Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова КМУ № 36 від 16.01. 2003 р.

 • Версія для друку
 •  

 5. Загальні професії основних
і дослідних виробництв вибухових речовин,
різних видів пороху, піротехнічних, димових
та ініціювальних речовин
 

11.5-1    працівники, зайняті  у  виробничих  цехах  (на 
дільницях) заправкою ракетно-космічної техніки
компонентами рідкого ракетного палива
11.5-3а робітники, зайняті нейтралізацією та очищенням
промислових вод; утилізацією твердих, рідких і
газоподібних відходів усіх виробництв, зазначених у
розділі IX Списку N 1, а також газорятувальними
роботами під час проведення випробувань
ракетно-космічної техніки з застосуванням
компонентів рідкого ракетного палива та твердих
видів палива

11.5-3б робітники, зайняті очищенням місткостей, хімічної
апаратури та устаткування, миттям та обробленням
тари з-під токсичних продуктів, що повертається

6. Лабораторії (відділи) підприємств
та організацій. Бази ліквідації, цехи (дільниці,
лабораторії, станції) заправлення ракетно-космічних
засобів, нейтралізації та демонтажу ракетного
озброєння, забрудненого компонентами рідкого
ракетного палива
 
11.6-1а    працівники, зайняті  демонтажем,  нейтралізацією 
ракетного озброєння, ракетно-космічної техніки та
засобів індивідуального захисту, забруднених
компонентами ракетного палива
11.6-1б працівники, зайняті дослідженням продуктів,
зазначених у пунктах 2 і 3 розділу IX Списку N 1
XII. БУРІННЯ, ВИДОБУВАННЯ
ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ, ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ,
ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВУГІЛЛЯ ТА СЛАНЦЮ
 
1. Буріння
 
12.1а     а) робітники 
12.1а бурильники експлуатаційного та розвідувального
буріння свердловин на нафту та газ
12.1а вишкомонтажники
12.1а вишкомонтажники-електромонтери
12.1а вишкомонтажники-зварники
12.1а вулканізаторники
12.1а електромонтери з обслуговування бурових
12.1а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайняті безпосередньо на
бурових
12.1а машиністи бурових установок
12.1а машиністи бурових установок на нафту та газ
12.1а машиністи з цементування свердловин
12.1а машиністи підіймачів для випробування свердловин
12.1а мотористи бурових установок
12.1а мотористи цементо-піскозмішувальних агрегатів
12.1а мотористи цементувальних агрегатів
12.1а оператори з випробування свердловин
12.1а оператори з дослідження свердловин
12.1а-3 робітники промислово-геофізичних партій та загонів,
які виконують геофізичні дослідження у свердловинах:
12.1а-3 машиністи підіймачів каротажної станції
12.1а-3 каротажники
12.1а-3 мотористи (машиністи), зайняті на самохідних
каротажних станціях
12.1а-3 вибуховики
12.1а слюсарі з обслуговування бурових
12.1а слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом устаткування
безпосередньо на бурових
12.1б б) керівники та фахівці
12.1б виконавці робіт вишкобудування
12.1б інженери з буріння (бурових робіт), безпосередньо
зайняті на бурових
12.1б керівники та фахівці промислово-геофізичних партій
та загонів, які виконують геофізичні дослідження у
свердловинах: начальники промислово-геофізичних
партій, інженери, геофізики, геологи, техніки,
майстри
12.1б майстри бурові, їх помічники
12.1б майстри з ремонту устаткування
12.1б майстри із складних робіт у бурінні (капітальному
ремонті) свердловин
12.1б майстри, старші майстри, зайняті у виробничих
процесах з буріння свердловин, на роботах з
вишкобудування, випробування свердловин
12.1б механіки, старші механіки, зайняті капітальним
ремонтом свердловин у виробничих процесах з буріння
свердловин, на роботах з вишкобудування,
випробування свердловин
12.1б начальники нафтогазорозвідки (партій) глибокого
(структурно-пошукового) буріння
12.1б начальники установок (бурових), їх заступники
12.1б начальники цехів (вишкомонтажних), їх заступники
12.1б начальники цехів (з випробування свердловин) та їх
заступники
2. Добування нафти, газу
та газового конденсату
 
