіну, піперазину,
піперидину, піразину, піразолону, піридазину,
піридину, піримідину, піролідину, птеридину,
пурину, сиднону, сірковмісних сполук, стероїдів,
сульфаніламідів, сульфонів, тіадіазіну, фенолу,
фенотіазіну, фурану,
хіназоліну, хіноліну, хіноксаліну, хінону,
хіноклудіну, ціановмісних сполук
11801020 Виробництво гетероциклічних п'ятичленних сполук
з двома і більше гетероатомами, спіросполук,
органічних сполук сірки, фосфору і миш'яку,
ацетооцтового і діетилового ефірів, ненасичених
вуглеводнів
11801030 Виробництво алкалоїдів і глікозидів, які
належать до сильнодіючих речовин,
простагландинів, протипухлинних антибіотиків і
препаратів, гормонів синтетичних
11801040 Робота з застосуванням або одержанням:
азо- і діазосполук, гідразину, диметилсульфату,
ізоціанатів, галоїдів і їх органічних сполук,
нітро-, нітрозо- і амінопродуктів, солей
ціаністої кислоти і ціановмісних сполук,
сірковуглецю, фосгену, окису етилену, азидів і
11801040 нітритів, тіонілхлориду, окси- і сульфохлоридів
фосфору; свинцю, ртуті, марганцю, нікелю, кадмію
і їх сполук, ефіру діетилового
1180100а а) Робітники
1180100а-10065 Апаратники всіх найменувань
1180100а-11871 Дозувальники медичних препаратів
1180100а-12700 Капілярники
1180100а-15066 Наповнювачі ампул
1180100а-16961 Препаратори виробництва біосинтетичних
лікувальних засобів
1180100а-17531 Робітники, зайняті у боксах
1180100а-18559 Слюсарі-ремонтники, зайняті на ремонті,
профілактиці і обслуговуванні технологічного
обладнання у виробництвах, перелічених в даному
підрозділі
1180100а-18871 Стирилізаторники матеріалів і препаратів
1180100а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електрообладнання, зайняті на ремонті,
профілактиці і обслуговуванні електрообладнання у
виробництвах, перелічених в цьому підрозділі
11802000 2. Виробництво діагностикумів СНІДу і гепатиту
В, а також бактерійних і вірусних препаратів з
використанням патогенних мікроорганізмів і отрут
біологічного походження, які належать до 1-2 груп
1180200б-17541 Працівники, зайняті у боксах і боксових
приміщеннях
12300000 XIX. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
12300000-17541 Працівники установ охорони здоров'я, які
постійно і безпосередньо працюють з
радіоактивними речовинами з активністю на
робочому місці більше 10 мілікюрі радію-226 або
еквівалентної за радіотоксичністю кількості
радіоактивних речовин,
а також на гама-терапевтичних апаратах
12300000-20426 Лікарі-рентгенологи, а також лікарі, постійно
зайняті у рентгеноопераційних і ангіографічних
кабінетах
12300000-24577 Рентгенолаборанти, у тому числі у
рентгеноопераційних, ангіографічних і
флюорографічних кабінетах
12300000-24713 Середній медичний персонал рентгенівських
відділень (кабінетів), а також середній медичний
персонал, постійно зайнятий у
рентгеноопераційних, ангіографічних кабінетах
11900000 XX. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
190000а а) Робітники
1190000а-10331 Апаратники-фарботери (глибокий друк)
1190000а-10949 Апаратники синтезу, зайняті на виготовленні
поліефіруретанових валиків
1190000а-12829 Колористи, зайняті на підготовці фарб для
глибокого друку
1190000а-14889 Накладальники на друкарських машинах
(металографічних)
1190000а-16377 Відливальники
1190000а-16548 Друкарі глибокого друку
1190000а-16554 Друкарі металографічного друку (глибокого)
1190000а-16626 Плавильники металу і сплавів (типографських)
1190000а-16950 Препаратори, зайняті приготуванням розчинів для
травлення кліше і форм глибокого друку
1190000а-18863 Стереотипники, зайняті на відливанні
стереотипів з типографського сплаву
1190000а-19186 Травильники кліше
1190000а-19201 Травильники форм глибокого друку
1190000б б) Керівники і спеціалісти
1190000б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на виробничих
дільницях: стереотипній, цинкографії і глибокого
друку, де 50 відсотків і більше робітників
користуються правом на пільгову пенсію за Списком
N 1
1200000 XXI. ТРАНСПОРТ
12001000 1. Залізничний транспорт і метрополітен
1200100а а) Робітники
1200100а-11170 Бандажники
1200100а-12180 Заливальники свинцево-олов'янистих сплавів
1200100а-14409 Машиністи електропоїздів метрополітену
1200100а-17308 Пробивальники-продувники труб
1200100а-18540 Слюсарі по ремонту рухомого складу, зайняті на
ремонті цистерн з-під етилової рідини
Слюсарі по ремонту рухомого складу, зайняті на
ремонті, заправці і заміні клапанів цистерн
12002000 2. Морський і річковий флот
1200200а а) Робітники
1200200а-13148 Котлочисти, зайняті чищенням котлів на суднах
1200200а-13156 Кочегари судан, які працюють на твердому паливі
12003000 3. Цивільна авіація
12003000-17541 Працівники (диспетчери, диспетчери-інструктори,
стерші диспетчери, керівники польотів), які
здійснюють безпосереднє управління повітряним
рухом в зонах аеропортів, аеровузлів,
аеродромно-диспетчерських, районних, допоміжних
центрах і їх секторах, місцевих диспетчерських
пунктах з найбільшою інтенсивністю або складністю
руху
12200000 XXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ,
ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ, БЕРИЛІЄМ І
РІДКОЗЕМЕЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
12201000 1. Роботи на підприємствах, у науково-дослідних
інститутах, лабораторіях, конструкторських і
дослідно-конструкторських організаціях і медичних
установах
12201000-1754а Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті в умовах радіаційної або берилієвої
шкідливості на дослідних, дослідно-виробничих і
укрупнених лабораторних установках, у дослідних
цехах по опрацюванню або удосконаленню
технологічних процесів промислового видобування,
переробки радіоактивної сировини, промислового
використання атомної енергії, промислового або
дослідного одержання радіоактивних речовин,
берилію і виробів з них
12201000-1754б Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті на роботах з радіоактивними речовинами,
активністю на робочому місці більше 10 мілікюрі
радію-226 або еквівалентної за радіотоксичністю
кількості радіоактивних речовин і на ремонті
обладнання в цих умовах
12201000-1754в Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті у виробництві виробів з берилію і його
сполук, а також у технологічному процесі
виробництва виробів з металокерамічного берилію,
в тому числі на ремонті обладнання, забрудненого
берилієм в умовах берілієвої шкідливості
12202000 2. Роботи на дослідних, транспортних,
дослідно-промислових атомних реакторах, на їх
прототипах і критзборках та імпульсних реакторах,
дослідних термоядерних установках і потужних
ізотопних опромінювальних гама-установках з
активністю опромінювача 5 х 10 кюрі і вище
12202000-17541 Робітники, керівники і спеціалісти, постійно і
безпосередньо зайняті на експлуатаційних,
