Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 2 квітня 2005 р. № 261 
Київ

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд

Відповідно до статей 4 і 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд (додається).

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26

 


  ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 квітня 2005 р. № 261

 

ПОРЯДОК 
призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає умови призначення, надання і виплати:

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;

державної соціальної допомоги на догляд.

2. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд призначається і виплачується:

громадянам України, які постійно проживають на території України;

іноземцям та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, що набули статусу біженця.

3. До малозабезпечених осіб, що мають право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державну соціальну допомогу на догляд, належать особи, середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили працездатність.

4. До одиноких осіб, що мають право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державну соціальну допомогу на догляд, належать громадяни, що не мають працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати. Підтвердженням належності до цієї категорії є:

інформація про відсутність працездатних родичів (незалежно від місця їх проживання), зобов'язаних за законом їх утримувати (зазначається у поданій заяві про призначення допомоги на догляд);

довідка про склад сім'ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування.

Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про місце проживання або місце перебування, яка видається центром обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладом соціального захисту для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

5. Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (далі - соціальна допомога) мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:

1) особи, які досягли віку 63 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1958 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

58 років - які народилися до 30 вересня 1953 року включно;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;

60 років - які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955 року;

60 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 1956 року;

61 рік - які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;

61 рік 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

62 роки - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

62 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

63 роки - які народилися з 1 квітня 1958 року по 31 грудня 1958 року;

2) не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, та допомогу, що призначається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

3) є малозабезпеченими особами (крім інвалідів I групи);

4) є інвалідами I групи, середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

6. Особам, які одержують пенсію по інвалідності, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства (чи мають право на їх призначення), за бажанням замість зазначених виплат може бути призначена соціальна допомога відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".

7. Для визначення права на соціальну допомогу застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлений на дату звернення за допомогою законом на відповідний рік.

8. Соціальна допомога встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у такому розмірі:

100 відсотків - інвалідам I групи, жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня";

80 відсотків - інвалідам II групи;

60 відсотків - інвалідам III групи;

50 відсотків - священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менш як десяти років до введення в дію Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно з законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи;

30 відсотків - особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

Для визначення розміру соціальної допомоги застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (або рівень забезпечення прожиткового мінімуму - у випадках, встановлених законом), встановлений на дату звернення за допомогою законом на відповідний рік.

У разі збільшення прожиткового мінімуму перерахунок соціальної допомоги здійснюється з дати, з якої встановлений новий розмір прожиткового мінімуму (або рівня забезпечення прожиткового мінімуму - у випадках, встановлених законом).

9. Соціальна допомога призначається управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві і Севастополі державних адміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі - органи праці та соціального захисту населення).

10. Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:

заява за формою, затвердженою наказом Мінпраці, при пред'явленні паспорта, трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;

декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 22 липня 2003 р. № 204;

копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;

довідка про склад сім'ї, видана уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування.

Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про місце проживання або місце перебування, яка видається центром обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладом соціального захисту для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

Органи праці та соціального захисту населення у разі потреби додають до заяви витяг з акта огляду, одержаний ними від медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).

У разі звернення за призначенням соціальної допомоги замість пенсії по інвалідності органи праці та соціального захисту населення додають до заяви витребувану від органів, які призначають пенсію, довідку - атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії по інвалідності та витяг з акта огляду МСЕК (у цих випадках в архівних справах одержувачів пенсії залишається копія витягу з акта огляду МСЕК).

11. Соціальна допомога призначається з дня звернення за допомогою.

У разі коли звернення за соціальною допомогою відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особами віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” або встановлення інвалідності, допомога призначається відповідно з дня досягнення особами віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” або визнання МСЕК осіб інвалідами.

Днем звернення за призначенням соціальної допомоги вважається день прийняття органом праці та соціального захисту населення заяви з усіма необхідними документами.

У разі коли заява про призначення відповідної допомоги з усіма необхідними документами надсилається поштою, днем звернення вважається дата на поштовому штемпелі з місця відправлення заяви.

У разі коли до заяви про призначення соціальної допомоги додано не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи необхідно додати. У разі подання решти документів не пізніше трьох місяців з дня і відправлення повідомлення про необхідність їх подання днем звернення вважається день прийняття або відправлення заяви про призначення соціальної допомоги.

