Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова КМУ № 36 від 16.01. 2003 р.

 • Версія для друку
 •  

 3. Добування, перероблення та транспортування
закладного матеріалу
 

1.3а     а) робітники 
1.3а бункерувальники
1.3а вагонетники повітряно-канатних доріг
1.3а вибуховики
1.3а водії автомобілів (вантажних), зайняті в кар'єрах
1.3а гірники
1.3а грохотники
1.3а дозувальники
1.3а дробильники
1.3а забійники
1.3а забійники на відбійних молотках
1.3а лебідники
1.3а люкові
1.3а майстри-підривники
1.3а машиністи бульдозерів
1.3а машиністи бурових установок
1.3а машиністи екскаваторів
1.3а машиністи змішувальних установок гідрозакладки
1.3 машиністи конвеєрів
1.3а машиністи млинів
1.3б б) керівники та фахівці
1.3б майстри дільниць, зайняті в кар'єрах
1.3б майстри дробильних фабрик, дільниць (цехів)

4. Виробництво інертного пилу
 
1.4а     а) робітники 
1.4а вивантажувачі пилу
1.4а гірники, зайняті відкаткою
1.4а дробильники
1.4а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування

1.4а машиністи бурових установок
1.4а машиністи конвеєрів
1.4а машиністи млинів
1.4а машиністи підіймальних машин
1.4а машиністи сушильних установок
1.4а наваловідбійники
1.4а пробовідбірники
1.4б б) керівники та фахівці
1.4б майстри, старші майстри дробильного, помельного та
сушильного цехів
5. Виробництво гірського воску (воску
буровугільного), реагентів на базі
бурого вугілля та озокериту
 
1.5а     а) робітники 
1.5а апаратники виробництва озокериту та озокеритової
продукції
1.5а апаратники виробництва реагентів
1.5а вантажники, зайняті на роботах із сировиною та
паливом
1.5а дробильники
1.5а машиністи конвеєрів
1.5а машиністи сушильних установок
1.5а слюсарі-ремонтники
1.5а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування
1.5б б) керівники та фахівці
1.5б майстри (старші майстри) з ремонту устаткування
1.5б майстри, старші майстри
1.5б механіки
1.5б начальники змін
1.5б начальники цехів та їх заступники
II. ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
(АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ),
ВИПАЛЮВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН
 
Агломераційні комбінати, фабрики, цехи, відділення,
установки. Виробництво обкотишів. Збагачувальні
фабрики та установки для збагачення руди, вугілля,
сланцю, а також інших нерудних копалин, що містять
шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки.
Брикетування. Виробництво обважнювачів. Сортування
на шахтах, розрізах ,кар'єрах. Обпалювання руд,
нерудних копалин. Збагачувальні (доводжувальні)
фабрики, цехи, установки для збагачення руди, пісків
при видобуванні кольорових, дорогоцінних металів,
алмазів. Зневоднення вугілля. Фабрики гранульованого
вугільного порошку та пиловидного вугілля
 
