Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 15 березня 1999 р. N 377
Київ
 

Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України
"Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів"
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від 26.09.2001 N 1034 ( 1034-2002-п ) від 22.07.2002 N 903 ( 903-2003-п ) від 16.06.2003 N 905 ( 905-2003-п ) від 16.06.2003 N 1659 ( 1659-2003-п ) від 23.10.2003 N 1843 ( 1843-2003-п ) від 26.11.2003 N 905 ( 905-2006-п ) від 03.07.2006 N 906 ( 906-2006-п) від 03.07.2006 } 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

       1. Затвердити: 

     Порядок оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації (додається); 

     перелік посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів апарату відповідного органу державної влади та органу місцевого самоврядування (додається); 

     Порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістам державних і комунальних засобів масової інформації та державних інформаційних агентств (додається). 

      2. Журналістам державних і комунальних засобів масової інформації щомісячна надбавка за вислугу років виплачується у розмірах згідно з додатком.

 

     3. Установити, що журналістам державних і комунальних засобів масової інформації, які мають почесне звання "заслужений", встановлюється надбавка у розмірі 5 відсотків посадового окладу. 

     Журналістам державних і комунальних засобів масової інформації можуть встановлюватися надбавки за інтенсивність праці, за високі творчі досягнення у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків його посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

{ Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від 26.09.2001, N 906 ( 906-2006-п ) від 03.07.2006 } 

     4. Розміри інших видів надбавок, доплат, авторського гонорару і премій журналістам державних і комунальних засобів масової інформації встановлюються у колективному договорі з урахуванням норм генеральної і галузевої угод у межах коштів, передбачених на оплату праці.
 

       5. Обчислення розміру пенсій журналістам державних і комунальних засобів масової інформації із заробітку, до якого включається посадовий оклад, щомісячні надбавки за вислугу років, за інтенсивність праці, за високі творчі досягнення, за почесне звання "заслужений", передбачені цією постановою, а також премія, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності у встановлених розмірах, але не вище їх максимальних величин, визначених законодавством для відповідних керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування та стажу для встановлення розміру щомісячної надбавки за вислугу років і призначення їм пенсій за нормами, методикою та порядком нарахування пенсій державним службовцям провадиться після набрання чинності Законом України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ).

( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від 26.09.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 903 ( 903-2003-п ) від 16.06.2003 ) 

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд. 28 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 377
 

ПОРЯДОК
оплати праці журналістів державних і комунальних
засобів масової інформації
 

     1. Розмір посадового окладу головного редактора (редактора) державного або комунального друкованого засобу масової інформації та керівника державної теле- і радіомовної та телерадіомовної організації встановлюється на рівні посадового окладу заступника керівника відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який є засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації чи теле- і радіомовної та телерадіомовної організації. 

     Розміри посадових окладів журналістів державних або комунальних засобів масової інформації встановлюються на рівні розмірів посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який є засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації чи теле- і радіомовної та телерадіомовної організації, Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ". { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905 ( 905-2006-п ) від 03.07.2006 } 

     Посадові оклади журналістів визначаються згідно з переліком посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування. ( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від 26.09.2001 ) 

     2. Установити, що посадові оклади журналістів державних і комунальних засобів масової інформації підвищуються на суму доплати за ранг державного службовця, визначену на рівні нижчого рангу в межах категорії, до якої віднесені посади, які займають відповідні працівники органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.
 

     3. Щомісячна надбавка за вислугу років журналістам державних і комунальних засобів масової інформації встановлюється у затверджених розмірах залежно від стажу роботи, визначеного згідно з Порядком обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістам державних і комунальних засобів масової інформації та державних інформаційних агентств, затвердженим цією постановою.
 

     4. Розміри надбавок за інтенсивність праці, за високі творчі досягнення встановлюються журналістам керівниками державних і комунальних засобів масової інформації з урахуванням складності та відповідальності завдань, які вони виконують. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи чи порушення трудової дисципліни ці надбавки зменшуються або скасовуються. 