12. Соціальна допомога призначається довічно особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, а інвалідам - на весь час інвалідності, встановленої МСЕК.

У разі зміни групи інвалідності соціальна допомога у новому розмірі призначається з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, і з місяця, що настає за тим, у якому встановлено нову групу інвалідності, - у разі зменшення розміру допомоги. Перерахунок розміру соціальної допомоги у зв'язку із зміною групи інвалідності органи праці та соціального захисту населення здійснюють на підставі витягу з акта огляду в МСЕК без подання заяви одержувачем.

У такому ж порядку здійснюється перерахунок соціальної допомоги у разі визнання особи інвалідом у період її одержання.

Державна соціальна допомога на догляд

13. Державна соціальна допомога на догляд (далі - допомога на догляд) призначається:

1) інвалідам війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб":

I групи;

II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

2) особам, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (крім осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту):

I групи;

II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

3) особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" і які є інвалідами I групи внаслідок причин, визначених у пункті "б" статті 16 зазначеного Закону, або одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) потребують постійного стороннього догляду;

4) одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи);

5) малозабезпеченим інвалідам I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів, зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту).

14. У разі виникнення в особи, яка має право на допомогу на догляд, кількох на це підстав допомога призначається за однією з підстав на її вибір.

15. Допомога на догляд не призначається інвалідам, яким відшкодовуються витрати на догляд відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

16. Особам, які одержують надбавку до пенсії на догляд, за бажанням замість зазначеної виплати може бути призначена допомога на догляд.

17. Для визначення права малозабезпечених осіб на допомогу на догляд застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлений на дату звернення за допомогою законом на відповідний рік.

18. Державна соціальна допомога на догляд встановлюється у таких розмірах від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

1) 100 відсотків:

інвалідам війни, віднесеним до підгрупи А I групи, із числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно доЗакону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб;

особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які є інвалідами, віднесеними до підгрупи А I групи, внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 зазначеного Закону;

особам, що належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, віднесених до підгрупи А I групи, що одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років, які брали безпосередню участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією (крім осіб, яким пенсія призначена відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”);

2) 50 відсотків:

інвалідам війни, віднесеним до підгрупи Б I групи, з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно доЗакону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які є інвалідами, віднесеними до підгрупи Б I групи, внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 зазначеного Закону;

іншим особам, що належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, віднесених до підгрупи Б I групи, що одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років, які брали безпосередню участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією (крім осіб, яким пенсія призначена відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”);

3) 30 відсотків:

інвалідам війни, віднесеним до підгрупи А I групи, які одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (крім осіб‚ зазначених у підпункті 1 цього пункту);

малозабезпеченим інвалідам, віднесеним до підгрупи А I групи, які одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (крім осіб, зазначених у підпункті 1 та в абзаці другому підпункту 3 цього пункту);

4) 25 відсотків:

одиноким інвалідам війни II групи з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду;

одиноким інвалідам війни II групи з числа осіб, що належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які брали безпосередню участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією та одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років і які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім осіб, яким пенсія призначена відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”);

5) 15 відсотків:

інвалідам війни, віднесеним до підгрупи Б I групи, які одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (крім осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту);

одиноким інвалідам війни II і III групи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (крім осіб, зазначених у підпункті 4 цього пункту);

одиноким особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім осіб, зазначених у підпунктах 1-4 цього пункту і в абзацах другому і третьому цього підпункту);

одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (крім інвалідів I групи);

малозабезпеченим інвалідам, віднесеним до підгрупи Б I групи, які одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (крім інвалідів I групи, зазначених у підпункті 2 цього пункту і в абзацах другому і четвертому цього підпункту).

19. Для визначення розміру допомоги на догляд застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (або рівень забезпечення прожиткового мінімуму - у випадках, передбачених законом), встановлений на дату звернення за допомогою законом на відповідний рік.

У разі збільшення прожиткового мінімуму перерахунок допомоги на догляд здійснюється з дати, з якої встановлений новий розмір прожиткового мінімуму (або рівня забезпечення прожиткового мінімуму - у випадках, встановлених законом).