2а      а) робітники 
2а апаратники
2а аспіраторники
2а бригадири на дільницях основного виробництва, на
яких усі робітники користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення
2а бункерувальники
2а вагонетники повітряно-канатних доріг
2а вантажники, зайняті на роботах із сировиною, піском,
паливом, реагентами, концентратами кольорових
металів
2а вивантажувачі на відвалах
2а виставники, зайняті у виробництві брикетів із
відходів вуглезбагачення
2а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
2а водії автомобілів, зайняті нарощуванням дамб
хвостосховищ, вивезенням шламу, породи та відходів
збагачення і брикетування
2а водії навантажувачів
2а гідромоніторники, зайняті на відвалах (дамбах) та у
хвостовому господарстві
2а гірники
2а грохотники
2а доводжувачі алмазовмісних концентратів
2а дозувальники
2а дозувальники реагентів
2а дробильники
2а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
2а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування
2а завантажувачі мелючих тіл
2а збагачувачі графіту
2а знімачі брикетів
2а контролери вуглеприймання
2а контролери продукції збагачення
2а контролери у виробництві чорних металів, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2а концентраторники
2а коректувальники шламу
2а лебідники
2а люкові
2а машиністи (випалювачі) обертових печей
2а машиністи автогрейдерів, зайняті в хвостосховищах
2а машиністи брикетних пресів
2а машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному
процесі та на шламових і породних системах, у тому
числі вантаженням вугілля, а також у
хвостосховищах
2а машиністи вагоноперекидачів
2а машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, у
тому числі зайняті обслуговуванням димососів
2а машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів
2а машиністи ексгаустерів
2а машиністи екскаваторів, зайняті в технологічному
процесі та на шламових і породних системах, у тому
числі вантаженням концентрату
2а машиністи живильників
2а машиністи з обслуговування силосів та вугільних башт
2а машиністи завантажувальних механізмів
2а машиністи землесосних плавучих несамохідних
снарядів, зайняті перекачуванням шламу, пульпи та
реагентів
2а машиністи землесосних установок, зайняті
перекачуванням шламу, пульпи та реагентів
2а машиністи змішувальних барабанів
2а машиністи коксонавантажувальних машин
2а машиністи конвеєрів
2а машиністи кранів (кранівники)
2а машиністи кранів автомобільних, зайняті в
хвостосховищах
2а машиністи кратцерів
2а машиністи мішалок
2а машиністи млинів
2а машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням
шламу, пульпи, промпродуктів і реагентів
2а машиністи огрудковувачів
2а машиністи перевантажувачів, зайняті очищенням
фільтрів і апаратів пилового осадження
2а машиністи підіймальних машин
2а машиністи пневмотранспорту, зайняті транспортуванням
пилу та на дозувальних пристроях
2а машиністи промивальних машин, зайняті
обслуговуванням усіх видів збагачувальних установок
2а машиністи розфасувально-пакувальних машин
2а машиністи рудоусереднювальних машин
2а машиністи скіпових підіймачів
2а машиністи скреперів, зайняті вантаженням вугілля
2а машиністи скреперних лебідок
2а машиністи сушильних установок
2а машиністи трубоукладачів, зайняті в хвостосховищах
2а машиністи установок збагачення та брикетування
2а монтажники дробильно-розмельного устаткування та
устаткування для сортування й збагачення
2а монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
ремонтом та обслуговуванням устаткування
2а монтажники устаткування металургійних заводів
2а монтери колій, зайняті на під'їзних коліях
2а обпалювачі стінових та в'яжучих матеріалів, зайняті
випалюванням брикетів із відходів вуглезбагачення
2а оператори з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання
2а оператори пульта керування, зайняті у виробництві
обважнювачів брикетів, препаратів і концентратів
2а пробовідбірники
2а пробуторники малолітражних драг
2а просівачі порошків на механічних ситах
2а регулювальники хвостового господарства
2а розчиняльники реагентів
2а садчики, зайняті у виробництві брикетів із відходів
вуглезбагачення
2а сепараторники, зайняті в мокрому циклі збагачення
2а скруберники-насосники
2а слюсарі-ремонтники
2а сортувальники
2а стрічкові прибиральники, зайняті прибиранням пилу
2а сушильники
2а теслярі, зайняті влаштуванням дерев'яних
трубопроводів на хвостосховищах
2а трактористи, зайняті в хвостосховищах
2а транспортувальники (обслуговування механізмів)
2а укладальники-пакувальники
2а фільтрувальники
2а флотатори
2а форсунники
2а центрифугувальники
2а чистильники, зайняті очищенням барабанів, бункерів,
рамп, контраційних столів та аспіраційних систем
2а шихтувальники
2а шламівники-басейники
2а шліхівники
2а шлюзівники
2б б) керівники та фахівці
2б головні електрики фабрик на правах цехів
2б головні енергетики фабрик на правах цехів
2б головні інженери фабрик на правах цехів
2б головні механіки фабрик на правах цехів
2б електрики дільниць (відділень)
2б електрики цехів
2б електромеханіки
2б енергетики
2б енергетики цехів
2б енергетики, енергетики дільниць (відділень)
2б майстри виробничих дільниць
2б майстри, старші майстри
2б майстри, старші майстри з ремонту устаткування
2б механіки
2б механіки дільниць (відділень)
2б механіки цехів
2б начальники виробництва (основних корпусів), їх
заступники
2б начальники дільниць (відділень), їх заступники
2б начальники змін
2б начальники фабрик на правах цехів, їх заступники
2б начальники цехів, їх заступники
1. Збагачення руд і пісків
під час видобування кольорових і дорогоцінних
металів, алмазів
 
