Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
 • Версія для друку
 •  

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
від 13 вересня 2001 р. N 1155
Київ 

Про встановлення щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 867 ( 867-2003-п ) від 04.06.2003 N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 N 1297 ( 1297-2007-п ) від 08.11.2007 N 112 ( 112-2014-п ) від 25.03.2014 } 

     На виконання пункту "г" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" ( 309-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є

     1. Установити, що розмір щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які на 15 грудня 2000 р. перебували в трудових відносинах з Чорнобильською АЕС на постійній основі (крім сумісників) і мають право на отримання пенсії як на загальних, так і на пільгових умовах, а також по інвалідності і вивільнені у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС (далі - щомісячна доплата), становить при стажі роботи на цій станції до 5 років 237,25 гривні. { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 112 ( 112-2014-п ) від 25.03.2014 } 

     За кожний наступний повний рік роботи щомісячна доплата збільшується на 47,45 гривні. { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 112 ( 112-2014-п ) від 25.03.2014 } 

     Максимальний розмір щомісячної доплати не може перевищувати розміру такого мінімуму. 

     Щомісячна доплата виплачується за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних із виведенням Чорнобильської АЕС з експлуатації.

{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1297 ( 1297-2007-п ) від 08.11.2007 } 

     2. До стажу роботи, що дає право на отримання щомісячної доплати, зараховується час роботи на Чорнобильській АЕС (з урахуванням пільгового обчислення стажу відповідно до статті 56 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), в тому числі: 

     робота в післяаварійний період на постійних дільницях підприємств, задіяних на виконанні робіт на станції за умови, якщо згідно з наказом по станції або вищестоящого органу вони увійшли до її складу; 

     робота на виборних посадах, а також на інших посадах в органах, що здійснювали нагляд або контроль щодо діяльності Чорнобильської АЕС та дотримання законодавства, якщо їх робочі місця знаходилися безпосередньо на станції; 

     час перебування на інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, отриманого під час виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або отриманої під час роботи на ній, якщо період після дня зняття інвалідності до дня прийняття на роботу не перевищує трьох місяців; 

     час оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. 

     3. Стаж роботи, що враховується для виплати щомісячної доплати, обчислюється на підставі довідки, яка видається в установленому законодавством порядку, адміністрацією Чорнобильської АЕС за погодженням з профспілковим комітетом станції. 

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1297 ( 1297-2007-п ) від 08.11.2007 } 

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1297 ( 1297-2007-п ) від 08.11.2007 } 

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування. 

   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 
     Інд. 26 
ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів Українивід 13 вересня 2001 р. N 1155(у редакції постанови Кабінету Міністрів Українивід 4 червня 2003 р. N 867( 867-2003-п ) 

ПОРЯДОК 
фінансування витрат на виплату щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС  

     1. Цей Порядок визначає механізм фінансування Пенсійним фондом витрат на виплату щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на здійснення заходів, пов'язаних з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС. За рахунок зазначених коштів виплачується щомісячна доплата до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС, пенсії яким призначені органами Пенсійного фонду, органами пенсійного забезпечення Міноборони, МВС, СБУ, Державної податкової адміністрації, Державного департаменту з питань виконання покарань. 

     2. Управління Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах щомісяця здійснюють фінансування та виплату щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, пенсії яким призначені органами Пенсійного фонду. Виплата щомісячної доплати до пенсії особам, пенсії яким призначені органами пенсійного забезпечення Міноборони, МВС, СБУ, Державної податкової адміністрації, Державного департаменту з питань виконання покарань, здійснюється установами ВАТ "Державний ощадний банк України" після надходження коштів на її виплату від головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 

     3. Військові комісаріати, органи пенсійного забезпечення МВС, Служби безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Державної податкової адміністрації і Державного департаменту з питань виконання покарань подають до 28 числа місяця, що передує поточному, головним управлінням Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі списки пенсіонерів, яким повинна виплачуватися щомісячна доплата до пенсії (далі - списки), у трьох примірниках із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові пенсіонера, номера пенсійної справи, ідентифікаційного номера, адреси, реквізитів його поточного рахунка у відповідному відділенні банку, а також розрахунок потреби в коштах на виплату щомісячної доплати до пенсії (включаючи кошти на виплату і доставку пенсій та банківські видатки). 

     4. Головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі подають списки обласним дирекціям ВАТ "Державний ощадний банк України" та перераховують їм кошти на виплату щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам - особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби. Один примірник списку з позначкою про зарахування коштів одержувачу повертається головним управлінням Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, другий - військовим комісаріатам, органам пенсійного забезпечення МВС, Служби безпеки в Автономній Республіці Крим, областях. містах Києві та Севастополі, Державної податкової адміністрації і Державного департаменту з питань виконання покарань.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 } 

     5. Облік і звітність за операціями касового виконання державного бюджету за видатками Пенсійного фонду здійснюється у порядку, встановленому Державним казначейством. 

     6. Управління Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах ведуть бухгалтерський облік витрат на виплату щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, пенсії яким призначаються органами Пенсійного фонду, згідно з Інструкцією по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду, затвердженою Фондом. 

     Головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі ведуть бухгалтерський облік витрат на виплату щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, пенсії яким призначаються органами пенсійного забезпечення Міноборони, МВС, СБУ, Державної податкової адміністрації, Державного департаменту з питань виконання покарань, у встановленому порядку окремо від основної діяльності. 

     7. Органи пенсійного забезпечення Міноборони, МВС, СБУ, Державної податкової адміністрації, Державного департаменту з питань виконання покарань ведуть облік витрат на виплату щомісячної доплати до пенсії щодо кожного Непрацюючого пенсіонера, вивільненого у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС. 

     8. Управління Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах подають головним управлінням Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі звіт про фактичні витрати на виплату щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС, до 15 числа місяця, що настає за звітним, а головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі подають Пенсійному фонду відповідний звіт до 20 числа місяця, що настає за звітним. 

( Порядок в редакції Постанови КМ N 867 ( 867-2003-п ) від 04.06.2003 )

 

Пенсійне законодавство
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"