Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Наказ № 226/293/169 від 30.04.2002 "Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

  • 85972
  • Версія для друку
  •  

 Іншим дітям-інвалідам, які перебувають у будинках-інтернатах, навчальних закладах, інших стаціонарних установах (закладах) на повному державному утриманні, призначена державна соціальна допомога виплачується в розмірі 50 відсотків та перераховується на їх особисті рахунки у банку. При цьому частина державної соціальної допомоги, що залишилася після виплати суми державної соціальної допомоги, перераховується на банківський рахунок установи (закладу) за місцем перебування дитини і спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей.

У разі влаштування дитини-інваліда віком до 18 років до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання або зняття з повного державного утримання виплата державної соціальної допомоги на дитину-інваліда у повному розмірі відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виникли ці обставини.

У разі тимчасового вибуття з установи (закладу) у зв'язку із хворобою або за особистими мотивами (без виключення із списку підопічних) призначена державна соціальна допомога виплачується в повному розмірі за весь період відсутності у закладі (установі) з дати вибуття до дати повернення включно. Виплата у вказаний період проводиться на підставі наказу (витягу з наказу) установи (закладу) про зняття з матеріального забезпечення, копія якого надсилається місцевому органу з питань соціального захисту населення за місцезнаходженням установи (закладу), який видає розпорядження про припинення перерахування частини державної соціальної допомоги дитині-інваліду установі (закладу).

Порядок зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню місцевими органами з питань соціального захисту населення установам (закладам), де інваліди з дитинства чи діти-інваліди перебувають на повному державному утриманні, а також відкриття рахунків в банківських установах на дітей-інвалідів здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

4.9. Якщо дитина-інвалід, яка перебуває на повному державному утриманні, по досягненню 18-річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата призначеної допомоги здійснюється в розмірі 25 відсотків відповідного розміру державної соціальної допомоги з місяця, наступного за тим, в якому дитині-інваліду виповнилось 18 років.

Місцеві органи з питань соціального захисту населення перерахунок розміру державної соціальної допомоги у такому випадку здійснюють без подання заяви одержувачем і оформлюють його своїм рішенням, яке зберігається в особовій справі інваліда з дитинства.

4.10. Суми державної соціальної допомоги, призначені, але не витребувані своєчасно одержувачем без поважних причин, виплачуються за минулий час не більш як за 12 місяців перед зверненням за її одержанням.

Призначені суми державної соціальної допомоги, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує державну соціальну допомогу, або через неможливість отримання цих сум інвалідом чи його законним представником з поважних причин (поважною причиною є перебування інваліда на лікуванні та інші причини, які фізично унеможливили своєчасне витребування призначених сум державної соціальної допомоги, або інші об'єктивні обставини, коли інвалід чи його законний представник не могли звернутися за їх отриманням), виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата державної соціальної допомоги за минулий час здійснюється, виходячи із прожиткового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, з компенсацією за несвоєчасну її виплату.

Місцеві органи з питань соціального захисту населення несуть відповідальність за неодержання з їх вини призначених сум державної соціальної допомоги.

Невиплату або відмову у виплаті державної соціальної допомоги за минулий час може бути оскаржено у судовому порядку відповідно до закону.

4.11. Утримання надмірно виплачених сум державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам проводиться із загального розміру допомоги. При цьому розмір утримання розподіляється за видами виплат пропорційно їх частці у загальному розмірі.

5. Допомога на поховання

5.1. У разі смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда члену його сім'ї або особі, яка здійснила поховання, виплачується на вибір допомога на поховання в розмірі двомісячної суми призначеної державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" або державна соціальна допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання згідно з іншими нормативно-правовими актами.

5.2. Допомога на поховання не виплачується у разі:

смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою особою);

смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

5.3. Для оформлення допомоги на поховання місцевим органам з питань соціального захисту населення подається заява та довідка про смерть, видана органами реєстрації актів громадянського стану.

На звороті довідки про смерть робиться розпорядження керівника місцевого органу з питань соціального захисту населення про призначення допомоги на поховання з зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряється печаткою.

Допомога на поховання виплачується незалежно від строку звернення за її виплатою, але при умові, що смерть настала не раніше 1 січня 2001 року.