2.1а     а) робітники 
2.1а дозувальники реагентів
2.1а-1 працівники пробірних і пробірно-аналітичних
лабораторій, зайняті на роботах із застосуванням
ціанідів, а також на золотодобувних підприємствах
2.1а сепараторники
2.1а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
(робочих місцях), основні робітники яких
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1
III. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 
1. Доменне виробництво
 
3.1а     а) робітники 
3.1а бригадири рудного двору
3.1а вантажники, зайняті на рудному дворі
3.1а вивантажувачі на відвалах
3.1а вогнетривники
3.1а водії автомобілів, зайняті переміщенням шлаку на
гарячих ділянках робіт
3.1а водії електро- та автовізків, зайняті на рудному
дворі
3.1а газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням
газозахисної апаратури
3.1а готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і
термічних сумішей
3.1а грануляторники доменних шлаків
3.1а дробильники
3.1а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
3.1а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування
3.1а ковшові, зайняті приготуванням вапняного розчину та
оббризкуванням ковшів
3.1а контролери у виробництві чорних металів, зайняті на
гарячих ділянках робіт
3.1а котельники, зайняті ремонтом металургійного
устаткування
3.1а машиністи бульдозерів, зайняті на рудному дворі
3.1а машиністи вагоноперекидачів
3.1а машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів,
зайняті на рудному дворі
3.1а машиністи екскаваторів, зайняті на рудному дворі
3.1а машиністи конвеєрів, зайняті на рудному дворі
3.1а машиністи кранів металургійного виробництва
3.1а машиністи скіпових підіймачів
3.1а машиністи шихтоподачі
3.1а монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, зайняті ремонтом доменних печей
3.1а монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
ремонтом металургійного устаткування
3.1а монтажники устаткування металургійних заводів,
зайняті ремонтом металургійного устаткування
3.1а монтери колій, зайняті на під'їзних коліях
3.1а оператори поста керування системами шихтоподачі
3.1а прибиральники відходів металургійного виробництва
3.1а-3а робітники грануляційного басейну
3.1а-3б робітники та бригадири, зайняті на шлакових відвалах
та обробленням шлаку
3.1а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
(робочих місцях), основні робітники яких
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1
3.1а слюсарі систем випарного охолодження
3.1а слюсарі-ремонтники
3.1а трактористи, зайняті подаванням шихти на рудному
дворі
3.1а шихтувальники
3.1б б) керівники та фахівці
3.1б електрики дільниць
3.1б електрики цехів
3.1б енергетики
3.1б енергетики дільниць
3.1б енергетики цехів
3.1б майстри (старші майстри) з ремонту устаткування
3.1б майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
3.1б майстри, старші майстри
3.1б механіки дільниць
3.1б механіки цехів
3.1б начальники дільниць
3.1б начальники змін
3.1б начальники цехів, їх заступники
2. Виробництво сталі та феросплавів. Підготовка
сполук і копрові роботи. Ремонт металургійних печей.
Випалювання доломіту та вапна
 
