Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  

Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 17 липня 1992 р. № 393 
Київ

Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 154 від 02.03.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 747 від 19.09.93 
№ 347 від 03.06.94 
№ 353 від 22.05.95 
№ 463 від 28.06.95}

{Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанову КМ № 1009 від 18.12.95}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 967 від 03.09.97}

{Чинність Постанови поширено на осіб начальницького складу податкової міліції  згідно з Постановою КМ № 1716 від 30.10.98}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 1883 від 27.11.98 
№ 589 від 14.04.99 
№ 12 від 08.01.2000 
№ 299 від 14.02.2000 
з Указом Президента 
№ 463/2001 від 23.06.2001 
Постановами КМ 
№ 863 від 26.07.2001 
№ 1497 від 16.11.2001 
№ 1402 від 04.09.2003 
№ 1803 від 20.11.2003 
№ 1525 від 17.11.2004 
№ 497 від 22.06.2005 
№ 158 від 15.02.2006 
№ 726 від 25.05.2006 
№ 1074 від 01.08.2006 
№ 1658 від 29.11.2006 
№ 151 від 07.02.2007 
№ 1144 від 19.09.2007 
№ 45 від 13.02.2008 
№ 291 від 02.04.2008 
№ 74 від 11.02.2009 
№ 1172 від 04.11.2009}

{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва № 11/425 від 18.12.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 780 від 20.07.2011 
№ 1109 від 20.10.2011 
№ 1322 від 21.12.2011 
№ 553 від 20.06.2012 
№ 978 від 24.10.2012 
№ 1023 від 07.11.2012 
№ 380 від 29.05.2013 
№ 112 від 25.03.2014 
№ 155 від 30.04.2014 
№ 162 від 04.06.2014 
№ 232 від 04.06.2014

№ 560 від 22.10.2014
№ 26 від 28.01.2015
№ 154 від 02.03.2016
№ 667 від 22.09.2016 - застосовується з 6 травня 2016 року
№ 720 від 19.10.2016
№ 871 від 30.11.2016
№ 958 від 14.12.2016}

{Про поширення дії Постанови на осіб начальницького і рядового складу державної пожежної охорони додатково див. Постанову КМ № 1555 від 17.11.2004}

{Про поширення дії Постанови на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації додатково див. Постанову КМ № 1828 від 27.12.2006}

{Про поширення дії Постанови на осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту додатково див. Постанову КМ № 695 від 06.08.2008}

{Про поширення до 1 січня 2016 р. дії пунктів 10 і 14 цієї Постанови на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації додатково див. Постанову КМ № 1009 від 02.12.2015}

{У тексті Постанови слова "військ внутрішньої та конвойної охорони" у всіх відмінках замінено словами "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" у відповідних відмінках згідно з Постановою КМ № 967 від 03.09.97}

{У тексті Постанови слова "Прикордонні війська" та "Державний комітет у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна прикордонна служба" та "Адміністрація Державної прикордонної служби" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1402 від 04.09.2003}

{Про поширення дії Постанови на осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту додатково див. Постанову КМ № 695 від 06.08.2008}

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" і постанови Верховної Ради України про порядок введення в дію цього Закону Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що для призначення пенсій за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, особам, зазначеним у пункті “ж” статті 1-2 такого Закону, до вислуги років зараховуються:

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 154 від 02.03.2016}

військова служба в Збройних Силах, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Управлінні державної охорони, Цивільній обороні України, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ та інших військових формуваннях, створених Верховною Радою України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Державній спеціальній службі транспорту;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 25.05.2006№ 1658 від 29.11.2006№ 162 від 04.06.2014, № 560 від 22.10.2014}

служба в органах внутрішніх справ України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;

служба як військових будівельників у військово-будівельних загонах (частинах);

час перебування на практичній льотній підготовці призваних на військову службу осіб, які навчалися на офіцерів запасу льотного складу у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України;

час роботи в Радах народних депутатів та їх органах, центральних і місцевих органах державної виконавчої влади із залишенням на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ;

час перебування під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення волі та висилки військовослужбовців, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих і надалі реабілітованих;

час роботи в органах прокуратури і суду осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на службі в органах внутрішніх справ на посадах начальницького складу, військовій службі в Збройних Силах, органах і військових формуваннях Служби безпеки, Службі зовнішньої розвідки;

