Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
 • Версія для друку
 •  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 16 січня 2003 р. N 36
Київ
 

Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1644 ( 1644-2004-п ) від 13.12.2004 N 276 ( 276-2006-п ) від 13.03.2006 N 173 ( 173-2010-п ) від 24.02.2010 N 3 ( 3-2014-п ) від 09.01.2014 } 
     Відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
     1. Затвердити такі, що додаються:
     Список N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах;
     Список N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
     2. Абзац другий підпункту 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 223 ( 223-2000-п ) "Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 215) викласти у такій редакції:
     "час роботи (служби) зараховується до трудового стажу, до вислуги років - у полуторному розмірі (в тому числі за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 36)".
     3. Визнати такими, що втратили чинність:
     постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 р. N 162 ( 162-94-п ) "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах";
     постанову Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 р. N 773 ( 773-94-п ) "Про внесення змін і доповнень до списків N 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах".
     4. Доручити Міністерству соціальної політики давати роз'яснення щодо порядку застосування списків, затверджених цією постановою.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 3 ( 3-2014-п ) від 09.01.2014 } 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 26 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2003 р. N 36
СПИСОК N 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників
на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими
і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких
повний робочий день дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах 
------------------------------------------------------------------
 Позиція | Виробництва, роботи, професії, посади і показники
------------------------------------------------------------------
I. ГІРНИЧІ РОБОТИ
Видобування корисних копалин. Геологорозвідувальні
роботи. Будівництво, реконструкція, технічне
переозброєння і капітальний ремонт шахт, рудників,
копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів
та інших підземних споруд
1. Підземні роботи в шахтах, рудниках
і копальнях на видобуванні корисних копалин,
в геологорозвідці, на дренажних шахтах,
на будівництві шахт, рудників, копалень
1.1а     а) усі робітники, зайняті повний робочий день на 
підземних роботах
1.1б б) керівники та фахівці підземних дільниць
1.1в в) керівники шахт, шахтоуправлінь на правах шахт,
рудників і копалень:
1.1в головні енергетики
1.1в головні інженери
1.1в головні механіки
1.1в директори (інші керівники)
1.1г г) працівники, зайняті на підземних роботах 50 і
більше відсотків робочого часу на рік (в обліковому
періоді):
1.1г газомірники
1.1г гірники на геологічних роботах
1.1г гірники на маркшейдерських роботах
1.1г електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування, зайняті на роботах з обслуговування
стовбурів, шурфів і підіймальних машин
1.1г каротажники
1.1г кріпильники
1.1г робітники та фахівці, зайняті монтажем, демонтажем,
ремонтом і налагодженням устаткування
1.1г геологи, геологи дільничні
1.1г геофізики
1.1г гідрогеологи
1.1г головні геологи
1.1г головні енергетики шахтобудівних і прирівняних до
них управлінь, їх заступники
1.1г головні інженери шахтобудівних і прирівняних до них
управлінь, їх заступники з виробництва, підземного
будівництва і охорони праці
1.1г головні маркшейдери, їх заступники
1.1г головні механіки шахтобудівних і прирівняних до них
управлінь, їх заступники
1.1г диспетчери внутрішньошахтового (шахтового)
транспорту
1.1г диспетчери гірничі
1.1г електрики (старші електрики) цеху
1.1г електромеханіки (старші електромеханіки)
1.1г електромонтажники-налагоджувальники з числа
працівників спеціалізованих монтажних організацій,
зайнятих на будівництві підземних споруд
спеціального призначення
1.1г енергетики (старші енергетики)
1.1г завідувачі гірничих робіт
1.1г завідувачі складів (підземних складів вибухових
матеріалів)
1.1г заступники головних інженерів з виробництва,
технології (головні технологи), охорони праці,
буропідривних (бурових, підривних) робіт,
вентиляції, підземного транспорту