ремонтних, налагоджувальних і експериментальних
роботах в умовах радіаційної шкідливості
12203000 3. Робота у сховищах і на складах радіоактивних
речовин
12203000-17541 Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті в умовах радіаційної шкідливості, на
прийманні, перетаруванні, фасуванні, зберіганні і
видачі радіоактивних речовин і джерел з
активністю більше 10 мілікюрі радію-226 або
еквівалентної за радіотоксичністю кількості
радіоактивних речовин
12204000 4. Виробництво рідкоземельних елементів хімічним
способом
12204000-17541 Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті у зазначеному технологічному процесі і на
ремонті обладнання
12205000 5. Інші роботи
12205000-1754а Робітники, постійно і безпосередньо зайняті на
переносних установках радіоізотопної
дефектоскопії (гамадефектоскопії) на
просвічуванні матеріалів та виробів промисловості
і будівництві
12205000-1754б Працівники, постійно і безпосередньо
зайняті ремонтом, регулюванням і наладкою
рентгеновських установок у народному
господарстві та науково-дослідних інститу-
тах
12100000 XXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ
12100000-11465 Водолази і інші працівники, зайняті роботою під
водою, у тому числі в умовах підвищеного
атмосферного тиску, не менше 275 годин на рік
(25 годин на місяць), або час перебування яких
під водою з початку водолазної практики становить
2750 годин і більше
12100000-11618 Газорізальники, зайняті на роботах всередині
резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден
12100000-11620 Газозварники, зайняті на роботах всередині
резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден
12100000-12736 Кесонники-апаратники
12100000-12738 Кесонники-прохідники
12100000-12740 Кесонники-слюсарі
12100000-12741 Кесонники-електромонтажники
12100000-16265 Освинцювальники
12100000-16456 Паяльщики і лудильники гарячим способом, зайняті
13417 паянням і лудінням виробів припоями, що містять
свинець, а також припоями, що містять шкідливі
речовини 1-2 класів небезпеки або канцерогени
12100000-16462 Паяльщики по свинцю (свинцепаяльщики)
12100000-1753а Робітники, зайняті на внутрішньому очищенні
резервуарів, баків, цистерн, відсіків і танків
суден і всередині дробоструминних камер при
роботі у скафандрах або протигазах
12100000-1753б Робітники, зайняті на внутрішньому очищенні
резервуарів, баків, цистерн, відсіків і танків
суден від нафтопродуктів і хімічних речовин
12100000-1754а Робітники і майстри, зайняті у виробництвах
приладів і виробів, які містять ртуть
(безпосередньо на роботах з металічною ртуттю), а
також на ремонті і обслуговуванні приладів і
апаратів на роботах з відкритою металічною ртуттю
12100000-1754б Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з
мікроорганізмами 1 групи, проти яких не
розроблено ефективних засобів профілактики і
лікування
12100000-19182 Травильники, зайняті на травленні металу у
розчинах, що містять шкідливі речовини 1-2 класу
небезпеки або канцерогени
12100000-19568 Чистильники металу, відливок, виробів і деталей,
зайняті на очищенні металу, металічних деталей і
виробів сухим кварцевим піском
12100000-19905 Електрозварники на автоматичних і
напівавтоматичних машинах, зайняті на
напівавтоматичних машинах роботами всередині
резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден
12100000-19906 Електрозварники ручного зварювання, зайняті на
роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і
відсіків суден
12400000 XXIV. АТОМНІ ЕНЕРГЕТИКА І ПРОМИСЛОВІСТЬ
НЕ ДЛЯ ДРУКУ ( Зміни до розділу XXIV див. в Постанові КМ N 773 ( 773-94-п )
від 15.11.94 )

( Список N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 773
( 773-94-п ) від 15.11.94 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 1994 р. N 162

СПИСОК N 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників
з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість
в яких дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах

20100000 I. ГІРНИЧІ РОБОТИ
20100000 Добування відкритим способом вугілля, руди,
сланцю, озокериту, тальку, каоліну, графіту,
доломіту, кварциту, вапняку, мергелю, магнезиту,
польового і плавикового шпату, гіпсу, баратів,
п'єзокварцу, агату, боритів, фосфориту, апатитів,
сірки, алмазів, мармуру, граніту, андезиту,
крейди, дорогоцінних і кольорових металів із
пісків, діабазу, гранодіориту, базальту,
піщанику, янтарю, слюди, азбесту, солі та інших
нерудних копалин, що містять шкідливі речовини
1 - 2 класів небезпеки, а також шкідливі речовини
3 класу небезпеки. Будівництво шахт, рудників,
розрізів, кар'єрів, копалень, драг,
метрополітенів, тунелів, підземних каналів та
інших підземних споруд. Гірничі роботи з
рекультивації земель, буріння технічних
свердловин, профілактики та гасіння підземних
пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах
20101000 1. Відкриті гірничі роботи і роботи на поверхні
2010100а а) Робітники
2010100а розрізів, кар'єрів, копалень, гідравлік, драг,
промивальних приладів, роботи на поверхні шахт,
рудників і дренажних шахт. Роботи на промислових
майданчиках будівництва шахт, рудників, розрізів,
кар'єрів, копалень, драг, метрополітенів,
тунелів, підземних каналів та інших підземних
споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель,
буріння технічних свердловин, профілактики і
гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і
породних відвалах. Буропідривні роботи
2010100а-10065 Апаратники всіх спеціальностей
2010100а-11289 Бункерувальники
2010100а-11295 Бурильники шпурів
2010100а-11305 Вагонетники
2010100а-11307 Вагонетники повітряно-канатної дороги
2010100а-11429 Підривники
2010100а-11442 Водії автомобілів, зайняті на транспортуванні
гірської маси в технологічному процесі
2010100а-11453 Водії навантажувачів, зайняті навантажуванням
гірської маси
2010100а-11543 Вивантажувачі на відвалах
2010100а-11663 Гідромоніторники
2010100а-11709 Гірники всіх спеціальностей, зайняті на
виробничих дільницях, а також на маркшейдерських
і геологічних роботах з відбирання проб і
доставляння вибухових матеріалів
2010100а-11765 Грохотувальники
2010100а-11768 Вантажники, зайняті на навантаженні,
розвантаженні перелічених вище копалин і порід
2010100а-11847 Доводчики
2010100а-11885 Долотозаправники
2010100а-11891 Постачальники кріпильних матеріалів у шахту
2010100а-11897 Драгери
2010100а-11904 Дренажисти по добуванню мірабіліту
2010100а-11908 Дробильники
2010100а-11961 Забійники
2010100а-12057 Заготівники слюди
2010100а-12266 Землекопи, зайняті на розкривних і очисних
роботах
2010100а-12688 Каменерозпилювачі
2010100а-12690 Каменотеси
2010100а-12692 Канавники
2010100а-12831 Розколювачі плит і блоків
2010100а-13106 Концентраторники
