Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова КМУ № 36 від 16.01. 2003 р.

 • Версія для друку
 •  

 

11.1а     а) робітники 
11.1а вагранники
11.1а вибивальники відливків
11.1а вогнетривники, зайняті ремонтом ковшів і печей у
гарячому стані
11.1а газівники, зайняті у газовому господарстві
11.1а газорізальники, які виконують роботи з різання
додатків і ливників у гарячому стані
11.1а горнові шахтових печей
11.1а готувачі сталерозливних канав
11.1а електрогазозварники, зайняті виправленням дефектів
відливків у гарячому стані
11.1а завалювальники шихти у вагранки та печі
11.1а заливальники металу
11.1а ковшові
11.1а кочегари технологічних печей, зайняті на роботах
біля плавильних печей
11.1а ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного та
відцентрового лиття, зайняті на відцентрових машинах
11.1а ливарники металів та сплавів
11.1а ливарники на машинах для лиття під тиском
11.1а машиністи завалювальних машин
11.1а міксерові
11.1а набирачі стопорів
11.1а наждачники
11.1а обпалювачі відходів металу
11.1а обпилювачі фасонних відливків, зайняті на роботах із
застосуванням наждаків
11.1а обпилювачі форм та металу сірчаним порошком
11.1а оброблювачі поверхневих дефектів металу
11.1а обрубувачі, зайняті обробленням литва наждаком і
ручним способом (молотками, зубилами,
пневмоінструментом)
11.1а плавильники металу та сплавів
11.1а плавильники, зайняті обслуговуванням фурм
11.1а прибиральники у ливарних цехах, зайняті прибиранням
відпрацьованої землі у бункерах (тунелях) і гарячого
шлаку
11.1а-3 робітники, зайняті обприскуванням форм розчинами
фтористих присадок
11.1а розливальники сталі
11.1а-3 сталевари та їх підручні, крім сталеварів вакуумних
печей та їх підручних
11.1а стрижневики машинного формування, зайняті
виготовленням стрижнів у нагрівальній оснастці
11.1а термісти, зайняті завантаженням і розвантаженням
гарячого металу ручним способом
11.1а транспортувальники у ливарному виробництві, зайняті
на гарячих ділянках робіт
11.1а укладачі фтористих присадок
11.1а формувальники ручного формування, які беруть участь
у литті металу
11.1а хлораторники, зайняті хлоруванням розплавленого
металу
11.1а чистильники металу, відливків, заготовок, виробів та
деталей, зайняті обробленням литва ручним способом
всередині камер і в протигазах
11.1а шлакувальники, зайняті обслуговуванням плавильних
печей
11.1б б) керівники
11.1б майстри дільниць, старші майстри дільниць
плавильних, заливальних (розливальних),
кокільно-заливальних, термообробки литва та обрубних
відділень, прольотів і дільниць ливарного
виробництва

2. Ковальсько-пресове виробництво
 
11.2а     а) робітники 
11.2а бандажники, зайняті на гарячих роботах
11.2а згинальники суднові, зайняті на гарячих ділянках
робіт
11.2а кантувальники-укладальники, зайняті кантуванням
гарячого металу у нагрівальних печах
11.2а ковалі на молотах і пресах
11.2а ковалі ручного кування
11.2а ковалі-штампувальники
11.2а ковалі-штампувальники на ротаційних машинах
11.2а машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах
11.2а нагрівальники (зварники) металу
11.2а налагоджувальники устаткування й агрегатів у
термообробленні, зайняті на термічних печах
11.2а оброблювачі поверхневих дефектів металу, зайняті на
гарячих ділянках робіт
11.2а посадчики металу
11.2а пресувальники на гарячому штампуванні
11.2а ресорники на обробленні гарячого металу
11.2а розкатники, зайняті на гарячих роботах
11.2а стропальники, зайняті зачіплюванням гарячого металу
11.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням (подаванням, віднесенням) гарячого
металу
11.2б б) керівники
11.2б майстри дільниць, старші майстри дільниць молотових
(ковальських), пресових і термічних відділень,
прольотів і дільниць ковальсько-пресового
виробництва, а також гарячих дільниць у виробництві
ресор
3. Термічна обробка
 
11.3а     а) робітники 
11.3а гартівники, зайняті біля печей завантаженням і
вивантаженням ручним способом гарячого металу
11.3а нагрівальники (зварники) металу
11.3а нейтралізаторники ціанистих розчинів, зайняті
нейтралізацією ціантари та ціанвідходів
11.3а термісти, зайняті біля печей на гарячих роботах;
термісти, зайняті обробкою металовиробів у
ціанистих, свинцевих ваннах і у ваннах з
розплавленими солями
11.3а чистильники, зайняті очищенням ванн від ціану та
свинцю
11.3б б) керівники
11.3б майстри дільниць, старші майстри дільниць
нагрівальних печей, гартування, відпалювання;
цементації, травлення та термооброблення
4. Виробництво абразивів
 