3.2а     а) робітники 
3.2а бригадири шихтового двору в сталеплавильному та
феросплавному виробництвах
3.2а бункерувальники, зайняті подаванням матеріалів до
конвертера
3.2а бурильники шпурів, зайняті обробленням брухту та
шлаку
3.2а вагарі, зайняті на шихтовому дворі
3.2а вантажники, зайняті на шихтовому дворі та
вантаженням фосфатшлаків
3.2а вибуховики
3.2а вивантажувачі вапна з печей
3.2а вивантажувачі на відвалах
3.2а вогнетривники
3.2а водії транспортних засобів, зайняті транспортуванням
шлаку на гарячих ділянках робіт
3.2а водії навантажувачів, зайняті транспортуванням
вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт
3.2а газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням
газозахисної апаратури
3.2а готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і
термічних сумішей
3.2а дозувальники
3.2а дробильники
3.2а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
3.2а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування
3.2а змішувальники, зайняті приготуванням електродної
маси
3.2а клеймувальники гарячого металу
3.2а контролери у виробництві чорних металів, зайняті на
гарячих ділянках робіт
3.2а копрівники з оброблення брухту та відходів металу
3.2а котельники, зайняті ремонтом металургійного
устаткування
3.2а лебідники
3.2а маркувальники, зайняті маркуванням гарячого металу
3.2а машиністи бульдозерів, зайняті вантаженням шлаку,
ламанням кладки печей
3.2а машиністи вагоноперекидачів
3.2а машиністи дистрибуторів
3.2а машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням шлаку та
ламанням кладки печей
3.2а машиністи електровозів металургійних цехів
3.2а машиністи кранів (кранівники)
3.2а машиністи кранів металургійного виробництва
3.2а машиністи млинів
3.2а машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням
смоли та мазуту до мартенівських печей
3.2а машиністи скреперів (скреперисти), зайняті
розбиранням брухту та металу
3.2а монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, зайняті ремонтом металургійного
устаткування
3.2а монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
ремонтом і обслуговуванням устаткування
3.2а монтажники устаткування металургійних заводів,
зайняті ремонтом металургійного устаткування
3.2а монтери колій, зайняті на під'їзних коліях та у
шлакових відвалах
3.2а набивальники блоків
3.2а оператори з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання, зайняті уловлюванням пилу під
час помелу шлаку та приготування заправних
матеріалів
3.2а оператори завантаження конвертерів, зайняті
подаванням матеріалів до конвертерів
3.2а оператори постів керування системами шихтоподачі
3.2а оператори систем гідравліки та охолодження машин
безперервного лиття заготовок
3.2а підручні сталеварів вакуумних печей
3.2а пультівники електроплавильних печей
3.2а різальники холодного металу
3.2а-3 робітники та бригадири з переміщення сировини,
напівфабрикатів і готової продукції в процесі
виробництва
3.2а-3 робітники та бригадири, зайняті на шлакових відвалах
та обробленням шлаку
3.2а-3 робітники, зайняті випалюванням і вивантаженням
випаленого доломіту та вапна
3.2а розбивальники феросплавів
3.2а роздільники брухту та відходів металу
3.2а сепараторники, зайняті обробленням шлаку
3.2а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
(робочих місцях), основні робітники яких
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1
3.2а слюсарі систем випарного охолодження
3.2а слюсарі-ремонтники
3.2а сортувальники, зайняті сортуванням випаленого
доломіту
3.2а сталевари вакуумних печей
3.2а стропальники, зайняті обробленням металобрухту
3.2а сушильники, зайняті сушінням феросплавів
3.2а термісти прокату й труб
3.2а теслярі, зайняті ремонтом металургійних печей
3.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
гарячих ділянках робіт
3.2а формувальники електродної маси
3.2а форсунники
3.2а чистильники феросплавів
3.2а шихтувальники
3.2б б) керівники та фахівці
3.2б електрики дільниць
3.2б електрики цехів
3.2б енергетики дільниць, цехів
3.2б майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
3.2б майстри, старші майстри
3.2б майстри, старші майстри з ремонту устаткування
3.2б механіки дільниць
3.2б механіки цехів
3.2б начальники дільниць
3.2б начальники змін
3.2б начальники цехів, їх заступники
3. Прокатне, колесопрокатне,
бандажопрокатне, вилопрокатне, жерстекатальне,
лудильне, оцинкувальне та освинцювальне
виробництва. Виробництво рейкових скріплень.
Термічна обробка, вирубування та зачищення
гарячого металу. Виробництво
каліброваного металу
 
