Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова КМУ № 36 від 16.01. 2003 р.

 • Версія для друку
 •  

7.3а     а) робітники 
7.3а агломератники
7.3а вивантажувачі гарячого агломерату
7.3а горнові на агломерації та випалюванні
7.3а грохотники
7.3а грохотники-шурувальники
7.3а дозувальники гарячого повертання
7.3а дробильники
7.3а завантажувачі шихти
7.3а змішувальники
7.3а машиністи ексгаустерів
7.3а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
7.3а машиністи млинів
7.3а обпалювачі
7.3а оброблювачі вторинних шламів
7.3а прожарювачі
7.3а прибиральники шлаку та оборотних матеріалів
7.3а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
7.3а транспортувальники (обслуговування механізмів),
зайняті на поверненні гарячого агломерату
7.3 шихтувальники, зайняті шихтуванням агломерату
7.3а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
7.3а-3 електрогазозварники
7.3а-3 електрозварники ручного зварювання
7.3а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
7.3а-3 слюсарі-ремонтники
7.3б б) керівники
7.3б майстри, старші майстри

4. Сушіння шихти та промпродукту
 
7.4а     а) робітники 
7.4а бункерувальники
7.4а завантажувачі
7.4а кочегари технологічних печей
7.4а сушильники
7.4а транспортувальники (такелажні роботи)
7.4а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
7.4а-3 електрогазозварники
7.4а-3 електрозварники ручного зварювання
7.4а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
7.4а-3 слюсарі-ремонтники
7.4б б) керівники
7.4б майстри, старші майстри, які керують робітниками,
зазначеними в цьому підрозділі
5. Одержання металу плавильним
та електротермічним способами
 
7.5а     а) робітники 
7.5а вивантажувачі гарячого агломерату
7.5а вивантажувачі на відвалах, зайняті відвезенням
гарячого шлаку
7.5а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
7.5а дробильники
7.5а електродники, зайняті на електропечах і відстійниках
7.5а завантажувачі шихти
7.5а конвертерники
7.5а кочегари технологічних печей
7.5а машиністи живильників, зайняті у цехах
7.5а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
7.5а машиністи розливальних машин
7.5а плавильники
7.5а прибиральники шлаку та оборотних матеріалів, зайняті
транспортуванням гарячого шлаку
7.5а розливальники кольорових металів та сплавів
7.5а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
7.5а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням гарячого металу
7.5а чистильники продукції, зайняті на очищенні кремнію
7.5а шихтувальники
7.5а шлакувальники
7.5а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
7.5а-3 електрогазозварники
7.5а-3 електрозварники ручного зварювання
7.5а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
7.5а-3 слюсарі-ремонтники
7.5б б) керівники
7.5б майстри, старші майстри
6. Рафінування металів
 
7.6а     а) робітники 
7.6а бункерувальники
7.6а завантажувачі шихти
7.6а кочегари технологічних печей
7.6а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
7.6а машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
7.6а обпалювачі
7.6а плавильники
7.6а розливальники кольорових металів та сплавів
7.6а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
7.6а шлакувальники
7.6а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
7.6а-3 електрогазозварники
7.6а-3 електрозварники ручного зварювання
7.6а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
7.6а-3 слюсарі-ремонтники
7.6б б) керівники
7.6б майстри, старші майстри
7. Гідрометалургія, вилуговування,
одержання кадмію та купоросу
 
7.7а     а) робітники 
7.7а апаратники виготовлення штучного шеєліту
7.7а апаратники-гідрометалурги
7.7а електролізники водних розчинів
7.7а кислототривники-гумувальники
7.7а машиністи млинів, зайняті сухим розмелюванням
7.7а обпалювачі
7.7а паяльщики по вініпласту
7.7а паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)
7.7а печові на одержанні цинкового купоросу
7.7а плавильники
7.7а репульпаторники
7.7а хлораторники
7.7б б) керівники
7.7б майстри, старші майстри
8. Виробництво вуглецевих матеріалів,
мас і виробів із них 
7.8а     а) робітники 
7.8а вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом
7.8а газівники
7.8а дозувальники
7.8а завантажувачі-вивантажувачі випалювальних та
графітувальних печей
7.8а заливальники анодів
7.8а змішувальники
7.8а машиністи кранів (кранівники), зайняті випалюванням,
прогартовуванням та графітуванням
7.8а машиністи млинів
7.8а машиністи просіювальних установок
7.8а машиністи тельферів, зайняті випалюванням,
прогартовуванням та графітуванням
7.8а обпалювачі
7.8а оператори з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання
7.8а пекоплавильники
7.8а пресувальники електродної продукції
7.8а прожарювачі
7.8а просочувальники
7.8а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
7.8а-3 електрогазозварники
7.8а-3 електрозварники ручного зварювання
7.8а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
7.8а-3 слюсарі-ремонтники
7.8а стендовики
7.8а стропальники, зайняті прогартовуванням, випалюванням
та графітуванням
7.8а формувальники електродної маси
7.8а хлораторники електродної продукції
7.8а шихтувальники
7.8б б) керівники
7.8б майстри, старші майстри, за винятком зайнятих
механічним обробленням електродів
9. Глиноземне виробництво
 