11.4а     а) робітники 
11.4а електродники, зайняті на роботах біля печей
11.4а машиністи кранів (кранівники), зайняті на ділянках
плавки абразивних матеріалів
11.4а плавильники абразивних матеріалів
11.4а плавильники карбіду кремнію
11.4б б) керівники
11.4б майстри, зайняті на ділянках плавки абразивних
матеріалів
5. Інші професії з оброблення металу
 
11.5а     а) робітники 
11.5а вальцювальники, зайняті згинанням гарячого металу
під час котельних і суднокорпусних робіт
11.5а газорізальники, зайняті плазмово-дуговим різанням
металу у гарячому стані
11.5а гумівники суднові, зайняті на роботах всередині
відсіків підводних човнів під час їх будівництва та
ремонту; гумівники суднові, які працюють з
шкідливими речовинами 1-2 класів небезпеки
11.5а електрозварники ручного зварювання
(електрогазозварники), зайняті електрозварюванням
виробів з підігрівом
11.5а емалювальники, зайняті нанесенням емалей на гарячу
чавунну апаратуру та вироби великих габаритів
(місткістю 0,4 куб. м і більше) методом опудрення з
ручних вібросит
11.5а заливальники свинцево-олов'янистих сплавів
11.5а маляри, зайняті на роботах у закритих камерах, у
відсіках суден, резервуарах
11.5а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
11.5а металізатори, зайняті на роботах у закритих камерах
і резервуарах
11.5а мідники, зайняті лудінням і паянням припоями, які
містять свинець
11.5а обрубувачі, зайняті на роботах всередині і зовні
апаратів з підігріванням металу і застосуванням
ручного повітряно-дугового стругання
11.5а оцинковувачі гарячим способом
11.5а плавильники металів та сплавів, зайняті плавкою
бабіту та інших сплавів, що містять свинець
11.5а рубачі суднові, зайняті рубанням гребних гвинтів з
титанових сплавів
11.5а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
XII. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І
АПАРАТУРИ
 
12а      а) робітники 
12а автоклавники-сушильники акумуляторних пластин у
виробництві свинцевих акумуляторів
12а варники електроізоляційних лаків, смол та мастик
12а готувачі активних мас, зайняті у виробництві
кислотних акумуляторів, гальванічних елементів і
батарей, а також роботами з речовинами 1-2 класів
небезпеки або канцерогенами
12а електродники безламельних акумуляторів та елементів,
електродники безламельних, фольгових і
срібноцинкових акумуляторів, зайняті на роботах з
речовинами 1-2 класів небезпеки або канцерогенами
12а електродники ламельних акумуляторів та елементів,
зайняті на роботах з речовинами 1-2 класів небезпеки
або канцерогенами
12а заливальники смолкою
12а зварники пластмас, які працюють з фторопластом у
гарячому стані
12а машиністи млинів, зайняті у виробництві свинцевих
акумуляторів, гальванічних елементів і батарей та
електровугільних виробів
12а мішальники вугільних мас, зайняті у виробництві
електровугільних виробів
12а мішальники сухої маси, зайняті у виробництві
свинцевих акумуляторів, гальванічних елементів і
батарей
12а намазувальники акумуляторних пластин (свинцевих)
12а обпресувальники кабелів свинцем чи алюмінієм,
зайняті на роботах з свинцем
12а обпресувальники кабелів та проводів пластиками та
гумою, які працюють з фторопластом у гарячому стані
12а пресувальники виробів з пластмас, які працюють з
фторопластом у гарячому стані
12а просочувальники електротехнічних виробів, зайняті
просочуванням речовинами 1-2 класів небезпеки або
канцерогенами
12а-3 робітники, зайняті формуванням та складанням
свинцевих акумуляторів та інших хімічних джерел
струму із застосуванням речовин 1-2 класів небезпеки
або канцерогенів
12а розмелювачі-дозувальники вугільних мас
12б б) керівники
12б майстри, старші майстри, зайняті у виробництвах
освинцювання кабелів і свинцевих акумуляторів
XIII. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО,
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ
 
13а-3     а) робітники,  зайняті  на  ділянках  робіт  із 
застосуванням ртуті під час виготовлення приладів і
виробів
13б б) керівники та фахівці, зайняті на дільницях і
роботах з застосуванням ртуті під час виготовлення
приладів і виробів
13б лаборанти
13б майстри, старші майстри
13б механіки
13б начальники дільниць
13б технологи
13в в) робітники, зайняті на роботах із застосуванням
оксидів свинцю
13г г) керівники та фахівці, зайняті на дільницях і
роботах із застосуванням оксидів свинцю
13г лаборанти
13г майстри, старші майстри
13г механіки
13г начальники дільниць
13г технологи
XIV. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ
(БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)
 
