Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 2961-IV від 06.10.2005 "Про реабілітацію інвалідів в Україні"

 • Версія для друку
 •  

    на центральному рівні - центральними органами виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів;
 

     на місцевому рівні - органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, відповідними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування. { Абзаци третій та четвертий частини другої статті 41 замінено одним абзацом згідно із Законом N 5462-VI (5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
     Одержання, використання, поширення та зберігання конфіденційних даних, що містяться в інформаційних ресурсах, здійснюється з дотриманням вимог законодавства.
 
     На підставі даних інформаційних ресурсів органи виконавчої влади здійснюють соціальний моніторинг, планування і прогнозування потреб інвалідів, дітей-інвалідів у технічних та інших засобах реабілітації, виробах медичного призначення та реабілітаційних послугах.
{ Частина четверта статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4213-VI ( 4213-17 ) від 22.12.2011 }
 
     Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують доступ інвалідів до інформаційних ресурсів щодо законодавчо визначених прав інвалідів на реабілітацію, наявних можливостей для отримання реабілітаційних засобів і послуг, сертифікованої продукції протезно-ортопедичних підприємств тощо.
 
     Стаття 42. Фінансове забезпечення системи реабілітації інвалідів
 
     Фінансування заходів з реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів, витрат на утримання реабілітаційних установ здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, цільових страхових фондів, засновників реабілітаційних установ, добровільних пожертвувань та інших джерел, передбачених законом.
 
     Щорічно при формуванні державного і місцевих бюджетів визначаються видатки на реалізацію індивідуальних програм реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів, а також на функціонування реабілітаційних установ - для відповідних розпорядників коштів.
 
     Стаття 43. Звітність з питань реабілітації інвалідів
 
     Оцінка результатів державної соціальної політики у сфері реабілітації інвалідів, аналіз діяльності органів виконавчої влади, закладів охорони здоров'я, навчальних закладів, реабілітаційних установ, протезно-ортопедичних підприємств здійснюється на підставі звітних показників.
 
     Центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень розробляють і затверджують звітні показники діяльності місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, закладів, а також форми і терміни подання ними звітів.
{ Частина друга статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
Р о з д і л VII
 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
     Стаття 44. Організація міжнародного співробітництва
 
     Міжнародне співробітництво у вирішенні проблем, пов'язаних з реабілітацією інвалідів, здійснюється центральними органами виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів, місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями інвалідів у порядку, визначеному законом та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
{ Стаття 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
Р о з д і л VIII
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ
 
Стаття 45. Відповідальність за порушення законодавства про
реабілітацію інвалідів
 
     Особи, винні у порушенні законодавства про реабілітацію інвалідів, несуть відповідальність згідно із законом.
 
Р о з д і л IX
 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року, крім статей 15 і 26, які набирають чинності з 1 січня 2007 року.
 
     2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
     подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону;
 
     забезпечити реалізацію статей 27-29 цього Закону шляхом поетапного фінансового забезпечення відповідних видатків;
 
     розробити державну програму розвитку системи реабілітації інвалідів та порядок розміщення державного замовлення на надання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам. 
 Президент України                     В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 6 жовтня 2005 року
N 2961-IV
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 06 жовтня 2005 2961-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"