1.1г заступники головних технологів з виробництва,
буропідривних (бурових, підривних) робіт,
вентиляції, підземного транспорту
1.1г заступники головних механіків
1.1г заступники головних енергетиків
1.1г заступники з виробництва (шахтобудівництва), охорони
праці директорів (начальників) шахт, шахтоуправлінь
на правах шахт, рудників і копалень
1.1г інженери, зайняті в змінах
1.1г інженери з налагоджування й випробувань з числа
працівників спеціалізованих монтажних організацій,
зайнятих на будівництві підземних споруд
спеціального призначення
1.1г інженери (провідні, 1-2 категорій та без категорій)
з налагодження та випробувань
1.1г інспектори гірничотехнічні дільничні на шахтах,
рудниках, копальнях з підземними роботами
1.1г маркшейдери, маркшейдери дільничні
1.1г майстри виробничих дільниць
1.1г майстри гірничі проходки шахти
1.1г майстри, зайняті на роботах з водовідливу, зв'язку,
в повітряному господарстві
1.1г майстри (старші майстри) контрольні
1.1г механіки з підіймальних установок (механіки з
підіймання)
1.1г механіки (старші механіки), зайняті в змінах
1.1г начальники дільниць, їх заступники, які виконують
роботи в підземних умовах
1.1г начальники змін
1.1г начальники проходки шахт (гірничих цехів), їх
заступники
1.1г начальники шахтобудівних і прирівняних до них
управлінь, їх заступники з виробництва, підземного
будівництва та охорони праці
1.1г нормувальники гірничі
1.1г нормувальники гірничі на підземних роботах
(дільничні)
1.1г техніки (1-2 категорій, без категорій) з
налагодження та випробувань; техніки з налагодження
та випробувань з числа працівників спеціалізованих
монтажних організацій, зайнятих на будівництві
підземних споруд спеціального призначення
1.1г технічні керівники, їх заступники
1.1г хронометражисти на підземних роботах (підземні)
1.1д д) керівники та фахівці управлінь, партій, контор та
інших підприємств і організацій та їх філій, зайняті
на підземних роботах 50 відсотків і більше робочого
часу на рік (в обліковому періоді):
1.1д головні енергетики, їх заступники
1.1д головні інженери, їх заступники з виробництва
1.1д головні маркшейдери, їх заступники
1.1д головні механіки, їх заступники
1.1д електромеханіки
1.1д енергетики
1.1д інженери з охорони праці (гірничі)
1.1д маркшейдери дільничні
1.1д майстри
1.1д майстри гірничі
1.1д механіки
1.1д начальники дільниць, їх заступники
1.1д начальники управлінь (партій, контор підприємств і
філій), їх заступники з виробництва
1.1д нормувальники гірничі на підземних роботах
(дільничні)
______________
Примітка. Працівникам, переліченим у підпунктах "г"
і "д", зайнятим на підземних роботах менше
половини робочого часу на рік (в
обліковому періоді), пенсія призначається
за Списком N 2
1.1е е) всі працівники, зайняті повний робочий день під
землею обслуговуванням зазначених вище робітників і
службовців (медперсонал підземних пунктів охорони
здоров'я, працівники підземного телефонного зв'язку
тощо)
2. Підземні роботи на будівництві, реконструкції,
технічному переозброєнні і капітальному ремонті
гірничих виробок, метрополітенів, підземних
каналів, тунелів та інших підземних споруд
1.2а     а) робітники 
1.2а арматурники
1.2а бетоняри
1.2а бурильники шпурів
1.2а вибуховики
1.2а водії автотранспортних засобів (самоскидів)
1.2а гірники підземні
1.2а електрогазозварники
1.2а електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних
машинах
1.2а електрозварники ручного зварювання
1.2а електромонтажники вторинних ланцюгів
1.2а електромонтажники з кабельних мереж
1.2а електромонтажники з освітлення та освітлювальних
мереж спеціалізованих монтажних організацій, зайняті
на будівництві підземних споруд спеціального
призначення
1.2а електромонтажники з розподільних пристроїв
1-2а електромонтажники силових мереж та
електроустаткування
1.2а електромонтери з обслуговування підстанцій, зайняті
на проходках шахти
1-2а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування спеціалізованих монтажних
організацій, зайняті на будівництві підземних споруд
спеціального призначення
1.2а електрослюсарі з проходки
1.2а електрослюсарі-монтажники підземного
гірничопрохідницького устаткування
1.2а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування
1.2а ізолювальники
1.2а кріпильники
1.2а лебідники
1.2а машиністи бульдозерів
1.2а машиністи бурових установок
1.2а машиністи екскаваторів одноковшових, зайняті на
проходці шахти
1.2а машиністи електровозів