1. Виробництво цементу
 
14.1а     а) робітники 
14.1а аспіраторники
14.1а вивантажувачі шахтових печей
14.1а дозувальники сировини, зайняті дозуванням цементу
14.1а завантажувачі печей (шахтових)
14.1а машиністи (випалювачі) обертових печей
14.1а машиністи (випалювачі) шахтових печей
14.1а машиністи вугільних млинів
14.1а машиністи кальцинаторів
14.1а машиністи сировинних млинів, зайняті сухим помелом
14.1а машиністи цементних млинів
14.1а насипальники цементу
14.1а пакувальники цементу
14.1а помічники машиністів (випалювачів) обертових печей
14.1а помічники машиністів (випалювачів) шахтових печей
14.1а помічники машиністів вугільних млинів
14.1а помічники машиністів сировинних млинів, зайняті
сухим помелом
14.1а помічники машиністів цементних млинів
14.1а транспортувальники гарячого клінкеру
14.1а чистильники з очищення пилових камер
2. Видобування та збагачення азбесту
 
14.2а     а) робітники 
14.2а бурильники шпурів
14.2а вантажники, зайняті на роботах з азбестом
14.2а вивантажувачі пилу
14.2а водії навантажувачів, зайняті довантаженням азбесту
ручним способом і вантаженням навалом азбесту,
супровідних продуктів і відходів виробництва
збагачувальних фабрик
14.2а грохотники
14.2а дробильники
14.2а електрогазозварники, зайняті у технологічних цехах
збагачувальних фабрик
14.2а електрозварники ручного зварювання, зайняті у
технологічних цехах збагачувальних фабрик
14.2а електромонтери, зайняті у технологічних цехах
збагачувальних фабрик
14.2а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування
14.2а лаборанти азбестозбагачувального виробництва,
зайняті випробуванням готової продукції
14.2а лаборанти з фізико-механічних випробувань, зайняті
на контрольних апаратах у цехах (на дільницях)
збагачення
14.2а маркувальники
14.2а мастильники, зайняті змащуванням устаткування у
збагачувальних цехах (дільницях)
14.2а машиністи (кочегари) котельні
14.2а машиністи бульдозерів, зайняті у складах сухої руди
збагачувальних фабрик
14.2а машиністи вентиляційних та аспіраційних установок,
зайняті на аспіраційних установках
14.2а машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів
14.2а машиністи екскаваторів, зайняті відвантаженням і
складуванням супровідних продуктів збагачування
азбестових руд і відходів виробництва збагачувальних
фабрик
14.2а машиністи живильників
14.2а машиністи конвеєрів, зайняті на збагачувальних
фабриках
14.2а машиністи кранів (кранівники), зайняті у приміщеннях
технологічних цехів збагачувальних фабрик
14.2а машиністи розфасовувально-пакувальних машин
14.2а машиністи тягових агрегатів і їх помічники, зайняті
відвантаженням, транспортуванням і складуванням
супровідних продуктів збагачення азбестових руд і
відходів виробництва збагачувальних фабрик
14.2а підсобні робітники, зайняті у збагачувальних цехах
(на дільницях)
14.2а регулювальники азбестозбагачувального устаткування
14.2а слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом
азбестозбагачувального устаткування
14.2а сортувальники
14.2а сушильники
14.2б б) керівники та фахівці
14.2б енергетики технологічних цехів збагачувальних фабрик
14.2б майстри, старші майстри виробничих дільниць
технологічних цехів збагачувальних фабрик
14.2б майстри, старші майстри змін технологічних цехів
збагачувальних фабрик
14.2б майстри, старші майстри технологічних цехів
збагачувальних фабрик
14.2б механіки технологічних цехів збагачувальних фабрик
3. Виробництво мінеральної вати
 
14.3а     а) робітники 
14.3а вагранники
14.3а шихтувальники
4. Каменеливарне виробництво
 
14.4а     а) робітники 
14.4а вогнетривники
14.4а заливальники каменеливарних виробів
14.4а каменевари
14.4а пічники
14.4а тунельники
XV. ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА.
ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ ТА ФАРФОРО-ФАЯНСОВИХ
ВИРОБІВ
 
1. Виробництво усіх видів скла і виробів із скла
 
15.1а     а) робітники 
15.1а видувальники скловиробів
15.1а витягальники з вироблення скляних труб та дроту (із
скла)
15.1а відкладники виробів в опічки
15.1а відламувачі скла від машин
15.1а гранулювальники
15.1а засипальники шихти
15.1а зливальники скломаси
15.1а кварцодуви
15.1а кварцоплавильники
15.1а ливарники скла
15.1а машиністи машин витягування скла
15.1а молірувальники скла
15.1а обмазувальники заслонів
15.1а обробники видувних виробів
15.1а полірувальники скловиробів кислотою
15.1а пресувальники гарячого скла
15.1а складальники скломаси
15.1а скловари (крім зайнятих обслуговуванням електропечей
та печей ліній термічного формування скла на
розплаві металу)
15.1а склодуви, зайняті постійним піддуванням і видуванням
виробів
15.1а травильники скла плавиковою кислотою
15.1а фідерники
15.1а хальмівники
2. Виробництво супертонкого базальтового
волокна, скловолокна, скловати та виробів з них
 
