Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

Про внесення змін до деяких законів України
щодо престижності шахтарської праці 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 51, ст.758 )
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 } 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести зміни до таких законів України:
 

     1. У Законі України "Про підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 42-43, ст. 293):
 

     1) текст статті 1 викласти в такій редакції:
 

     "Дія цього Закону поширюється на працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості - за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах ( 36-2003-п ), затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі - шахтарі), та членів їх сімей";
 

     2) частину другу статті 6 після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити словами "або професійного захворювання";
 

     3) у статті 7:
 

     частину першу після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити словами "або професійного захворювання";
 

     абзац перший частини другої доповнити словами "або помер внаслідок професійного захворювання".
 

     2. У Гірничому законі України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 32, ст. 172; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2008 р., N 42-43, ст. 293):
 

     1) абзац другий частини сьомої статті 43 доповнити словами "за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України";
 

     2) у статті 48:
 

     у частині п'ятій:
 

     абзац другий доповнити словами "за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України";
 

     абзац третій викласти в такій редакції:
 

     "пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше ніж 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних з підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше ніж 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше ніж 15 років - для жінок";
 

     доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 

     "сім'ям померлих пенсіонерів, які за життя користувалися цим правом, які отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника";
 

     доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:
 

     "Особи, зазначені в частині п'ятій цієї статті, які проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам".
 

     У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою. 

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 } 

     4. В абзаці третьому частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141; NN 17-19, ст. 267; 2008 р., N 42-43, ст. 293) слово "шахтарям" замінити словами "особам, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ), та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб".
 

     II. Прикінцеві положення
 

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 2 і 3 розділу I, які набирають чинності 1 січня 2010 року.
 

     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 

     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 

     забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 

Президент України   В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 червня 2009 року 
N 1564-VI
 

 

Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 25 червня 2009 1564-VI
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"