2010100а-13152 Кочегари паровозів у депо
2010100а-13193 Кріпильники
2010100а-13221 Ковалі-бурозаправники
2010100а-13357 Лампівники
2010100а-13361 Лебідчики
2010100а-13368 Стрічкові прибиральники, зайняті в кар'єрах і
розрізах
2010100а-13432 Люкові
2010100а-13469 Майстри-підривники
2010100а-13486 Матроси драг
2010100а-13509 Машиністи автогрейдерів, зайняті в розрізах,
кар'єрах і на відвалах
2010100а-13583 Машиністи бульдозерів, у тому числі зайняті на
гасінні та розбиранні териконів і породних
відвалів шахт, розрізів, збагачувальних і
брикетних фабрик, що горять
2010100а-13590 Машиністи бурових установок
2010100а-13623 Машиністи вібронавантажувальних установок
2010100а-13639 Машиністи виправочно-підбивно-обробних машин
2010100а-13640 Машиністи виправочно-підбивно-рихтувальних машин
2010100а-13702 Машиністи дорожньо-транспортних машин, зайняті в
розрізах, на усереднювальних вугільних складах і
відвалах
2010100а-13704 Машиністи драг
2010100а-13710 Машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів
2010100а-13715 Машиністи дробильних установок
2010100а-13736 Машиністи землесосних плавучих несамохідних
снарядів
2010100а-13737 Машиністи землесосних установок
2010100а-13749 Машиністи каменерізальних машин
2010100а-13777 Машиністи конвейєрів
2010100а-13788 Машиністи автомобільних кранів
2010100а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2010100а-13800 Машиністи кратцерів
2010100а-13872 Машиністи млинів
2010100а-13910 Машиністи насосних установок, зайняті на
дренажних роботах
2010100а-13941 Машиністи відвалоутворювачів
2010100а-13943 Машиністи відвальних мостів
2010100а-13944 Машиністи відвальних плугів
2010100а-13967 Машиністи парових машин і локомобілів
2010100а-14000 Машиністи вантажно-доставочних машин
2010100а-14002 Машиністи навантажувальних машин
2010100а-14017 Машиністи підйомників щоглових, стоякових і
шахтних
2010100а-14021 Машиністи підйомних машин; механіки
снігоприбиральних (снігонавантажувальних) машин,
механіки стругоочисників, зайняті у розрізах і
кар'єрах
2010100а-14023 Машиністи підйомно-пересувних риштувань
2010100а-14089 Машиністи колієпересувачів
2010100а-14091 Машиністи рейкопідйомників
2010100а-14096 Машиністи колієукладачів широкої колії, механіки
колієукладачів, машиністи механізмів
колієукладачів широкої колії, зайняті у розрізах,
кар'єрах і на відвалах
2010100а-14148 Машиністи рихтувальних машин
2010100а-14183 Машиністи скреперів
2010100а-14187 Машиністи скреперних лебідок
2010100а-14192 Машиністи слюдопласторобних машин
2010100а-14201 Машиністи снігоприбиральних та прибиральних,
колійних машин, машиністи снігоочисників, механіки
прибиральних машин, зайняті у розрізах і кар'єрах

2010100а-14208 Машиністи сортувалок
2010100а-14282 Машиністи тягових агрегатів
2010100а-14295 Машиністи установок по бурінню стволів шахт
повним перерізом
2010100а-14299 Машиністи установок по обробці транспортних
засобів, машиністи установок по обробці
транспортних посудин від намерзання, машиністи
машин і механізмів по обслуговуванню устаткування
солеварні і шлакопідсипної установки, машиністи
машин і механізмів по обслуговуванню
обмаслювальних установок, машиністи механічних
вапнувачів, мотористи вапнувачів і обмаслювачів,
зайняті у розрізах і кар'єрах
2010100а-14305 Машиністи установок для руйнування негабаритів
гірської маси, зайняті у кар'єрах і розрізах
2010100а-14307 Машиністи установок для розщеплення слюди
2010100а-14333 Машиністи фрезагрегатів
2010100а-14343 Машиністи хопер-дозаторів, механіки секцій
вагонів хопер-дозаторів, зайняті у розрізах,
кар'єрах і на відвалах
2010100а-14369 Машиністи шпалопідбійних машин, механіки знімних
шпалопідбійних машин, механіки шпалопідбійних
машин, зайняті у розрізах, кар'єрах і на відвалах
2010100а-14384 Машиністи щебнеочисних машин, механіки
щебнеочисних машин, механіки знімних щебнеочисних
машин, зайняті у розрізах, кар'єрах і на відвалах
2010100а-14388 Машиністи екскаваторів
2010100а-14556 Монтажники гірничого устаткування
2010100а-14668 Монтери колії, колійні робітники, зайняті у
кар'єрах, розрізах і на відвалах; робітники усіх
спеціальностей, зайняті настиланням і ремонтом
колій у кар'єрах, розрізах і на відвалах
2010100а-14720 Мотористи механічних лопат
2010100а-14730 Мотористи промивальних приладів для вилучення
металу
2010100а-14829 Наваловідбійники
2010100а-15254 Вибірники гірничих виробок
2010100а-16085 Оператори товарні, зайняті в озокеритовому
виробництві
2010100а-16249 Перекидачі
2010100а-17314 Пробовідбирачі; гірники, зайняті на набиранні і
обробці проб; гірники по набиранню і обробці проб
вугілля; відбірники усіх найменувань,
пробувальники усіх найменувань, зайняті
набиранням і обробкою проб, робітники по
набиранню і обробці проб, робітники на відбиранні
проб
2010100а-17320 Пробуторники малолітражних драг
2010100а-17391 Промивники геологічних проб
2010100а-17495 Прохідники на поверхневих роботах
2010100а-18440 Скруберники-насосники
2010100а-18627 Сортувальники
2010100а-18850 Стволові, зайняті на поверхні
2010100а-19203 Трактористи, трактористи тракторних розпушувачів,
трактористи (машиністи) тракторів з причепами,
тракторних розпушувачів і тракторних
навантажувачів, трактористи (машиністи)
тракторних скреперів, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню тракторів, зайняті у кар'єрах,
розрізах і на відвалах
2010100а-19293 Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
слюди
2010100а-19529 Цементувальники гідромідеустановок
2010100а-19679 Шліховики
2010100а-19682 Шлюзівники
2010100а-19821 Електромонтери диспетчерського устаткування і
телеавтоматики, зайняті у кар'єрах та розрізах
2010100а-19825 Електромонтери контактних мереж, зайняті на
роботах у розрізах, кар'єрах і на відвалах
2010100а-19827 Електромонтери лінійних споруд телефонного
зв'язку і радіофікації, монтери зв'язку по
експлуатаційно-технічному обслуговуванню і
ремонту лінійно-абонентських споруд радіофікації
і внутрішньорайонного зв'язку, електромонтери
телефонного зв'язку і сигналізації,
електромонтери по радіоустановках, зайняті у
кар'єрах, розрізах і на відвалах
2010100а-19855 Електромонтери по ремонту повітряних ліній
електропередачі, електромонтери-лінійники,
електромонтери - лінійні обхідники, зайняті у
розрізах, кар'єрах і на відвалах
2010100а-19876 Електромонтери зв'язку, робітники по ремонту
повітряних ліній зв'язку і СЦБ, монтери зв'язку,
зайняті у кар'єрах, розрізах і на відвалах
2010100а-19890 Електромонтери пристроїв сигналізації,
централізації і блокіровки, електромонтери
сигналізації, централізації і блокіровки,
електромонтери СЦБ і залізничної мережі, монтери
СЦБ і залізничного зв'язку, зайняті у кар'єрах,
розрізах і на відвалах
2010100а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2010100б б) Керівники і спеціалісти