15.2а     робітники, зайняті  у  технологічних  процесах 
зазначених виробництв
3. Виробництво керамічних,
фарфорових та фаянсових виробів
 
15.3а     а) робітники 
15.3а травильники фарфорових та фаянсових виробів, зайняті
травленням плавиковою кислотою
15.3а фритівники
4. Інші професії у виробництві скла
 
15.4а     робітники, зайняті на роботах з плавиковою кислотою 
XVI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ
АБО СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН
 
16-1     працівники, зайняті у виробництвах  сірковуглецю, 
віскозного, хлоринового, ацетатного, синтетичних
волокон, щетини, волосіні і губки у таких цехах,
відділеннях, на дільницях: штапельних, хімічних,
віскозних, прядильних, обробних, обробно-вибільних,
вибільних, мотальних, розмотування кислого шовку і
фарбування, на кислотних станціях (у цехах,
дільницях, підрозділах) і станціях (цехах) обробних
розчинів, регенерації (сірковуглецю, сірки і газів,
сірковуглецевих виробництв, летких і органічних
розчинників, міді, аміаку, капролактаму);
обслуговуванням дінілової установки, прийманням і
відпусканням сірковуглецю; у таких майстернях:
фільєрній, електроверетенній, прядильних насосиків,
набірній; у виробництвах ронгаліту і сульфованих
жирових продуктів
16-1а працівники відділу технічного контролю, зайняті у
хімічних, прядильних, обробних цехах, на дільницях і
у відділеннях
16-2 робітники та фахівці цехових хімічних лабораторій
16-2а робітники, майстри та старші майстри, механіки і
енергетики цехів, зайняті ремонтом, профілактикою та
обслуговуванням технологічного устаткування та
електроустаткування (крім контрольно-вимірювальних
приладів та вентиляції), основні робітники яких
користуються правом на пільгову пенсію за
Списком N 1
XVII. ВИРОБНИЦТВО ЦЕЛЮЛОЗИ,
ПАПЕРУ, КАРТОНУ ТА ВИРОБІВ З НИХ
 
1.Виробництво целюлози і регенерація сірчистої
кислоти та лугів
 
17.1а     а) робітники 
17.1а апаратники скипидарної установки
17.1а апаратники талової установки
17.1а варники хімічної деревної маси
17.1а варники целюлози
17.1а випарювальники луговини
17.1а дифузорники целюлози
17.1а завантажувачі сульфату
17.1а міксівники
17.1а промивальники целюлози
17.1а регенераторники сірчистої кислоти
17.1а содівники
2. Вибілювання целюлози та ганчір'я 
17.2а     а) робітники 
17.2а апаратники гашення вапна
17.2а апаратники електролізу
17.2а вибілювальники
17.2а сатураторники
17.2а хлорники
XVIII. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
 
1. Хіміко-фармацевтичне
і фармацевтичне виробництво
 
18.1.1    Виробництво медикаментів  і  напівпродуктів,  що 
належать до груп: адамантану, акридину, барбітурової
кислоти, бензолу, бензоксазину, гідразину,
галоїдовмісних сполук, діазепіну, імідазолу, індолу,
кумарину, металоорганічних сполук, морфоліну,
нафталіну, піперазину, піперидину, піразину,
піразолону, піридазину, піридину, піримідину,
піролідину, птеридину, пурину, сиднону, сірковмісних
сполук, стероїдів, сульфаніламідів, сульфонів,
тіадіазину, фенолу, фенотіазину, фурану, хіназоліну,
хіноліну, хіноксаліну, хінону, хіноклудину,
ціановмісних сполук
18.1.2 Виробництво гетероциклічних п'ятичленних сполук з
двома та більше гетероатомами, спіросполук,
органічних сполук сірки, фосфору і миш'яку,
ацетооцтового та діетилового ефірів, ненасичених
вуглеводнів
18.1.3 Виробництво алкалоїдів та глікозидів, які належать
до сильнодіючих речовин, простагландинів,
протипухлинних антибіотиків і препаратів, гормонів
синтетичних
18.1.4 Робота із застосуванням або одержанням азо- та
діазосполук, гідразину, диметилсульфату,
ізоціанатів, галоїдів та їх органічних сполук,
нітро-, нітрозо- та амінопродуктів, солей ціанистої
кислоти та ціановмісних сполук, сірковуглецю,
фосгену, оксиду етилену, азидів і нітритів,
тіонілхлориду, окси- та сульфохлоридів фосфору;
свинцю, ртуті, марганцю, нікелю, кадмію та їх
сполук, ефіру діетилового
18.1а а) робітники
18.1а-3 апаратники
18.1а дозувальники медичних препаратів
18.1а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайняті ремонтом, профілактикою
та обслуговуванням електроустаткування у
виробництвах, перелічених у цьому підрозділі
18.1а капілярники
18.1а наповнювачі ампул
18.1а препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних
засобів
18.1а-3 робітники, зайняті у боксах
18.1а слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом, профілактикою
і обслуговуванням технологічного устаткування у
виробництвах, перелічених у цьому підрозділі
18.1а стерилізаторники матеріалів та препаратів
2. Виробництво діагностикумів СНІДу
та гепатиту В, а також бактерійних та вірусних
препаратів з використанням патогенних
мікроорганізмів і отрут біологічного походження,
які належать до 1-2 груп
 
