Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 1060-XII від 23.05.1991 "Про освіту"

  • Версія для друку
  •  

 

Стаття 33. Дошкільна освіта  

     Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї, дошкільних навчальних закладах у взаємодії з сім'єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання.  

     Стаття 34. Дошкільні навчальні заклади  

     Дошкільними навчальними закладами є:  

     дошкільні навчальні заклади (ясла);  

     дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);  

     дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);  

     дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;  

     будинки дитини;  

     дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу;  

     дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу;  

     дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу;  

     дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини). 

{ Абзац одинадцятий частини першої статті 34 виключено на підставі Закону N 290-VI ( 290-17 ) від 20.05.2008 } 

     Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

{ Стаття 34 в редакції Закону N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001 }  

     Стаття 35. Загальна середня освіта  

     1. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, мовними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

{ Частина перша статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 }  

     2. Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватися у різних типах навчальних закладів. Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" ( 1768-14 ). Учні загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають мови національних меншин, забезпечуються підручниками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

{ Частина друга статті 35 в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }  

     3. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій, батьків та інших добровільних внесків можуть вводитися додаткові навчальні курси понад обсяг, визначений державним стандартом для відповідного освітнього рівня.  

     Стаття 36. Середні навчальні заклади  

     1. Основним видом середніх навчальних закладів є середня загальноосвітня школа трьох ступенів: перший - початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, другий - основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, третій - старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту.  

     2. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно.  

     3. Навчання у середній загальноосвітній школі починається з шести- або семирічного віку.  

     4. Створення загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ). Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради, державної і приватної форм власності - за рішенням засновника (засновників).

{ Частина четверта статті 36 в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }  

     5. За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення можуть створюватися навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" або об'єднання з іншими навчальними закладами, а також загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня.

{ Частина п'ята статті 36 в редакції Закону N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001 }  

     6. Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об'єднань. Особливо обдарованим дітям держава надає підтримку і заохочення (стипендії, направлення на навчання і стажування до провідних вітчизняних та закордонних освітніх, культурних центрів).  

     7. Для здобуття загальної середньої освіти можуть створюватися вечірні (змінні) школи, а також класи, групи з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах.  

     8. Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.  

Стаття 37. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації  

     1. Для дітей, які не мають необхідних умов для виховання і навчання в сім'ї, створюються загальноосвітні школи-інтернати.  

     2. Для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, створюються школи-інтернати, дитячі будинки, в тому числі сімейного типу, з повним державним утриманням.  

     3. Для дітей, які потребують тривалого лікування, створюються дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні санаторні школи-інтернати, дитячі будинки. Навчальні заняття з такими дітьми проводяться також у лікарнях, санаторіях, вдома.  

     4. Для осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, створюються спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи, дитячі будинки, дошкільні та інші навчальні заклади з утриманням за рахунок держави.  

     5. Для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, створюються загальноосвітні школи і професійно-технічні училища соціальної реабілітації.  

     Стаття 38. Позашкільна освіта  

     1. Позашкільна освіта та виховання є частиною структури освіти і спрямовуються на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.  

     2. Позашкільна освіта та виховання здійснюються навчальними закладами, сім'єю, трудовими колективами, громадськими організаціями, товариствами, фондами і грунтуються на принципі добровільності вибору типів закладів, видів діяльності.  

     3. Держава забезпечує умови для одержання учнями і молоддю позашкільної освіти.  

     Стаття 39. Позашкільні навчальні заклади  

     1. До позашкільних навчальних закладів належать: палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади.  

     2. Для здійснення навчально-виховної роботи позашкільним навчальним закладам надаються спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безкоштовно та на пільгових умовах. Порядок їх надання визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  

     Стаття 40. Професійно-технічна освіта  

     1. Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації.

{ Частина перша статті 40 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 }  

     2. Професійно-технічна освіта громадян здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту.  

     3. Громадяни, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, а також громадяни, які навчаються окремим професіям за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, можуть отримувати професію не маючи базової загальної середньої освіти.  

     Стаття 41. Професійно-технічні навчальні заклади

{ Назва статті 41 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 }  

1. До професійно-технічних навчальних закладів належать:  

     професійно-технічне училище відповідного профілю;  

     професійне училище соціальної реабілітації;  

     вище професійне училище;  

     професійний ліцей;  

     професійний ліцей відповідного профілю;  

     професійно-художнє училище;  

     художнє професійно-технічне училище;  

     вище художнє професійно-технічне училище;  

     училище-агрофірма;  

     вище училище-агрофірма;  

     училище-завод;  

     центр професійно-технічної освіти;  

     центр професійної освіти;  

     навчально-виробничий центр;  

     центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;  

     навчально-курсовий комбінат;  

     навчальний центр;  

     інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.