{Абзац восьмий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 747 від 19.09.93; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 25.05.2006, № 26 від 28.01.2015}

дійсна військова служба у Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР та інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється у порядку, встановленому законодавством колишнього СРСР, якщо цією постановою не передбачено більш пільгових умов зарахування до вислуги років часу служби для призначення пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;

військова служба у Збройних Силах, органах безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється у порядку, встановленому законодавством держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, на території яких військовослужбовці проходили службу, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними угодами;

служба в органах внутрішніх справ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, за яку вислуга років обчислюється у порядку, встановленому відповідними міжнародними угодами;

час роботи в державних органах у разі переходу на службу в органи внутрішніх справ на посади начальницького складу, на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки за направленням Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Республіки Крим, Представника Президента України в області, містах Києві та Севастополі згідно з переліками посад і на умовах, затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ і Центральним управлінням Служби безпеки;

{Пункт 1 доповнено абзацом 12 згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93}

час перебування на посадах службовців у виправно-трудових установах, в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, інспекціях виправних робіт, підрозділах кримінально-виконавчої інспекції та невоєнізованої професійно-пожежної охорони, які переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби за переліком посад і на умовах (в порядку), затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ та Міністерством юстиції;

{Пункт 1 доповнено абзацом 13 згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93; в редакції Постанови КМ № 1074 від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 20.10.2011}

час роботи в органах державної влади у разі направлення (переведення) для подальшого проходження військової або державної служби до розвідувальних органів на посади, які передбачають використання знань і досвіду, набутих під час роботи в органах державної влади.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 726 від 25.05.2006}

служба в Національній поліції;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 154 від 02.03.2016}

служба у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 667 від 22.09.2016 - застосовується з 6 травня 2016 року}

служба в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації на посадах рядового і начальницького складу.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 958 від 14.12.2016}

2. До вислуги років особам офіцерського складу Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Цивільної оборони України та інших військових формувань, створених Верховною Радою України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, а також особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної інспекції техногенної безпеки та Державної кримінально-виконавчої служби України при призначенні пенсій згідно з пунктом "а" статті 12 закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"додатково зараховується час їхнього навчання (у тому числі заочно) у цивільних вищих навчальних закладах, а також у інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, до вступу на військову службу або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років із розрахунку - один рік за шість місяців.

До вислуги років осіб, зазначених у пункті “ж” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, додатково зараховується час безперервної роботи (з дня призначення після звільнення із служби в органах внутрішніх справ (міліції) на посадах у Міністерстві внутрішніх справ або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах), що заміщуються державними службовцями, а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 154 від 02.03.2016}

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 26.07.2001, № 726 від 25.05.2006, № 1074 від 01.08.2006, № 1658 від 29.11.2006, № 978 від 24.10.2012, № 380 від 29.05.2013, № 560 від 22.10.2014, № 154 від 02.03.2016}

3. До вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1цієї постанови, зараховується на пільгових умовах:

а) один місяць служби за три місяці:

участь у бойових діях у воєнний час;

час перебування під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення волі та висилки військовослужбовців, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих і надалі реабілітованих;

час виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, до 1 січня 1988 року;

таємно;

{Щодо змін додатково див. Постанову КМ № 747 від 19.09.93 - таємно}

час проходження служби військовослужбовцями Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, направленими у відрядження до Республіки Ірак з метою забезпечення в умовах посилення терористичних посягань безпеки дипломатичної установи України, її співробітників та членів їх сімей;

{Підпункт "а" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 158 від 15.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 871 від 30.11.2016}

час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції;

{Підпункт "а" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 232 від 04.06.2014}

період проходження служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення;

{Підпункт "а" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 667 від 22.09.2016 - застосовується з 6 травня 2016 року}

б) один місяць служби за два місяці:

у з'єднаннях, частинах і підрозділах, що беруть участь у підтриманні режиму надзвичайного стану;

на льотній роботі у реактивній та турбогвинтовій авіації - на умовах, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

{Абзац третій підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 26.07.2001№ 1172 від 04.11.2009}