18.2-1    працівники, зайняті у боксах і боксових приміщеннях 
XIX. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
 
19      лікарі-рентгенологи, а також лікарі,  зайняті  у 
відділеннях інтервенційної радіології
(рентгенохірургічний блок)
19 молодші спеціалісти з медичною освітою
рентгенівських відділень (кабінетів), а також
молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у
відділеннях інтервенційної радіології
(рентгенохірургічний блок)
19-1 працівники закладів охорони здоров'я, які
безпосередньо працюють з радіоактивними речовинами з
активністю на робочому місці понад 10 мілікюрі
радію-226 або еквівалентною за радіотоксичністю
кількістю радіоактивних речовин, а також на
гамма-терапевтичних апаратах
19 рентгенолаборанти, у тому числі у відділеннях
інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок)
і флюорографічних кабінетах
XX. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
 
20а      а) робітники 
20а апаратники синтезу, зайняті виготовленням
поліефіруретанових валиків
20а апаратники-фарботерники (глибокий друк)
20а відливальники
20а друкарі глибокого друку
20а друкарі металографського друку (глибокого)
20а колористи, зайняті підготовкою фарб для глибокого
друку
20а накладальники на друкарських машинах
(металографічних)
20а плавильники металу та сплавів (типографських,
друкарських)
20а препаратори, зайняті приготуванням розчинів для
травлення кліше та форм глибокого друку
20а стереотипери, зайняті відливанням стереотипів з
типографського сплаву
20а травильники кліше
20а травильники форм глибокого друку
20б б) керівники
20б майстри, старші майстри, зайняті на таких виробничих
дільницях: стереотипній, цинкографії та глибокого
друку, де 50 і більше відсотків робітників
користуються правом на пільгову пенсію за
Списком N 1
XXI. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
 
1. Залізничний транспорт і метрополітен
 
21.1а     а) робітники 
21.1а бандажники
21.1а заливальники свинцево-олов'янистих сплавів
21.1а пробивальники-продувальники труб
21.1а слюсарі з ремонту рухомого складу, зайняті ремонтом
цистерн з-під етилової рідини; слюсарі з ремонту
рухомого складу, зайняті ремонтом, заправкою і
заміною клапанів цистерн
21.1а машиністи електропоїздів (метрополітену)
2. Морський та річковий флот
 
21.2а     а) робітники 
21.2а котлочистильники, зайняті чищенням котлів на суднах
21.2а кочегари суден, які працюють на твердому паливі
3. Цивільна авіація
 
21.3-1    працівники (диспетчери,   диспетчери-інструктори, 
старші диспетчери, керівники польотів), які
здійснюють безпосереднє управління повітряним рухом
у зонах аеропортів, аеровузлів; у
аеродромно-диспетчерських, районних, допоміжних
центрах та їх секторах, місцевих диспетчерських
пунктах з найбільшою інтенсивністю або складністю
руху
XXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА
ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ І БЕРИЛІЄМ
 
1. Роботи на підприємствах, у науково-дослідних
інститутах, лабораторіях, конструкторських і
дослідно-конструкторських організаціях і
медичних установах
 
