Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
 • Версія для друку
 •  


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 30 серпня 1999 р. N 1596
Київ
 

Про заходи щодо виконання статті 3 Указу Президента України від 4 липня 1998 року N 734
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 580 ( 580-2000-п ) від 29.03.2000 N 785 ( 785-2000-п ) від 12.05.2000 N 1153 ( 1153-2000-п ) від 21.07.2000 N 1903 ( 1903-2000-п ) від 28.12.2000 N 1231 ( 1231-2001-п ) від 26.09.2001 N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 N 155 ( 155-2006-п ) від 15.02.2006 N 994 ( 994-2007-п ) від 01.08.2007 N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 } 

     На виконання статті 3 Указу Президента України від 4 липня 1998 року N 734 ( 734/98 ) "Про впорядкування сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та раціональне використання коштів Пенсійного фонду України" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Затвердити Порядок виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банківських установах, що додається.
 

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1231 ( 1231-2001-п ) від 26.09.2001 ) 

   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО 

     Інд. 26 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 1999 р. N 1596
 

ПОРЯДОК
виплати пенсій та грошової допомоги
за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги
через їх поточні рахунки у банках
 

( Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1231 ( 1231-2001-п ) від 26.09.2001 )
 

( У тексті Порядку слова "орган соціального захисту населення" і "управління соціального захисту населення" в усіх відмінках та формах числа замінено словами "орган праці та соціального захисту населення" і "управління праці та соціального захисту населення" у відповідному відмінку та числі згідно з Постановою КМ N 155 ( 155-2006-п ) від 15.02.2006 )
 

{ У тексті Порядку слово "Мінпраці" замінено словом "Мінсоцполітики" згідно з Постановою КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 } 

Загальні положення 

     1. Цей Порядок регулює питання виплати пенсій та грошової допомоги, що нараховуються відповідно органами Пенсійного фонду та органами праці та соціального захисту населення і фінансуються за рахунок коштів Пенсійного фонду та відповідних бюджетів, за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх вклади до запитання (поточні рахунки) в установах уповноважених банків (далі - поточні рахунки). Уповноваженими банками є банки, визнані переможцями конкурсу на право виплати пенсій та грошової допомоги через банківські рахунки за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги, що проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з якими за результатами цього конкурсу Мінсоцполітики та Пенсійним фондом укладено відповідні договори. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 785 ( 785-2000-п ) від 12.05.2000, N 1153 ( 1153-2000-п ) від 21.07.2000, N 1903 ( 1903-2000-п ) від 28.12.2000, N 1231 ( 1231-2001-п ) від 26.09.2001, N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 

     2. Виплата пенсій та грошової допомоги згідно з цим Порядком здійснюється через поточні рахунки, що відкриваються у банках, з якими Пенсійний фонд та Мінсоцполітики за результатами конкурсу укладають відповідні угоди з визначенням санкцій за недотримання ними договору перед одержувачами. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1231 ( 1231-2001-п ) від 26.09.2001 )
 

     3. Виплата пенсій та грошової допомоги відповідно до цього Порядку здійснюється за місцем проживання в населених пунктах, де функціонують установи уповноважених банків.
 

     4. Установи уповноважених банків здійснюють відкриття поточних рахунків, проводять операції із зарахування сум пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки відповідно до цього Порядку, угод, укладених ними з управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, управліннями праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських, районних у місті рад (далі - органи праці та соціального захисту населення) або центрами з нарахування і виплати пенсій та допомоги - у регіонах, де функціонують такі центри.

( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 155 ( 155-2006-п ) від 15.02.2006 )
 

     5. Операції з відкриття поточних рахунків, зарахування і виплати пенсій та грошової допомоги з них (у тому числі з доставкою додому) здійснюються уповноваженими банками безоплатно.
 

     6. Одержувачі пенсій та грошової допомоги самостійно обирають уповноважений банк, де відкривають поточний рахунок.
 

     7. Органи Пенсійного фонду та органи праці та соціального захисту населення забезпечують повідомлення одержувачів про порядок виплати пенсій та грошової допомоги.

( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 

Відкриття поточних рахунків
 

     8. Поточні рахунки одержувачам пенсій та грошової допомоги відкриваються уповноваженими банками у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок відкриття рахунків в національній та іноземній валюті.

( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 155 ( 155-2006-п ) від 15.02.2006 )
 

     9. Між уповноваженим банком і одержувачем пенсії та грошової допомоги укладається договір і одержувачу видається ощадна книжка, в якій обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, номер поточного рахунка та реквізити установи уповноваженого банку або платіжна картка. Положення договору не можуть погіршувати умови виплати пенсій та грошової допомоги, встановлені цим Порядком. Умови договору повинні передбачати можливість його розірвання за ініціативою однієї із сторін. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 580 ( 580-2000-п ) від 29.03.2000 )
 

     10. Заяви про виплату пенсій та грошової допомоги через установи уповноважених банків подаються до органів Пенсійного фонду або органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання одержувачів пенсій за наведеною формою (додаток 1). ( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 

     Заяви одержувачів про зарахування сум пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки приймаються органами Пенсійного фонду або органами праці та соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта та реєструються в установленому порядку. ( Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 

     11. Заяви одержувачів пенсій та грошової допомоги про зарахування сум пенсій на поточні рахунки формуються органами Пенсійного фонду або органами праці та соціального захисту населення в окремі справи за кожним відділенням (філією, дирекцією) уповноваженого банку.

( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 

     12. Одержувачі пенсій та грошової допомоги можуть у будь-який час змінити уповноважений банк, через який виплачується пенсія та грошова допомога, подавши нову заяву відповідно до вимог пункту 10 цього Порядку. Залишки коштів одержувачів можуть перераховуватися в інший банк на підставі їх доручення.
 

     13. У разі надходження до уповноваженого банку відомостей про смерть одержувача пенсії та грошової допомоги уповноважений банк зобов'язаний припинити зарахування коштів на поточний рахунок з місяця, наступного за місяцем смерті одержувача, і зробити відповідну помітку у примірнику списку на зарахування пенсій та допомоги, що підлягає поверненню органу Пенсійного фонду або органу праці та соціального захисту населення. ( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 

     Суми пенсій та грошової допомоги, зараховані на поточний рахунок разом з нарахованими на них відсотками починаючи з місяця, наступного операційного за місяцем смерті пенсіонера, підлягають поверненню уповноваженим банком відповідно органам Пенсійного фонду та органам праці та соціального захисту населення не пізніше наступного операційного дня надходження відомостей про смерть одержувача. ( Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 155 ( 155-2006-п ) від 15.02.2006 )
 

     Сума пенсії, що належала одержувачу і не була зарахована на поточний рахунок у зв'язку з його смертю, виплачується згідно із статтею 52 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ). { Абзац третій пункту 13 в редакції Постанови КМ N 994 ( 994-2007-п ) від 01.08.2007 }
 

     14. Якщо суми пенсій та грошової допомоги одержуються за довіреністю більше як один рік або не одержуються з поточного рахунка більше як один рік уповноважений банк зобов'язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного фонду або орган праці та соціального захисту населення не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини, а одержувач пенсії та грошової допомоги - подати нову заяву в орган Пенсійного фонду або орган праці та соціального захисту населення у порядку, визначеному в пункті 10 цього Порядку. { Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     У разі невиконання одержувачем пенсій та грошової допомоги цієї умови орган Пенсійного фонду або орган праці та соціального захисту населення припиняє перерахування відповідно пенсії та грошової допомоги на поточний рахунок у визначену одержувачем установу банку і здійснює виплату через підприємство поштового зв'язку за місцем проживання одержувача в установленому порядку. ( Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 

Зарахування пенсій та грошової
допомоги на поточні рахунки
 

     15. Перерахування коштів установам уповноважених банків здійснюється протягом місяця за датами у межах виплатного періоду. Дати та виплатний період визначаються органами праці та соціального захисту населення, органами Пенсійного фонду та уповноваженими банками згідно з укладеними між ними угодами.

{ Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     16. Органи Пенсійного фонду або органи праці та соціального захисту населення на підставі заяв одержувачів пенсій та грошової допомоги на відкриття поточних рахунків складають: ( Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 

     - списки на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки (додаток 2) у двох примірниках;
 

     - опис списків на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки (додаток 3) у трьох примірниках; ( Абзац третій пункту 16 в редакції Постанови КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 

     - довідку щодо джерел фінансування виплати пенсій та грошової допомоги (додаток 4) в одному примірнику. ( Абзац четвертий пункту 16 в редакції Постанови КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 

     Списки та описи до них складаються окремо за пенсіями та грошовою допомогою, що фінансуються з коштів Пенсійного фонду, та за грошовою допомогою та іншими виплатами, що фінансуються органами праці та соціального захисту населення за рахунок відповідних бюджетів.
 

     Перший примірник списків формується за датою виплати і у порядку зростання номерів особових рахунків, а другий - за датою виплати і у порядку зростання номерів пенсійних (особових) справ. { Абзац шостий пункту 16 в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     17. Списки (додаток 2) у двох примірниках за один день до початку кожного виплатного періоду місяця, за який виплачується пенсія та грошова допомога, подаються органами Пенсійного фонду або органами праці та соціального захисту населення відповідним установам уповноваженого банку разом з двома примірниками описів за пенсіями та грошовою допомогою. ( Абзац перший пункту 17 в редакції Постанови КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 ) 

( Абзац другий пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 ) 

     Списки на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки та описи до них подаються одночасно на паперових і магнітних носіях за формою, визначеною органами Пенсійного фонду або органами праці та соціального захисту населення, з обов'язковим зазначенням відповідних показників і символів: { Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002; в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     найменування відповідної установи уповноваженого банку; { Абзац четвертий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     найменування установи (філії, дирекції) уповноваженого банку; { Абзац п'ятий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     загальної суми пенсій та грошової допомоги в установі уповноваженого банку; { Абзац шостий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     загальної кількості одержувачів в установі уповноваженого банку; { Абзац сьомий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     номера поточного рахунка (19 символів); { Абзац восьмий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     загальної суми для зарахування на поточний рахунок; { Абзац дев'ятий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     прізвища, імені, по батькові (100 символів); { Абзац десятий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     ідентифікаційного номера одержувача (10 символів); { Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     дати виплати (2 символи). { Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     Органи Пенсійного фонду або органи праці та соціального захисту населення протягом місяця, за який виплачується пенсія та грошова допомога, можуть складати та подавати додаткові списки на зарахування пенсій і допомоги одержувачам, що з різних причин не були внесені до основних списків, а також у разі перерахунків пенсій та грошової допомоги. ( Абзац пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 

     18. На підставі одержаних документів органи Пенсійного фонду або органи праці та соціального захисту населення проводять перерахування відповідній установі уповноваженого банку коштів, необхідних для виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки одержувачів.
 

     Для забезпечення своєчасної виплати пенсії органи Пенсійного фонду і органи праці та соціального захисту населення перераховують кошти не пізніше ніж за один операційний день до встановленої дати виплати. { Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }

( Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 

     19. Зарахування відповідних сум пенсій та грошової допомоги установами уповноважених банків на поточні рахунки здійснюється не пізніше наступного операційного дня після надходження зазначених сум від органів Пенсійного фонду України, органів праці та соціального захисту населення.

( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 580 ( 580-2000-п ) від 29.03.2000; в редакції Постанови КМ N 155 ( 155-2006-п ) від 15.02.2006 )
 

Виплата пенсій та грошової допомоги з поточних рахунків
 

     20. Після зарахування коштів на поточні рахунки одержувачів уповноважений банк завіряє списки на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки та описи до них і не пізніше ніж через два робочих дні після останньої дати виплати у кожному виплатному періоді повертає органам Пенсійного фонду або органам праці та соціального захисту населення другий примірник списків і по одному примірнику описів до них. { Абзац перший пункту 20 в редакції Постанов КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002, N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     Незараховані суми пенсій та грошової допомоги не пізніше наступного операційного дня після надходження коштів повертаються уповноваженим банком органам праці та соціального захисту населення або органам Пенсійного фонду. При цьому робиться відповідна позначка на другому примірнику списків та описів до них. { Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 580 ( 580-2000-п ) від 29.03.2000; в редакції Постанов КМ N 155 ( 155-2006-п ) від 15.02.2006, N 1016 (1016-2008-п ) від 19.11.2008 }
 