12.2а     а) робітники 
12.2а бурильники капітального ремонту свердловин
12.2а бурильники плавучих бурильних агрегатів у морі
12.2а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування, безпосередньо зайняті на
об'єктах видобування нафти, газу та газового
конденсату
12.2а машиністи з цементування свердловин
12.2а машиністи насосних станцій з накачування робочого
агента в пласт
12.2а машиністи парових пересувних депарафінізаційних
установок
12.2а машиністи парогенераторних установок з накачування
пари в нафтові пласти
12.2а машиністи пересувних компресорів
12.2а машиністи підіймачів
12.2а машиністи промивальних агрегатів
12.2а машиністи технологічних насосів
12.2а мотористи цементо-піскозмішувальних агрегатів
12.2а мотористи цементувальних агрегатів
12.2а оператори з гідравлічного розривання пластів
12.2а оператори з добування нафти й газу
12.2а оператори з дослідження свердловин
12.2а оператори з підготовки свердловин до капітального та
підземного ремонтів
12.2а оператори з підземного ремонту свердловин
12.2а оператори з підтримування пластового тиску
12.2а оператори з хімічного оброблення свердловин
12.2а оператори зневоднювальних та знесолювальних
установок
12.2а-3 робітники промислово-геофізичних партій та загонів,
які виконують геофізичні дослідження у свердловинах:
12.2а-3 вибуховики
12.2а-3 каротажники
12.2а-3 машиністи каротажних станцій
12.2а-3 машиністи підіймачів каротажної станції
12.2а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, зайняті на установках комплексної
підготовки газу, що містить сірководень (понад
1,5 відсотка), на промислах
12.2а слюсарі з монтажу та ремонту основ морських бурових
та естакад
12.2а слюсарі з ремонту технологічних установок
12.2а слюсарі-ремонтники, безпосередньо зайняті на
об'єктах добування нафти, газу та газового
конденсату
12.2а трубопровідники лінійні, зайняті обслуговуванням
трубопроводів, що транспортують сірководень, який
містить газ і конденсат, від промислу до заводу
12.2б б) керівники та фахівці
12.2б-4 керівники та фахівці промислово-геофізичних партій
та загонів, які виконують геофізичні дослідження у
свердловинах:
12.2б-4 начальники промислово-геофізичних партій
12.2б-4 інженери
12.2б-4 геофізики
12.2б-4 геологи
12.2б-4 техніки
12.2б-4 майстри
12.2б майстри, старші майстри, зайняті на роботах з
добування нафти, газу та газового конденсату (на
нафтогазопромислах), на роботах з підземного і
капітального ремонту свердловин, з підтримання
пластового тиску, вторинних методів добування нафти,
газу та газового конденсату, з підвищення
нафтовіддачі пластів
12.2б механіки, старші механіки, зайняті на роботах з
добування нафти, газу та газового конденсату (на
нафтогазопромислах), на роботах з підземного і
капітального ремонту свердловин, підтримання
пластового тиску, вторинних методів добування нафти,
газу та газового конденсату, з підвищення
нафтовіддачі пластів
12.2б начальники цехів, оперативно-виробничих служб з
добування нафти, газу і газового конденсату
(нафтогазопромислів) та їх заступники
3. Перероблення нафти, газу,
газового конденсату,
вугілля та сланцю
 