1.2а машиністи електролебідок
1.2а машиністи кранів (кранівники)
1.2а машиністи мотовозів
1.2а машиністи навантажувальних машин
1.2а машиністи насосних установок
1.2а машиністи підземних самохідних машин
1.2а машиністи підіймальних машин, зайняті на "сліпих"
стовбурах
1.2а машиністи підіймально-пересувних риштувань
1.2а машиністи прохідницьких комплексів
1.2а машиністи скреперів
1.2а машиністи скреперних лебідок
1.2а монтажники зв'язку - спаювальники спеціалізованих
монтажних організацій, зайняті на будівництві
підземних споруд спеціального призначення
1.2а монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних
конструкцій, у тому числі спеціалізованих монтажних
організацій, зайняті на будівництві підземних споруд
спеціального призначення
1.2а монтажники приладів та апаратури автоматичного
контролю, регулювання та керування спеціалізованих
монтажних організацій, зайняті на будівництві
підземних споруд спеціального призначення
1.2а монтажники технологічного устаткування та пов'язаних
з ним конструкцій спеціалізованих монтажних
організацій, що зайняті на будівництві підземних
споруд спеціального призначення
1.2а мотористи вентиляційних установок, зайняті на
проходках шахти
1.2а прохідники
1.2а роздавальники вибухових матеріалів
1.2а стовбурові (підземні)
1.2а транспортувальники (обслуговування механізмів)
1.2а чеканники
1.2б б) працівники, зайняті на підземних роботах
50 відсотків і більше робочого часу на рік
(в обліковому періоді)
1.2б гірники на маркшейдерських роботах
1.2б головні енергетики, їх заступники
1.2б головні інженери, їх заступники з виробництва,
підземного будівництва
1.2б головні маркшейдери, їх заступники
1.2б головні механіки, їх заступники
1.2б директори (начальники) шахт, їх заступники
1.2б електромеханіки підземних дільниць, їх заступники
1.2б енергетики підземних дільниць
1.2б інженери з гірничих робіт підземних дільниць
1.2б маркшейдери
1.2б майстри гірничих дільниць
1.2б механіки, зайняті в змінах
1.2б механіки підземних дільниць
1.2б монтажники гірничого устаткування, зайняті на
проходках шахт
1.2б начальники дільниць, їх заступники
1.2б начальники змін
1.2б начальники управлінь, їх заступники з виробництва,
підземного будівництва
1.2б нормувальники гірничі
1.2б техніки підземних дільниць
1.2б технічні керівники, їх заступники
_______________
Примітка. Працівникам, переліченим в пункті "б",
зайнятим на підземних роботах менше
половини робочого часу на рік (в
обліковому періоді), пенсія призначається
за Списком N 2.
3. Розрізи з видобування вугілля
Коркинського, Вахрушівського і Вовчанського
вугільних родовищ, а також розрізи (кар'єри),
рудники і відвали з видобування корисних
копалин заглибшки 150 метрів і глибше
1.3-1     працівники, зайняті повний робочий день у розрізах, 
кар'єрах, рудниках і відвалах, крім зайнятих на
поверхні
4. Виробництво гірського воску
(воску буровугільного)
та озокериту
1.4а     а) робітники 
1.4а апаратники виробництва гірського воску
1.4а машиністи розливальних машин
1.4а-3 робітники, зайняті розливом озокериту ручним
способом
1.4б б) керівники
1.4б майстри, старші майстри
5. Аварійно-рятувальні частини (станції)
1.5а     а) робітники 
1.5а набирачі проб у шахтах (рудниках)
1.5а ремонтувальники респіраторів та протигазів
1.5а респіраторники
1.5б б) керівники та фахівці (командний склад)
1.5б командири взводів, їх заступники (помічники)
1.5б командири відділень, їх заступники (помічники)
1.5б командири загонів, їх заступники (помічники)
1.5б командири пунктів, їх заступники (помічники)
II. ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
(АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ),
ВИПАЛЮВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН
2а      а) робітники 
2а агломератники
2а бункерувальники, зайняті на видачі гарячого
агломерату та обкотишів
2а вагранники
2а вивантажувачі гарячого агломерату та обкотишів
2а вивантажувачі пилу
2а газівники
2а горнові на агломерації та випалюванні
2а грохотники - шурувальники
2а дозувальники гарячого повертання
2а дозувальники, зайняті завалюванням у подрібнювальних
відділеннях
2а дробильники, зайняті подрібнюванням гарячого
агломерату
2а завантажувачі-вивантажувачі вагранок і печей
2а машиністи електровозів гасильних вагонів
2а машиністи змішувальних барабанів, зайняті на роботах
з рудою, що містить у пилу 2 відсотки і більше
кристалічного (вільного) двооксиду кремнію, на
гарячому повертанні
2а машиністи конвеєрів, зайняті транспортуванням