2010100б розрізів, кар'єрів, копалень, гідравлік і
промивальних приладів, промислових майданчиків
будівництва шахт, рудників, розрізів,
розрізоуправлінь, кар'єрів, драг, метрополітенів,
тунелів, підземних каналів та інших підземних
споруд, шахт
Роботи на поверхні розрізів, кар'єрів, шахт і
рудників:
2010100б-20591 Геологи, дільничні геологи
2010100б-20601 Геофізики
2010100б-20612 Гідрогеологи, дільничні гідрогеологи
2010100б-20677 Головні геологи
2010100б-20735 Головні інженери та їх заступники (помічники)
2010100б-20807 Головні маркшейдери, їх заступники
2010100б-20822 Головні механіки, їх заступники (помічники)
2010100б-21103 Головні електрики, їх заступники (помічники)
2010100б-21106 Головні електромеханіки, їх заступники
(помічники)
2010100б-21115 Головні енергетики, їх заступники (помічники)
2010100б-21516 Директори (начальники), їх заступники (помічники)
з питань виробництва, будівництва (в розрізах,
кар'єрах)
2010100б-22177 Інженери, зайняті в змінах на виробничих
дільницях
2010100б-22269 Інженери гірничі (провідні, 1-2 категорій і без
категорій), які виконують роботи в підземних
умовах
2010100б-23181 Маркшейдери, маркшейдери дільничні
2010100б-23202 Майстри бурових свердловин
2010100б-23205 Майстри (старшій майстри) бурових дільниць
2010100б-23227 Майстри гірничі
2010100б-23263 Майстри дорожні, зайняті у розрізах, кар'єрах і
на відвалах
2010100б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні
2010100б-23362 Майстри (старші майстри) по ремонту обладнання
2010100б-23398 Майстри (старші майстри) виробничих дільниць
2010100б-23485 Механіки, старші механіки
2010100б-23780 Начальники драг
2010100б-23898 Начальники відділів, зв'язані з роботами під
землею:
виробничого, виробничо-технічного, технічного,
капітального будівництва, організації праці й
заробітної плати, їх заступники
2010100б-24043 Начальники змін
2010100б-24091 Начальники розрізобудівних управлінь, їх
заступники (помічники) з питань виробництва
2010100б-24097 Начальники дільниць, їх заступники (помічники)
2010100б-24125 Начальники (гірничих) цехів, їх заступники
(помічники)
2010100б-24441 Виконавці робіт, старші виконавці робіт, їх
заступники (помічники)
2010100б-25047 Технічні керівники, їх заступники (помічники)
2010100б-25401 Електрики дільниць
2010100б-25410 Електромеханіки
2010100б-25455 Енергетики
20102000 2) Роботи на поверхні по підземній газифікації
вугілля
2010200а а) Робітники
2010200а-17531 Робітники, зайняті на дільницях (в цехах):
знесірчення, газогенераторній, газодувній і
буровій, на підземній газифікації вугілля
2010200б Керівники і спеціалісти
2010200б-23428 Майстри дільниць (цехів): газогенераторної,
газодувної і знесірчення
2010200б-23607 Механіки дільниць (цехів): газогенераторної,
газодувної і знесірчення
2010200б-24043 Начальники змін
20103000 3) Добування, переробка і транспортування
закладного матеріалу
2010300а а) Робітники
2010300а-11289 Бункерувальники
2010300а-11307 Вагонетники повітряно-канатної дороги
2010300а-11429 Підривники
2010300а-11442 Водії автомобілів (вантажних), зайняті в кар'єрах
2010300а-11708 Гірники
2010300а-11765 Грохотувальники, грохотувальники-бункерувальники,
грохотувальники мокрого грохочення, машиністи
машин і механізмів по обслуговуванню грохотів,
машиністи грохотів
2010300а-11858 Дозувальники, дозувальники-шихтувальники
2010300а-11908 Дробильники
2010300а-11961 Забійники
2010300а-11963 Забійники на відбійних молотках
2010300а-13361 Лебідчики
2010300а-13432 Люкові
2010300а-13469 Майстри-підривники
2010300а-13583 Машиністи бульдозерів, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню бульзодерів
2010300а-13590 Машиністи бурових установок
2010300а-13777 Машиністи конвейєрів, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню конвейєрів, машиністи стрічкових
транспортерів (конвейєрів), машиністи стрічкових
транспортерів похилих і горизонтальних галерей,
мотористи транспортерів, робітники біля
пластинчастих живильників, робітники біля
транспортерів, транспортувальники
2010300а-13872 Машиністи млинів
2010300а-14196 Машиністи змішувальних установок гідрозакладки
2010300а-14388 Машиністи екскаваторів
2010300б б) Керівники і спеціалісти
2010300б-23428 Майстри дільниць, зайняті в кар'єрах
2010300б-23433 Майстри дробильних фабрик, дільниць (цехів)
20104000 4) Виробництво інертного пилу
2010400а а) Робітники
2010400а-11545 Вивантажувачі пилу
2010400а-11708 Гірники, зайняті на відкатці
2010400а-11908 Дробильники
2010400а-13590 Машиністи бурових установок
2010400а-13777 Машиністи конвеєрів
2010400а-13872 Машиністи млинів
2010400а-14021 Машиністи підіймальних машин
2010400а-14224 Машиністи сушильних установок
2010400а-14829 Наваловідбійники
2010400а-17314 Пробовідбирачі
2010400а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2010400б б) Керівники і спеціалісти
2010400б-23434 Майстри, старші майстри дробильного, помельного і
сушильного цехів
20105000 5) Виробництво гірського воску (воску
буровугільного), реагентів на базі бурого вугілля
та озокериту
2010500а а) Робітники
2010500а-10826 Апаратники виробництва озокериту і озокеритової
продукції
2010500а-10836 Апаратники виробництва реагентів
2010500а-11768 Вантажники, зайняті на роботах з сировиною і
паливом
2010500а-11908 Дробильники, дезинтеграторники, машиністи
дробильних машин
2010500а-13777 Машиністи конвейєрів, машиністи машин і
механізмів при обслуговуванні конвеєрів,
машиністи транспортних машин і механізмів при
обслуговуванні конвеєрів, розштибівники
2010500а-14224 Машиністи сушильних установок, сушильники,
кочегари сушильних відділень
2010500а-18559 Слюсарі-ремонтники, електрослюсарі,
електрослюсарі-наладчики
2010500а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2010500б б) Керівники і спеціалісти
2010500б-23187 Майстри, старші майстри
2010500б-23362 Майстри (старші майстри) по ремонту устаткування
2010500б-23485 Механіки
2010500б-24043 Начальники змін
2010500б-24125 Начальники цехів та їх заступники
20300000 II. РУДОПІДГОТОВКА, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
(АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ЗГРУДКУВАННЯ,
ОБПАЛЮВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН)
20300000 Агломераційні комбінати, фабрики, цехи,
відділення, установки. Виробництво обкатишів.
Збагачувальні фабрики і установки для збагачення
руди, вугілля, сланцю, а також інших нерудних
копалин, що містять шкідливі речовини 3 класу
небезпеки
Брикетування. Виробництво обважнювачів.
Сортування на шахтах, розрізах (кар'єрах).
Обпалювання руд, нерудних копалин. Збагачувальні
(доводочні) фабрики, цехи, установки для
збагачення руди, пісків при видобуванні
кольорових, дорогоцінних металів, алмазів.