{ Частина перша статті 41 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 }  

     2. Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати денні, вечірні відділення, створювати і входити в різні комплекси, об'єднання.  

     3. Професійно-технічні навчальні заклади здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації громадян за державним замовленням, а також за угодами з підприємствами, об'єднаннями, установами, організаціями, окремими громадянами.

{ Частина третя статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 }  

     4. Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати одне або декілька підприємств (установ, організацій) - замовників підготовки кадрів. Відносини з підприємствами, установами та організаціями - замовниками підготовки кадрів регулюються відповідно до укладених угод.

{ Частина четверта статті 41 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 }  

     5. Учні державних та комунальних професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей, які потребують особливих умов виховання, перебувають на повному утриманні держави. Порядок забезпечення учнів державних та комунальних професійно-технічних навчальних закладів стипендією, організації харчування учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", визначається Кабінетом Міністрів України.  

     Органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть забезпечувати харчуванням учнів інших категорій та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів.

{ Частина п'ята статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003; в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }  

     6. Випускникам професійно-технічних навчальних закладів відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії).  

     Випускникам вищих професійних училищ та центрів професійно-технічної освіти відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня може присвоюватися кваліфікація "молодший спеціаліст" тільки з акредитованого напряму (спеціальності).

{ Частина шоста статті 41 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 }  

     7. Громадяни можуть також одержати професію, підвищити кваліфікацію, пройти перепідготовку безпосередньо на виробництві.  

     Стаття 42. Вища освіта  

     1. Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами ступенів вищої освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.

{ Частина перша статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 }  

     2. Вища освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

{ Частина друга статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 }  

     3. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може проводитися з відривом (очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих спеціальностей - екстерном.  

     Держава створює умови громадянам України для реалізації їх права на здобуття вищої освіти. 

{ Абзац третій частини третьої статті 42 виключено на підставі Закону N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 } 

     Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.  

     Контроль за дотриманням принципів соціальної справедливості та законності при прийомі громадян до вищих навчальних закладів здійснюється органами, уповноваженими цим Законом.  

     4. Особливо обдарованим студентам забезпечується навчання та стажування за індивідуальними планами, встановлення спеціальних державних стипендій, створення умов для навчання за кордоном.  

     Стаття 43. Вищі навчальні заклади  

     1. Вищими навчальними закладами є: університет, академія, інститут, коледж.

{ Частина перша статті 43 в редакції Закону N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 }  

     2. З метою визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю та на певному рівні вищої освіти, що відповідає стандартам освітньої діяльності, такі юридичні особи проходять процедуру ліцензування.

{ Частина друга статті 43 в редакції Закону N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 }  

     3. З метою підтвердження якості освітньої діяльності за певною спеціальністю та на певному рівні вищої освіти, що відповідає стандартам вищої освіти, вищі навчальні заклади мають право проходити процедуру акредитації освітньої програми, за якою вони здійснюють підготовку фахівців.

{ Частина третя статті 43 в редакції Закону N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 }  

     4. Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими ступенями:  

     молодший бакалавр і бакалавр - забезпечують коледжі;  

     бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук - забезпечують університети, академії та інститути.

{ Частина четверта статті 43 в редакції Закону N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 }  

     5. Вищі навчальні заклади у встановленому порядку можуть створювати різні типи навчально-науково-виробничих комплексів, об'єднань, центрів, інститутів, філій, коледжів, ліцеїв, гімназій.  

     Стаття 44. Напрями діяльності вищого навчального закладу  

     1. Основними напрямами діяльності вищого навчального закладу є:

     підготовка фахівців різних ступенів; { Абзац другий частини першої статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 }  

     підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів;  

     науково-дослідна робота;  

     спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;  

     культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;  

     здійснення зовнішніх зв'язків.  

     2. Вищі навчальні заклади здійснюють свою діяльність за державним контрактом (замовленням) та угодами як основною формою регулювання відносин між навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями, громадянами.  

     Стаття 45. Наукова діяльність у системі вищої освіти  

     1. Наукова діяльність у системі вищої освіти включає виконання науково-дослідних робіт, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.  

     Науково-дослідна робота є складовою частиною підготовки фахівців і здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-виробничі підрозділи, об'єднання, асоціації, технологічні парки, центри нових інформаційних технологій, науково-технічної творчості та інші формування.  