20. Допомога на догляд призначається:

особам, зазначеним у підпунктах 4 і 5 пункту 13 цього Порядку, - органами праці та соціального захисту населення;

особам, зазначеним у підпунктах 1 - 3 пункту 13 цього Порядку, - органами, що призначили їм пенсію.

21. Для призначення допомоги на догляд особи, зазначені у підпунктах 4 і 5 пункту 13 цього Порядку, подають документи, передбачені абзацами другим - шостим пункту 10 цього Порядку, та висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду).

Органи праці та соціального захисту населення додають до заяви довідку про вид, розмір пенсії і період, на який вона призначена (згідно з електронною базою даних про одержувачів пенсії).

У разі відсутності зазначеної інформації на дату подання заяви в електронній базі даних про одержувачів пенсії та у разі звернення за призначенням допомоги на догляд замість надбавки на догляд органи праці та соціального захисту населення додають до заяви витребувану від органів, які призначили особі пенсію, відповідно довідку про вид, розмір пенсії і період, на який вона призначена, та довідку - атестат про припинення виплати раніше призначеної надбавки на догляд.

22. Для призначення допомоги на догляд особи, зазначені у підпунктах 1 - 3 пункту 13 цього Порядку, крім заяви за формою, затвердженою органом, що призначає пенсію, подають документи, передбачені абзацами четвертим - шостим пункту 10 цього Порядку, та висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду).

Особи, зазначені у підпункті 2 пункту 13 цього Порядку, які брали безпосередню участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією додатково подають документи, що підтверджують участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та/або війни 1945 року з імперіалістичною Японією.

23. Допомога на догляд призначається з дня звернення за допомогою.

Днем звернення за призначенням допомоги на догляд вважається день прийняття органом, що призначає допомогу, заяви з усіма необхідними документами.

У разі коли заява про призначення допомоги на догляд з усіма необхідними документами надсилається поштою, днем звернення вважається дата на поштовому штемпелі з місця відправлення заяви.

У разі коли до заяви про призначення допомоги на догляд додано не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи необхідно додати. У разі подання решти документів не пізніше трьох місяців з дня відправлення повідомлення про необхідність їх подання днем звернення вважається день прийняття або відправлення заяви про призначення такої допомоги.

24. Допомога на догляд призначається на період призначення пенсії.

У разі зміни групи інвалідності допомога на догляд у новому розмірі призначається з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, і з місяця, що настає за тим, у якому встановлено нову групу інвалідності, - у разі зменшення розміру допомоги.

У разі зміни групи інвалідності виплата допомоги на догляд продовжується за матеріалами особової (пенсійної) справи без подання заяви одержувачем за умови, що для продовження її виплати не потрібні додаткові документи.

У разі необхідності подання додаткових документів, передбачених пунктами 1021 і 22 цього Порядку, органи, що призначають допомогу на догляд, повідомляють особу про перелік документів, які необхідно додатково подати. Якщо додаткові документи буде подано пізніше трьох місяців з дня відправлення повідомлення, виплата допомоги на догляд здійснюється з дня подання додаткових документів.

Обчислення середньомісячного сукупного доходу для визначення права на соціальну допомогу та допомогу на догляд

25. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї для призначення соціальної допомоги і допомоги на догляд обчислюється згідно з пунктами 3-9 Методики, затвердженої наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату і Держкомсім'ямолоді від 15 листопада 2001 р. № 486/202/524/455/3370 (з наступними змінами), зареєстрованим у Мін'юсті 7 лютого 2002 р. за № 112/6400.

26. Середньомісячний сукупний дохід особи для визначення права на призначення соціальної допомоги та допомоги на догляд обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім'ї на кількість членів сім'ї, які включаються до її складу.

До складу сім'ї включаються:

чоловік, дружина, діти, які перебувають на їх утриманні, віком до 18 років;

діти - студенти вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів з денною формою навчання віком до 23 років, які не мають власних сімей, у тому числі ті, що одержують стипендію, незалежно від того, де вони проживають (разом з батьками чи перебувають на навчанні в іншому населеному пункті);

особи, шлюб яких не зареєстровано, якщо вони разом проживають та ведуть спільне господарство;

усиновлені діти, які проживають з усиновителями.