7.9а     а) робітники 
7.9а агломератники
7.9а апаратники карбонізації
7.9а апаратники-гідрометалурги, зайняті випарюванням,
карбонізацією алюмінатного розчину, а також на
дифузорах
7.9а вивантажувачі гарячого агломерату
7.9а вогнетривники, зайняті ремонтом на гарячих роботах
7.9а дробильники
7.9а кочегари технологічних печей
7.9а машиністи млинів
7.9а обпалювачі
7.9а прожарювачі
7.9б б) керівники
7.9б майстри, старші майстри у цехах карбонізації,
спікання, кальцинації та випарювання лугів
10. Одержання металів електролітичним
способом у розплаві металу
 
7.10а     а) робітники 
7.10а анодники у виробництві алюмінію
7.10а вантажники, зайняті вантаженням шихти, глинозему,
фторсолей та анодної маси
7.10а виливальники-заливальники металу
7.10а водії електро- та автовізків, зайняті перевезенням
розплавленого металу, фтористих солей, глинозему та
продуктів хлорації
7.10а водії навантажувачів, зайняті перевезенням
розплавленого металу, фтористих солей, глинозему та
продуктів хлорації
7.10а дробильники, зайняті дробленням електроліту
7.10а електролізники розплавлених солей
7.10а електрослюсарі-контактники
7.10а заливальники анодів
7.10а катодники
7.10а ливарники кольорових металів
7.10а машиністи компресорних установок, зайняті
перекачуванням хлору
7.10а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
7.10а машиністи перевантажувачів
7.10а машиністи пневмотранспорту
7.10а машиністи розливальних машин
7.10а машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
7.10а машиністи штирьових кранів, зайняті обслуговуванням
електролізерів
7.10а монтажники з ремонту ванн
7.10а плавильники
7.10а розливальники кольорових металів та сплавів
7.10а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
7.10а формувальники електродної маси
7.10а футерувальники-шамотники з ремонту ванн
7.10а хлораторники
7.10а хлоропровідники
7.10а шихтувальники
7.10а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
7.10а-3 електрогазозварники
7.10а-3 електрозварники ручного зварювання
7.10а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
7.10а-3 слюсарі-ремонтники
7.10б б) керівники
7.10б майстри, старші майстри
7.10б майстри з ремонту устаткування, зайняті ремонтом
електролізерів
11. Виробництво фтористої кислоти та її солей
 
7.11а     а) робітники 
7.11а апаратники абсорбції
7.11а апаратники варіння
7.11а апаратники випарювання
7.11а апаратники відстоювання
7.11а апаратники дозування
7.11а апаратники мокрої класифікації
7.11а апаратники нейтралізації
7.11а апаратники очищення газу
7.11а апаратники приготування сірчанокислого глинозему
7.11а апаратники розкладання
7.11а апаратники сушіння
7.11а апаратники у виробництві солей
7.11а апаратники фільтрації
7.11а апаратники центрифугування
7.11а апаратники-гідрометалурги
7.11а бункерувальники
7.11а вивантажувачі на відвалах
7.11а вогнетривники
7.11а водії електро- та автовізків, зайняті вивезенням
недогарка
7.11а газогенераторники
7.11а гумівники металовиробів, крім зайнятих в цехах
захисних покриттів
7.11а дозувальники реагентів
7.11а дробильники
7.11а завантажувачі-вивантажувачі
7.11а завантажувачі-вивантажувачі печей
7.11а зливальники-розливальники, зайняті на розливанні
кислоти
7.11а кочегари технологічних печей
7.11а машиністи (кочегари) котелень
7.11а машиністи вентиляційних та аспіраційних установок
7.11а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
7.11а машиністи млинів
7.11а машиністи насосних установок
7.11а обпалювачі
7.11а оператори з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання
7.11а паяльщики
7.11а пресувальники
7.11а репульпаторники
7.11а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
7.11а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням гіпсу та недогарка
7.11а укладальники-пакувальники, зайняті закупорюванням
кислот та фторсолей
7.11а флотатори
7.11а чистильники, зайняті очищенням основного
устаткування і газоходів
7.11а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
7.11а-3 електрогазозварники
7.11а-3 електрозварники ручного зварювання
7.11а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
7.11а-3 слюсарі-ремонтники
7.11б б) керівники
7.11б майстри, старші майстри
12. Одержання металу електролітичним
способом у розчинах солей та лугів
 