     Надбавки за інтенсивність праці, високі творчі досягнення керівнику державного або комунального засобу масової інформації встановлюються за рішенням керівника органу державної влади або органу місцевого самоврядування, які є засновниками (співзасновниками) засобу масової інформації.

( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від 26.09.2001 )
 

     5. Надбавка за почесне звання "заслужений" встановлюється журналістам керівниками державних і комунальних засобів масової інформації, якщо характер їх діяльності відповідає профілю почесного звання. ( Порядок доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від 26.09.2001 )
 

     6. Надбавки за інтенсивність праці, високі творчі досягнення, за почесне звання "заслужений" керівнику державного або комунального засобу масової інформації встановлюються за рішенням керівника секретаріату (апарату) органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який є засновником (співзасновником) засобу масової інформації. ( Порядок доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від 26.09.2001 ) 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 377
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1221 ( 1221-2001-п )
 

ПЕРЕЛІК
посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування 

Посада журналіста Посада керівного працівника, спеціаліста секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування

 

Друковані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України

 Головний редактор  заступник Керівника апарату Верховної Ради України, заступник Міністра Кабінету Міністрів України
 Заступник головного редактора  заступник Керівника апарату Верховної Ради України - керуючий справами, начальник управління Секретаріату Кабінету Міністрів України
 Відповідальний секретар завідуючий самостійним відділом
 Редактор (завідуючий) відділу завідуючий сектором
Заступник відповідального секретаря, оглядач, кореспондент спеціальний, кореспондент власний головний спеціаліст
Кореспондент, редактор літературний, літературний співробітник, редакто науковий (журналу) провідний спеціаліст, спеціаліст I і II категорії
Фотокореспондент спеціаліст I і II категорії

 

Друковані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є центральні органи виконавчої влади

Головний редактор заступник Міністра, заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади
Заступник головного редактора начальник управління
Відповідальний секретар начальник самостійного відділу
Редактор (завідуючий) відділу начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу
Заступник відповідального секретаря, оглядач, кореспондент спеціальний, кореспондент власний головний спеціаліст

 

Друковані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, обласні, Київська та Севастопольська міські ради 

Головний редактор (редактор) заступник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступник голови відповідної державної адміністрації, ради
Заступник головного редактора (редактора) заступник керівника секретаріату, заступник керівника апарату відповідної державної адміністрації, голова постійної комісії з питань бюджету
Відповідальний секретар завідуючий самостійним відділом, завідуючий відділом, начальник відділу
Редактор (завідуючий) відділу заступник завідуючого самостійним відділом, заступник завідуючого відділом, заступник начальника відділу
Заступник відповідального секретаря, оглядач, кореспондент спеціальний, кореспондент власний головний спеціаліст
Кореспондент, редактор літературний, літературний співробітник, редактор науковий (журналу) провідний спеціаліст, спеціаліст I і II категорії
Фотокореспондент спеціаліст I і II категорії

 

Друковані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, районні, районні у містах Києві та Севастополі ради 

Головний редактор (редактор) заступник голови державної адміністрації, ради
Заступник головного редактора (редактора), відповідальний секретар завідуючий відділом, начальник відділу
Редактор (завідуючий) відділу заступник завідуючого відділом, заступник начальника відділу
Оглядач, кореспондент, літературний працівник головний спеціаліст, спеціаліст I і II категорії
Фотокореспондент спеціаліст I і II категорії

 

Друковані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є міські (крім міст Києва та Севастополя) ради

Головний редактор (редактор) заступник міського голови
Заступник головного редактора (редактора), відповідальний секретар завідуючий відділом
Редактор (завідуючий) відділу заступник завідуючого відділом
Оглядач, кореспондент, літературний співробітник головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I і II категорії
Фотокореспондент спеціаліст I і II категорії

 

Теле- і радіомовні та телерадіомовні організації, засновниками (співзасновниками) яких є Верховна Рада України, центральні органи виконавчої влади