12.3.1    1) працівники,  зайняті  у  таких  виробництвах: 
перегонки, крекінгу та каталітичного риформінгу
нафти та нафтопродуктів, піролізу нафтопродуктів,
підготовки сирої нафти, регенерації розчинів і
масел, виробництві газового бензину, зріджених
газів, конденсації, уловлювання газового бензину,
конверсії природного, водяного газу, лужного
очищення нафтопродуктів, штучного рідкого палива,
паливопідготовки, паливоподавання, збагачення
твердого палива, бітуму, консистентних мастил, а
також ремонтом та обслуговуванням технологічного
устаткування та комунікацій основних виробництв,
виробничої каналізації, вентиляції, резервуарних
парків і комунікацій для нафтопродуктів і газу,
естакад для зливання та наливання нафтопродуктів і
реагентного господарства:
12.3.1а а) робітники
12.3.1а-1 апаратники
12.3.1а бункерувальники
12.3.1а газогенераторники
12.3.1а дезактиваторники
12.3.1а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
12.3.1а коксорозвантажувачі
12.3.1а котельники, зайняті ремонтом котлів
12.3.1а машиністи з моторних випробувань палива
12.3.1а машиністи з прання та ремонту спецодягу, зараженого
токсичними речовинами
12.3.1а оператори технологічних установок
12.3.1а оператори товарні
12.3.1а приладисти, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
(робочих місцях), основні робітники яких
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення
12.3.1а-3 робітники, зайняті вантажними роботами, дробленням,
коленням, затарюванням і транспортуванням сировини,
напівфабрикатів, готової продукції, реагентів,
абсорбентів, каталізаторів і палива,
нафтоуловлювачів і сушильних камер
12.3.1а скруберники-насосники
12.3.1а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
(робочих місцях), основні робітники яких
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення
12.3.1а слюсарі з ремонту технологічних установок
12.3.1а слюсарі-ремонтники
12.3.1а фільтр-пресувальники
12.3.1а фільтрувальники
12.3.1а центрифугувальники
12.3.1б б) керівники та фахівці
12.3.1б інженери (зайняті у змінах)
12.3.1б майстри, старші майстри
12.3.1б механіки
12.3.1б начальники змін
12.3.1б начальники установок
12.3.1б начальники технологічних цехів та їх заступники
12.3.2 2) працівники, зайняті переробленням нафти, газу,
газового конденсату, вугілля, сланцю у виробництвах,
зазначених у розділі X Списку N 1
12.3.2а а) робітники
12.3.2а апаратники плавлення
12.3.2а апаратники ущільнення технічного вуглецю
12.3.2а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
12.3.2а котельники, зайняті ремонтом котлів
12.3.2а машиністи газодувних машин, зайняті на установках
піролізу, каталітичного крекінгу, синтетичного
спирту, поліетилену, компримування та фракціонування
газів, мінеральної сірчаної кислоти, очищення
промислових стічних вод
12.3.2а машиністи гранулювання пластичних мас
12.3.2а машиністи екструдерів, зайняті у виробництві
синтетичних продуктів із нафтосировини
12.3.2а машиністи з прання та ремонту спецодягу, зараженого
токсичними речовинами
12.3.2а машиністи компресорних установок
12.3.2а машиністи кранів (кранівники), зайняті у виробництві
етанолу та піролізу нафтопродуктів
12.3.2а машиністи технологічних насосів
12.3.2а машиністи шпрединг-машин, зайняті у виробництві
синтетичних волокон і виробів з них
12.3.2а машиністи штабелеформувальних машин, зайняті у
виробництві поліетилену
12.3.2а пірометристи
12.3.2а приладисти, зайняті у виробництвах очищення газів
від сірчистих сполук, оксиду вуглецю,
електрознесолювання і зневоднювання, стабілізації,
гідроочищення сірководневмісної нафти та газового
конденсату, одержання елементарної (газової) сірки
та доочищення відхідних газів, очищення зріджених
газів та виробництві меркаптанів, обслуговуванням і
ремонтом контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики безпосередньо в місцях їх встановлення на
дільницях (робочих місцях), основні робітники яких
користуються правом на пенсію за віком на пільгових
умовах
12.3.2а-3 робітники, зайняті на вантажних роботах, дробленням,
коленням, затарюванням і транспортуванням сировини,
напівфабрикатів, готової продукції, реагентів,
абсорбентів, каталізаторів, палива для
нафтоуловлювачів та сушильних камер
12.3.2а скруберники-насосники
12.3.2а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
(робочих місцях), основні робітники яких
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення
12.3.2а слюсарі з ремонту технологічних установок
12.3.2а слюсарі-ремонтники
12.3.2а транспортувальники
12.3.2а тунельники
12.3.2а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням
технічного вуглецю
12.3.2а фільтр-пресувальники
12.3.2а фільтрувальники
12.3.2а центрифугувальники
12.3.2б б) керівники та фахівці
12.3.2б інженери (зайняті у змінах)
12.3.2б майстри з ремонту устаткування
12.3.2б майстри, старші майстри
12.3.2б механіки, старші механіки
12.3.2б начальники дільниць
12.3.2б начальники змін
12.3.2б начальники технологічних цехів, їх заступники
12.3.2б начальники установок, їх заступники
12.3.3 3) працівники цехових лабораторій виробництва
газового технічного вуглецю
12.3.4 4) газорятувальна служба
12.3.4 командири, заступники (помічники) командирів,
інструктори, бійці 1 і 2 класу загону, взводу,
відділення, пункту та поста
XIII. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЕНЕРГОПОЇЗДИ,
ПАРОСИЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО
 