     2. Держава визнає пріоритет фундаментальних досліджень, що виконуються у системі освіти.  

     Стаття 46. Автономія вищого навчального закладу  

     1. Автономія вищого навчального закладу - це самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації наукових досліджень, освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, передбачених цим Законом.  

     2. Права вищого навчального закладу, що визначають зміст його автономії, визначаються Законом України "Про вищу освіту" ( 1556-18 ) і не можуть бути обмежені іншими законами та нормативно-правовими актами.

{ Стаття 46 в редакції Закону N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 }  

     Стаття 47. Післядипломна освіта  

     1. Післядипломна освіта - це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) або професійно-технічної освіти (професії) та практичного досвіду.  

     2. Післядипломна освіта включає:  

     спеціалізацію - профільна спеціалізована підготовка з метою набуття особою здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;  

     перепідготовку - професійне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією працівниками, які здобули первинну професійну підготовку;  

     підвищення кваліфікації - підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань;  

     стажування - набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань.  

     3. Форми післядипломної освіти:  

     професійне навчання працівників робітничим професіям;  

     асистентура-стажування;  

     інтернатура;  

     лікарська резидентура;  

     клінічна ординатура тощо.  

     4. Професійне навчання працівників робітничим професіям включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і може здійснюватися безпосередньо у роботодавця або організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, а працівників, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів і фахівців, - перепідготовку, стажування, спеціалізацію та підвищення кваліфікації і може організовуватися на договірних умовах у вищих навчальних закладах.  

     5. Асистентура-стажування проводиться в університетах, академіях, інститутах і є основною формою підготовки науково-педагогічних, творчих і виконавських фахівців мистецького спрямування.  

     6. Інтернатура проводиться в університетах, академіях, інститутах і є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста.  

     7. Лікарська резидентура проводиться в університетах, академіях, інститутах і є формою спеціалізації лікарів-спеціалістів за певними лікарськими спеціальностями виключно на відповідних клінічних кафедрах для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста згідно з переліком лікарських спеціальностей, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.  

     8. Клінічна ординатура проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових установах і є формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, які пройшли підготовку в інтернатурі та/або резидентурі за відповідною лікарською спеціальністю.  

     9. Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою післядипломної освіти, отримує відповідний документ, зразок якого затверджується засновником (засновниками) навчального закладу або уповноваженим ним (ними) органом.  

     10. Післядипломна освіта здобувається в академіях, інститутах післядипломної освіти, професійно-технічних навчальних закладах, відповідних структурних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових, навчально-наукових установах у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

{ Стаття 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003; в редакції Закону N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 }  

     Стаття 48. Заклади післядипломної освіти  

     1. До закладів післядипломної освіти належать:  

     академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення, навчально-курсові комбінати;  

     підрозділи вищих навчальних закладів (філіали, факультети, відділення та інші);  

     професійно-технічні навчальні заклади; { Абзац четвертий частини першої статті 48 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 }  

     науково-методичні центри професійно-технічної освіти; { Частину першу статті 48 доповнено абзацом згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 }  

     відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах.  

     2. Заклади післядипломної освіти можуть працювати за очною, вечірньою, заочною формами навчання, мати філіали і вести науково-дослідну роботу.  

     Стаття 49. Самоосвіта громадян  

     Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, громадянами створюються відкриті та народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми тощо.  

Розділ III  

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

     Стаття 50. Учасники навчально-виховного процесу  

     Учасниками навчально-виховного процесу є:  

     діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти; { Абзац другий статті 50 в редакції Закону N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001 }  

     керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти;  

     батьки або особи, які їх замінюють, батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу;  

     представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.  

     Стаття 51. Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів  

     1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:  

     навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;  

     вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;  

     додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;  

     продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із навчальним закладом;  

     одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;  

     користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

     доступ до інформації в усіх галузях знань;  

     участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;  

     особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;  

     участь в об'єднаннях громадян;  

     безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;  

     забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  

     трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;  

     перерву в навчанні у вищих та професійно-технічних навчальних закладах;  

     користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;  

     захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;  

     збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період; { Частину першу статті 51 доповнено абзацом згідно із Законом N 1575-VII ( 1575-18 ) від 03.07.2014 }  

     відстрочку на складання екзаменаційної сесії та державної атестації у навчальних закладах на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період. { Частину першу статті 51 доповнено абзацом згідно із Законом N 1575-VII ( 1575-18 ) від 03.07.2014 }  

     2. Відволікання учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.  