22.1-1а    працівники, зайняті на роботах в умовах радіаційної 
або берилієвої шкідливості на дослідних,
дослідно-виробничих і укрупнених лабораторних
установках, у дослідних цехах з опрацювання або
удосконалення технологічних процесів промислового
видобування, перероблення радіоактивної сировини,
промислового використання атомної енергії,
промислового або дослідного одержання радіоактивних
речовин, берилію та виробів з них
22.1-1б працівники, зайняті на роботах з радіоактивними
речовинами з активністю на робочому місці понад
10 мілікюрі радію-226 або еквівалентною за
радіотоксичністю кількістю радіоактивних речовин, а
також ремонтом устаткування в цих умовах
22.1-1в працівники, зайняті у виробництві виробів з берилію
та його сполук, а також у технологічному процесі
виробництва виробів з металокерамічного берилію, в
тому числі ремонтом устаткування, забрудненого
берилієм в умовах берилієвої шкідливості
22.1-1г працівники, зайняті повний робочий день у зоні
відчуження на підприємствах, в установах і
організаціях, перелік яких затверджується Мінприроди
за погодженням з Мінсоцполітики та МОЗ
{ Установити, що визначеним в позиції 22.1-1г
працівникам призначається пенсія за віком на
пільгових умовах починаючи з 1 січня 2010 року
згідно з Постановою КМ N 173 ( 173-2010-п ) від
24.02.2010 }
2. Роботи на дослідних, транспортних,
дослідно-промислових атомних реакторах, на їх
прототипах і критскладанні та імпульсних
реакторах, дослідних термоядерних установках і
потужних ізотопних опромінювальних
гамма-установках з активністю опромінювача
5 х 10 (в степ. 2) Кюрі і вище
 
22.2-1    працівники, безпосередньо зайняті експлуатаційними, 
ремонтними, налагоджувальними і експериментальними
роботами в умовах радіаційної шкідливості
3. Робота у сховищах і на складах радіоактивних
речовин
 
22.3-1    працівники, зайняті в умовах радіаційної шкідливості 
прийманням, перетаруванням, фасуванням, зберіганням
і видаванням радіоактивних речовин і джерел з
активністю понад 10 мілікюрі радію-226 або
еквівалентною за радіотоксичністю кількістю
радіоактивних речовин
4. Виробництво рідкісноземельних елементів
хімічним способом
 
22.4-1    працівники, зайняті  у зазначеному технологічному 
процесі, а також ремонтом устаткування
5. Інші роботи
 
22.5-1а    працівники, безпосередньо зайняті  на  переносних 
установках радіоізотопної дефектоскопії
(гаммадефектоскопії) просвічуванням матеріалів та
виробів у промисловості та будівництві
22.5-1б працівники, безпосередньо зайняті на рентгенівських
установках у виробничих галузях економіки та
науково-дослідних інститутах, а також їх ремонтом,
регулюванням і налагодженням
XXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ (У ВСІХ ГАЛУЗЯХ
ГОСПОДАРСТВА)
 
23-2     водолази 1, 2, 3 групи спеціалізації робіт та інші 
працівники, зайняті роботою під водою, у тому числі
в умовах підвищеного атмосферного тиску, не менше
275 годин на рік (25 годин на місяць), або час
перебування яких під водою з початку водолазної
практики становить 2750 годин і більше
23 газозварники, зайняті на роботах всередині
резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден
23 газорізальники, зайняті на роботах всередині
резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден
23 електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних
машинах, зайняті на напівавтоматичних машинах на
роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і
відсіків суден
23 електрозварники ручного зварювання, зайняті на
роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і
відсіків суден
23 кесонники-апаратники
23 кесонники-електромонтажники
23 кесонники-прохідники
23 кесонники-слюсарі
23 лудильники гарячим способом, зайняті лудінням
виробів припоями, що містять свинець, а також
припоями, що містять шкідливі речовини 1-2 класів
небезпеки або канцерогени
23 освинцювальники
23 паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)
23 паяльщики, зайняті паянням виробів припоями, що
містять свинець, а також припоями, що містять
шкідливі речовини 1-2 класів небезпеки або
канцерогени
23-1 працівники, безпосередньо зайняті на роботах з
мікроорганізмами 1 групи, проти яких не розроблено
ефективних засобів профілактики та лікування
23-2 робітники та майстри, зайняті у виробництвах
приладів і виробів, які містять ртуть (безпосередньо
на роботах з металевою ртуттю), а також ремонтом і
обслуговуванням приладів і апаратів на роботах з
відкритою металевою ртуттю
23-3а робітники, зайняті внутрішнім очищенням резервуарів,
баків, цистерн, відсіків, танків суден і всередині
дробоструминних камер під час роботи у скафандрах
або протигазах
23-3б робітники, зайняті внутрішнім очищенням резервуарів,
баків, цистерн (у тому числі залізничних), відсіків
і танків суден від нафтопродуктів і хімічних речовин
23 травильники, зайняті травленням металу у розчинах,
що містять шкідливі речовини 1-2 класу небезпеки або
канцерогени
23 чистильники металу, відливків, виробів та деталей,
зайняті очищенням металу, металевих деталей та
виробів сухим кварцовим піском
НЕ ДЛЯ ДРУКУ
XXIV. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
{ Список N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1644 ( 1644-2004-п ) від 13.12.2004, N 276 ( 276-2006-п ) від 13.03.2006, N 173 ( 173-2010-п ) від 24.02.2010 - починаючи з 1 січня 2010 року, N 3 ( 3-2014-п ) від 09.01.2014 } 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2003 р. N 36
 