3.3а     а) робітники 
3.3а вальцювальники, зайняті складанням та перевалкою
клітей
3.3а вальцювальники профілевигинальних агрегатів
3.3а вальцювальники станів холодного прокату
3.3а відпальники прецизійних сталей та сплавів
3.3а вогнетривники
3.3а газорятівники
3.3а гартівники
3.3а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
3.3а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування
3.3а кислототривники-гумувальники
3.3а клеймувальники гарячого металу
3.3а контролери у виробництві чорних металів, зайняті на
гарячих ділянках робіт поопераційним контролем на
агрегатах безперервного травлення, лудіння,
оцинкування, алюмооцинкування, освинцювання
3.3а лакувальники жерсті й труб
3.3а маркувальники, зайняті на роботах з гарячим металом
3.3а мастильники
3.3а машиністи ведучих моторів прокатних станів
3.3а машиністи зливколамачів
3.3а машиністи кранів металургійного виробництва
3.3а машиністи парових машин та локомобілів, зайняті на
головних приводах прокатних станів
3.3а монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, зайняті ремонтом металургійного
устаткування
3.3а монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
ремонтом та обслуговуванням устаткування
3.3а монтажники устаткування металургійних заводів
3.3а набирачі пакетів листів та труб
3.3а оператори ліній оброблення рейок
3.3а оператори постів керування
3.3а оператори постів керування станами холодного прокату
3.3а оператори профілевигинальних агрегатів
3.3а підручні вальцювальників станів холодного прокату
3.3а плавильники вторинного олова
3.3а полірувальники, зайняті на роботах із застосуванням
оксиду хрому
3.3а правильники прокату й труб
3.3а пресувальники-прошивальники рейкових скріплень
3.3а різальники металу на ножицях і пресах, зайняті
рубанням рейкових скріплень на пресах
3.3а різальники холодного металу
3.3а-3а робітники та бригадири, зайняті обробленням і
сортуванням металу та готової продукції
3.3а-3б робітники та бригадири, зайняті переміщенням
сировини, напівфабрикатів та готової продукції в
процесі виробництва
3.3а-3в робітники та бригадири, зайняті прийманням,
здаванням, пакетуванням і пакуванням металу та
готової продукції
3.3а роздиральники пакетів
3.3а розмітники прокату, зайняті розмічуванням гарячого
металу
3.3а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
(робочих місцях), основні робітники яких
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1
3.3а слюсарі систем випарного охолодження
3.3а слюсарі-проводники
3.3а слюсарі-ремонтники
3.3а талькувальники листів та стрічок
3.3а термісти прокату й труб
3.3а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
гарячих ділянках робіт
3.3а форсунники
3.3а шліфувальники, зайняті шліфуванням валків
3.3а штампувальники, зайняті холодним штампуванням
3.3б б) керівники та фахівці
3.3б електрики дільниць
3.3б електрики цехів
3.3б енергетики дільниць, цехів
3.3б майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
3.3б майстри, старші майстри
3.3б майстри, старші майстри з ремонту устаткування
3.3б механіки дільниць
3.3б механіки цехів
3.3б начальники дільниць
3.3б начальники змін
3.3б начальники цехів, їх заступники
4. Трубне виробництво (трубопрокатне,
трубозварювальне, електротрубозварювальне,
трубоволочильне, труболиварне, фітингове,
балонне) та оцинковувальні цехи
 
3.4а     а) робітники 
3.4а бригадири, зайняті обробленням, сортуванням,
прийманням, здаванням, пакетуванням і пакуванням
металу й готової продукції та балонів
3.4а бригадири-настроювачі трубоелектрозварювальних
станів
3.4а вальцювальники калібрувальних станів
3.4а вальцювальники обкатних машин
3.4а вальцювальники станів холодного прокату труб
3.4а вальцювальники трубоформувальних станів
3.4а волочильники труб
3.4а гартівники
3.4а гратознімачі
3.4а електрозварники листів та стрічок
3.4а електрозварники труб на стані
3.4а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
3.4а електрополірувальники, зайняті поліруванням труб
3.4а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування
3.4а заварники труб та балонів
3.4а згинальники труб
3.4а землероби
3.4а калібрувальники труб на пресі
3.4а клеймувальники гарячого металу
3.4а контролери, зайняті на гарячих ділянках робіт у
виробництві чорних металів
3.4а копрівники з оброблення брухту та відходів металу,
зайняті розбиванням труб
3.4а машиністи електровозів металургійних цехів
3.4а машиністи кранів металургійного виробництва
3.4а машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням
смоли та мазуту до нагрівальних пристроїв прокатних
станів
3.4а монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, зайняті ремонтом металургійного
устаткування
3.4а монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
ремонтом та обслуговуванням устаткування
3.4а монтажники устаткування металургійних заводів,
зайняті ремонтом металургійного устаткування
3.4а набирачі пакетів листів та труб
3.4а підручні вальцювальників станів холодного прокату
труб
3.4а правильники прокату й труб
3.4а прибиральники відходів металургійного виробництва,
зайняті прибиранням шлаку з нагрівальних печей
3.4а різальники труб та заготовок
3.4а-3а робітники та бригадири, зайняті обробленням і
сортуванням металу та готової продукції
3.4а-3б робітники та бригадири, зайняті переміщенням
сировини, напівфабрикатів і готової продукції під
час виробництва
3.4а-3в робітники, зайняті на охолоджувальних установках
3.4а-3г робітники, зайняті прийманням та здаванням труб і
балонів
3.4а свердлувальники, зайняті обробленням труб і балонів
3.4а складальники балонів
3.4а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
(робочих місцях), основні робітники яких
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1
3.4а слюсарі-ремонтники
3.4а сушильники компонентів обмазки та флюсів
3.4а термісти прокату й труб
3.4а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
подаванні матеріалів до вагранок
3.4а укладальники прокату, зайняті укладанням труб у
пакети
3.4а флюсовари
3.4а форсунники
3.4а чистильники, зайняті протиранням труб
3.4б б) керівники та фахівці
3.4б електрики дільниць
3.4б електрики цехів
3.4б енергетики дільниць, цехів
3.4б майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
3.4б майстри, старші майстри
3.4б майстри, старші майстри з ремонту устаткування
3.4б механіки дільниць
3.4б механіки цехів
3.4б начальники дільниць
3.4б начальники змін
3.4б начальники цехів, їх заступники
5. Пряме відновлення заліза
 