     Стаття 52. Обов'язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів  

     1. Обов'язками вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів відповідно є:  

     додержання законодавства, моральних, етичних норм;  

     систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;  

     додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу. 

{ Частину другу статті 52 виключено на підставі Закону N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014 } 

     3. Інші обов'язки осіб, що навчаються, можуть встановлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.  

     Стаття 53. Додаткові види соціального і матеріального забезпечення вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів  

     1. Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам може надаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок місцевих бюджетів, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, коштів громадян, юридичних і фізичних осіб за межами України, благодійних організацій, а також з інших надходжень.  

     2. При загальноосвітніх закладах утворюються фонди загального обов'язкового навчання для надання матеріальної допомоги учням, їх оздоровлення, проведення культурних заходів, інших передбачених законодавством витрат. Фонди загального обов'язкового навчання утворюються за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі не меншому трьох відсотків витрат на утримання шкіл, а також за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел.  

     3. Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів.

{ Частина третя статті 53 в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }  

     4. На час виробничого навчання, практики учням і студентам забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.  

     Порядок оплати виконаної роботи під час виробничого навчання і практики визначається Кабінетом Міністрів України.  

     П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи. { Абзац третій частини четвертої статті 53 в редакції Закону N 1158-IV (1158-15 ) від 11.09.2003 }  

     5. За студентами, аспірантами, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зберігаються додаткові види соціального і матеріального забезпечення, передбачені цим Законом.

{ Статтю 53 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1575-VII ( 1575-18 ) від 03.07.2014 }  

     Стаття 54. Кадрове забезпечення сфери освіти  

     1. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов'язки.  

     2. Педагогічну діяльність у навчальних закладах здійснюють педагогічні працівники, у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти - науково-педагогічні працівники.  

     Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.  

     3. Педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.  

     4. Педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.  

     Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.  

     Рішення атестаційної комісії є підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

{ Частина четверта статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }  

Стаття 55. Права педагогічних та науково-педагогічних працівників  

     1. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:  

     захист професійної честі, гідності;  

     вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;  

     індивідуальну педагогічну діяльність;  

     участь у громадському самоврядуванні;  

     користування подовженою оплачуваною відпусткою;  

     забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;  

     придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, встановленими для працівників сільського господарства;  

     одержання службового житла;  

     підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, навчальних закладів, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.  

     2. Відволікання педагогічних та науково-педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.  

     Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників  

     Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:  

     постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;  

     забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів, студентів;  

     настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;  

     виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;  

     готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;  

     додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;  

     захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.  

     Стаття 57. Гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів  

     1. Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:  

     належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;  

     підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;  

     правовий, соціальний, професійний захист;  

     надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; { Частину першу статті 57 доповнено абзацом згідно із Законом N 3461-IV ( 3461-15 ) від 22.02.2006 }  

     компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці;  

     призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;  

     встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені і вчені звання;  

     виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;

{ Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 } { Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14) від 20.12.2001 }  

     надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;

{ Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 }  

     виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

{ Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 } { Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14) від 20.12.2001 } 

{ Абзац дванадцятий частини першої статті 57 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

{ Абзац тринадцятий частини першої статті 57 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

{ Абзац чотирнадцятий частини першої статті 57 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

{ Абзац п'ятнадцятий частини першої статті 57 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

     2. Держава забезпечує встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним, педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів та установ освіти на основі Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. { Частина друга статті 57 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Установити, що у 2005 році положення і норми, передбачені частиною другою статті 57 діють в межах бюджетних призначень на оплату праці у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 } { Щодо дії частини другої статті 57 додатково див. Закони N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }  

     3. У разі захворювання педагогічного чи науково-педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ним професійних обов'язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському, студентському колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу чи проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, за ним зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

{ Частина третя статті 57 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1575-VII ( 1575-18 ) від 03.07.2014 }  

     4. Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. { Абзац перший частини четвертої статті 57 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; абзац перший частини четвертої статті 57 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }

{ Щодо дії абзацу першого частини четвертої статті 57 додатково див. Закони N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 }  

     Вони мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства. { Абзац другий частини четвертої статті 57 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003; в редакції Закону N 1694-IV ( 1694-15 ) від 20.04.2004 }  

     Дія абзацу другого цієї частини не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону. { Частину четверту доповнено абзацом згідно із Законом N 1694-IV ( 1694-15 ) від 20.04.2004 }  

     5. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам за рахунок власних коштів навчальних закладів може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.  

     Стаття 58. Заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників  

     За особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

{ Стаття 58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }  

Пенсійне законодавство
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"