5.4. Витрати на виплату допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів провадяться за рахунок джерел, з яких виплачувалась державна соціальна допомога.

6. Кінцеві положення

6.1. Розмір державної соціальної допомоги встановлюється відповідно до прожиткового мінімуму, що визначається згідно з законодавством України.

У разі збільшення прожиткового мінімуму перерахунок державної соціальної допомоги здійснюється місцевими органами з питань соціального захисту населення без подання одержувачем заяви, але з оформленням відповідного рішення про перерахунок в установленому порядку. Виплата в новому розмірі здійснюється з місяця, наступного за тим, в якому збільшився прожитковий мінімум, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Державна соціальна допомога встановлюється в новому розмірі з дня набрання чинності законів про збільшення розміру прожиткового мінімуму.

При визначенні розмірів надбавок на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами з важкими формами інвалідності, які потребують постійного стороннього догляду або допомоги (прикуті до ліжка, сліпоглухонімі, з психічними вадами тощо) внаслідок захворювань за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, не може застосовуватися рівень забезпечення прожиткового мінімуму.

6.2. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства або дітям-інвалідам віком до 18 років призначається місцевими органами з питань соціального захисту населення.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами можуть приймати уповноважені особи, визначені виконавчими комітетами селищних і сільських рад. Для призначення і нарахування державної соціальної допомоги, надбавки на догляд, допомоги на поховання уповноважені особи передають прийняті документи відповідним місцевим органам з питань соціального захисту населення.

Про призначення або відмову у призначенні державної соціальної допомоги місцевий орган з питань соціального захисту населення письмово повідомляє особу, що звернулася за її призначенням.

6.3. Суми державної соціальної допомоги та надбавки на догляд, якщо остання призначена, надміру виплачені одержувачу внаслідок зловживань з його боку (внаслідок подання документів з явно неправильними відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім'ї тощо), стягуються на підставі рішення місцевого органу з питань соціального захисту населення.

Відрахування на підставі рішень місцевого органу з питань соціального захисту населення щомісячно провадяться в розмірі не більше 25 відсотків державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, якщо остання призначена, понад відрахування з інших підстав.

6.4. Призначені суми державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, які належали інваліду з дитинства і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які згідно із законодавством належать до кола осіб, забезпечуваних пенсією у зв'язку із втратою годувальника. Однак батьки і чоловік (дружина), а також родичі, які проживали разом з інвалідом з дитинства на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не входять у коло забезпечуваних пенсією у зв'язку із втратою годувальника. Державна соціальна допомога виплачується зазначеним особам за повний місяць, в якому настала смерть інваліда з дитинства, незалежно від дати його смерті.

Призначені суми державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, які належали дитині-інваліду і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, виплачуються одному з батьків (усиновителів, опікуну, піклувальнику), або одному з членів сім'ї дитини-інваліда, які проживали разом з дитиною-інвалідом на день його смерті. Ця державна соціальна допомога виплачується за повний місяць, в якому настала смерть дитини-інваліда.

Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшли не пізніше 6 місяців після смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда.

6.4-1. Стягнення аліментів з державної соціальної допомоги проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 146 "Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб.

6.5. Рішення місцевого органу з питань соціального захисту населення про призначення (непризначення) державної соціальної допомоги інваліду з дитинства, дитині-інваліду чи надбавки на догляд на ними може бути оскаржене у відповідних органах виконавчої влади або в судовому порядку.

6.6. Отримувачам державної соціальної допомоги видається посвідчення, форма якого встановлена додатком 1 до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державу соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.11.2007 № 612, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2007 за № 1349/14616.

6.7. Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подається Міністерству соціальної політики України звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики праці України від 01.09.2003 № 241 "Про затвердження форми звітності про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та інструкції щодо її заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.09.2003 за № 823/8144 (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 09.12.2009 № 449 "Про внесення змін до форми звітності ДСДІ (місячна) "Звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та інструкції щодо її заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2009 за № 1250/17266.

Начальник 
Управління політики 
соціального захисту інвалідів

В.П. Войтович


 

Додаток 1 
до пункту 3.9 Порядку надання 
державної соціальної допомоги 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

АКТ
обстеження сім'ї, у якій виховується дитина-інвалід

 

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Відомчі нормативні акти"