гарячого агломерату та обкотишів
2а машиністи кранів (кранівники), зайняті
транспортуванням гарячого агломерату та обкотишів
2а машиністи охолоджувачів
2а машиністи перекидних жолобів, зайняті на роботах з
гарячим агломератом
2а обпалювачі
2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
виданням гарячого агломерату та обкотишів
2а-3 робітники, зайняті шихтуванням рудних і нерудних
копалин (включаючи шихтування у виробництві
обкотишів), що містять у пилу 2 відсотки і більше
кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:
2а-3 бункерувальники
2а-3 грохотники
2а-3 дозувальники
2а-3 дробильники
2а-3 машиністи млинів
2а-3 машиністи живильників
2а-3 машиністи конвеєрів
2а-3 шихтувальники
2а-3 вантажники, зайняті вивантаженням сировини, палива,
гарячого агломерату і сипучих матеріалів ручним
способом
2а-3а робітники, зайняті дробленням, помелом, сортуванням
та збагаченням руди чорних металів, нерудних копалин
і гірничохімічної сировини, що містять у пилу 2 і
більше відсотків кристалічного (вільного) двооксиду
кремнію:
2а-3а бункерувальники
2а-3а грохотники
2а-3а дозувальники
2а-3а дробильники
2а-3а машиністи живильників, зайняті поданням сухої
сировини
2а-3а машиністи конвеєрів
2а-3а машиністи кранів (кранівники)
2а-3а машиністи млинів
2а-3а сепараторники (на сухому помелі)
2а-3б робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
2а-3б газорізальники
2а-3б електрогазозварники
2а-3б електрозварники ручного зварювання
2а-3б електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
2а-3б електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування
2а-3б слюсарі-ремонтники
2а-3в робітники, зайняті на дробильних, випалювальних,
збагачувальних, огрудкувальних та шихтувальних
фабриках (у цехах) рудних і нерудних копалин, що
містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного
(вільного) двооксиду кремнію:
2а-3в вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
2а-3в машиністи ексгаустерів
2а-3в машиністи змішувальних барабанів
2а-3в машиністи конвеєрів
2а-3в машиністи кранів (кранівники)
2а-3в машиністи насосних установок
2а-3в машиністи огрудковувачів
2а-3в сепараторники
2а-3в фільтрувальники
2б б) працівники, зайняті на гарячих ділянках робіт, на
дільницях (фабрик, цехів) дроблення, випалювання,
збагачування, огрудкування, подрібнювання, помелу,
шихтування рудних і нерудних копалин, що містять у
пилу 2 і більше відсотків кристалічного (вільного)
двооксиду кремнію:
2б електрики
2б майстри, старші майстри
2б механіки
1. Збагачення руд і пісків під час видобування
кольорових, дорогоцінних металів та алмазів
2.1а     а) робітники 
2.1а апаратники вилуговування
2.1а апаратники збагачення золотовмісних руд
2.1а апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах і
вилуговуванням
2.1а грохотники
2.1а доводжувачі
2.1а дозувальники, зайняті приготуванням ксантогенату
2.1а дозувальник реагентів
2.1а дробильники, зайняті на подрібнювальних дільницях
(відділеннях)
2.1а завантажувачі дробильно-помельного устаткування
2.1а машиністи живильників, зайняті дробленням
2.1а машиністи сушильних установок
2.1а обпалювачі
2.1а плавильники
2.1а пробовідбірники, зайняті повний робочий день
відбиранням проб, що містять ціаніди або
кристалічний (вільний) двооксид кремнію
2.1а розчиняльники реагентів, зайняті приготуванням та
застосуванням ксантогенату
2.1а сушильники, зайняті сушінням і квартуванням
концентратів
2.1а-3а робітники (технологічний та ремонтний персонал),
зайняті на роботах із застосуванням ціанистих
розчинів
2.1а-3б робітники, зайняті збагаченням, дробленням,
подрібненням, помелом та шихтуванням рудних і
нерудних копалин, що містять у пилу 2 і більше
відсотків кристалічного (вільного) двооксиду
кремнію:
2.1а-3б дозувальники
2.1а-3б машиністи конвеєрів
2.1а-3б машиністи млинів із сухим помелом
2.1а-3б шихтувальники
2.1а-3в робітники, зайняті обробленням шламів
2.1а-3г робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
2.1а-3г електрогазозварники
2.1а-3г електрозварники ручного зварювання
2.1а-3г електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
2.1а-3г слюсарі-ремонтники
2.1б б) керівники
2.1б майстри, старші майстри
2.1б майстри, старші майстри з ремонту устаткування, де
застосовуються ціанисті розчини
III. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
1. Доменне виробництво
3.1а     а) робітники 
3.1а бригадири бункерів
3.1а бригадири розливальних машин