7.12а     а) робітники 
7.12а апаратники приготування хімічних розчинів, зайняті
приготуванням гіпохлориту
7.12а апаратники сушіння
7.12а електрозварники ручного зварювання, зайняті
виготовленням анодів і катодів
7.12а електролізники водних розчинів та із зняття олова з
жерсті
7.12а електрослюсарі - контактники
7.12а катодники
7.12а машиністи завантажувальних механізмів
7.12а машиністи кранів (кранівники)
7.12а машиністи млинів
7.12а паяльщики по вініпласту
7.12а паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)
7.12а плавильники
7.12а розливальники кольорових металів та сплавів
7.12а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
7.12а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
відкаткою вагонеток з анодним і катодним металом,
сировиною, пеком
7.12а чистильники продукції, зайняті очищенням катодів
7.12а шламівники електролітних ванн, крім зайнятих
промиванням сирцю та скрапу
7.12а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
7.12а-3 електрогазозварники
7.12а-3 електрозварники ручного зварювання
7.12а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
7.12а-3 слюсарі-ремонтники
7.12б б) керівники
7.12б майстри, старші майстри, крім зайнятих у виробництві
електролітної фольги
13. Виробництво порошків кольорових металів
 
7.13а     а) робітники 
7.13а апаратники у виробництві металевих порошків
7.13а газогенераторники, зайняті у виробництві цинкового
порошку
7.13а електролізники водних розчинів
7.13а паяльщики по вініпласту
7.13а паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)
7.13а печові у виробництві цинкового пилу
7.13а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням пилу
7.13а формувальники вогнетривких виробів, зайняті
виготовленням карборундових виробів
7.13б б) керівники
7.13б майстри, старші майстри
14. Одержання анодів та ваєрбасів
 
7.14а     а) робітники 
7.14а завантажувачі шихти
7.14а ливарники кольорових металів
7.14а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
7.14а машиністи розливальних машин
7.14а плавильники
7.14а розливальники кольорових металів та сплавів
7.14а сортувальники, зайняті відбиранням міді та шлаку
7.14а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
7.14а-3 електрогазозварники
7.14а-3 електрозварники ручного зварювання
7.14а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
7.14а-3 слюсарі-ремонтники
7.14б б) керівники
7.14б майстри, старші майстри
15. Пилоуловлювання та газоочищення
 
7.15а     а) робітники 
7.15а машиністи ексгаустерів
7.15а оператори з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання
7.15а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням пилу,
одержаного металургійним способом
7.15а чистильники, зайняті очищенням пилоуловлювальних
пристроїв, печей, газоходів і колосників
7.15а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
7.15а-3 електрогазозварники
7.15а-3 електрозварники ручного зварювання
7.15а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
7.15а-3 слюсарі-ремонтники
7.15б б) керівники
7.15б майстри, старші майстри
16. Перероблення шламів
 
7.16а     а) робітники 
7.16а апаратники розчинення
7.16а апаратники у виробництві титану і рідкісних металів
7.16а обпалювачі
7.16а плавильники
7.16а розливальники кольорових металів та сплавів
7.16а сушильники
7.16а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
7.16а-3 електрогазозварники
7.16а-3 електрозварники ручного зварювання
7.16а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
7.16а-3 слюсарі-ремонтники
7.16б б) керівники
7.16б майстри, старші майстри
17. Одержання рідкісних металів, кальцію,
магнію, кремнію та титану металургійним
та хіміко-металургійним способами
 