на атомних підводних крейсерах, атомних підводних човнах, дизельних підводних човнах, обладнаних допоміжними атомними енергетичними установками, і підводних човнах із спеціальними енергетичними установками - за умовами, що визначаються Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Центральним управлінням Служби безпеки України;

{Абзац четвертий підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ№ 747 від 19.09.93№ 726 від 25.05.2006}

на посадах водолазів, які виконують роботу в умовах тривалого перебування під підвищеним тиском під водою або у барокамерах, на умовах, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Міністерством транспорту та зв'язку і Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

{Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 25.05.2006№ 1658 від 29.11.2006}

час служби у лепрозорних і протичумних відділеннях військових госпіталів, у відділеннях військових госпіталів по лікуванню осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, у відділеннях анестезіології та реанімації військових госпіталів, у судово-медичних установах і патологоанатомічних лабораторіях;

{Абзац шостий підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1883 від 27.11.98№ 299 від 14.02.2000}

таємно;

{Щодо змін додатково див. Постанову КМ № 747 від 19.09.93 - таємно}

час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в закладах охорони здоров'я, призначених для тримання і лікування інфекційних хворих засуджених та надання психіатричної допомоги, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Міністерством юстиції;

{Підпункт "б" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1074 від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 20.10.2011}

в) один місяць служби за півтора місяця:

на льотній роботі в авіації (за винятком видів авіації, зазначених у підпункті "б" цього пункту) - на умовах, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

{Абзац другий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 26.07.2001№ 1172 від 04.11.2009}

на атомних надводних кораблях - із строків, установлених Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Центральним управлінням Служби безпеки України;

{Абзац третій підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 747 від 19.09.93№ 726 від 25.05.2006}

на підводних човнах (крім зазначених у підпункті "б" цього пункту) в період перебування їх у строю;

на мінних тральщиках під час тралення бойових мін;

в управліннях з'єднань підводних човнів, що перебувають у строю, і з'єднань мінних тральщиків під час тралення бойових мін на умовах, визначених Міністерством оборони України;

на посадах водолазів усіх найменувань і спеціальностей (крім водолазів, зазначених упідпункті "б" цього пункту);

на посадах, де виконання обов'язків пов'язане з систематичними стрибками з парашутом, при виконанні річних норм, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Центральним управлінням Служби безпеки, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

{Абзац восьмий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 26.07.2001№ 726 від 25.05.2006№ 1172 від 04.11.2009}

у військових частинах і підрозділах внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні, у підрозділах Управління державної охорони, що визначаються в установленому порядку, а також у підрозділах спеціального призначення Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, установ виконання покарань органів внутрішніх справ, воєнізованих формуваннях Державної кримінально-виконавчої служби, у частинах і підрозділах (загонах) спеціального призначення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та у підрозділах міліції особливого призначення за Переліком посад і умовами (в порядку), що визначаються керівниками відповідних міністерств і відомств;

{Абзац дев'ятий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93; в редакції Постанови КМ № 353 від 22.05.95; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 26.07.2001№ 726 від 25.05.2006№ 1074 від 01.08.2006№ 162 від 04.06.2014}

на заставах, постах, у комендатурах, відділеннях КПП, маневрових групах зі змінними заставами, на кораблях і катерах, що несуть службу по охороні державного кордону України, інших підрозділах Державної прикордонної служби за Переліком, затверджуваним Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

у складі других екіпажів дизель-електричних підводних човнів, що перебувають у строю;

у високогірних місцевостях на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках - і нижче згідно з переліками військових частин, підрозділів і установ, затверджуваних відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Центральним управлінням Служби безпеки, Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Управлінням державної охорони;

{Абзац дванадцятий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 863 від 26.07.2001}

в укріплених районах військовослужбовцям, які несуть (несли) бойове чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг;

на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, - з 1 січня 1988 по 31 грудня 1993 року;

у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, передбачених пунктами 2 і 3 статті 2 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - згідно з переліками військових частин, підрозділів і установ, затверджуваними відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством транспорту та зв'язку, Центральним управлінням Служби безпеки, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Управлінням державної охорони;

{Пункт 3 доповнено абзацом 15 згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 26.07.2001№ 1658 від 29.11.2006}

на посадах, де виконання обов'язків пов'язано з роботами по знешкодженню вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт, переліки яких визначаються керівниками відповідних міністерств і відомств;