3.1а бункерувальники доменних печей
3.1а вантажники, зайняті розвантаженням гарячого
агломерату на бункерах
3.1а верхові доменних печей
3.1а водопровідники доменних печей
3.1а газівники доменних печей
3.1а горнові доменних печей
3.1а горнові з десульфурації чавуну
3.1а ковшові
3.1а машиністи вагонів-вагів, зайняті в тунелях і
підбункерних приміщеннях
3.1а машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті
на гарячих роботах
3.1а машиністи розливальних машин
3.1а машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах
3.1а машиністи шихтоподачі, зайняті на бункерах і
підбункерних приміщеннях
3.1а машиністи електровозів металургійних цехів, зайняті
у тунелях
3.1а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
3.1а прибиральники відходів металургійного виробництва,
зайняті прибиранням колошникового пилу та очищенням
газопроводів
3.1а скіпові
3.1а стропальники, зайняті на гарячих роботах
3.1а транспортувальники шихти, зайняті транспортуванням
шихти у частково механізовані доменні печі
3.1а шлакувальники
3.1а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
3.1а-3 електрогазозварники
3.1а-3 електрозварники ручного зварювання
3.1а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
3.1а-3 слюсарі-ремонтники
3.1б б) керівники
3.1б майстри, старші майстри, зайняті на ділянках гарячих
робіт
2. Виробництво сталі та феросплавів.
Підготовка сумішей та ремонт
металургійних печей
3.2а     а) робітники 
3.2а бригадири двору виливниць
3.2а вагранники
3.2а варники пеку, зайняті варінням смоли та сушінням
днищ
3.2а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
3.2а газівники
3.2а горнові феросплавних печей
3.2а готувачі составів до розливання плавок
3.2а готувачі сталерозливних канав
3.2а завантажувачі шихти
3.2а клеймувальники гарячого металу, зайняті клеймуванням
ручним способом та клеймуванням в торець заготовки
3.2а ковшові
3.2а машиністи гідроочищення та змазування виливниць
3.2а машиністи дистрибуторів (без дистанційного
керування)
3.2а машиністи завалювальних машин
3.2а машиністи заправних машин
3.2а машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті
на гарячих роботах
3.2а машиністи машин вогневого зачищення
3.2а машиністи розливальних машин
3.2а машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах
3.2а машиністи-транспортувальники гарячого металу
3.2а міксерові
3.2а набирачі стопорів
3.2а обпалювачі, зайняті у феросплавному виробництві
3.2а оброблювачі поверхневих дефектів металу
3.2а оператори машин безперервного лиття заготівок,
зайняті на гарячих роботах (розливальний пульт,
газорізання, головний пост, прибиральні механізми)
3.2а оператори постів керування, зайняті обробленням
гарячого металу
3.2а підручні сталеварів електропечей
3.2а підручні сталеварів конверторів
3.2а підручні сталеварів мартенівських печей
3.2а підручні сталеварів установок електрошлакового
переплаву
3.2а підручні сталеварів установок позапічного оброблення
сталі
3.2а плавильники розкислювачів
3.2а плавильники синтетичних шлаків
3.2а плавильники феросплавів
3.2а прожарювачі
3.2а розливальники сталі
3.2а слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом феросплавних
печей в гарячому стані
3.2а сталевари електропечей
3.2а сталевари конвертерів
3.2а сталевари мартенівських печей
3.2а сталевари установок електрошлакового переплаву
3.2а сталевари установок позапічного оброблення сталі
3.2а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
3.2а термісти прокату й труб, зайняті завантаженням
ручним способом гарячого металу або постійно зайняті
на гарячих роботах
3.2а чистильники феросплавів
3.2а шихтувальники, зайняті обслуговуванням печей з
виплавки феромарганцю, ферованадію, марганцевистих
сталей та марганцевих сплавів
3.2а шлакувальники
3.2а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
3.2а електрогазозварники
3.2а електродники
3.2а електрозварники ручного зварювання
3.2а електрозварники ручного зварювання, зайняті
нарощуванням кожухів біля феросплавних печей з
виплавки феромарганцю, ферованадію
3.2а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
3.2а-3 слюсарі-ремонтники
3.2б б) керівники
3.2б майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках
робіт і на роботах із шкідливими умовами праці
3. Прокатне, колесопрокатне,
бандажопрокатне, вилопрокатне, бляхокатальне,
лудильне, оцинкувальне та освинцювальне
виробництва. Виробництво рейкових скріплень,
вирубування та зачищення гарячого металу.