7.17а     а) робітники 
7.17а агломератники, зайняті спіканням шихти
7.17а апаратники, крім зайнятих у виробництві
епітаксіальних структур, перелічених у Списку N 2
7.17а вибивальники титанової губки
7.17а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
7.17а готувачі шихти напівпровідникових матеріалів,
зайняті легуванням напівпровідникових матеріалів,
крім зайнятих у виробництві епітаксіальних структур
7.17а дозувальники
7.17а завантажувачі-вивантажувачі
7.17а кочегари технологічних печей
7.17а машиністи брикетних пресів
7.17а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
7.17а машиністи млинів
7.17а монтажники реакційних апаратів, зайняті ремонтом і
відновленням реакційних апаратів
7.17а обпалювачі з перероблення титановмісних та
рідкоземельних матеріалів
7.17а оператори прецизійного різання, зайняті доведенням
напівпровідникових матеріалів, крім зайнятих у
виробництві епітаксіальних структур
7.17а печові з виробництва триоксиду сурми
7.17а печові з відновлення термічним способом
7.17а печові з перероблення титановмісних та
рідкоземельних матеріалів
7.17а печові йодидного рафінування
7.17а печові з відновлення і дистиляції титану та
рідкісних металів
7.17а плавильники
7.17а плавильники барієвого електроліту
7.17а плавильники електронно-променевої плавки
7.17а прожарювачі
7.17а спікальники твердосплавних виробів
7.17а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
7.17а сушильники
7.17а фільтрувальники, зайняті у виробництві кальцію
7.17а хлораторники
7.17а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
7.17а-3 електрогазозварники
7.17а-3 електрозварники ручного зварювання
7.17а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
7.17а-3 слюсарі-ремонтники
7.17б б) керівники
7.17б майстри, старші майстри
18. Оброблення та перероблення кольорових
і дорогоцінних металів
 
7.18.1    1) плавильне виробництво 
7.18.1а а) робітники
7.18.1а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
7.18.1а заливальники металу
7.18.1а кокільники-складальники, зайняті заливанням металу
7.18.1а ливарники кольорових металів
7.18.1а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
7.18.1а плавильники
7.18.1а різальники металу на ножицях і пресах, зайняті
різанням гарячого металу
7.18.1а різальники на пилах, ножівках та верстатах, зайняті
різанням гарячого металу
7.18.1а розливальники кольорових металів та сплавів
7.18.1а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
7.18.1а шихтувальники, зайняті на роботах біля печей
7.18.1б б) керівники
7.18.1б майстри, старші майстри
7.18.2 2) виробництво азотнокислого срібла, афінаж та
одержання хімічно чистих дорогоцінних металів та їх
перероблення
7.18.2а а) робітники
7.18.2а апаратники у виробництві дорогоцінних металів
7.18.2а апаратники у виробництві твердих сплавів і
тугоплавких металів
7.18.2а відпальники кольорових металів
7.18.2а електролізники водних розчинів
7.18.2а машиністи млинів
7.18.2а оператори з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання
7.18.2а плавильники
7.18.2а робітники, зайняті у виробництві азотнокислого
срібла та хімічно чистих дорогоцінних металів
7.18.2а сушильники
7.18.2а термісти
7.18.2а термісти на установках СВЧ
7.18.2а шихтувальники
7.18.2б б) керівники
7.18.2б майстри, старші майстри
7.18.3 3) прокатне виробництво
7.18.3а а) робітники
7.18.3а вальцювальники холодного металу, зайняті прокаткою
свинцю
7.18.3а відпальники кольорових металів
7.18.3а кочегари технологічних печей
7.18.3а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
7.18.3а нагрівальники кольорових металів
7.18.3а плакувальники виробів
7.18.3а правильники на машинах, зайняті виправленням
гарячого металу
7.18.3а пресувальники на гідропресах, зайняті пресуванням
свинцю
7.18.3а прокатники гарячого металу
7.18.3а різальники гарячого металу
7.18.3а різальники металу на ножицях і пресах, зайняті
різанням гарячого металу та свинцю
7.18.3а різальники на пилах, ножівках та верстатах, зайняті
різанням гарячого металу та свинцю
7.18.3а різальники холодного металу, зайняті різанням свинцю
7.18.3а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
7.18.3а чистильники продукції, зайняті очищенням металу
металевими щітками
7.18.3б б) керівники
7.18.3б майстри, старші майстри, які керують робітниками,
переліченими в цьому підрозділі (пункт 3)
7.18.4 4) трубо-пресове, пресове та волочильне виробництва
7.18.4а а) робітники
7.18.4а відпальники кольорових металів
7.18.4а волочильники кольорових металів, зайняті гарячим
волочінням
7.18.4а завальцювальники, зайняті вальцюванням гарячих труб
7.18.4а кочегари технологічних печей
7.18.4а нагрівальники кольорових металів
7.18.4а пресувальники на гідропресах
7.18.4а профілювальники
7.18.4а трубопрокатники, зайняті на гарячому прокаті
7.18.4б б) керівники
7.18.4б майстри, старші майстри, які керують робітниками,
переліченими в цьому підрозділі (пункт 4)
7.18.5 5) одержання цинкового пилу та оксиду цинку
7.18.5а а) робітники
7.18.5а машиністи просіювальних установок
7.18.5а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням
цинкового пилу і оксиду цинку
7.18.5б б) керівники
7.18.5б майстри, старші майстри, які керують робітниками,
переліченими в цьому підрозділі (пункт 5)
19. Виробництво твердих сплавів
і тугоплавких металів
 