13а      а) робітники 
13а антикорозійники, зайняті в місткостях очищенням та
покриттям
13а вантажники, зайняті розвантаженням вугілля та
сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію
5 відсотків і більше
13а вогнетривники
13а електромонтери з випробувань та вимірювань, зайняті
на роботах у діючих (що перебувають під номінальною
напругою) розподільчих пристроях з напругою 330 кВ і
більше
13а електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній,
зайняті на роботах в кабельних тунелях, траншеях,
розташованих у місцях встановлення котельного,
турбінного устаткування, устаткування
паливоподавання
13а електрослюсарі з ремонту устаткування розподільчих
пристроїв, зайняті на роботах в діючих (що
перебувають під номінальною напругою)
електроустановках з напругою 330 кВ і більше
13а зливальники-розливальники
13а котлочистильники
13а машиністи блочних систем керування агрегатами
(котел-турбіна)
13а машиністи бульдозерів, зайняті формуванням і
укочуванням штабелів вугілля та сланців із вмістом
вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше
13а машиністи вагоноперекидачів, зайняті розвантаженням
вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду
кремнію від 5 відсотків і більше
13а машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, у
тому числі зайняті обслуговуванням димососів у
котельних цехах (відділеннях)
13а машиністи газотурбінних установок
13а машиністи ексгаустерів
13а машиністи екскаваторів і машиністи кранів
(кранівники), зайняті вантаженням вугілля та сланців
із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків
і більше
13а машиністи енергоблоків
13а машиністи котлів
13а машиністи кранів (кранівники), зайняті ремонтом
котельного, турбінного (газотурбінного) устаткування
13а машиністи навантажувальних машин, зайняті на складах
вугілля із вмістом вільного діоксиду кремнію від
5 відсотків і більше
13а машиністи насосних установок, зайняті на живильних
насосах
13а машиністи парових турбін
13а машиністи подавання палива
13а машиністи скреперів (скреперисти), зайняті
формуванням штабелів вугілля із вмістом вільного
діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше
13а машиністи центральних теплових щитів керування
котлами
13а машиністи центральних теплових щитів керування
паровими турбінами
13а машиністи-обхідники із золовидалення
13а машиністи-обхідники з котельного устаткування
13а машиністи-обхідники з турбінного устаткування
13а мотористи багерних (шламових) насосних
13а пічники
13а-3а робітники на пилоуловлюючих установках, зайняті
очищенням устаткування від гарячого пилу та його
збиранням, відпусканням, вантаженням і
транспортуванням
13а слюсарі з обслуговування теплових мереж, зайняті на
підземних трубопроводах, камерах і каналах на
ділянках до місць розмежування з абонентами
13а-3б слюсарі, електрослюсарі, електромонтери, зайняті
обслуговуванням, ремонтом та монтажем котельного,
турбінного (парогазотурбінного) устаткування,
устаткування подавання палива і пилоприготування, а
також засобів вимірювання та автоматики, що
забезпечують їх роботу
13а старші машиністи енергоблоків
13а старші машиністи котельного устаткування
13а старші машиністи котлотурбінних цехів
13а старші машиністи турбінних відділень
13а футерувальники (кислототривники)
13а шурувальники палива
13б б) керівники та фахівці
13б інженери з керування турбіною атомної станції
13б майстри, старші майстри виробничих дільниць
котельних, турбінних (газотурбінних),
пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання
13б майстри, старші майстри з ремонту устаткування
(котельного, турбінного (парогазотурбінного),
паливоподавання та пилоприготування) у місцях його
встановлення
13б начальники змін котельних, турбінних
(парогазотурбінних), котлотурбінних,
пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання
13б начальники котельних цехів та їх заступники
1. Підземні теплові електростанції
 
13.1а     а) робітники 
13.1а акумуляторники
13.1а вогнетривники
13.1а електромонтери, зайняті обслуговуванням і ремонтом
котельного, турбінного (парогазотурбінного)
устаткування та устаткування паливоподавання
13.1а котлочистильники
13.1а машиністи газотурбінних установок
13.1а машиністи котлів
13.1а машиністи кранів (кранівники)
13.1а машиністи-обхідники з котельного устаткування
13.1а машиністи-обхідники з турбінного устаткування
13.1а пічники
13.1а-3 слюсарі та електрослюсарі, зайняті обслуговуванням і
ремонтом котельного, турбінного (парогазотурбінного)
устаткування, устаткування подавання палива, засобів
вимірювання та автоматики, що забезпечують їх
роботу, а також допоміжного підземного
устаткування
13.1а старші машиністи котельного устаткування
13.1а старші машиністи турбінних відділень
13.1а футерувальники (кислототривники)
13.1б б) керівники та фахівці
13.1б майстри, старші майстри виробничих дільниць
13.1б майстри, старші майстри з ремонту устаткування
13.1б начальники змін котельних, турбінних (газотурбінних)
цехів, начальники змін електричних цехів, начальники
змін електростанцій
13.1б начальники котельних, турбінних (газотурбінних)
цехів, їх заступники, начальники електричних цехів,
їх заступники
2. Підземні гідроелектростанції
та гідроелектростанції з машинними залами,
розташованими нижче мінімального рівня
нижнього б'єфа або вбудованими в тіло греблі
 
13.2а     а) робітники 
13.2а електромонтери головного щита керування
електростанцій
13.2а електромонтери з обслуговування гідроагрегатів
машинного залу
13.2а електрослюсарі з ремонту електричних машин
13.2а електрослюсарі з ремонту електроустаткування
електростанцій
13.2а машиністи гідроагрегатів
13.2а слюсарі з ремонту гідротурбінного устаткування
13.2б б) керівники та фахівці
13.2б майстри, старші майстри виробничих дільниць
13.2б майстри, старші майстри дільниць
13.2б начальники змін гідроелектростанцій, каскадів,
начальники змін цехів
13.2б начальники цехів: гідротехнічних, машинних,
централізованого ремонту устаткування, електричних,
електромашинних
3. Сіркогазоуловлювальні установки
 