Термічне оброблення. Виробництво
каліброваного металу
3.3а     а) робітники 
3.3а алюмініювальники
3.3а апаратники електролітичного знежирення
3.3а апаратники кристалізації, зайняті у виробництві
купоросу
3.3а апаратники нейтралізації, зайняті на роботах із
соляною кислотою
3.3а апаратники регенерації, зайняті на роботах із
соляною кислотою
3.3а апаратники центрифугування, зайняті на виробництві
купоросу
3.3а вальцювальники із складання та перевалки клітей,
зайняті перевалюванням клітей на гарячих ділянках
робіт
3.3а вальцювальники калібрувальних станів, зайняті
гарячим прокатом
3.3а вальцювальники станів гарячого прокату
3.3а варники пеку
3.3а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
3.3а газівники
3.3а газорізальники, зайняті різанням країв прокату в
гарячому стані
3.3а гартівники, зайняті ручним вантаженням
3.3а завантажувачі термічних печей
3.3а кантувальники-укладальники
3.3а клеймувальники гарячого металу, зайняті клеймуванням
ручним способом або клеймуванням у торець заготовки
3.3а ковалі на молотах і пресах
3.3а ковалі-штампувальники
3.3а ковалі-штампувальники на ротаційних машинах
3.3а котлочистильники, зайняті на очищенні топок печей та
тунелів
3.3а листобійники
3.3а лудильники (оцинковувачі) електролітичним методом
3.3а лудильники гарячим способом
3.3а машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на
гарячих ділянках робіт
3.3а машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті
на гарячих роботах
3.3а машиністи машин вогневого зачищення
3.3а машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах
3.3а машиністи пресів, зайняті на гарячих роботах
3.3а машиністи реверсивних парових машин прокатних
станів, зайняті гарячим прокатом
3.3а машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах
3.3а нагрівальники металу
3.3а оброблювачі поверхневих дефектів металу
3.3а оператори постів керування агрегатами безперервного
травлення, знежирення, лудіння, оцинковування,
лакування та відпалювання, зайняті в травильних,
лудильних, алюмоцинкувальних, освинцювальних,
оцинковувальних відділеннях
3.3а оператори постів керування станами гарячої прокатки
3.3а оператори постів керування, зайняті на гарячих
роботах
3.3а освинцювальники
3.3а оцинковувачі гарячим способом
3.3а підручні вальцювальників станів гарячого прокату
3.3а посадчики металу
3.3а правильники прокату й труб, зайняті правленням
гарячого прокату
3.3а пресувальники-прошивальники рейкових скріплень,
зайняті на гарячому штампуванні
3.3а пресувальники коліс та бандажів, зайняті на гарячих
роботах
3.3а різальники гарячого металу
3.3а робітники, зайняті розковуванням, загинанням та
заклепуванням трубок гарячим способом
3.3а прибиральники відходів металургійного виробництва,
зайняті прибиранням окалини під час гарячої прокатки
металу
3.3а прибиральники гарячого металу
3.3а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт і на
роботах із шкідливими умовами праці
3.3а термісти прокату й труб, зайняті на ручному
вантаженні або постійно зайняті на гарячих ділянках
робіт
3.3а травильники
3.3а укладальники прокату, зайняті на гарячих роботах
3.3а шлакувальники
3.3а-3б робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
3.3а-3б електрогазозварники
3.3а-3б електрозварники ручного зварювання
3.3а-3б електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
3.3а-3б слюсарі-ремонтники
3.3б б) керівники
3.3б майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках
робіт і на роботах із шкідливими умовами праці
4. Виробництво труб: трубопрокатне,
трубозварювальне, електротрубозварювальне,
трубоволочильне, труболиварне, фітингове,
балонне, термічне та оцинковувальне;
підготовка та вирубування металу
3.4а     а) робітники 
3.4а апаратники кристалізації, зайняті у виробництві
купоросу
3.4а апаратники центрифугування, зайняті у виробництві
купоросу
3.4а асфальтувальники труб
3.4а бригадири молотових відділень
3.4а вагранники
3.4а вальцювальники обкатних машин, зайняті обкаткою