Керівник (президент, генеральний директор, директор) заступник Керівника апарату Верховної Ради України, заступник Міністра, заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади
Заступник керівника начальник управління, самостійного відділу
Директор програм, директор творчого (творчо-виробничого) об'єднання, заступник директора програм заступник начальника управління, самостійного відділу
Заступник директора творчого (творчо-виробничого) об'єднання, головний редактор об'єднання, головний музичний редактор об'єднання, головний редактор головної редакції начальник відділу в складі управління
Завідуючий відділом (творчим), редакцією, корпунктом; заступник головного редактора об'єднання, заступник головного музичного редактора об'єднання, заступник головного редактора головної редакції, редактор відповідальний (завідуючий) міської редакції мовлення заступник начальника відділу в складі управління
Головний редактор відділу, редакції; заступник завідуючого відділом (творчим), редакцією, корпунктом головний спеціаліст
Відповідальний секретар, головний випусковий, керівник групи (творчої), оглядач політичний, оглядач, кореспондент в іноземній державі головний спеціаліст, провідний спеціаліст
Коментатор, ведучий програми, кореспондент спеціальний, кореспондент власний, відповідальний випусковий, старший редактор провідний спеціаліст
Кореспондент, редактор, редактор літературний, редактор музичний, випусковий провідний спеціаліст, спеціаліст I і II категорії

 

Теле- і радіомовні та телерадіомовні організації, засновниками (співзасновниками) яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, обласні, Київська та Севастопольська міські ради

Керівник (генеральний директор, директор) заступник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступник голови відповідної державної адміністрації, ради
Заступник керівника заступник керівника секретаріату, заступник керівника апарату відповідної державної адміністрації, голова постійної комісії з питань бюджету
Головний редактор завідуючий самостійним відділом, завідуючий відділом, начальник відділу
Завідуючий відділом (творчим), редакцією, заступник головного редактора

заступник завідуючого самостійним відділом, заступник завідуючого відділом, заступник начальника відділу

Заступник завідуючого відділом (творчим), редакцією; відповідальний редактор міської, районної редакції

головний спеціаліст
Відповідальний секретар, керівник групи (творчої), оглядач, оглядач політичний провідний спеціаліст

Коментатор, ведучий програми, кореспондент спеціальний, кореспондент власний, відповідальний випусковий

провідний спеціаліст, спеціаліст I і II категорії
Кореспондент, редактор, редактор літературний, редактор музичний, випусковий спеціаліст I і II категорії

 

Теле- і радіомовні та телерадіомовні організації, засновниками (співзасновниками) яких є районні, районні у містах, Києві та Севастополі державні адміністрації, міські (крім міст Києва та Севастополя), районні, районні у містах Києві та Севастополі ради

Керівник (генеральний директор, директор) заступник голови державної адміністрації, ради
Заступник керівника, головний редактор, завідуючий відділом (творчим), редакцією завідуючий відділом, начальник відділу
Заступник головного редактора, заступник завідуючого відділом (творчим), редакцією заступник завідуючого відділом, заступник начальника відділу

Відповідальний секретар, відповідальний редактор міської, районної редакції, оглядач

головний спеціаліст
Коментатор, ведучий програми, кореспондент спеціальний, кореспондент власний, відповідальний випусковий спеціаліст I і II категорії
Кореспондент, редактор, редактор літературний, редактор музичний, випусковий спеціаліст I і II категорії

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ", засновником якого є Кабінет Міністрів України

Головний редактор головної редакції Завідуючий відділом у складі департаменту, управління
Заступник головного редактора головної редакції Заступник завідуючого відділом у складі департаменту, управління
Завідувач редакції (відділу творчого) Заступник завідуючого відділом у складі департаменту, управління
Головний випусковий, відповідальний секретар Головний спеціаліст, провідний спеціаліст
Оглядач Головний спеціаліст, провідний спеціаліст
Кореспондент власний, кореспондент літературний Провідний спеціаліст
Відповідальний випусковий Провідний спеціаліст
Випусковий Провідний спеціаліст, спеціаліст I і II категорії
Редактор, редактор літературний Провідний спеціаліст, спеціаліст I і II категорії
Кореспондент Провідний спеціаліст, спеціаліст I і II категорії
Фотокореспондент Спеціаліст I і II категорії.
Примітка. Згідно з Державним класифікатором "Класифікатор професій ДК 003 - 95" від назв посад, зазначених у переліку, можуть утворюватися похідні назви посад журналістів.