Збезводнювання вугілля. Фабрики гранульованого
вугільного порошку і пиловидного вугілля
2030000а а) Робітники
2030000а-10065 Апаратники всіх спеціальностей, зайняті на
зазначених виробництвах
2030000а-11136 Аспіраторники
2030000а-11237 Бригадири на дільницях основного виробництва, де
всі робітники користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення
2030000а-11289 Бункерувальники
2030000а-11307 Вагонетники повітряно-канатної дороги,
вагонетники канатної дороги, гірники по
транспортуванню вантажів, зайняті на
обслуговуванні повітряно-канатної дороги, чергові
приймальної (розвантажувальної) станції, зайняті
на обслуговуванні повітряно-канатної дороги,
відкатники, зайняті на обслуговуванні
повітряно-канатних доріг, відкатники-підкатники
вагонеток підвісних канатних доріг,
зачіплювачі-відчіплювачі вагонеток канатної
кінцевої відкатки
2030000а-11442 Водії автомобілів, зайняті на нарощуванні дамб
хвостосховищ, на вивезенні шламу, породи і
відходів збагачення і брикетування
2030000а-11453 Водії навантажувачів, водії автонавантажувачів,
водії тракторних навантажувачів, машиністи
автонавантажувачів, машиністи самохідних
навантажувачів, машиністи тракторних
навантажувачів, трактористи тракторних
навантажувачів, зайняті на вантаженні гірської
маси
2030000а-11543 Вивантажувачі на відвалах
2030000а-11578 Виставники, зайняті у виробництві брикетів із
відходів вуглезбагачення
2030000а-11663 Гідромоніторники, зайняті на відвалах (дамбах) і
в хвостовому господарстві
2030000а-11708 Гірники
2030000а-11765 Грохотувальники
2030000а-11768 Вантажники, зайняті на роботах з сировиною,
піском, паливом, реагентами, концентратами
кольорових металів
2030000а-11849 Доводчики алмазовмісних концентратів
2030000а-11858 Дозувальники
2030000а-11876 Дозувальники реагентів
2030000а-11908 Дробильники
2030000а-12117 Завантажувачі молольних тіл
2030000а-12942 Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт
2030000а-13040 Контролери продукції збагачення; контролери,
зайняті на видобуванні, переробці, складуванні,
зберіганні і вантаженні сировини, напівфабрикатів
і готових продуктів збагачення, приймальники
слюди
2030000а-13081 Контролери вуглеприймання
2030000а-13106 Концентраторники
2030000а-13132 Коректувальники шламів
2030000а-13361 Лебідники
2030000а-13368 Стрічкові прибиральники, зайняті на прибиранні
пилу
2030000а-13432 Люкові
2030000а-13509 Машиністи автогрейдерів, зайняті у хвостосховищах
2030000а-13579 Машиністи брикетних пресів
2030000а-13583 Машиністи бульдозерів, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню бульдозерів, зайняті у
технологічному процесі на шламових і породних
системах, вантаженні вугілля, а також у
хвостосховищах
2030000а-13598 Машиністи вагоноперекидачів
2030000а-13616 Машиністи вентиляційних і аспіраційних установок,
у тому числі зайняті обслуговуванням димососів
2030000а-13711 Машиністи дробильно-помельно-сортувальних
механізмів
2030000а-13723 Машиністи завантажувальних механізмів
2030000а-13736 Машиністи землесосних плавучих несамохідних
снарядів, оператори плавучих землесосних снарядів
(багермейстери), зайняті на перекачуванні шламу,
пульпи і реагентів
2030000а-13737 Машиністи землесосних установок, зайняті на
перекачуванні шламу, пульпи і реагентів
2030000а-13767 Машиністи коксозавантажувальних машин
2030000а-13777 Машиністи конвейєрів
2030000а-13788 Машиністи автомобільних кранів, зайняті у
хвостосховищах
2030000а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2030000а-13800 Машиністи кратцерів
2030000а-13872 Машиністи млинів
2030000а-13886 Машиністи мішалок
2030000а-13910 Машиністи насосних установок, зайняті на перека-
чуванні шламу, пульпи, промпродуктів і реагентів
2030000а-13914 Машиністи (обпалювачі) обертових печей
2030000а-13935 Машиністи згрудкувачів
2030000а-13977 Машиністи перевантажувачів, зайняті на очищенні
фільтрів і апаратів пилового осадження
2030000а-13990 Машиністи живильників
2030000а-13996 Машиністи пневмотранспорту, зайняті на
транспортуванні пилу і дозувальних пристроях
2030000а-14021 Машиністи підіймальних машин
2030000а-14037 Машиністи обслуговування силосів і вугільних
башт, мотористи силосів або вугільних башт,
машиністи машин і механізмів по обслуговуванню
силосів та вугільних башт
2030000а-14072 Машиністи промивальних машин, зайняті на
обслуговуванні всіх видів збагачувальних
установок
2030000а-14121 Машиністи фасувально-пакувальних машин
2030000а-14157 Машиністи рудоусереднювальних машин
2030000а-14181 Машиністи скіпових підйомників
2030000а-14183 Машиністи скреперів, зайняті на навантаженні
вугілля
2030000а-14187 Машиністи скреперних лебідок
2030000а-14198 Машиністи змішувальних барабанів
2030000а-14224 Машиністи сушильних установок
2030000а-14277 Машиністи трубоукладачів, зайняті у
хвостосховищах
2030000а-14315 Машиністи установок збагачення і брикетування
2030000а-14386 Машиністи ексгаустерів
2030000а-14388 Машиністи екскаваторів, зайняті в технологічному
процесі та на шламових і породних системах, в
тому числі на навантаженні концентрату
2030000а-14558 Монтажники дробильно-розмельного устаткування та
устаткування для сортування і збагачення
2030000а-14587 Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2030000а-14641 Монтажники технологічних трубопроводів,
слюсарі-трубопровідники, зайняті на ремонті та
обслуговуванні устаткування
2030000а-14668 Монтери колій, робітники по настиланню і ремонту
колій, колійні робітники, зайняті на під'їзних
коліях виробництв із шкідливими умовами праці
2030000а-15193 Випалювачі стінових і в'яжучих матеріалів,
зайняті на випалюванні брикетів із відходів
вуглезбагачення
2030000а-15240 Збагачувачі графіту
2030000а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
2030000а-15860 Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок
2030000а-15948 Оператори пульта управління, зайняті у
виробництві обважнювачів брикетів, препаратів і
концентратів, у тому числі вугільних
2030000а-16671 Теслярі, зайняті влаштуванням дерев'яних
трубопроводів на хвостосховищах
2030000а-17314 Пробовідбирачі, квартувальники-розбирачі,
відбірники проб, квартувальники, пробувальники,
робітники вуглезбагачення по набиранню, обробці
проб, гірники по набиранню та обробці проб
вугілля
2030000а-17320 Пробуторщики малолітражної драги
2030000а-17465 Просівальники порошків на механічних ситах
2030000а-17796 Розчиняльники реагентів
2030000а-17865 Регулювальники хвостового господарства
2030000а-18105 Садчики, зайняті у виробництві брикетів із
відходів вуглезбагачення
2030000а-18386 Сепараторники, зайняті у мокрому циклі збагачення
2030000а-18440 Скруберники-насосники
2030000а-18550 Слюсарі-ремонтники
2030000а-18627 Сортувальники
2030000а-18916 Сушильники
2030000а-19014 Знімальники брикетів
2030000а-19203 Трактористи, постійно зайняті у хвостосховищах
2030000а-19213 Транспортерники
2030000а-19293 Укладальники-пакувальники
2030000а-19356 Фільтрувальники
2030000а-19362 Флотатори
2030000а-19455 Форсунники
2030000а-19532 Центрифугники
2030000а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні барабанів,
бункерів, рамп, контраційних столів і
аспіраційних систем
2030000а-19614 Шихтувальники
2030000а-19627 Шламувальники-басейники
2030000а-19679 Шліховики
2030000а-19682 Шлюзовики
2030000а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2030000а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2030000б б) Керівники і спеціалісти
2030000б-20735 Головні інженери фабрик на правах цехів
2030000б-20822 Головні механіки фабрик на правах цехів
2030000б-21103 Головні електрики фабрик на правах цехів
2030000б-21115 Головні енергетики фабрик на правах цехів
2030000б-23187 Майстри, старші майстри
2030000б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2030000б-23398 Майстри виробничих дільниць
2030000б-23485 Механіки
2030000б-23607 Механіки дільниць (відділень)
2030000б-23616 Механіки цехів
2030000б-23967 Начальники виробництв (основних корпусів), їх
заступники
2030000б-24043 Начальники змін
2030000б-24097 Начальники дільниць (відділень) і їх заступники
2030000б-24103 Начальники фабрик на правах цехів, їх заступники
і помічники
2030000б-24125 Начальники цехів, їх заступники
2030000б-25401 Електрики дільниць (відділень)
2030000б-25404 Електрики цехів
2030000б-25410 Електромеханіки
2030000б-25455 Енергетики
2030000б-25473 Енергетики, енергетики дільниць (відділень)
2030000б-25476 Енергетики цехів
20301000 1. Збагачення руд і пісків при видобуванні
кольорових і дорогоцінних металів, алмазів
2030100а а) Робітники
2030100а-11876 Дозувальники реагентів
2030100а-17541 Працівники пробірних і пробірно-аналітичних
лабораторій, зайняті на роботах із застосуванням
ціанідів, а також золотодобувних і
золотовидобувних підприємств
2030100а-18386 Сепараторники
2030100а-18494 Слюсарі контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, зайняті обслуговуванням та ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