До складу сім'ї не включаються:

батьки, дід, баба, брати і сестри;

батьки, позбавлені батьківських прав;

один із подружжя, з яким розірвано шлюб, або коли шлюб не розірвано, але винесено рішення суду про стягнення з батька (матері) аліментів;

опікуни, піклувальники та їх сім'ї;

діти, які перебувають на повному державному утриманні;

мати (батько, усиновитель), яка (який) не працювала (не працював), не навчалася (не навчався), не зареєстрована (не зареєстрований) у державній службі зайнятості як безробітна (безробітний) протягом повного періоду, за який обчислюється середньомісячний сукупний дохід (шість календарних місяців або два квартали) до місяця звернення, за винятком непрацюючої працездатної матері (батька, усиновителя), яка (який):

- виховує трьох і більше дітей віком до 16 років;

- перебуває у відпустці по догляду за:

дитиною до досягнення нею трирічного віку;

дитиною-інвалідом віком до 18 років;

дитиною віком до 14 років у раді підтвердження необхідності такого догляду висновком дитячого лікувально-профілактичного закладу;

інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку;

дитиною, потерпілою від Чорнобильської катастрофи, до досягнення нею 12 років.

27. У разі змін у складі сім'ї протягом періоду, за який обчислюється середньомісячний сукупний дохід, у зв'язку з розірванням шлюбу або коли шлюб між подружжям не розірвано, але в цей період винесено рішення суду про стягнення з батька (матері) аліментів із середньомісячного сукупного доходу сім'ї, обчисленого за шість останніх місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, виключається дохід особи, яка вибула із складу членів сім'ї, і включається середньомісячний розмір її аліментів.

28. Під час призначення допомоги на догляд особам, зазначеним у підпунктах 1 - 3 пункту 13 цього Порядку, не застосовуються норми, передбаченіпунктами 25-27.

Виплата соціальної допомоги і допомоги на догляд

29. Соціальна допомога і допомога на догляд виплачуються у грошовій формі щомісяця за поточний місяць.

У разі призначення допомоги на догляд замість надбавки на догляд виплачується допомога з урахуванням виплаченої суми надбавки на догляд.

30. У разі пропущення інвалідом строку повторного огляду з поважних причин, що підтверджується довідкою МСЕК, виплата соціальної допомоги і допомоги на догляд поновлюється з дня її припинення, але не більше ніж за три роки за умови, що протягом цього періоду особа, визнана інвалідом, мала право на зазначені види допомоги.

31. У разі неодержання соціальної допомоги і допомоги на догляд протягом шести місяців підряд її виплата тимчасово припиняється.

Для відновлення виплати соціальної допомоги і допомоги на догляд подається заява із зазначенням причини її неодержання.

Відновлення виплати соціальної допомоги і допомоги на догляд здійснюється з дня її тимчасового припинення, якщо за відповідний період особа мала право на її одержання і за умови відсутності обставин для її припинення.

32. В усіх випадках суми соціальної допомоги і допомоги на догляд, що були призначені, але не витребувані своєчасно одержувачем, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за 12 місяців починаючи з місяця, що настає за місяцем звернення за її одержанням.

Суми соціальної допомоги і допомоги на догляд, не одержані своєчасно з вини органу, що її призначає або виплачує, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата допомоги за минулий час здійснюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму або рівня забезпечення прожиткового мінімуму у випадках, передбачених законом, затвердженого на момент її виплати, з нарахуванням компенсації втрати частини доходів. Компенсація втрати частини допомоги у зв'язку з порушенням строків її виплати здійснюється згідно із законом.

33. Особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), виплачується 20 відсотків призначеного розміру соціальної допомоги. Допомога на догляд у період перебування на повному державному утриманні не виплачується.

У разі тимчасового вибуття з відповідної установи (закладу) у зв'язку з хворобою або за особистими мотивами (без виключення із списку підопічних) призначена соціальна допомога і допомога на догляд виплачуються в повному розмірі за весь період відсутності у відповідній установі (закладі) починаючи з дня вибуття по день повернення включно. Виплата у зазначений період провадиться на підставі наказу (витягу з наказу) відповідної установи (закладу) про зняття з матеріального забезпечення, копія якого надсилається органу, що призначає відповідну допомогу, за місцезнаходженням відповідної установи (закладу) після повернення підопічного до відповідної установи (закладу).