балонів у гарячому стані
3.4а вальцювальники станів гарячого прокату труб
3.4а вальцювальники станів пічного зварювання труб
3.4а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
3.4а волочильники труб, зайняті на гарячих роботах
3.4а газівники
3.4а гартівники, зайняті ручним завантаженням гарячого
металу
3.4а завалювальники шихти у вагранки та печі
3.4а заварники труб та балонів
3.4а заливальники металу
3.4а зварники пічного зварювання труб
3.4а заливальники-труболиварники
3.4а кантувальники-укладальники, зайняті біля
нагрівальних печей
3.4 клеймувальники гарячого металу, зайняті ручним
клеймуванням
3.4а ковалі на молотах і пресах
3.4а ковалі-штампувальники
3.4а машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на
гарячих роботах
3.4а машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті
на гарячих ділянках робіт і на роботах із шкідливими
умовами праці
3.4а машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах
3.4а машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
3.4а машиністи-транспортувальники гарячого металу
3.4а нагрівальники металу
3.4а оброблювачі поверхневих дефектів металу
3.4а обрубувачі, зайняті обробленням литва наждаком та
ручним способом (молотками, зубилами,
пневмоінструментом)
3.4а оператори постів керування станами гарячого прокату
труб
3.4а оператори постів керування, зайняті на гарячих
роботах
3.4а освинцювальники
3.4а оцинковувачі гарячим способом
3.4а підручні вальцювальників станів гарячого прокату
труб
3.4а плавильники
3.4а посадчики металу
3.4а правильники прокату й труб, зайняті на гарячих
роботах
3.4а пресувальники гарячих труб, зайняті на прошивних
пресах
3.4а різальники гарячого металу
3.4а прибиральники гарячого металу
3.4а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
3.4а термісти прокату й труб, зайняті на роботах біля
печей з температурним режимом (900 і вище) град. С
обробки легованих марок сталі та сплавів
3.4а травильники
3.4а труболиварники-формувальники
3.4а укладальники прокату, зайняті на гарячих роботах
3.4а шлакувальники
3.4а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
3.4а-3 електрогазозварники
3.4а-3 електрозварники ручного зварювання
3.4а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
3.4а-3 слюсарі-ремонтники
3.4б б) керівники
3.4б майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках
робіт і на роботах із шкідливими умовами праці
5. Виробництво метизів
3.5а     а) робітники 
3.5а гартівники, зайняті гартуванням у свинцевих,
ціанистих ваннах, у ваннах із розплавленими солями
та на термотравильних агрегатах
3.5а лудильники дроту, зайняті лудженням гарячим способом
3.5а оцинковувачі гарячим способом
IV. ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ
1. Коксове, пекококсове та термоантрацитове
виробництва
4.1а     а) робітники 
4.1а апаратники, крім зайнятих вуглепідготовкою та
очищенням газу
4.1а барильєтники
4.1а вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт
4.1а газівники коксових печей
4.1а двереві
4.1а завантажувачі-вивантажувачі термоантрацитових печей
4.1а кабінники-кантівники
4.1а люкові
4.1а машиністи електровозів гасильних вагонів
4.1а машиністи коксових машин
4.1а машиністи коксонавантажувальних машин
4.1а машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті
на гарячих ділянках робіт
4.1а машиністи мостових перевантажувачів, зайняті на
гарячих ділянках робіт
4.1а машиністи установок сухого гасіння коксу
4.1а рампівники
4.1а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
4.1а тунельники
4.1а тунельники-мотористи скіпових підіймачів
4.1а чистильники, зайняті очищенням пекококсової
апаратури
4.1а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
4.1а-3 електрогазозварники
4.1а-3 електрозварники ручного зварювання
4.1а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
4.1а-3 монтажники устаткування коксохімічних виробництв
4.1а-3 монтажники технологічних трубопроводів
4.1а-3 слюсарі-ремонтники
4.1б б) керівники