7.19а     а) робітники 
7.19а апаратники виготовлення штучного шеєліту
7.19а апаратники карбідизації
7.19а апаратники окислення молібденових відходів
7.19а апаратники печей відновлення, зайняті відновленням
кобальту
7.19а апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті
розмелюванням та просіюванням
7.19а апаратники у виробництві твердих сплавів і
тугоплавких металів, зайняті у виробництві солей
вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю і
сірчистого натрію
7.19а апаратники-гідрометалурги, зайняті у виробництві
солей вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю
і сірчистого натрію
7.19а волочильники кольорових металів, зайняті гарячим
волочінням (грубе волочіння)
7.19а електролізники водних розчинів
7.19а електролізники розплавлених солей
7.19а зварники виробів з тугоплавких металів
7.19а ковалі на молотах і пресах
7.19а ковалі-штампувальники на ротаційних машинах
7.19а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
7.19а машиністи млинів
7.19а машиністи просіювальних установок
7.19а обпалювачі
7.19а плавильники
7.19а плавильники електронно-променевої плавки
7.19а пресувальники твердих сплавів, зайняті гарячим
пресуванням
7.19а прожарювачі
7.19а прокатники гарячого металу
7.19а просівачі порошків на механічних ситах
7.19а просочувальники
7.19а спікальники твердосплавних виробів
7.19а сушильники, зайняті сушінням порошків і сумішей
20. Виробництво ртуті, елементарної
сірки, ксантогенату, миш'яку, хромових солей,
сірчистого натрію, світлосполук, молібдату
амонію, сталініту, їх сполук. Афінаж золота,
срібла, платини, металів платинової групи
 
7.20а     а) робітники 
7.20а-3а усі робітники, зайняті у технологічному процесі, а
також ремонтом устаткування у зазначених
виробництвах
7.20а-3б робітники, зайняті обслуговуванням зазначених
виробництв
7.20а-3б контролери продукції кольорової металургії
7.20а-3б підсобні робітники
7.20а-3в робітники, зайняті прийманням, подаванням,
випробуванням і обробленням сировини,
напівпродуктів, готової продукції та відходів
7.20а-3г робітники, зайняті обробленням виробничих розчинів і
стічних вод, транспортуванням сировини, кислот,
напівпродуктів і готової продукції, укладанням та
пакуванням сировини, кислот, напівпродуктів і
готової продукції
7.20б б) керівники
7.20б майстри, старші майстри, зайняті у цехах, переділах
і відділеннях
7.20б майстри контрольні (дільниці, цеху)
VIII. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
 