СПИСОК N 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників
на роботах із шкідливими і важкими умовами праці,
зайнятість в яких повний робочий день дає право
на пенсію за віком на пільгових умовах 
------------------------------------------------------------------
 Позиція | Виробництва, роботи, професії, посади і показники
------------------------------------------------------------------
I. ГІРНИЧІ РОБОТИ
 
Добування відкритим способом вугілля, руди, сланцю,
озокериту, тальку, каоліну, графіту, доломіту,
кварциту, вапняку, мергелю, магнезиту, польового та
плавикового шпату, гіпсу, баратів, п'єзокварцу,
агату, боритів, фосфориту, апатитів, сірки, алмазів,
мармуру, граніту, андезиту, крейди, дорогоцінних і
кольорових металів із пісків, діабазу, гранодіориту,
базальту, піщанику, янтарю, слюди, азбесту, солі та
інших нерудних копалин, що містять шкідливі речовини
1 і 2 класу небезпеки, а також шкідливі речовини 3
класу небезпеки. Будівництво шахт, рудників,
розрізів, кар'єрів, копалень, драг, метрополітенів,
тунелів, підземних каналів та інших підземних
споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель,
буріння технічних свердловин, профілактики та
гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і
породних відвалах
 
1. Відкриті гірничі роботи
та роботи на поверхні
 
1.1а     а) робітники  кар'єрів,  розрізів,   копалень, 
гідравлік, драг, промивальних приладів.
Роботи на поверхні шахт, рудників і дренажних шахт.
Роботи на промислових майданчиках будівництва шахт,
рудників, розрізів, кар'єрів, копалень, драг,
метрополітенів, тунелів, підземних каналів та інших
підземних споруд. Гірничі роботи з рекультивації
земель, буріння технічних свердловин, профілактики
та гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і
породних відвалах. Буровибухові роботи
1.1а-3а апаратники
1.1а бункерувальники
1.1а бурильники шпурів
1.1а вагонетники
1.1а вагонетники повітряно-канатної дороги
1.1а вантажники
1.1а вибуховики
1.1а вивантажувачі на відвалах
1.1а водії автотранспортних засобів
1.1а водії навантажувачів, зайняті вантаженням гірничої
маси
1.1а гідромоніторники
1.1а-3б гірники, зайняті на виробничих дільницях, а також на
маркшейдерських і геологічних роботах з відбирання
проб і доставляння вибухових матеріалів
1.1а грохотники
1.1а доводжувачі
1.1а долотозаправники
1.1а драгери
1.1а дренажисти з видобутку мірабіліту
1.1а дробильники
1.1а електромонтери диспетчерського устаткування та
телеавтоматики, зайняті в кар'єрах та розрізах
1.1а електромонтери з ремонту повітряних ліній
електропередачі, зайняті в кар'єрах, розрізах і на
відвалах
1.1а-3в електромонтери з ремонту та обслуговування апаратури
і пристроїв зв'язку, зайняті в кар'єрах, розрізах і
на відвалах
1.1а електромонтери з ремонту та обслуговування пристроїв
сигналізації, централізації та блокування, зайняті в
кар'єрах, розрізах і на відвалах
1.1а електромонтери контактних мереж, зайняті в кар'єрах,
розрізах і на відвалах
1.1а електромонтери лінійних споруд телефонного зв'язку
та радіофікації, зайняті в кар'єрах, розрізах і на
відвалах
1.1а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування
1.1а забійники
1.1а заготівники слюди
1.1а землекопи, зайняті на розкривних та очисних роботах
1.1а каменотеси
1.1а канавники
1.1а ковалі-бурозаправники
1.1а колії плит та блоків
1.1а концентраторники
1.1а кочегари паровозів у депо
1.1а кріпильники
1.1а лампівники
1.1а лебідники
1.1а люкові
1.1а майстри-підривники
1.1а матроси драг
1.1а машиністи автогрейдерів, зайняті в кар'єрах,
розрізах і на відвалах
1.1а машиністи бульдозерів, у тому числі зайняті гасінням
та розбиранням териконів і породних відвалів шахт,
розрізів, збагачувальних та брикетних фабрик, що
горять
1.1а машиністи бурових установок
1.1а машиністи виправно-підбивно-обробних машин
1.1а машиністи виправно-підбивно-рихтувальних машин
1.1а машиністи вібронавантажувальних установок
1.1а машиністи відвалоутворювачів
1.1а машиністи відвальних мостів
1.1а машиністи дорожньо-транспортних машин, зайняті в
розрізах, на усереднювальних вугільних складах і
відвалах
1.1а машиністи драг
1.1а машиністи дробильних установок
1.1а машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів
1.1а машиністи екскаваторів
1.1а машиністи залізнично-будівельних машин
1.1а машиністи землесосних плавучих несамохідних снарядів