та виробництво порошків
чорних металів
 
3.5а     а) робітники 
3.5а апаратники
3.5а бігунники змішувальних бігунів
3.5а вогнетривники
3.5а водопровідники шахтових печей
3.5а газівники
3.5а газівники шахтових печей
3.5а горнові шахтових печей
3.5а грохотники
3.5а дробильники
3.5а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
3.5а завантажувачі шихти
3.5а машиністи вагон-вагів
3.5а машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів
3.5а машиністи змішувальних барабанів
3.5а машиністи конвеєрів
3.5а машиністи кранів (кранівники)
3.5а машиністи млинів
3.5а машиністи огрудковувачів
3.5а машиністи скіпових підіймачів
3.5а обпалювачі
3.5а печові відновлення заліза та відпалу залізних
порошків
3.5а підручні сталеварів печей прямого відновлення заліза
3.5а сепараторники
3.5а скіпові
3.5а слюсарі-ремонтники
3.5а сталевари печей прямого відновлення заліза
3.5а сушильники
3.5а транспортувальники (такелажні роботи)
3.5а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням
порошку 3.5а чистильники
3.5а шихтувальники
3.5б б) керівники та фахівці
3.5б електрики цехів, дільниць
3.5б енергетики дільниць
3.5б енергетики цехів
3.5б майстри, старші майстри
3.5б майстри, старші майстри з ремонту устаткування
3.5б механіки дільниць
3.5б механіки цехів
3.5б начальники дільниць
3.5б начальники змін
3.5б начальники цехів, їх заступники
IV. ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ.
ВУГЛЕПІДГОТОВКА
 
4а      а) робітники 
4а апаратники, зайняті вуглепідготовкою та очищенням
газів
4а апаратники очищення стічних вод, зайняті на
біохімічних установках
4а бригадири на дільницях основного виробництва
4а бункерувальники
4а вагарі
4а вантажники, зайняті вантаженням і вивантаженням
сировини, палива та коксохімічної продукції
4а вогнетривники
4а водії автомобілів, зайняті вивезенням відходів
коксохімічного виробництва
4а водії навантажувачів, зайняті транспортуванням
вугілля на вуглепідготовку
4а газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням
газозахисної апаратури
4а дозувальники
4а дробильники
4а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
4а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування
4а зливальники-розливальники
4а кабестанники
4а контролери у виробництві чорних металів
4а мастильники
4а машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному
процесі вуглепідготовки
4а машиністи вагоноперекидачів
4а машиністи живильників
4а машиністи з обслуговування силосів та вугільних башт
4а машиністи конвеєрів
4а машиністи кранів (кранівники)
4а машиністи мостових перевантажувачів
4а машиністи насосних установок, у тому числі зайняті
на гасильних баштах
4а машиністи промивальних машин
4а машиністи розморожувальних установок
4а машиністи сушильних установок
4а монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
ремонтом коксохімічного устаткування
4а монтажники устаткування коксохімічних виробництв,
зайняті ремонтом виробничого устаткування
4а оператори коксосортувалки
4а прибиральники відходів металургійного виробництва,
зайняті в коксовому виробництві
4а-3 робітники, зайняті на механізмах хімічного
виробництва
4а розливальники хімічної продукції
4а сепараторники
4а скруберники-насосники
4а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
(робочих місцях), основні робітники яких
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1
4а слюсарі-ремонтники
4а сортувальники коксу
4а стрічкові прибиральники
4а теслярі, зайняті ремонтом коксохімічних агрегатів
4а транспортувальники (обслуговування механізмів)
4а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням вугілля, коксу та хімічних
продуктів
4а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням і
вантаженням хімічних продуктів
4а фільтрувальники
4а флотатори
4а центрифугувальники
4а чистильники, зайняті очищенням бункерів
4а шихтувальники
4а шламівники
4б б) керівники та фахівці
4б електрики дільниць
4б електрики цехів
4б енергетики дільниць
4б енергетики цехів
4б майстри (старші майстри) контрольні
4б майстри, старші майстри
4б майстри, старші майстри з ремонту устаткування
4б механіки (старші механіки)
4б механіки дільниць
4б механіки цехів
4б начальники виробництв у цехах, їх заступники
4б начальники відділень
4б начальники дільниць, начальники (завідувачі)
дільниць ВТК
4б начальники змін
4б начальники цехів, їх заступники
V. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ
 