34. Допомога на догляд не виплачується в період, коли особа працює (крім інвалідів I групи). У разі одержання інших доходів (різних видів допомоги, стипендії, аліментів тощо) допомога на догляд виплачується в повному розмірі.

35. Соціальна допомога і допомога на догляд виплачуються підприємствами, установами, організаціями (далі - організації), які здійснюють виплату і доставку допомоги, за місцем проживання одержувача допомоги або опікунів, піклувальників.

У разі зміни одержувачем соціальної допомоги або допомоги на догляд постійного місця проживання допомога виплачується відповідним органом, що призначає допомогу, за новим місцем проживання з часу припинення її виплати за попереднім місцем проживання.

36. У разі застосування до одержувача соціальної допомоги або допомоги на догляд такого виду покарання, як позбавлення волі, виплата допомоги припиняється з дня набрання сили обвинувальним вироком суду і поновлюється з дня закінчення строку ув'язнення.

37. Виплата соціальної допомоги і допомоги на догляд за заявою одержувача відповідної допомоги може здійснюватися за дорученням, порядок оформлення і строк дії якого визначаються законодавством.

Виплата соціальної допомоги і допомоги на догляд за дорученням, строк дії якого перевищує рік, здійснюється протягом усього періоду дії доручення за умови поновлення кожний рік заяви про виплату допомоги за дорученням.

38. Особам, які виїхали на постійне проживання за кордон, виплата соціальної допомоги і допомоги на догляд припиняється з першого числа місяця, що настає за місяцем виїзду.

39. Виплата соціальної допомоги особам, зазначеним у пункті 5 цього Порядку, допомоги на догляд особам, зазначеним у підпунктах 4 і 5 пункту 13 цього Порядку, здійснюється Пенсійним фондом України. Витрати Пенсійного фонду України, пов'язані з виплатою соціальної допомоги і допомоги на догляд та їх доставкою, компенсуються з державного бюджету за рахунок коштів, які передбачаються Пенсійному фонду України на виплату пенсії і допомоги, призначених за різними пенсійними програмами.

Виплата допомоги на догляд особам, зазначеним у підпунктах 1-3 пункту 13 цього Порядку, здійснюється одночасно з виплатою пенсії. Покриття витрат на виплату допомоги на догляд і її доставку здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, що передбачаються на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу.

40. У разі смерті одержувача соціальної допомоги особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної суми соціальної допомоги, призначеної на день смерті одержувача такої допомоги.

У разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні, або особи, поховання якої проводиться за рахунок коштів державного бюджету, допомога на поховання не виплачується (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншими особами).

41. Для оформлення допомоги на поховання осіб, зазначених у пункті 5 цього Порядку, до органів праці та соціального захисту населення подається заява та довідка про смерть, видана державними органами реєстрації актів цивільного стану.

На звороті довідки про смерть відповідальним працівником органу праці та соціального захисту населення робиться запис про призначення допомоги на поховання із зазначенням дати і суми до виплати, який скріплюється підписом керівника та печаткою цього органу.

42. Допомога на поховання, не витребувана своєчасно без поважних причин (перебування на лікуванні або у відрядженні), виплачується не пізніше 12 місяців після смерті одержувача соціальної допомоги.

43. Витрати на виплату допомоги на поховання провадяться за рахунок джерел, з яких виплачувалась соціальна допомога.

44. Сума соціальної допомоги і допомоги на догляд, що належала її одержувачу і залишилася недоодержаною у зв'язку з його смертю, не включається до складу спадщини і виплачується за період по місяць смерті включно непрацездатним членам сім'ї, зазначеним у частині другій і статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", які перебували на його утриманні. Батькам, чоловіку (дружині), а також членам сім'ї, які проживали разом з одержувачем допомоги на день його смерті, сума недоодержаної відповідної допомоги виплачується незалежно від того, чи належать вони до числа непрацездатних членів сім'ї, зазначених у частині другій статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та від перебування на його утриманні.