20400000 III. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО (ЧОРНІ МЕТАЛИ)
20401000 1. Доменне виробництво
2040100а а) Робітники
2040100а-11259 Бригадири рудного двору
2040100а-11442 Водії автомобілів, зайняті переміщенням шлаку на
гарячих ділянках робіт
2040100а-11463 Водії електро- і автовізків, зайняті на рудному
дворі
2040100а-11543 Вивантажувачі на відвалах
2040100а-11622 Газорятувальники при проведенні робіт із
застосуванням газозахисної апаратури
2040100а-11756 Грануляторники доменних шлаків
2040100а-11768 Вантажники, зайняті на рудному дворі
2040100а-11908 Дробильники
2040100а-12815 Ковшові, постійно зайняті на приготуванні
вапняного розчину і оббризкуванні ковшів
2040100а-12942 Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт
2040100а-13144 Котельники, зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2040100а-13583 Машиністи бульдозерів, зайняті на рудному дворі
2040100а-13598 Машиністи вагоноперекидачів
2040100а-13710 Машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів,
зайняті на рудному дворі
2040100а-13777 Машиністи конвейєрів, зайняті на рудному дворі
2040100а-13792 Машиністи кранів металургійного виробництва
2040100а-14181 Машиністи скіпових підйомників
2040100а-14364 Машиністи шихтоподавання
2040100а-14388 Машиністи екскаваторів, зайняті на рудному дворі
2040100а-14550 Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, зайняті на ремонті доменних печей
2040100а-14587 Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2040100а-14641 Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
на ремонті металургійного устаткування
2040100а-14668 Монтери колій, колійні робітники, робітники по
настиланню і ремонту колій, робітники по ремонту
колій, зайняті на під'їзних коліях
2040100а-15416 Вогнетривники
2040100а-15886 Оператори поста управління системи шихтоподавання
2040100а-17170 Готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і
термічних сумішей
2040100а-1753а Робітники і бригадири на шлакових відвалах і
обробці шлаку
2040100а-1753б Робітники грануляційного басейну
2040100а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, зайняті обслуговуванням та ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2040100а-18559 Слюсарі-ремонтники
2040100а-18572 Слюсарі систем випарного охолодження
2040100а-19203 Трактористи, машиністи (стосовно обслу-
говування трактора), зайняті на подаванні
шихти на рудному дворі
2040100а-19257 Прибиральники відходів металургійного виробництва
2040100а-19614 Шихтувальники
2040100а-19861 Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування
2040100а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2040100б б) Керівники і спеціалісти
2040100б-23187 Майстри, старші майстри
2040100б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2040100б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2040100б-23607 Механіки дільниць
2040100б-23616 Механіки цехів
2040100б-24043 Начальники змін
2040100б-24097 Начальники дільниць
2040100б-24125 Начальники цехів та їх заступники
2040100б-25401 Електрики дільниць
2040100б-25404 Електрики цехів
2040100б-25455 Енергетики
2040100б-25470 Енергетики дільниць
2040100б-25476 Енергетики цехів
20402000 2. Виробництво сталі і феросплавів. Підготовка
сполук і копрові роботи. Ремонт металургійних
печей. Випалювання доломіту і вапна
2040200а а) Робітники
2040200а-11270 Бригадири шихтувального двору в сталеплавильному
і феросплавному виробництвах
2040200а-11289 Бункерувальники, зайняті на подаванні матеріалів
у конвертер
2040200а-11295 Бурильники шпурів, бурильники (пропалювачі
шпурів), зайняті на обробці лому і шлаку
2040200а-11422 Вагарі, зайняті на шихтовому дворі
2040200а-11429 Підривники, зайняті на обробці лому і шлаку
2040200а-11442 Водії автомобілів, зайняті на переміщенні шлаку
на гарячих ділянках робіт
2040200а-11453 Водії навантажувачів, робітники пакувальних
ділянок, трактористи тракторних навантажувачів,
водії автонавантажувачів, зайняті на перевезенні
вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт
2040200а-11538 Вивантажувачі вапна із печей
2040200а-11543 Вивантажувачі на відвалах
2040200а-11622 Газорятувальники при проведенні робіт із
застосуванням газозахисної апаратури
2040200а-11768 Вантажники, зайняті на шихтовому дворі та на
навантаженні фосфатшлаків
2040200а-11858 Дозувальники
2040200а-11908 Дробильники
2040200а-12780 Клеймувальники гарячого металу
2040200а-12942 Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт
2040200а-13123 Копровики по обробці брухту відходів металу
2040200а-13144 Котельники, зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2040200а-13361 Лебідники
2040200а-13460 Маркувальники, зайняті маркуванням гарячого
металу
2040200а-13583 Машиністи бульдозерів, зайняті на вантаженні
шлаку і на ламанні кладки печей
2040200а-13598 Машиністи вагоноперекидачів
2040200а-13698 Машиністи дистрибуторів
2040200а-13790 Машиністи кранів (кранівники), машиністи
кранів-штабелерів, машиністи монорейкових
електролебідок та інших дрібних
підйомно-транспортних механізмів
2040200а-13792 Машиністи кранів металургійного виробництва
2040200а-13872 Машиністи млинів
2040200а-13910 Машиністи насосних установок, зайняті на
перекачуванні смоли, мазуту в мартенівські печі
2040200а-14185 Машиністи скреперів (скреперисти), зайняті на
розбиранні лому і металу
2040200а-14388 Машиністи екскаваторів, зайняті на вантаженні
шлаку і ламанні кладки печей
2040200а-14401 Машиністи електровозів металургійних цехів
2040200а-14550 Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, постійно зайняті на ремонті
металургійного устаткування
2040200а-14587 Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2040200а-14641 Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
на ремонті і обслуговуванні устаткування
2040200а-14668 Монтери колії, колійні робітники, робітники по
ремонту колій, робітники по настиланню і ремонту
колій, зайняті на під'їзних коліях у шлакових
відвалах
2040200а-14773 Набивники блоків
2040200а-15416 Вогнетривники
2040200а-15590 Оператори завантажування конвертерів, зайняті на
подаванні матеріалів до конвертерів
2040200а-15860 Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок, чергові біля фільтрів "Бет", чергові
електрогазоочищення, чергові електрофільтрів і
газоочищення машиністи пилоуловлюючих установок,
зайняті на уловлюванні пилу, при помелі шлаку і
приготуванні заправних матеріалів
2040200а-15886 Оператори постів управління систем шихтоподавання
2040200а-16023 Оператори систем гідравліки й охолодження машин
безперервного лиття заготовок
2040200а-16671 Теслярі, зайняті в цехах ремонту металургійних
печей на гарячому ремонті металургійних агрегатів
2040200а-16756 Підручні сталеварів вакуумних печей
2040200а-17170 Готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і
термічних сумішей
2040200а-17511 Пультовики електроплавильних печей
2040200а-1753а Робітники і бригадири по переміщенню сировини,
напівфабрикатів і готової продукції в процесі
виробництва
2040200а-1753б Робітники і бригадири, зайняті на шлакових
відвалах і на обробці шлаку
2040200а-1753в Робітники, зайняті на випалюванні і вивантаженні
випаленого доломіту і вапна
2040200а-17577 Розбивачі феросплавів
2040200а-17616 Роздільники лому і відходів металу
2040200а-17972 Різальники холодного металу
2040200а-18386 Сепараторники, зайняті на обробці шлаку
2040200а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, зайняті обслуговуванням та ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2040200а-18559 Слюсарі-ремонтники
2040200а-18572 Слюсарі систем випарного охолодження
2040200а-18604 Змішувачі, зайняті на приготуванні електродної
маси
2040200а-18627 Сортувальники, зайняті на сортуванні випаленого
доломіту
2040200а-18769 Сталевари вакуумних печей
2040200а-18897 Стропальники, зайняті на обробці металолому
2040200а-18916 Сушильники, випалювачі руд в сушильних барабанах,
зайняті на сушінні феросплавів
2040200а-19110 Термісти прокату і труб
2040200а-19217 Транспортувальники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2040200а-19451 Формувальники електродної маси
2040200а-19455 Форсунники
2040200а-19588 Чистильники феросплавів, зайняті також на
розбивці феросплавів
2040200а-19614 Шихтувальники
2040200а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2040200а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2040200б б) Керівники і спеціалісти
2040200б-23187 Майстри, старші майстри
2040200б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2040200б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2040200б-23607 Механіки дільниць
2040200б-23616 Механіки цехів
2040200б-24043 Начальники змін
2040200б-24097 Начальники дільниць
2040200б-24125 Начальники цехів, їх заступники
2040200б-25401 Електрики дільниць
2040200б-25404 Електрики цехів
2040200б-25473 Енергетики дільниць, цехів
20403000 3. Прокатне, колесопрокатне, бандажопрокатне,
вилопрокатне, жерстекатальне, лудильне,
оцинкувальне і освинцювальне виробництва.