4.1б майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
дільницях робіт і на роботах із шкідливими умовами
праці
2. Коксохімічне виробництво
4.2а     а) робітники 
4.2а апаратники, у тому числі зайняті знесірченням газу,
у виробництві продуктів з наявністю у повітрі
робочої зони шкідливих речовин 1 або 2 класу
небезпеки, а також канцерогенів
4.2а бригадири на дільницях основного виробництва, всі
робітники якого зазначені у Списку N 1
4.2а дробильники, зайняті дробленням з наявністю у
повітрі робочої зони шкідливих речовин 1 або 2 класу
небезпеки, а також канцерогенів
4.2а зливальники-розливальники, зайняті на роботах з
наявністю у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1
або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів
4.2а машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті
на гарячих ділянках робіт і на роботах із шкідливими
умовами праці
4.2а-3а робітники, зайняті на механізмах хімвиробництва, за
наявності у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1
або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів
4.2а розливальники хімічної продукції, зайняті на роботах
з наявністю у повітрі робочої зони шкідливих речовин
1 або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів
4.2а скруберники-насосники, зайняті на роботах з
наявністю у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1
або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів
4.2а стропальники, зайняті на дільницях гарячих робіт і
на роботах із шкідливими умовами праці
4.2а чистильники, зайняті очищенням апаратури
4.2а-3б робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
4.2а-3б електрогазозварники
4.2а-3б електрозварники ручного зварювання
4.2а-3б електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
4.2а-3б монтажники устаткування коксохімічних виробництв
4.2а-3б монтажники технологічних трубопроводів
4.2а-3б слюсарі-ремонтники
4.2б б) керівники
4.2 майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках
робіт і на роботах з наявністю у повітрі робочої
зони шкідливих речовин 1 або 2 класу небезпеки, а
також канцерогенів
V. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ
ТА ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У МЕТАЛУРГІЙНОМУ
ВИРОБНИЦТВІ
5а      а) робітники 
5а газівники
5а газогенераторники
VI. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ
(ДИНАСОВИХ ВИРОБІВ)
6а-3     робітники, зайняті на дробленні,  подрібненні  і 
помелі нерудних копалин, що містять у пилу 2 і
більше відсотків кристалічного (вільного) двооксиду
кремнію
VII. ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
1. Підготовка сировини та шихти.
Брикетування на мідно-сірчаних
заводах і фабриках
7.1а     а) робітники 
7.1а дробильники
7.1а завантажувачі шихти, зайняті на гарячих роботах
2. Випалювання, вельцювання
7.2а     а) робітники 
7.2а апаратники-гідрометалурги
7.2а бункерувальники
7.2а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
7.2а дробильники
7.2а завантажувачі шихти, зайняті на гарячих роботах
7.2а завантажувачі-вивантажувачі випалювальних печей,
зайняті на гарячих роботах
7.2а машиністи (кочегари) котелень
7.2а машиністи живильників
7.2а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
7.2а машиністи млинів, зайняті розмелюванням недогарка
7.2а обпалювачі
7.2а печові з відновлення нікелевого порошку
7.2а печові на вельц-печах
7.2а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
7.2а транспортувальники (обслуговування механізмів)
7.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
гарячих роботах, а також обслуговуванням
елеваторів
7.2а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:
7.2а-3 електрогазозварники
7.2а-3 електрозварники ручного зварювання
7.2а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування
7.2а-3 слюсарі-ремонтники
7.2б б) керівники
7.2б майстри, старші майстри

 

Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Постанова Четвер, 16 січня 2003 36
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"