13.3а     а) робітники 
13.3а-3 робітники, зайняті експлуатацією та ремонтом
устаткування
13.3б б) керівники та фахівці
13.3б майстри, старші майстри виробничих дільниць
13.3б начальники дільниць сіркогазоуловлювальних установок
13.3б начальники змін
XIV. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ
 
1. Ливарне виробництво
 
14.1а     а) робітники 
14.1а вагарі, зайняті на роботах на шихтовому дворі
14.1а варники ливарних мастил
14.1а вибивальники відливків, зайняті вибиванням точного
литва за моделями, що виплавляються
14.1а вибуховики, зайняті на роботах на шихтовому дворі
14.1а виробники каркасів, зайняті виготовленням виливаних
каркасів
14.1а водії навантажувачів, зайняті транспортуванням
рідкого металу
14.1а дробильники, зайняті випалюванням та дробленням
доломіту
14.1а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
14.1а землероби
14.1а кокільники-складальники
14.1а контролери у ливарному виробництві, зайняті на
ділянках плавлення, заливання (розливання) металу,
вибиванням та обрубуванням литва
14.1а копрівники
14.1а ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного та
відцентрового лиття
14.1а машиністи кранів (кранівники), зайняті на шихтовому
дворі
14.1а машиністи кранів (кранівники), зайняті у
формувальних, стрижньових, землепідготовчих,
обрубувальних та очисних відділеннях
14.1а машиністи млинів, зайняті розмелюванням магнезиту
14.1а модельники виплавних моделей
14.1а модельники моделей з епоксидних смол, зайняті
обмазуванням, обсипанням та сушінням смол
14.1а монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, зайняті на роботах біля плавильних
печей
14.1а налагоджувальники ливарних машин, зайняті
налагодженням заливальних ливарних машин
автоматичних потокових ліній та прес-форм на машинах
лиття під тиском
14.1а обмазувальники ковшів
14.1а обпилювачі фасонних відливків
14.1а підручні сталеварів вакуумних печей
14.1а прибиральники у ливарних цехах
14.1а-3а робітники, зайняті обробленням металу на шихтовому
дворі
14.1а-3б робітники, зайняті прецизійним литтям: плавильники
воску, головаксу, мазеварники, формувальники,
просівальники піску
14.1а-3в робітники, зайняті транспортуванням шихти
14.1а складальники форм
14.1а слюсарі з ремонту та обслуговування систем
вентиляції та кондиціювання
14.1а слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування
14.1а слюсарі-ремонтники
14.1а сталевари вакуумних печей
14.1а стрижневики машинного формування
14.1а стрижневики ручного формування
14.1а стропальники, зайняті на обрубних, формувальних,
стрижневих дільницях та на вибивних майданчиках
14.1а сушильники стрижнів, форм та формувальних матеріалів
14.1а термісти
14.1а транспортувальники у ливарному виробництві, зайняті
на обрубних, формувальних, стрижневих та вибивних
дільницях
14.1а транспортувальники, зайняті на конвеєрах
транспортування гарячої землі
14.1а транспортувальники, зайняті обслуговуванням
конвеєрів біля плавильних печей
14.1а формувальники виплавлюваних моделей
14.1а формувальники машинного формування
14.1а формувальники ручного формування
14.1а форсунники
14.1а чистильники металу, відливків, виробів та деталей
14.1а шихтувальники, зайняті на роботах на шихтувальному
дворі
14.1б б) керівники та фахівці
14.1б електрики дільниць
14.1б електрики цехів
14.1б енергетики цехів і старші енергетики
14.1б майстри з ремонту устаткування
14.1б майстри, старші майстри дільниць
14.1б механіки дільниць
14.1б механіки цехів і старші механіки
14.1б начальники дільниць
14.1б начальники змін
14.1б начальники цехів та їх заступники з виробництва та
підготовки виробництва
2. Ковальсько-пресове виробництво
 
14.2а     а) робітники 
14.2а вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом нагрівальних
печей
14.2а газівники, зайняті на роботах біля нагрівальних
печей
14.2а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт
14.2а контролери ковальсько-пресових робіт, зайняті на
гарячих ділянках робіт
14.2а мастильники, зайняті на гарячих ділянках робіт
14.2а налагоджувальники ковальсько-пресового устаткування,
зайняті на гарячих ділянках робіт
14.2а правильники на машинах, зайняті правленням
(рихтуванням) гарячого металу
14.2а пружинники, зайняті обробленням гарячого металу
14.2а різальники металу на ножицях і пресах, зайняті
різанням гарячого металу
14.2а-3 робітники, зайняті прибиранням гарячих штамповок та
поковок
14.2а слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування,
зайняті на гарячих ділянках робіт
14.2а слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
14.2а форсунники, зайняті обслуговуванням печей
14.2б б) керівники та фахівці
14.2б енергетики цехів
14.2б майстри з ремонту устаткування
14.2б майстри, старші майстри
14.2б механіки цехів
14.2б начальники дільниць
14.2б начальники змін
14.2б начальники цехів, їх заступники
3. Котельні, суднокорпусні, суднобудівні і
судноремонтні роботи
 