Виробництво рейкових скріплень. Термічна обробка,
вирубка і зачищення гарячого металу
20403000 Виробництво каліброваного металу
2040300а а) Робітники
2040300а-11337 Вальцювальники по складанню і перевалці клітей
2040300а-11340 Вальцювальники профілезгинальних агрегатів
2040300а-11350 Вальцювальники станів холодної прокатки
2040300а-11622 Газорятувальники при виконанні робіт із
застосуванням газозахисної апаратури
2040300а-12673 Гартувальники, включаючи зайнятих на
електрогартуванні рейок
2040300а-12753 Кислототривники-гумувальники
2040300а-12780 Клеймувальники гарячого металу
2040300а-12942 Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт,
контролери у виробництві чорних металів, зайняті
поопераційним контролем на агрегатах
безперервного травлення, лудіння, оцинкування,
алюмооцинкування, освинцювання
2040300а-13334 Лакувальники жерсті і труб
2040300а-13460 Маркувальники, зайняті на роботах з гарячим
металом
2040300а-13612 Машиністи ведучіх моторів прокатних станів
2040300а-13792 Машиністи кранів металургійного виробництва
2040300а-13967 Машиністи парових машин і локомобілів, зайняті на
головних приводах прокатних станів
2040300а-14189 Машиністи зливкорозламувачів
2040300а-14550 Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, постійно зайняті на ремонті
металургійного устаткування
2040300а-14587 Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2040300а-14641 Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
на ремонті та обслуговуванні устаткування
2040300а-14810 Набирачі пакетів листів і труб
2040300а-15416 Вогнетривники
2040300а-15665 Оператори ліній обробки рейок
2040300а-15880 Оператори постів управління, машиністи-оператори
головних постів механізованих ножиць,
машиністи-оператори постів управління
2040300а-15892 Оператори постів управління станів холодної
прокатки
2040300а-15940 Оператори профілезгинальних агрегатів
2040300а-16356 Відпальники прецизійних сталей і сплавів
2040300а-16619 Плавильники вторинного олова, плавильники
рекупераційних і цинкових печей, рафінувальники
олова, рекуператорники, рекуператорники олова
2040300а-16630 Шліфувальники, зайняті на шліфуванні валків
2040300а-16754 Підручні вальцювальників станів холодної прокатки
2040300а-16799 Полірувальники, зайняті на роботах із
застосуванням окису хрому
2040300а-16938 Правильники прокату і труб
2040300а-17089 Пресувальники-прошивальники рейкових скріплень
2040300а-1753а Робітники і бригадири на обробці та сортуванні
металу і готової продукції
2040300а-1753б Робітники і бригадири, зайняті на прийманні,
здаванні, пакетуванні та пакуванні металу і
готової продукції
2040300а-1753в Робітники і бригадири, зайняті на переміщенні
сировини, напівфабрикатів і готової продукції в
процесі виробництва
2040300а-17621 Роздиральники пакетів
2040300а-17646 Розмітчики прокату, зайняті розміткою гарячого
металу
2040300а-17914 Різальники металу на ножицях і пресах, зайняті
рубанням рейкових скріплень на пресі
2040300а-17972 Різальники холодного металу
2040300а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2040300а-18557 Слюсарі-провідники
2040300а-18559 Слюсарі-ремонтники
2040300а-18572 Слюсарі систем випарного охолодження
2040300а-18602 Мастильники
2040300а-19089 Талькувальники листів і стрічок
2040300а-19110 Термісти прокату і труб
2040300а-19217 Транспортувальники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2040300а-19455 Форсунники
2040300а-19630 Шліфувальники, зайняті на шліфуванні валків
2040300а-19700 Штампувальники, зайняті на холодному штампуванні
2040300а-19861 Електромонтери на ремонтуванні та обслуговуванні
електроустаткування
2040300а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
обладнання
2040300б б) Керівники і спеціалісти
2040300б-23187 Майстри, старші майстри
2040300б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2040300б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2040300б-23607 Механіки дільниць
2040300б-23616 Механіки цехів
2040300б-24043 Начальники змін
2040300б-24097 Начальники дільниць
2040300б-24125 Начальники цехів, їх заступники
2040300б-25401 Електрики дільниць
2040300б-25404 Електрики цехів
2040300б-25473 Енергетики дільниць, цехів
20404000 4. Трубне виробництво (трубопрокатне,
трубозварювальне, електротрубозварювальне,
трубоволочильне, труболиварне, фітингове,
балонне) і оцинковувальні цехи
2040400а а) Робітники
2040400а-11233 Бригадири, зайняті на прийманні, здаванні труб і
балонів
2040400а-11235 Бригадири-настроювачі трубоелектрозварювальних
станів
2040400а-11326 Вальцювальники калібрувального стану
2040400а-11335 Вальцювальники обкатних машин
2040400а-11349 Вальцювальники станів холодної прокатки труб
2040400а-11354 Вальцювальники трубоформувальних станів
2040400а-11489 Волочильники труб
2040400а-11654 Згинальники труб
2040400а-11758 Гратознімальники
2040400а-11984 Заварники труб і балонів, зайняті на заварюванні
і розбиванні
2040400а-12264 Землероби
2040400а-12664 Калібрувальники труб на пресі
2040400а-12673 Гартувальники
2040400а-12780 Клеймувальники гарячого металу
2040400а-12942 Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт
2040400а-13123 Копровники по розбиранню лому і відходів металу,
зайняті на розбиванні труб
2040400а-13792 Машиністи кранів металургійного виробництва
2040400а-13910 Машиністи насосних установок, зайняті на
перекачуванні смоли і мазуту до нагрівальних
пристроїв прокатних станів
2040400а-14401 Машиністи електровозів металургійних цехів
2040400а-14550 Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, постійно зайняті на ремонті
металургійного устаткування
2040400а-14587 Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2040400а-14641 Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
на ремонті і обслуговуванні устаткування
2040400а-14810 Набирачі пакетів листів і труб
2040400а-16752 Підручні вальцювальників станів холодного прокату
труб
2040400а-16938 Правильники прокату і труб
2040400а-1753а Робітники, зайняті на охолоджувальних установках
2040400а-1753б Робітники і бригадири, зайняті на обробці та
сортуванні металу і готової продукції
2040400а-1753в Робітники і бригадири, зайняті на переміщенні
сировини, напівфабрикатів та готової продукції в
процесі виробництва
2040400а-1753г Робітники, зайняті на прийманні і здаванні труб і
балонів
2040400а-17968 Різальники труб і заготовок
2040400а-18123 Складальники балонів