     Суми пенсій та грошової допомоги не зараховуються на поточні рахунки у разі:
 

     - невідповідності будь-яких реквізитів, зазначених у списках, даним поточного рахунку одержувача пенсії та грошової допомоги;
 

     - наявності даних про смерть одержувача;
 

     - закриття поточного рахунку;
 

     - письмової вимоги органу праці та соціального захисту населення.
 

     Помилково зараховані на поточні рахунки суми пенсій та допомоги зараховуються до рахунку наступних виплат.
 

     21. Одержувачі можуть отримувати належні їм суми пенсій та грошової допомоги після їх зарахування на поточні рахунки протягом робочого часу установи банку за їх першою вимогою.
 

     22. Уповноважені банки зобов'язані забезпечити за бажанням одержувача видачу належних йому сум пенсій та грошової допомоги як безпосередньо у банку, так і з доставкою одержувачу додому у зручний для нього час, що обумовлюється договором між уповноваженим банком та одержувачем.
 

     23. За коштами, які зберігаються на поточних рахунках одержувачів пенсій та грошової допомоги, уповноважений банк здійснює нарахування відсотків у порядку та розмірах, визначених договором між одержувачем пенсії та уповноваженим банком.
 

     24. Завірені уповноваженим банком списки на зарахування пенсій та грошової допомоги і описи до них є підставою для здійснення органами праці та соціального захисту населення та органами Пенсійного фонду бухгалтерських записів у дебет відповідних субрахунків видатків.
 

     25. Повернуті органам Пенсійного фонду та соціального захисту населення незараховані на поточні рахунки суми пенсій та грошової допомоги згідно з помітками уповноваженого банку у списках на зарахування пенсій та допомоги заносяться органами Пенсійного фонду або органами праці та соціального захисту населення у відповідний розділ особового рахунка одержувача. Залежно від причини незарахування органи Пенсійного фонду або органи праці та соціального захисту населення вносять зміни до реквізитів поточного рахунка або тимчасово припиняють перерахування коштів за цими поточними рахунками в установи банків.

( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 

Прикінцеві положення
 

     26. Облік операцій, пов'язаних з виплатою пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки одержувачів, ведеться уповноваженим банком, органами Пенсійного фонду та органами праці та соціального захисту населення у порядку, що визначається нормативно-правовими актами Національного банку, Пенсійного фонду, Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.
 

     Уповноважений банк відкриває окремі аналітичні рахунки за балансовим рахунком N 2560 "Державні позабюджетні фонди" для зарахування коштів від органів Пенсійного фонду та органів праці та соціального захисту населення.
 

     27. Уповноважені банки за письмовими запитами органів Пенсійного фонду або органів праці та соціального захисту населення зобов'язані подавати інформацію щодо зарахування сум пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки та про їх закриття. ( Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 

     28. Контроль за додержанням цього Порядку здійснюється органами Пенсійного фонду, органами праці та соціального захисту населення.
 

     29. Особи, винні у порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством України. 

Додаток 1

Зразок                       до Порядку 
___________________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду або органу
праці та соціального захисту населення) ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та адреса одержувача) ___________________________________________________

Паспорт серії ________ N _________________________,
виданий " " _______________1999 р.________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
Ідентифікаційний номер ____________________________

ЗАЯВА
 

   Прошу належні мені суми пенсії (грошової допомоги) починаючи 
з "____" __________ 199_ р. перераховувати на мій поточний
рахунок, який відкрито у _________________________________________
(найменування установи уповноваженого банку)
поточний рахунок N ________, рахунок установи уповноваженого банку
N _______________________ в _____________________________________,
МФО _____________________, КОД __________________

<<___>>_____________199 р. ___________________
(підпис одержувача)