{Пункт 3 доповнено абзацом 16 згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93}

проходження служби у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ, Національній гвардії військовослужбовцями, які виконують обов’язки з охорони та оборони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності;

{Пункт 3 доповнено абзацом 17 згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 967 від 03.09.97; в редакції Постанови КМ № 162 від 04.06.2014}

проходження служби особами рядового і начальницького складу державної пожежної охорони в її підрозділах на атомних електростанціях, об'єктах з ядерними установками і матеріалами;

{Пункт 3 доповнено абзацом 18 згідно з Постановою КМ № 589 від 14.04.99}

проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у виправно-трудових установах на правах лікувальних та лікарень при виправно-трудових установах для утримання інфекційно хворих засуджених;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93}

таємно;

У разі наявності двох і більше підстав для зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах одного і того ж періоду служби вислуга обчислюється за тією підставою, яка дає найбільші пільги;

у високогірних місцевостях на висоті 1500 і більше метрів над рівнем моря;

{Підпункт "в" доповнено абзацом двадцять третім згідно з Постановою КМ № 299  від 14.02.2000}

{Абзац підпункту "в" пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 780 від 20.07.2011}

час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах з підбирання та транспортування трупів у морг за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ;

{Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1803 від 20.11.2003- набуває чинності з 01.01.2004 року}

{Абзац підпункту "в" пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 780 від 20.07.2011}

{Абзац підпункту "в" пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 780 від 20.07.2011}

час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в установах виконання покарань, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Міністерством юстиції;

{Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1074 від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 20.10.2011}

{Абзац підпункту "в" пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 780 від 20.07.2011}

час проходження служби військовослужбовцями внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ у підрозділах з конвоювання осіб, узятих під варту, осіб, засуджених до позбавлення волі, та охорони їх під час судового засідання за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ;

{Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1023 від 07.11.2012}

час проходження служби в Національній гвардії військовослужбовцями, які виконують обов’язки з конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, у тому числі під час їх екстрадиції, а також забезпечують охорону осіб, які тримаються під вартою, під час судових засідань у судах, за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ;

{Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 162 від 04.06.2014}

г) один місяць служби за сорок днів:

особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи, які проходять службу у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальних приймальниках для осіб, підданих адміністративному арешту, підрозділах конвойної служби міліції, та військовослужбовцям постійного складу, які проходять службу у дисциплінарних частинах, за переліками посад і на умовах, затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції, Центральним управлінням Служби безпеки, Міністерством оборони.

{Абзац другий підпункту "г" в редакції Постанови КМ № 299 від 14.02.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1803 від 20.11.2003№ 1109 від 20.10.2011}

час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби;

{Підпункт "г" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1074 від 01.08.2006}

час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах патрульної служби за переліком посад і умовами, що визначаються Міністерством внутрішніх справ.

{Підпункт "г" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 780 від 20.07.2011}

{Пункт 3 доповнено підпунктом "г" згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93}

4. Установити, що строкова військова служба зараховується до вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, у календарному обчисленні, а в разі її проходження в умовах, визначених у пункті 3 цієї постанови, у віддалених і високогірних місцевостях або в інших умовах, які згідно із законодавством колишнього СРСР були підставою для зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, - у відповідному пільговому обчисленні.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 1322 від 21.12.2011}

5. Вислуга років, яка була обчислена для призначення пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" перегляду не підлягає.

6. Установити, що пенсії, які призначаються особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, обчислюються із суми грошового забезпечення, що виплачується цим військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ на день звільнення зі служби, а звільненим зі служби до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" - із суми грошового забезпечення, встановленого для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ на день введення в дію цього Закону.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 03.06.94}

7. Пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з урахуванням таких його видів:

{Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1322 від 21.12.2011}

відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанов КМ № 112 від 25.03.2014№ 155 від 30.04.2014}

Для осіб, які звільнені із служби у 2008 році та пізніше або які померли (загинули) в зазначений період і на час звільнення (смерті) мають менш як 24 календарні місяці служби (крім осіб, виплата грошового забезпечення яким провадилася на умовах і в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2005 р. № 748від 3 вересня 2005 р. № 865від 9 березня 2006 р. № 268 і від 15 листопада 2006 р. № 1588), середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з січня 2008 р. на кількість таких місяців.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 45 від 13.02.2008; в редакції Постанови КМ № 112 від 25.03.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 155 від 30.04.2014}