2040400а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2040400а-18355 Свердлувальники, зайняті на обробці труб і
балонів
2040400а-18559 Слюсарі-ремонтники
2040400а-18951 Сушильники компонентів обмазки і флюсів
2040400а-19110 Термісти прокату і труб
2040400а-19217 Транспортувальники, зайняті на подаванні
матеріалів до вагранок
2040400а-19257 Прибиральники відходів металургійного
виробництва, зайняті на прибиранні шлаку від
нагрівальних печей
2040400а-19287 Укладальники прокату, зайняті на укладанні труб в
пакети
2040400а-19365 Флюсоварильники
2040400а-19455 Форсунники
2040400а-19555 Чистильники, зайняті на протиранні труб
2040400а-19861 Електромонтери на ремонті та обслуговуванні
електроустаткування
2040400а-19894 Електрополірувальники, зайняті на поліруванні
труб
2040400а-19903 Електрозварники листів і стрічок
2040400а-19908 Електрозварники труб на стані
2040400а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та на ремонті
устаткування
2040400б б) Керівники і спеціалісти
2040400б-23187 Майстри, старші майстри
2040400б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2040400б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2040400б-23607 Механіки дільниць
2040400б-23616 Механіки цехів
2040400б-24043 Начальники змін
2040400б-24097 Начальники дільниць
2040400б-24125 Начальники цехів, їх заступники
2040400б-25401 Електрики дільниць
2040400б-25404 Електрики цехів
2040400б-25473 Енергетики дільниць, цехів
20405000 5. Пряме відновлення заліза і виробництво
порошків чорних металів
2040500а а) Робітники
2040500а-10065 Апаратники всіх назв
2040500а-11186 Бігунники зміщувальних бігунів
2040500а-11469 Водопровідники шахтних печей
2040500а-11607 Газівники
2040500а-11612 Газівники шахтних печей
2040500а-11704 Горнові шахтних печей
2040500а-11765 Грохотувальники
2040500а-11908 Дробильники
2040500а-12138 Завантажувачі шихти
2040500а-13596 Машиністи вагон-вагів
2040500а-13711 Машиністи дробильно-помельно-сортувальних
механізмів
2040500а-13777 Машиністи конвейєрів
2040500а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2040500а-13872 Машиністи млинів
2040500а-13935 Машиністи окомкувачів
2040500а-14181 Машиністи скіпових підйомників
2040500а-14198 Машиністи змішувальних барабанів
2040500а-15157 Випалювачі
2040500а-15416 Вогнетривники
2040500а-16579 Пічові відновлення окисів заліза
2040500а-16591 Пічові відпалу залізних порошків
2040500а-16762 Підручні сталеварів печей прямого відновлення
заліза
2040500а-18386 Сепараторники
2040500а-18409 Скіпові
2040500а-18559 Слюсарі-ремонтники
2040500а-18775 Сталевари печей прямого відновлення заліза
2040500а-18916 Сушильники
2040500а-19217 Транспортувальники
2040500а-19293 Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
порошку
2040500а-19555 Чистильники
2040500а-19614 Шихтувальники
2040500а-19861 Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування
2040500б б) Керівники і спеціалісти
2040500б-23187 Майстри, старші майстри
2040500б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2040500б-23607 Механіки дільниць
2040500б-23616 Механіки цехів
2040500б-24043 Начальники змін
2040500б-24097 Начальники дільниць
2040500б-24125 Начальники цехів, їх заступники
2040500б-25401 Електрики цехів, дільниць
2040500б-25473 Енергетики дільниць
2040500б-25476 Енергетики цехів
20500000 IV. КОКСОВЕ, ПЕКОКСОВЕ, ТЕРМОАНТРАЦИТОВЕ І
КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВА. ВУГЛЕПІДГОТОВКА
2050000а а) Робітники
2050000а-10065 Апаратники всіх назв, зайняті на вуглепідготовці
і очищенні газів
2050000а-10490 Апаратники очищення стічних вод, зайняті на
біохімустановках
2050000а-11237 Бригадири на дільницях основного виробництва
2050000а-11289 Бункерувальники, гірники біля бункерів
(бункерувальники), шиберники механізованого
навантаження коксу
2050000а-11422 Вагарі
2050000а-11442 Водії автомобілей, зайняті на вивезенні відходів
коксохімічного виробництва
2050000а-11453 Водії навантажувача, зайняті на транспортуванні
вугілля на вуглепідготовку
2050000а-11622 Газорятувальники при проведенні роботи із
застосуванням газозахисної апаратури
2050000а-11768 Вантажники, вантажники складу нафталіну, зайняті
на вантаженні і вивантаженні сировини, палива і
коксохімічної продукції
2050000а-11858 Дозувальники
2050000а-11908 Дробильники
2050000а-12626 Кабестанники
2050000а-12942 Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт і на роботах з
шкідливими умовами праці
2050000а-13368 Стрічкові прибиральники
2050000а-13583 Машиністи бульдозерів, бульдозеристи, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню бульдозерів, зайняті у
технологічному процесі вуглепідготовки
2050000а-13598 Машиністи вагоноперекидачів
2050000а-13777 Машиністи конвейєрів, машиністи
гірничотранспортних машин і механізмів по
обслуговуванню конвейєрів,
машиністи машин і механізмів по обслуговуванню
конвейєрних установок, машиністи машин і
механізмів по обслуговуванню транспортних машин і
механізмів (що стосується обслуговування
транспортерів і елеваторів), машиністи
транспортних машин і механізммів при
обслуговуванні конвейєрів і елеваторів
2050000а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2050000а-13893 Машиністи мостових перевантажувачів
2050000а-13910 Машиністи насосних установок, у тому числі
зайняті на гасильних баштах
2050000а-13990 Машиністи живильників
2050000а-14037 Машиністи по обслуговуванню силосів і вугільних
башт
2050000а-14072 Машиністи промивальних машин
2050000а-14110 Машиністи розморожувальних установок
2050000а-14224 Машиністи сушильних установок
2050000а-14582 Монтажники обладнання коксохімічних виробництв,
постійно зайняті на ремонті виробничого
устаткування
2050000а-14641 Монтажники технологічних трубопроводів,
слюсарі-трубопровідники, зайняті на ремонті
коксохімічного устаткування
2050000а-15416 Вогнетривники
2050000а-15626 Оператори коксосортування
2050000а-16671 Теслярі, зайняті на ремонті коксохімічних
агрегатів
2050000а-17531 Робітники, зайняті на механізмах хімвиробництва
2050000а-17632 Розливальники хімічної продукції
2050000а-18386 Сепараторники
2050000а-18440 Скруберники-насосники
2050000а-18494 Слюсарі контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2050000а-18559 Слюсарі-ремонтники
2050000а-18598 Зливальники-розливальники
2050000а-18602 Мастильники
2050000а-18660 Сортувальники коксу
 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Угода П'ятниця, 11 березня 1994 162
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"