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 ) 

Додаток 2
до Порядку
 

СПИСОК
на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки 

в ________________________________________________________________ 
(назва установи уповноваженого банку)
за період з ____________________ по ______________________________
__________________________________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду або органу праці
та соціального захисту населення)
__________________________________________________________________
(назва органу, що здійснює фінансування)
------------------------------------------------------------------ | Дата | Поряд-| Номер |Прізви-|Сума,|Номер |Ідентифі-| Причина | |випла-| ковий |поточ- | ще, |гри- |особо-|каційний |незараху- | | ти | номер | ного | ім'я, |вень |вого | номер | вання | | | |рахунка| по | |рахун-| | | | | | |батько-| | ка | | | | | | | ві | | | | | ------------------------------------------------------------------
XX.XX.XX
...
... ________________
Разом (за кожною
датою виплати)

Усього за списком _________ одержувачів.
На загальну суму _______________________________________ гривень.
(цифрами та словами)

Керівник органу
Пенсійного фонду
або органу праці
та соціального
захисту населення ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ______________________

     М.П.
 

 Перевірено ___________ поточних рахунків на суму _______ гривень. 
(кількість)

Керуючий банком ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ______________________

Зараховано на вклади ________________________________ одержувачів
(кількість)
на загальну суму _______________________________________ гривень.
(цифрами та словами)
Не зараховано на вклади _____________________________ одержувачів
(кількість)
на загальну суму _______________________________________ гривень.
(цифрами та словами)
Керуючий банком ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ______________________

     М.П.
 

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002; в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 } 

Додаток 3
до Порядку
 

ОПИС
списків на зарахування пенсій та допомоги
на поточні рахунки, переданих
 

до _______________________________________________________________ 
(назва центральної установи уповноваженого банку)
за період з ___________________ по _______________________________
__________________________________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду або органу праці
та соціального захисту населення)
За рахунок коштів ___________________________________________
(назва органу, що здійснює фінансування)
------------------------------------------------------------------ |Дата виплати|Номер установи | Номер | Кількість | Сума, | | | (філії) банку | списку |одержувачів| гривень | ------------------------------------------------------------------ XX.XX.XX
...
... ________________
Разом (за кожною
датою виплати)

Усього _________ одержувачів.
На загальну суму _______________________________________ гривень.
(цифрами та словами)

Керівник органу
Пенсійного фонду
або органу праці
та соціального
захисту населення ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ______________________

     М.П.
 

 Перевірено списків ______________ на суму ______________ гривень. 
(кількість)

Керуючий банком ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ______________________

     М.П.
 

 Зараховано на вклади __________________ одержувачів на загальну 
(кількість) суму _____ гривень.
Не зараховано на вклади _______________ одержувачів на загальну
(кількість) суму ___ гривень.
Повернуто за платіжними дорученнями:
N ______ від ____ ________________ 20__р.
N ______ від ____ ________________ 20__р.
__________________________________________________________________
(назва органу Пенсійного фонду або органу праці
та соціального захисту населення)
на загальну суму _______________________________________ гривень.
(цифрами та словами)
Керуючий банком ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ______________________

     М.П.
 

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002; в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2008-п ) від 19.11.2008 } 

Додаток 4

Зразок                       до Порядку 

ДОВІДКА
щодо джерел фінансування виплати пенсій та допомоги,
включених у списки для зарахування на поточні рахунки, передані
 

__________________________________________________________________ 
(назва центральної установи уповноваженого банку)
за _______________________
(період, місяць, рік)
органом Пенсійного фонду або органом праці та соціального захисту
населення ________________________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду або органу праці та
соціального захисту населення)
За рахунок коштів ________________________________________________
------------------------------------------------------------------ Джерело фінансування | Кількість одержувачів | Сума ----------------------+-----------------------+------------------- 1 | 2 | 3 ------------------------------------------------------------------
Всього ________________
__________________________________________________________________
(сума прописом)

МП Керівник органу Пенсійного фонду або органу праці та
соціального захисту населення ____________________________________

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )

 

Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Постанова Понеділок, 30 серпня 1999 1596
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"