5а      а) робітники 
5а бігунники змішувальних бігунів
5а бункерувальники, зайняті в помельних відділеннях
5а вантажники, зайняті в дробильних і помельних
відділеннях
5а вивантажувачі вапна з печей
5а вивантажувачі вогнетривких матеріалів з печей
5а випробувачі карборундових стрижнів
5а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
5а газівники, зайняті на сушильних і випалювальних
агрегатах
5а дробильники (збагачування, агломерація і
брикетування)
5а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт, а також ремонтом помельного, дробильного та
пресоформувального устаткування
5а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт, а
також ремонтом помельного, дробильного та
пресоформувального устаткування
5а завантажувачі сировини й напівфабрикатів, зайняті
завантаженням печей, сушилок, дробарок і млинів,
завалюванням грохотів
5а знімачі-укладальники заготовок, мас та готових
виробів
5а контролери у виробництві чорних металів, зайняті на
гарячих ділянках робіт
5а машиністи електролафетів
5а машиністи живильників
5а машиністи кранів (кранівники), зайняті в процесах
помелу та випалювання, пресування і формування
5а машиністи млинів
5а машиністи пневмотранспорту
5а машиністи скіпових підіймачів
5а машиністи тельферів, зайняті транспортуванням
гарячих вогнетривких матеріалів
5а машиністи холодильників
5а металізатори, зайняті металізацією вогнетривів (крім
вакуумного способу)
5а обпалювачі на печах
5а оператори з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання, зайняті очищенням камер
5а плавильники вогнетривкої сировини
5а пресувальники вогнетривких виробів
5а просівачі порошків на механічних ситах
5а різальники брикетів та заготовок
5а розливальники-загладжувальники піномаси
5а садчики у печі та на тунельні вагони
5а слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт, а також ремонтом помельного, дробильного та
пресоформувального устаткування
5а сортувальники напівфабрикатів та виробів
5а сушильники (збагачення)
5а транспортувальники (обслуговування механізмів)
5а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням сировини, порошків, маси та
напівфабрикатів
5а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням та
перенесенням мішків з порошками
5а укладачі маси на мішалках
5а формувальники вогнетривких виробів
5а чистильники димоходів, лежаків та топок
5а шихтувальники
5а шлакувальники
5а шламівники-басейники
5а шліфувальники-різальники вогнетривких виробів
5б б) керівники та фахівці, зайняті помелом, дробленням
і випалюванням, пресуванням та формуванням
5б електрики дільниць, цехів
5б енергетики дільниць
5б енергетики цехів
5б майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
5б майстри, старші майстри
5б майстри, старші майстри з ремонту устаткування
5б механіки дільниць
5б механіки цехів
5б начальники дільниць
5б начальники змін
5б начальники цехів, їх заступники
VI. ВИРОБНИЦТВО МЕТИЗІВ
 