Особам із числа резервістів, які мають право на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та членам їх сімей пенсія нараховується із розміру грошового забезпечення з урахуванням окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) і премій, установлених законодавством для військовослужбовців відповідних прирівняних посад, у розмірах, чинних на день звільнення із служби у військовому резерві, загибелі, смерті або оголошення резервіста померлим.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 667 від 22.09.2016 - застосовується з 6 травня 2016 року}

Для осіб, які на день набрання чинності Законом України “Про Національну поліцію” проходили службу в органах внутрішніх справ і продовжують проходити службу на посадах поліцейських, у разі звільнення із служби після 7 листопада 2015 р., якщо в них немає 24 календарних місяці служби на посаді поліцейського, або які померли (загинули) в зазначений період (крім осіб, виплата грошового забезпечення яким проводилася на умовах і в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2005 р. № 748 і від 9 березня 2006 р. № 268), середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з 7 листопада 2015 р. на кількість таких місяців. При цьому для поліцейських, звільнених у листопаді 2015 р., сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається на день звільнення із служби з розрахунку таких виплат за повний місяць.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 19.10.2016}

{Абзац п'ятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 112 від 25.03.2014}

Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським, відрядженим до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших цивільних підприємств, установ та організацій, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження, у разі, коли строк військової служби після повернення з відрядження до звільнення на пенсію становив менше ніж 24 календарні місяці, пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" обчислюється виходячи з відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання), відсоткової надбавки за вислугу років, а також щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії за останньою штатною військовою посадою за місцем служби перед звільненням.

{Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 112 від 25.03.2014, № 155 від 30.04.2014, № 154 від 02.03.2016}

При цьому щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премія враховуються в середніх розмірах фактичних виплат за аналогічною посадою (посадами) в тому органі, з якого особа була відряджена, за календарний місяць, який передує даті звільнення із служби.

За бажанням осіб, зазначених в абзаці восьмому цього пункту, пенсія може бути обчислена виходячи з грошового забезпечення за посадою, яку особа займала до відрядження, у порядку, визначеному цією постановою.

{Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 45 від 13.02.2008, № 667 від 22.09.2016 - застосовується з 6 травня 2016 року, № 720 від 19.10.2016}

{Абзац дев'ятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 74 від 11.02.2009}

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 151 від 07.02.2007}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 45 від 13.02.2008}

9. Особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та поліцейським, які одержували перед звільненням зі служби персональні (збережені) посадові оклади, або підвищені посадові оклади за службу у високогірних місцевостях та на території гірських населених пунктів, пенсії обчислюються із звичайних, а не з персональних (збережених) або підвищених посадових окладів.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 20.06.2012, № 154 від 02.03.2016}

Присвоєння військовослужбовцям у період їх перебування в запасі чергових військових звань не є підставою для перегляду раніше призначених їм пенсій.

Пенсії, що призначаються членам сім’ї померлих (загиблих) осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, державних службовців, працівників навчальних, медичних закладів, науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України “Про Національну поліцію” проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України “Про державну службу”, а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції - на будь-яких посадах, обчислюються в порядку, передбаченому пунктом 7 цієї постанови, з відповідних видів грошового забезпечення, з яких підлягала обчисленню пенсія годувальнику.

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 151 від 07.02.2007, № 553 від 20.06.2012; в редакції Постанови КМ № 154 від 02.03.2016}

Членам сім'ї померлих пенсіонерів з числа зазначених військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських та осіб, зазначених у пункті “ж” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пенсії обчислюються з окладів грошового забезпечення, з яких була обчислена (перерахована) або підлягала перерахуванню пенсія годувальнику.

{Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 20.06.2012, № 154 від 02.03.2016}

{Дію пункту 10 поширено  до 1 січня 2016 р. на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації згідно з Постановою КМ № 1009 від 02.12.2015}

10. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, поліцейським, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної інспекції техногенної безпеки, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби:

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 978 від 24.10.2012, № 380 від 29.05.2013, № 560 від 22.10.2014, № 154 від 02.03.2016}

які звільняються із служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби;

{Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1322 від 21.12.2011}

які звільняються із служби за віком, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, за наявності вислуги 10 років і більше виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби;

{Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1322 від 21.12.2011}

які звільняються із служби за власним бажанням, через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та мають вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

{Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1322  від 21.12.2011}

Зазначеним в абзаці першому цього пункту військовослужбовцям, поліцейським і особам рядового і начальницького складу:

{Абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 154 від 02.03.2016}

які звільняються із служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням ними умов контракту, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога не виплачується;

які звільняються із служби повторно, одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, що при попередньому звільненні не набули право на отримання такої допомоги.

Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктами 1 і 2 цієї постанови.

{Абзац восьмий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1322  від 21.12.2011}

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 12 від 08.01.2000, Указом Президента № 463/2001 від 23.06.2001; в редакції Постанови КМ № 291 від 02.04.2008}

11. Особам, звільненим із служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення із служби виплачується щомісячна грошова допомога у розмірі окладу за військовим (спеціальним) званням.

Щомісячна грошова допомога виплачується тим особам, що під час служби мали право на отримання окладу за військовим (спеціальним) званням.

Річний строк для виплати щомісячної грошової допомоги особам, зазначеним у абзаці першому цього пункту, обчислюється з дня звільнення їх із служби. Допомога виплачується з дня, що настає за датою, по яку особі нараховано грошове забезпечення при звільненні.

Виплата щомісячної грошової допомоги здійснюється Міністерством оборони, Міністерством надзвичайних ситуацій, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Міністерством транспорту та зв'язку, Державною податковою адміністрацією, Державною прикордонною службою, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, Державною кримінально-виконавчою службою, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Державною інспекцією техногенної безпеки, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної охорони через уповноважені ними органи.

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 978 від 24.10.2012, № 380 від 29.05.2013, № 154 від 02.03.2016}

Особам, які в період отримання щомісячної грошової допомоги:

знову прийняті (призвані) на службу або поновлені на службі (посаді), виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем прийняття (призову) на службу або поновлення на службі (посаді);

були зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем реєстрації;

набули право на пенсію, зокрема від органів соціального захисту населення, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем призначення пенсії. Якщо виплату пенсії припинено відповідно до законодавства протягом одного року після звільнення, виплата допомоги поновлюється з місяця, що настає за місяцем припинення виплати пенсії.

Про прийняття (призов) на службу або поновлення на службі (посаді), реєстрацію в державній службі зайнятості, призначення пенсії особа, якій виплачувалася щомісячна грошова допомога, зобов'язана у тижневий строк повідомити органу, який здійснює її виплату.

У разі смерті особи, якій призначено щомісячну грошову допомогу, її виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому особа померла. Суми допомоги, що недоотримані у зв'язку із смертю особи, виплачуються рівними частинами дружині (чоловіку), дітям, батькам та утриманцям або за спільною згодою одному з них.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 291 від 02.04.2008}

12. Членам сім'ї померлих пенсіонерів із числа військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, осіб, зазначених у пункті “ж” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” незалежно від призначення пенсій в разі втрати годувальника, виплачується одноразова грошова допомога: дружині - в розмірі тримісячної пенсії годувальника і на кожного непрацездатного члена сім'ї - у розмірі місячної пенсії годувальника.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 291 від 02.04.2008, № 154 від 02.03.2016}

При визначенні розміру одноразової грошової допомоги, передбаченої цим пунктом, до членів сім'ї, які мають право на допомогу, належать: дружина незалежно від віку і працездатності, діти, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, або були на день смерті годувальника вихованцями, учнями, студентами, курсантами та слухачами (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів), стажистами навчальних закладів і не досягли 23-річного віку; батьки, які перебували на утриманні померлого і досягли пенсійного віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років, або є інвалідами.

{Абзац третій пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 291 від 02.04.2008}

13. Непрацюючим пенсіонерам із числа осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, осіб, зазначених у пункті “ж” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та членів їхніх сімей виплачується грошова допомога при народженні дитини в порядку і розмірах, встановлених законодавством.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 154 від 02.03.2016}

{Дію пункту 14 поширено  до 1 січня 2016 р. на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації згідно з Постановою КМ № 1009 від 02.12.2015}

Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Постанова П'ятниця, 17 липня 1992 393
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"