8А      А. Працівники,   зайняті   у   нижчезазначених 
виробництвах і на роботах:
8А.1 1) активованого вугілля(1); алюмогелю; аерогелю;
альдегідів та їх похідних; амінів, їх сполук; аміаку
(включаючи газову сировину); активованого
піролюзиту; азбовінілу; білої сажі; брому, його
сполук; з виплавлення сірки незалежно від способу;
галоїдопохідних етилену, їх полімерів і
співполімерів; гератолю; гопкаліту;
графітноколоїдних препаратів; гуанідинів та їх
похідних; двооксиду марганцю; детергентів;
диметилсульфату; десульфуратора; дипроксиду;
інгібіторів; ванадієвих і сурм'яних сполук;
іонообмінних смол і напівпродуктів з них; йоду, його
сполук; каустичної соди; капролактаму; камфори;
карбіду кальцію; карбюризаторів; каталізаторів;
кетонів, їх похідних; коагулянту; креоліну;
лакофарбової продукції із застосуванням органічних
розчинників; лаків та їх сумішей; меркаптанів;
металевого натрію, калію, їх оксидів; металевих
порошків хімічним способом; мінеральних і органічних
кислот, їх сполук, похідних, у тому числі
регенерації, денітрації і концентрації; мінеральних
солей; мінеральних добрив; міпоросепараторів;
сечовини; миш'яку і його солей; необростаючих сполук
і токсинів до них; нітросумішей; некалю; тіоколу;
збагачення миш'якових, апатитонефелінових, сірчаних
руд; органічних та неорганічних реактивів; оксидів,
перекисів, гідроперекисів та їх сполук; оксиду
етилену і продуктів на його основі; органічних
продуктів, що синтезуються на основі органічної
жирної, ароматичної гетероциклічної сировини, у тому
числі продуктів для синтезу барвників, пігментів і
лаків; осеїну; з піролізу вуглеводів нафти,
очищення, компримування, поділу пірогазу; з крекінгу
газу, природних газів; пластифікаторів; пластичних
мас на основі: фенолів, крезолів, ксиленолів,
резорцину, сумарних фенолів, меламіну, аніліну,
фурфуролу, тіосечовини, ізоціанатів, поліамідів,
поліуретанів, поліефірних смол, простих і складних
ефірів целюлози; безперервного і штапельного
скловолокна (за винятком теплоізоляційного
скловолокна), а також виробів з нього і
склопластика; полідієну; полівінілпіролідону;
полімерів і співполімерів акрилової та метакрилової
кислот, їх похідних; полімерів простих вінілових
ефірів; поліетилентерефталатів, бутадієну,
поліізобутилену, ізопрену, латексів, плівкових та
інших матеріалів на їх основі; поліфосфатів;
полікарбонатної плівки; поропластів; порофору;
пресувальних матеріалів; похідних бензолу, бензоїлу,
нафталіну, їх гомологів; простих та складних ефірів;
ртутних приладів і препаратів; гумовому,
гумотехнічному і шинному в таких цехах (дільницях):
підготовчих, підготовки сировини, вулканізації,
виготовлення клеїв для гуми; світлосполук; свинцю,
ртуті, хрому, їх оксидів, продуктів їх сполук;
селену, телуру, селенових, мідних, цинкових сполук;
сірководню; сілікагелю; синтетичних каучуків;
синтетичних вітамінів(1); синтетичних барвників,
пігментів, їх розмелювання, сушіння; синтетичних
смол, лаків; сполук барію, титану; спиртів, їх
похідних; стиролу, його похідних, полімерів,
співполімерів; сульфовугілля; сцинтиляційних
матеріалів; термочутливих фарб, олівців; технічних,
кормових фосфатів; технічного вуглецю, матеріалів на
його основі; вуглеводнів, їх сполук; уротропіну;
фенолу, його сполук; феромагнітного,
піногенераторного порошку; флотореагентів;
формальгліколю; фосфору, фосфорної кислоти, їх
похідних; фреонів усіх класів; фригітів; фтору, його
сполук; фторхлорорганічних сполук; хімікатів для
виготовлення гуми, каучуку; хімікатів для сільського
господарства, садівництва, медичних препаратів,
бензинів, мастил, трансформаторних масел для
боротьби з пилом, флотореагентів, пластичних мас,
штучних волокон, для кольорової, чорно-білої
кінофотоплівки, паперу для кінофотопромисловості;
хімічних засобів захисту рослин, протруйників,
відлякуючих засобів, препаратів на їх основі;
хімпоглиначів; хлору, його сполук; хлорвінілу, його
полімерів, співполімерів; ронгаліту і сульфованих
жирових продуктів; целозольвів; ціанистих,
роданистих сполук; ціанатів, диізоціанатів, їх
похідних; екстраліну; елементорганічних сполук;
емалей, препаратів з дорогоцінних металів; емульсії
жирових сумішей, їх пом'якшувачів; етилової рідини;
отрутохімікатів
_______________
1 - Поширюється на хіміко-фармацевтивчне вироництво.
8А.1 працівники, зайняті наповненням хлором балонів і
контейнерів, а також розливанням хлору
8А.1 працівники, зайняті у спеціальних виробництвах
(включаючи очищення цистерн, місткостей, миття,
ремонт та оброблення тари на спецвиробництвах і
з-під токсичних речовин) та лабораторіях з хімічними
спецречовинами
8А.1 працівники цехів, відділень, дільниць антикорозійних
сполук і покриттів працівники цехів
енергозабезпечення, зайняті ремонтом, профілактикою
та обслуговуванням електрообладнання безпосередньо в
цехах, відділеннях і на дільницях виробництва
продукції, зазначеної у підрозділі "А" цього
розділу(2)
працівники ремонтно-будівельних цехів (відділень,
дільниць), зайняті ремонтом, профілактикою та
обслуговуванням обладнання або які виконують роботи,
пов'язані з ремонтом, профілактикою або
обслуговуванням цього обладнання (встановлення
дерев'яних риштувань, укладання бетонного фундаменту
під обладнання тощо), безпосередньо в цехах,
відділеннях і на дільницях виробництва продукції,
зазначеної у підрозділі "А" цього розділу(2)
_______________
2 - До стажу роботи, що дає право на пільгове
пенсійне забезпечення, зараховується фактично
відпрацьований час в цехах, відділеннях і на
дільницях виробництва зазначеної продукції.