У разі звернення кількох членів сім'ї померлого одержувача допомоги належна їм сума соціальної допомоги або допомоги на догляд ділиться між ними порівну. Зазначена сума виплачується, якщо звернення за нею надійшло не пізніше 12 місяців після смерті її одержувача.

45. У разі виникнення відповідно до законодавства права на пенсію в період одержання соціальної допомоги за бажанням особи їй виплачується соціальна допомога або призначається пенсія.

Соціальна пенсія, призначена відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", за бажанням особи виплачується до закінчення строку, на який вона призначена, а також у разі відсутності перерв у строках визнання особи інвалідом при повторному огляді та у разі, коли МСЕК (ЛКК) визнає особу інвалідом з дня закінчення попереднього строку інвалідності, а також дітям-інвалідам до 16 років. Витрати Пенсійного фонду України, пов'язані із зазначеними виплатами, компенсуються з державного бюджету за рахунок коштів, які передбачаються Пенсійному фонду України на виплату пенсій і допомоги, призначених за різними пенсійними програмами.

Приймання, оформлення і розгляд документів для призначення соціальної допомоги та допомоги на догляд

46. Заява про призначення соціальної допомоги і допомоги на догляд подається особою відповідно до органів, зазначених у пунктах 9 і 20 цього Порядку, за місцем постійного проживання.

Заява про призначення соціальної допомоги та допомоги на догляд особі, яку визнано недієздатною, подається опікуном чи піклувальником за місцем їх постійного проживання.

Документом, що засвідчує місце постійного проживання, є паспорт або довідка уповноваженого органу з місця проживання (реєстрації), у тому числі органу місцевого самоврядування. Іноземці та особи без громадянства подають копію тимчасової посвідки на постійне проживання.

У сільській місцевості заяви з усіма необхідними документами про призначення соціальної допомоги і допомоги на догляд особам, зазначеним упідпунктах 4 і 5 пункту 13 цього Порядку, приймають виконавчі органи сільських і селищних рад та передають їх відповідним органам праці та соціального захисту населення. Зазначені виконавчі органи визначають уповноважену особу для прийняття документів.

Орган, що призначає допомогу, перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про заявника паспортним даним та іншим документам, здійснює попередню правову оцінку змісту і належного оформлення поданих документів, засвідчує їх копії.

Копії документів повинні бути скріплені підписом посадових осіб органу, що призначає допомогу, і печаткою цього органу.

Орган, що призначає допомогу, видає заявнику (уповноваженій особі) розписку про прийняття заяви та доданих до неї документів із зазначенням дати прийняття заяви.

У разі необхідності витребування документів, передбачених абзацом восьмим пункту 10 та абзацом третім пункту 21 цього Порядку, органи праці та соціального захисту населення надсилають відповідний запит (з доданням скріпленої підписом керівника та печаткою цього органу копії заяви особи про призначення соціальної допомоги або допомоги на догляд) до органів, які призначають пенсію, протягом двох робочих днів після прийняття заяви.

Органи, які призначають пенсію, видають відповідні документи протягом чотирьох робочих днів після одержання запиту.

Заява про призначення соціальної допомоги та допомоги на догляд розглядається органами, що призначають відповідну допомогу, не пізніше ніж протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами.

47. Про відмову в призначенні соціальної допомоги або допомоги на догляд орган, що призначає допомогу, письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення.

48. На кожного одержувача соціальної допомоги та допомоги на догляд органами праці та соціального захисту населення формується особова справа, де зберігаються документи, необхідні для призначення допомоги, а також розрахунок її розміру.

У разі призначення допомоги на догляд органами, зазначеними у підпунктах 1 - 3 пункту 13 цього Порядку, документи зберігаються в матеріалах пенсійної справи.

Строк зберігання особової справи одержувача соціальної допомоги становить п'ять років після припинення виплати. Наявні в особовій справі оригінали довідок МСЕК зберігаються протягом 75 років.

49. Документом, що підтверджує призначення соціальної допомоги, є посвідчення, яке видається органом, що призначає допомогу. Посвідчення видається на бланку для призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

50. У разі переїзду на постійне або тимчасове проживання в іншу місцевість особова справа одержувача соціальної допомоги згідно з його заявою пересилається органу, що призначає допомогу за новим місцем проживання.

Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Постанова Субота, 02 квітня 2005 261
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"