14.3а     а) робітники 
14.3а арматурники залізобетонних суден
14.3а вогнетривники, зайняті обмуровуванням суднових
котлів
14.3а гумівники суднові
14.3а ізолювальники суднові
14.3а клепальники
14.3а кольчужники у суднобудуванні
14.3а котельники
14.3а котельники суднові
14.3а мідники з виготовлення суднових виробів
14.3а-3а робітники, безпосередньо зайняті на роботах
всередині відсіків підводних човнів під час їх
будівництва, ремонту та модернізації:
14.3а-3а електромонтажники суднові
14.3а-3а електрорадіомонтажники суднові
14.3а-3а налагоджувальники систем теплотехнічного контролю та
автоматичного регулювання атомних енергетичних
установок
14.3а-3а радіомонтажники суднові
14.3а-3а регулювальники радіоелектронної апаратури та
приладів
14.3а-3б робітники, зайняті монтажем, демонтажем та ремонтом
силових установок механізмів і систем до них,
валопроводів і трубопроводів всередині відсіків
суден
14.3а рубачі суднові
14.3а складальники дерев'яних суден, зайняті виготовленням
шпонових човнів
14.3а складальники залізобетонних суден
14.3а складальники корпусів металевих суден
14.3а складальники-добудовники суднові, зайняті на роботах
всередині відсіків суден
14.3а-3в слюсарі, зайняті ремонтом устаткування всередині
відсіків суден та цистерн
14.3а суднокорпусники-ремонтники
14.3а такелажники суднові, зайняті ремонтом устаткування
всередині відсіків суден та цистерн
14.3а теслярі суднові
14.3а трубозгинальники суднові, зайняті згинанням ручним
способом
14.3а чеканники
14.3б б) керівники та фахівці
14.3б інженери з налагодження і випробувань, зайняті на
роботах всередині відсіків атомних підводних човнів
14.3б майстри (старші майстри), зайняті на котельних
роботах
4. Термічне оброблення
 
14.4а     а) робітники 
14.4а вогнетривники, зайняті на футеруванні термічних
печей
14.4а газівники, зайняті на роботах біля нагрівальних
печей
14.4а гартівники
14.4а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт
14.4а заготівельники сумішей для цементації
14.4а ізолювальники у термообробленні
14.4а контролери з термооброблення, зайняті на гарячих
ділянках робіт
14.4а коректувальники ванн
14.4а мастильники, зайняті на гарячих ділянках робіт
14.4а машиністи мийних машин
14.4а налагоджувальники устаткування й агрегатів у
термообробленні, зайняті налагодженням термічних
печей
14.4а напаювальники, зайняті нагріванням заготовок у
горнах і газових печах
14.4а слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування,
зайняті на гарячих ділянках робіт
14.4а слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
14.4а термісти
14.4а термісти на установках струмів високої частоти
14.4а травильники, зайняті зніманням деталей після
травлення
14.4а форсунники
14.4а чистильники, зайняті очищенням ванн і печей
14.4б б) керівники та фахівці
14.4б енергетики цехів
14.4б майстри з ремонту устаткування, зайняті на гарячих
ділянках робіт
14.4б майстри, старші майстри
14.4б механіки цехів
14.4б начальники дільниць нагрівальних печей,
загартування, відпалу, цементації, травлення та
термооброблення
14.4б начальники змін
14.4б начальники цехів, їх заступники
5. Покриття металів
гальванічним способом
 
14.5а     а) робітники 
14.5а воронувальники
14.5а гальваніки
14.5а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
14.5а контролери робіт на металопокриттях, зайняті
післяопераційним контролем безпосередньо біля
гальванічних ванн
14.5а коректувальники ванн
14.5а машиністи кранів (кранівники)
14.5а налагоджувальники устаткування металевого покриття
та фарбування, зайняті налагодженням автоматизованих
гальванічних ванн
14.5а освинцювальники
14.5а-3 робітники, зайняті знежирюванням розчинниками та
сухим протиранням виробів віденським вапном
14.5а слюсарі-ремонтники
14.5а фосфатувальники
14.5а чистильники, зайняті очищенням гальванічних ванн, а
також чищенням поверхонь виробів металевими щітками
14.5б б) керівники та фахівці
14.5б енергетики цехів
14.5б майстри дільниць, старші майстри дільниць
14.5б майстри з ремонту устаткування
14.5б механіки цехів
14.5б начальники цехів, їх заступники
6. Фарбувальні роботи
 