1. Виробництво дроту та каліброваного металу
 
6.1а     а) робітники 
6.1а апаратники, зайняті у виробництві залізного купоросу
6.1а бригадири на дільницях основного виробництва,
зайняті волочінням
6.1а волочильники дроту
6.1а волочильники, зайняті волочінням калібрувального
металу
6.1а гартівники
6.1а зварники на машинах контактного (пресового)
зварювання
6.1а машиністи з навивання канатів
6.1а машиністи кранів (кранівники), зайняті в процесі
травлення, термооброблення та волочіння
6.1а мийники-сушильники металу
6.1а намотувальники дроту та тросів
6.1а слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
6.1а шліфувальники, зайняті шліфуванням абразивними
кругами сухим способом
6.1б б) керівники
6.1б майстри, старші майстри
2. Виробництво важкообмащених
та якісних електродів і флюсів для зварювання
 
6.2а     а) робітники 
6.2а брикетувальники
6.2а готувачі обмазки
6.2а дробильники компонентів обмазки
6.2а електродники
6.2а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт
6.2а пресувальники обмазувальних пресів
6.2а прожарювачі на печах
6.2а розварники силікатних брил
6.2а слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
6.2а сортувальники електродів
6.2а сушильники електродів
6.2а сушильники компонентів обмазки та флюсів
6.2а флюсувальники
6.2б б) керівники та фахівці
6.2б майстри, старші майстри
6.2б майстри, старші майстри з ремонту устаткування,
зайняті на гарячих ділянках робіт
VII. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ
І ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ
МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
 
7а      а) робітники 
7а апаратники, зайняті уловлюванням та дистиляцією
продуктів сухої перегонки вугілля
7а апаратники згущувачів
7а апаратники очищення газу
7а барильєтники
7а бункерувальники
7а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
7а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування
7а машиністи газогенераторних станцій
7а машиністи конвеєрів
7а машиністи кранів (кранівники)
7а машиністи насосних установок, зайняті на
відстійниках
7а машиністи сушильних установок
7а машиністи тельферів
7а скруберники-насосники
7а слюсарі-ремонтники
7а транспортувальники (обслуговування механізмів)
7а транспортувальники (такелажні роботи)
7а фільтрувальники
7а флотатори
7а шлакувальники
7а шламівники
7б б) керівники та фахівці
7б майстри (старші майстри) з ремонту устаткування
7б майстри, старші майстри
7б механіки
7б механіки дільниць
7б механіки цехів
7б начальники змін
7б начальники цехів, їх заступники
VIII. ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
 
1. Підготовка сировини та шихти.
Брикетування на мідно-сірчаних
заводах і фабриках
 
8.1а     а) робітники 
8.1а автоклавники на запарюванні брикетів
8.1а апаратники приготування брикетної суміші
8.1а бункерувальники
8.1а вантажники
8.1а дозувальники
8.1а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
8.1а знімачі брикетів
8.1а контролери продукції кольорової металургії
8.1а машиністи брикетних пресів
8.1а машиністи екскаваторів
8.1а машиністи кранів (кранівники)
8.1а машиністи млинів
8.1а машиністи перевантажувачів
8.1а машиністи просіювальних установок
8.1а машиністи тельферів
8.1а пробовідбірники
8.1а розчиняльники реагентів
8.1а сепараторники
8.1а слюсарі-ремонтники
8.1а стропальники
8.1а транспортувальники (обслуговування механізмів)
8.1а шихтувальники
8.1б б) керівники та фахівці
8.1б майстри (старші майстри) контрольні
8.1б майстри, старші майстри
8.1б майстри, старші майстри з ремонту устаткування
8.1б механіки дільниць
8.1б механіки цехів
8.1б начальники дільниць (відділень)
8.1б начальники цехів, їх заступники
2. Сушіння шихти та промпродуктів
 
8.2а     а) робітники 
8.2а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
8.2а контролери продукції кольорової металургії
8.2а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, зайняті обслуговуванням та ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
(робочих місцях), основні робітники яких
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1
8.2а слюсарі-ремонтники
8.2а форсунники
8.2б б) керівники та фахівці
8.2б майстри, старші майстри
8.2б майстри, старші майстри з ремонту устаткування
8.2б механіки дільниць
8.2б механіки цехів
8.2б начальники дільниць (відділень)
8.2б начальники цехів, їх заступники
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Постанова Четвер, 16 січня 2003 36
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"