Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України N204 від 22.07.2003 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї»

 • 10599
 • Версія для друку
 •  
 

 

                                            
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.07.2003 N 204
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2003 р.
за N 709/8030

Про затвердження форми Декларації про доходи
та майновий стан осіб, які звернулися за
призначенням усіх видів соціальної допомоги,
та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих
у житловому приміщенні / будинку осіб
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 58 ( z0209-09 ) від 13.02.2009 }

Відповідно до статті 4 Закону України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) та пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 253
( 253-2003-п ) "Деякі питання надання соціальної допомоги"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми Декларації про доходи та майновий стан
осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної
допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у
житловому приміщенні/ будинку осіб, що додаються.
2. Управлінню політики адресної допомоги зареєструвати цей
наказ у Міністерстві юстиції України.
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики від 18.09.2000 N 246 ( z0693-00 )
"Про затвердження Декларації про доходи та майновий стан сім'ї,
яка звернулася за призначенням державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям", зареєстрований у Міністерстві юстиції
10.10.2000 за N 693/4914.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр М.Папієв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
22.07.2003 N 204

Заповнюється заявником / уповноваженим представником сім'ї /
власником, співвласником (наймачем) житла
До органу праці та соціального захисту населення_____________ __________________________________________________________________

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за
призначенням усіх видів соціальної допомоги

------------------------------------------------------------------ |РОЗДІЛ I. Загальні відомості | |----------------------------------------------------------------| |1.______________________________________________________________| | (прізвище, ім'я, по батькові заявника / уповноваженого | | представника сім'ї / власника, співвласника (наймача) житла) | | | |2. Місце проживання:____________________________________________| | (поштовий індекс, область, район, | | населений пункт, вулиця, будинок, корпус, | | квартира) | |----------------------------------------------------------------| |3. Члени сім'ї або зареєстровані у житловому приміщенні /будинку| |особи, члени сімей, що проживають окремо (дружина, чоловік, | |неповнолітні діти) | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові| Ступінь |Ідентифікаційний|Примітки| | | родинного| номер | | | | зв'язку | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Розділ II. Доходи членів сім'ї або зареєстрованих у житловому | |приміщенні / будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо | |(дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) за період з | |_____200__р. до _______200__р. (відповідно до Методики | |обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної | |допомоги, затвердженої наказом Мінпраці, | |Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкомсім'ямолоді та | |зареєстрованої у Мін'юсті 07.02.2002 за N 112/6400, із змінами) | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, | Відомості про доходи | |ініціали |------------------------------------------------| | |вид доходу|розмір доходу| джерело доходу | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Розділ III. Відомості про житлові приміщення, що перебувають у | |власності або володінні членів сім'ї або зареєстрованих у | |житловому приміщенні / будинку осіб, членів сім'ї, що проживають| |окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ініціали| Загальна | Кількість осіб, |Адреса житлового| |власника (наймача)| площа |зареєстрованих у | приміщення | | |житлового | житловому | | | |приміщення| приміщенні | | |------------------+----------+-----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------+----------+-----------------+----------------| | | | | | |------------------+----------+-----------------+----------------| | | | | | |------------------+----------+-----------------+----------------| | | | | | |------------------+----------+-----------------+----------------| | | | | | |------------------+----------+-----------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Розділ IV. Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в| |установленому порядку та перебувають у власності або володінні | |членів сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку| |осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, | |неповнолітніх дітей) | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ініціали|Автомобіль|Державний | Рік | Автомобілі, | | власника | марки | номерний |випуску |отримані через| | | | знак | | органи праці | | | | | |та соціального| | | | | | захисту | | | | | | населення | |------------------+----------+----------+--------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------+----------+----------+--------+--------------| | | | | | | |------------------+----------+----------+--------+--------------| | | | | | | |------------------+----------+----------+--------+--------------| | | | | | | |------------------+----------+----------+--------+--------------| | | | | | | |------------------+----------+----------+--------+--------------| | | | | | | |------------------+----------+----------+--------+--------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Розділ V. Відомості про земельні ділянки, що перебувають у | |власності або володінні (користуванні) членів сім'ї або | |зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб, членів | |сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх | |дітей) | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ініціали| Площа | Форма | Призначення земельної | | власника |земельної |власності | ділянки | | (користувача) | ділянки | | | |------------------+----------+----------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------+----------+----------+-----------------------| | | | | | |------------------+----------+----------+-----------------------| | | | | | |------------------+----------+----------+-----------------------| | | | | | |------------------+----------+----------+-----------------------| | | | | | |------------------+----------+----------+-----------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Розділ VI. Відомості про наявність додаткових джерел для | |існування за період з ________ 200 р. до __________ 200 р. | |----------------------------------------------------------------| | Вид джерела для існування |Характеристика|Інформація про | | | засобів для | використання | | | отримання |наявних засобів| |---------------------------------+--------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------------------+--------------+---------------| |здача у найм або оренду житлового| | | |приміщення (будинку) або його | | | |частини | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |один чи кілька членів сім'ї | | | |працюють без оформлення трудових | | | |відносин у встановленому порядку | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |можливість отримання доходу | | | |від утримання худоби, птиці, | | | |інших тварин | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |дохід від народних промислів | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |використання наявної | | | |сільськогосподарської техніки, | | | |вантажної машини, мікроавтобуса | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |заощадження (що мають | | | |документальне підтвердження) | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |грошові перекази | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |інші види додаткових джерел | | | |для існування | | | |---------------------------------+--------------+---------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Розділ VII. Відомості про витрати, здійснені протягом 12 місяців| |перед зверненням | |----------------------------------------------------------------| | Прізвище, ініціали |Вид майна або послуг|Вартість| Дата | | особи | | | здійснення | | | | | покупки або | | | | |оплати послуг| |--------------------+--------------------+--------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | придбання земельної ділянки | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | придбання квартири (будинку) | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | придбання автомобіля, транспортного засобу (механізму) | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | придбання будівельних матеріалів | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | придбання інших товарів довгострокового вжитку | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | придбання іншого майна | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |-----------------------------------------+--------+-------------| | Разом | | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | оплата послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | оплата послуги з ремонту автомобіля, транспортного засобу | | (механізму) | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | оплата послуги телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | оплата послуги з навчання | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | оплата інших послуг | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |-----------------------------------------+--------+-------------| | Разом | | | ------------------------------------------------------------------
Про відмову в призначенні або припинення виплати субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива, а також державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям в разі подання неповних чи недостовірних відомостей про
доходи та майновий стан членів сім'ї або зареєстрованих у
житловому приміщенні / будинку осіб, членів сім'ї, що проживають
окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) мене попереджено.
_______________________ _______________________________
(підпис заявника) (дата)
{ Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці
та соціальної політики N 58 ( z0209-09 ) від 13.02.2009 }
Начальник Управління
політики адресної допомоги І.Г.Поліщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
22.07. 2003 N 204