14.6а     а) робітники 
14.6а знімачі-змивальники фарб і лаків
14.6а малювальники світними фарбами
14.6а полірувальники, зайняті поліруванням виробів,
пофарбованих фарбами, що містять шкідливі речовини
не нижче 3 класу небезпеки
14.6а чистильники, зайняті очищенням фарбувальних камер і
камер змішування, де застосовувалися шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки
14.6а шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів,
пофарбованих фарбами, що містять шкідливі речовини
не нижче 3 класу небезпеки
14.6б б) керівники
14.6б майстри дільниць, старші майстри дільниць, зайняті
на роботах, де застосовуються шкідливі речовини не
нижче 3 класу небезпеки
7. Покриття металу гарячим способом
 
14.7а     а) робітники 
14.7а готувачі емалевих порошків
14.7а емалювальники дроту, зайняті емалюванням гарячим
способом
14.7а емалювальники, зайняті нанесенням на гарячі вироби
емалей пульверизатором
14.7а контролери емалевого покриття, зайняті на гарячих
ділянках робіт
14.7а машиністи завантажувальних механізмів
14.7а мельники емалевих матеріалів
14.7а обпалювачі емалей
14.7а оброблювачі емальованих виробів, зайняті
поліруванням та шліфуванням виробів сухим способом
14.7а плавильники емалей
14.7а полірувальники, зайняті поліруванням виробів сухим
способом
14.7а розчиняльники лаку, зайняті в емалювальних
відділеннях
14.7а фосфатувальники
14.7а чорнильники ювелірних та художніх виробів,
чорнильники срібла
14.7а шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів сухим
способом
14.7б б) керівники
14.7б майстри дільниць, старші майстри дільниць
8. Абразивне та графітно-тигельне
виробництва
 
14.8а     а) робітники 
14.8а бакелізаторники
14.8а вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом печей
14.8а дробильники шліфзерна, шліфпорошків та шихтових
матеріалів
14.8а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт
14.8а завантажувачі-вивантажувачі абразивних виробів у
періодичні випалювальні печі
14.8а завантажувачі-розвантажувачі сушильних печей
14.8а завантажувачі печей опору
14-8а завантажувачі тунельних печей
14.8а заготівники бакелітової, вулканітової та епоксидної
маси
14.8а збагачувачі шліфзерна та шліфпорошків
14.8а класифікаторники шліфпорошків
14.8а клеєвари
14.8а контролери цехів плавлення, дроблення, регенерації
та розсівання, зайняті в цехах плавлення всіх видів
абразивів, дроблення, регенерації та розсівання
зерна, порошків та пов'язі у виробництві абразивних
виробів на бакелітовій пов'язі
14.8а кочегари-випалювачі
14.8а ламачі поду
14.8а пічники, зайняті гарячим ремонтом печей
14.8а подинники
14.8а постановники-вивантажувачі абразивних виробів
14.8а прожарювачі зерна та шліфпорошків
14.8а-3а робітники, безпосередньо зайняті у виробництві
шліфувальної шкурки на синтетичних смолах
14.8а-3б робітники, зайняті розсіванням магнезиту та
розчиненням хлормагнію
14.8а розбирачі печей опору
14.8а розпилювачі невипалених кругів та брусків
14.8а розсівальники шліфзерна та шліфпорошків
14.8а свердлувальники абразивних виробів
14.8а слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
14.8а сортувальники куска на печах опору
14.8а сушильники абразивних виробів, зайняті
обслуговуванням сушильних камер цеху шліфшкурки
14.8а сушильники шліфзерна, шліфпорошків та шихтових
матеріалів
14.8а токарі з оброблення абразивних виробів
14.8а формувальники абразивних виробів на бакелітовій,
вулканітовій та епоксидній зв'язках
14.8а чистильники, зайняті очищенням пічних каналів
періодичних печей
14.8а шихтувальники у виробництві абразивів
14.8б б) керівники та фахівці
14.8б майстри з ремонту устаткування, зайняті на гарячих
дільницях робіт 14.8б майстри, старші майстри дільниць, зайняті на
дільницях та у відділеннях: шліфування
графітно-тигельних виробів, приготування маси на
бакелітовій та вулканітовій зв'язках, термічного та
механічного оброблення абразивних виробів,
дроблення, регенерації та розсівання зерна, порошків
і зв'язки, виробництва шліфувальної шкурки на
синтетичних смолах
14.8б начальники плавильних цехів, їх заступники
9. Виробництво та ремонт
м'яких баків
 