8А.1 робітники, майстри і старші майстри, механіки та
енергетики цехів, зайняті ремонтом, профілактикою та
обслуговуванням технологічного устаткування та
електроустаткування (крім контрольно-вимірювальних
приладів і вентиляції), комунікацій, дегазації
виробничої каналізації і тунелів у перелічених
виробництвах та структурних підрозділах
робітники, майстри, старші майстри, механіки та
енергетики цехів і дільниць, зайняті ремонтом,
профілактикою та обслуговуванням виробничої
каналізації і тунелів у цехах, відділеннях і на
дільницях виробництва продукції, зазначеної у пункті
1 підрозділу "А" цього розділу
8А.2 2) азбестових технічних виробів
8А.2а а) робітники
8А.2а робітники, зайняті у таких цехах, відділеннях і на
дільницях: підготовчому (приготувальному),
текстильному, прядильному, ткацькому, апаратному,
набивальному, автотракторних деталей, автоформованих
деталей, спірально-намотаних прокладок, картону і
фільтрів, паранітовому, вальцстрічки (еластичного
матеріалу), дослідно-експериментальному, промтехніки
8А.2а робітники, зайняті ремонтом, профілактикою та
обслуговуванням технологічного устаткування і
електроустаткування (крім контрольно-вимірювальних
приладів і вентиляції)
8А.2б б) керівники та фахівці
8А.2б енергетики, зайняті у перелічених цехах, відділеннях
і на дільницях
8А.2б майстри (старші майстри) з ремонту устаткування
(крім контрольно-вимірювальних приладів і
вентиляції)
8А.2б майстри та старші майстри, начальники змін,
дільниць, зайняті у перелічених цехах, відділеннях і
на дільницях
8А.2б механіки, зайняті у перелічених цехах, відділеннях і
на дільницях
8Б Б. Робітники та майстри підприємств інших
виробництв, зайняті у технологічному процесі
виробництва такої продукції: неорганічної хімії,
добрив, полімерів, пластичних мас (включаючи
композиційні матеріали, склопластики і поліуретани,
у тому числі методом напилення), каучуків,
лакофарбової, побутової хімії, органічного синтезу,
синтетичних барвників, нафтохімічної, гумотехнічної
та азбестової, хімічних реактивів, високочистих
речовин в окремих цехах, відділеннях, на дільницях і
установках за наявності в повітрі робочої зони
шкідливих речовин 1 або 2 класу небезпеки, а також
канцерогенів. Робітники та майстри, зайняті ремонтом
і обслуговуванням технологічного устаткування та
електроустаткування у зазначених виробництвах
IX. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН
 
1. Виробництво сірчаної, азотної кислот та їх
солей, окислювачів різних видів рідкого
ракетного палива на основі міцної азотної
кислоти, селену, денітрація та концентрація
відпрацьованих кислот, рекуперація кислот у
виробництві вибухових речовин і різних видів
пороху
 
9.1-1     працівники, зайняті у технологічному процесі,  а 
також ремонтом під час відпрацювання та виробництва
зазначених продуктів
2. Відпрацювання і виготовлення вибухових
речовин, включаючи промислові вибухові речовини
 
9.2-1     працівники, зайняті  у технологічному процесі, а 
також ремонтом під час відпрацювання нових вибухових
речовин і виробництва всіх видів вибухових речовин
3. Відпрацювання нових і виробництво усіх видів
пороху, зарядів твердого палива, піротехнічних,
безгазових і малогазових сполук, вогнесумішей,
вогнепровідного та детонуючого шнура, зарядів,
згоряючих гільз, окислювачів різних видів
рідкого ракетного палива на основі міцної
азотної кислоти, а також напівфабрикатів і
композицій на їх основі
 
9.3-1     працівники, зайняті  у технологічному процесі, а 
також ремонтом під час відпрацювання та виробництва
зазначених продуктів (за винятком працівників,
зайнятих виготовленням металевих оболонок для
запальників)
4. Виробництво бавовняної целюлози, піроксиліну
та колоксиліну
 