Заповнюється відповідним підприємством (організацією) або
виконавчим органом сільської (селищної) ради за місцем реєстрації
сім'ї

ДОВІДКА
про склад сім'ї або зареєстрованих
у житловому приміщенні/будинку осіб

Видана уповноваженому власнику (співвласнику, наймачу)
житлового приміщення/будинку, членові житлово-будівельного
кооперативу
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
адреса____________________________________________________________
проте, що до складу сім'ї / зареєстрованих / входять:
------------------------------------------------------------------ |Прізвище, | Родинні | Дата | N, серія | |ім'я, по батькові | стосунки |народження|паспорта або| | | | | свідоцтва | | | | | про | | | | | народження | |--------------------------+-------------+----------+------------| | |уповноважений| | | | | власник | | | | |(співвласник,| | | | | наймач) | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ Усього _________ осіб
Довідка видана для пред'явлення до органу праці та
соціального захисту населення
__________________________________________________________________
(назва підприємства/організації, виконавчого органу)
__________________________________________________________________
(адреса підприємства/організації, виконавчого органу)
Паспортист _____________________ _____________
(прізвище, ініціали) (підпис)
М.П.
Начальник _____________________ _____________
(Голова) (прізвище, ініціали) (підпис)
"___"________________200__р.
Начальник Управління
політики адресної допомоги І.Г.Поліщук

 

 
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Відомчі нормативні акти"