14.9а     а) робітники 
14.9а випробувачі гумових виробів, зайняті випробуванням
та перевіркою м'яких баків
14.9а герметизаторники
14.9а клеїльники силової арматури та м'яких баків
14.9а контролери, зайняті прийманням м'яких баків
14.9а машиністи протекторних агрегатів
14.9а складальники гумових технічних виробів, зайняті
складанням м'яких баків
14.9а слюсарі з механоскладальних робіт, зайняті
розбиранням каркасів всередині м'яких баків
14.9б б) керівники та фахівці
14.9б майстри, старші майстри дільниць, зайняті на
дільницях із виготовлення та ремонту м'яких баків
10. Виробництво шариків,
роликів та цвяхів
 
14.10а    а) робітники 
14.10а автоматники
14.10а автоматники холодновисаджувальних автоматів
14.10а доводжувачі-притирники
14.10а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
14.10а налагоджувальники шліфувальних верстатів
14.10а слюсарі-ремонтники
14.10а транспортувальники
14.10а шліфувальники, зайняті шліфуванням шариків
14.10б б) керівники та фахівці
14.10б майстри виробничих дільниць
14.10б майстри з ремонту устаткування
11. Оброблення алмазів на діаманти
без застосування робототехніки
 
14.11а    а) робітники 
14.11а обдирачі алмазів
14.11а огранувальники алмазів у діаманти
14.11а розколювачі алмазів
14.11а розмітники алмазів
14.11а розпилювачі алмазів
14.11а сортувальники алмазів
14.11а сортувальники діамантів
12. Інші професії оброблення металу
 
14.12а    а) робітники 
14.12а апаратники очищення алмазного концентрату, зайняті
хімічним очищенням кислотами та хромовим ангідридом
ручним способом
14.12а апаратники печей відновлення, зайняті у виробництві
металевих порошків
14.12а гумівники металовиробів
14.12а емалювальники, зайняті на роботах із застосуванням
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
14.12а емалювальники, зайняті нанесенням емалевого шлікера
пульверизатором всередині закритої місткості
14.12а зварники термітного зварювання
14.12а знімачі оболонок з кабельних виробів, зайняті
зніманням свинцевих оболонок з кабелю
14.12а зубополірувальники деталей годинників, зайняті на
роботах із застосуванням оксиду хрому
14.12а ізолювальники, зайняті у виробництві літальних
апаратів, двигунів та їх устаткування із
застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу
небезпеки
14.12а-3а лакувальники, зайняті лакуванням виробів з металу із
застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу
небезпеки
14.12а металізатори
14.12а мідники
14.12а наждачники, зайняті обробленням литва та зварних
виробів абразивними кругами та пневматичним
інструментом
14.12а насікальники терпугів, рашпілів та пилок, зайняті у
виробництві терпугів
14.12а обрубувачі, зайняті обробленням литва та зварних
виробів абразивними кругами та пневматичним
інструментом
14.12а піскозліплювальники, зайняті на роботах з фенольним
клеєм
14.12а полірувальники, зайняті поліруванням виробів з
металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3
класу небезпеки
14.12а правильники ручним способом, зайняті рихтуванням
кузовів із застосуванням олова
14.12а просочувальники, зайняті просоченням виробів
хромовою пастою
14.12а рекуператорники алмазів, зайняті рекуперацією кислот
та хромового ангідриду ручним способом
14.12а рихтувальники кузовів, зайняті на роботах із
застосуванням олова
14.12а-3б робітники, безпосередньо зайняті випробуванням
суднових і тепловозних дизелів та дизель-генераторів
з газотурбінним наддуванням потужністю 800 к.с. і
більше та кількістю обертів турбіни не менше ніж
17 тис. об/хв. та реостатним випробуванням
тепловозів
14.12а-3в робітники, зайняті виготовленням та обробкою
свинцево-цинкових і свинцевих штампів та виробів
14.12а-3г робітники, зайняті випробуванням апаратури і виробів
у камерах при температурі -40 град. С і нижче,
+40 град. С і вище та в барокамерах

14.12а-3д робітники, зайняті випробуванням у натурних трубах і
на випробувальних установках авіаційних і
газореактивних суднових двигунів
14.12а-3е робітники, зайняті обдиранням, точінням, різанням,
шліфуванням металевих виробів та інструменту
абразивними кругами сухим способом
14.12а чистильники металу, відливків, виробів та деталей,
зайняті очищенням дробом, колотим дробом (металевим
піском) металевих деталей та виробів
14.12б б) керівники та фахівці
14.12б майстри дільниць, старші майстри дільниць, зайняті
виготовленням та обробкою свинцево-цинкових,
свинцевих штампів і виробів
14.12б майстри, зайняті випробуванням турбореактивних
суднових двигунів і суднових та тепловозних дизелів
і дизель-генераторів з газотурбінним наддуванням
потужністю 800 к.с. і більше та кількістю обертів
турбін не менше ніж 17 тис. об/хв.
14.12б працівники, зайняті випробуванням у натурних трубах
і на випробувальних установках авіаційних двигунів
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Постанова Четвер, 16 січня 2003 36
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"