1.1а машиністи землесосних установок
1.1а машиністи каменерізних машин
1.1а машиністи конвеєрів
1.1а машиністи кранів (кранівники)
1.1а машиністи кранів автомобільних
1.1 машиністи кратцерів
1.1а машиністи млинів
1.1а машиністи навантажувальних машин
1.1а машиністи навантажувально-доставочних машин
1.1а машиністи насосних установок, зайняті на дренажних
роботах
1.1а машиністи парових машин та локомобілів
1.1а машиністи підіймальних машин
1.1а машиністи підіймально-пересувних риштувань
1.1а машиністи підіймачів щоглових, стоякових й шахтових
1.1а машиністи поличкових плугів
1.1а машиністи скреперів
1.1а машиністи скреперних лебідок
1.1а машиністи слюдопласторобних машин
1.1а машиністи сортувалок
1.1а машиністи тягових агрегатів
1.1а машиністи установок для буріння стовбурів шахт
повним перерізом
1.1а машиністи установок для розщеплення слюди
1.1а машиністи установок для руйнування негабаритів
гірничої маси, зайняті в кар'єрах та розрізах
1.1а машиністи установок з оброблення транспортних
засобів, зайняті в кар'єрах і розрізах
1.1а машиністи фрезагрегатів
1.1а машиністи шляхоколієпересувачів
1.1а монтажники гірничого устаткування
1.1а монтери колії, зайняті в кар'єрах, розрізах і на
відвалах
1.1а мотористи механічних лопат
1.1а мотористи промивальних приладів для вилучення металу
1.1а наваловідбійники
1.1а оббирачі гірничих виробок
1.1а оператори товарні, зайняті в озокеритовому
виробництві
1.1а перекидальники
1.1а постачальники кріпильних матеріалів у шахти
1.1а пробовідбірники
1.1а пробуторники малолітражних драг
1.1а прохідники на поверхневих роботах
1.1а розпилювачі каменю
1.1а скруберники-насосники
1.1а сортувальники
1.1а стовбурові (підземні), зайняті на поверхні шахт
1.1а стрічкові прибиральники, зайняті в кар'єрах і
розрізах
1.1а трактористи, зайняті в кар'єрах, розрізах і на
відвалах
1.1а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням слюди
1.1а цементаторники гідромідьустановок
1.1а шліхівники
1.1а шлюзівники
1.1б б) керівники та фахівці
1.1б керівники та фахівці кар'єрів, розрізів, копалень,
гідравлік і промивальних приладів, промислових
майданчиків будівництва шахт, рудників, розрізів,
розрізоуправлінь, кар'єрів, драг, метрополітенів,
тунелів, підземних каналів та інших підземних споруд
і шахт
Роботи на поверхні кар'єрів, розрізів,
шахт і рудників
1.1б геологи, дільничні геологи
1.1б геофізики
1.1б гідрогеологи, дільничні гідрогеологи
1.1б головні геологи
1.1б головні інженери, їх заступники
1.1б головні маркшейдери, їх заступники
1.1б головні механіки, їх заступники
1.1б головні електрики, їх заступники
1.1б головні електромеханіки, їх заступники
1.1б головні енергетики, їх заступники
1.1б директори (начальники), їх заступники (в розрізах,
кар'єрах)
1.1б інженери, зайняті в змінах на виробничих дільницях
1.1б інженери з гірничих робіт, які виконують роботи в
підземних умовах
1.1б маркшейдери кар'єрів, рудників, шахт, маркшейдери
дільничні
1.1б майстри бурові свердловин
1.1б майстри (старші майстри) бурові дільниць
1.1б майстри гірничі
1.1б майстри шляхові, зайняті в кар'єрах, розрізах і на
відвалах
1.1б майстри (старші майстри) контрольні
1.1б майстри (старші майстри) з ремонту устаткування
1.1б майстри (старші майстри) виробничих дільниць
1.1б механіки, старші механіки
1.1б начальники драг
1.1б начальники відділів, пов'язані з роботами під
землею: виробничого, виробничо-технічного,
технічного, капітального будівництва, організації
праці й заробітної плати, їх заступники
1.1б начальники змін
1.1б начальники розрізобудівних управлінь, їх заступники
1.16 начальники дільниць, їх заступники
1.1б начальники цехів (гірничих), їх заступники
1.1б виконавці робіт, їх заступники
1.1б технічні керівники, їх заступники
1.1б електрики дільниць
1.1б електромеханіки
1.1б енергетики
2. Роботи на поверхні з підземної
газифікації вугілля
 
1.2а-3    а) робітники, зайняті на дільницях  (в  цехах): 
знесірчення, газогенераторних, газодувних та
бурових, на підземній газифікації вугілля
1.2б б) керівники та фахівці
1.2б майстри дільниць (цехів): газогенераторних,
газодувних та знесірчення
1.2б механіки дільниць (цехів): газогенераторних,
газодувних та знесірчення
1.2б начальники змін
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Постанова Четвер, 16 січня 2003 36
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"