9.4-3     працівники, зайняті у технологічному процесі,  а 
також ремонтом під час приготування піроксиліну,
розчинів гіпохлориту, бучення, промивання,
відбілювання і сушіння
9.4-2 робітники, майстри та старші майстри, зайняті у
технологічному процесі виробництва колоксиліну, крім
робітників, зайнятих відбілюванням, сушінням,
промиванням лінта, нейтралізацією вод і
приготуванням водопом'якшувальних розчинів
5. Сіркоперегонне та сіркоплавильне виробництва
 
9.5-3     працівники, зайняті  у технологічному процесі, а 
також ремонтом у зазначених виробництвах
6. Виробництво ефіру, колодію, рекуперація та
ректифікація розчинників
 
9.6-3     працівники, зайняті  у технологічному процесі, а 
також ремонтом у зазначених виробництвах
7. Складання, розбирання, спорядження, ремонт
усіх видів боєприпасів, бойових частин,
споряджених твердопаливних ракетних двигунів,
піротехнічних виробів, засобів ініціювання,
інших комплектуючих виробів, що містять
продукти, зазначені у пунктах 2-3. Утилізація та
знищення ракет, боєприпасів та їх елементів,
споряджених різними видами твердого палива,
пороху, вибухових речовин і піротехнічних
сумішей
 
9.7-3а    працівники, зайняті у технологічному процесі,  а 
також ремонтом у зазначених виробництвах та під час
відпрацювання нових технологій цих виробництв
9.7-3б працівники, зайняті утилізацією і знищенням ракет,
боєприпасів та елементів, споряджених різними видами
твердого палива, пороху, вибухових речовин і
піротехнічних сумішей
9.7-3в працівники, зайняті на роботах в особливо
небезпечній зоні потенційно небезпечних об'єктів
8. Виробництво метолу, селективного розчинника,
дінітрокрезоляторів натрію та амонію
 
9.8-3     працівники, зайняті у технологічному процесі,  а 
також ремонтом у зазначених виробництвах
X. ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ, ГАЗУ, ГАЗОВОГО
КОНДЕНСАТУ, ВУГІЛЛЯ ТА СЛАНЦЮ
 
10.1     1. Робітники,  зайняті  у  таких  виробництвах: 
перегонки, крекінгування сірчистих нафт і вироблення
з них нафтопродуктів; каталітичного риформінгу;
перегонки сланцевих і вугільних смол; піролізу
сірчистих нафтопродуктів; ректифікації ароматичних
вуглеводнів; компримування і фракціонування газів,
що містять сірководень та окис вуглецю;
сірчанокислотного алкілування, етилування бензину;
кислотного, селективного гідроочищення та
депарафінізації нафтопродуктів і штучного рідкого
палива; дефеноляції вод; парафіну; церезину,
меркаптанів; каталізаторів; присадок до
нафтопродуктів; коксу; синтетичних продуктів з
нафтосировини; напівкоксування твердого палива;
очищення газів від сірчистих сполук, оксиду вуглецю;
гідрування твердого палива і сірчистих
нафтопродуктів; синтезу вуглеводнів; переробки
продуктів гідрування, синтезу, напівкоксування,
коксування та газифікації твердого палива;
знемаслення і розкислення лугових відходів;
електрознесолення та зневоднення, стабілізації,
гідроочищення сірководневмісної нафти та газового
конденсату, одержання елементарної (газової) сірки:
10.1 апаратники
10.1 барильєтники
10.1 дробильники
10.1 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайняті у виробництвах,
перелічених у Списку N 1
10.1 коксоочисники
10.1 коксорозвантажувачі, зайняті ручними роботами
10.1 машиністи бульдозерів, зайняті розпушуванням та
вантаженням елементарної (газової) сірки
10.1 машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням
елементарної (газової) сірки
10.1 машиністи з моторних випробувань палива, зайняті на
роботах з етильованим бензином
10.1 машиністи технологічних насосів
10.1 оператори технологічних установок
10.1 рампівники
10.1 робітники, зайняті розвантаженням і зливанням
етилової рідини
10.1 слюсарі з ремонту технологічних установок, зайняті у
виробництвах, перелічених у Списку N 1
10.1 слюсарі-ремонтники, зайняті у виробництвах,
перелічених у Списку N 1
10.1 чистильники
10.2 2. Працівники, зайняті у виробництві технічного
вуглецю
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Постанова Четвер, 16 січня 2003 36
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"