Конкретні розміри посадових окладів журналістів державних і комунальних засобів масової інформації визначають головний редактор (редактор) друкованого засобу масової інформації чи керівник теле- і радіомовної та телерадіомовної організації на основі кваліфікаційних характеристик посад журналістів, затверджених в установленому порядку.


{ Перелік в редакції Постанови КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від 26.09.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1034 ( 1034-2002-п ) від 22.07.2002, N 1843 ( 1843-2003-п ) від 26.11.2003, N 905 ( 905-2006-п ) від 03.07.2006 } 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 377
 

ПОРЯДОК
обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістам державних і комунальних засобів масової інформації та державних інформаційних агентств 

     1. До стажу роботи, що дає право на встановлення щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістам державних і комунальних засобів масової інформації, зараховується стаж роботи на посадах, зазначених у переліку, затвердженому цією постановою, а також на посадах журналістів державних інформаційних агентств, зазначених у додатку 1, а саме:
 

     до 1 серпня 1990 р. - у засобах масової інформації, засновниками яких були партійні, комсомольські та профспілкові організації;
 

     до 23 серпня 1991 р. - у засобах масової інформації, засновниками яких були органи державної влади колишньої УРСР та інших республік СРСР, а також органи державної влади та військові формування колишнього СРСР (додаток 2);
 

     з 24 серпня 1991 р. - у засобах масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є (були) органи державної влади або органи місцевого самоврядування;
 

     стаж державної служби, обчислений відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 ( 283-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213 із наступними змінами). ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1034 ( 1034-2002-п ) від 22.07.2002 )
 

     2. До стажу роботи журналістів, які працювали (працюють) у державних і комунальних засобах масової інформації, зазначених у пункті 1 цього Порядку, включається також час:
 

     коли журналіст фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);
 

     відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;
 

     підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до направлення на підвищення кваліфікації та після закінчення навчання журналіст працював у засобі масової інформації;
 

     військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях; ( Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1659 ( 1659-2003-п ) від 23.10.2003 )
 

     роботи на посаді диктора державного і комунального засобу масової інформації до 31 грудня 1995 року. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1034 ( 1034-2002-п ) від 22.07.2002 )
 

     3. Документами для визначення стажу роботи журналіста є трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.
 

     Якщо засновника (співзасновника) засобу масової інформації неможливо визначити за записами у трудовій книжці чи печаткою, що засвідчує ці записи, підставою для його визначення є довідка таких органів виконавчої влади та телерадіокомпаній:
 

     Держкомтелерадіо (правонаступника відповідних центральних органів виконавчої влади) - стосовно засновника (співзасновника) друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною (дві або більше областей) та/або зарубіжною сферою розповсюдження, інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, стосовно засновника (співзасновника) загальнодержавних, регіональних та обласних телерадіомовних організацій, який є (був) органом державної влади, а також стосовно засновника (співзасновника) комунального аудіовізуального засобу масової інформації з 1 серпня 1990 р. до 15 грудня 1994 року; ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905 ( 905-2003-п ) від 16.06.2003 )
 

     Республіканського комітету по інформації Автономної Республіки Крим, управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської державних адміністрацій і управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації - стосовно засновника (співзасновника) друкованого засобу масової інформації місцевої сфери розповсюдження;
 

     Державної телерадіокомпанії "Крим", обласної, регіональної Київської та Севастопольської державних телерадіокомпаній - стосовно засновника місцевої телерадіоорганізації (за період з 3 січня 1995 року);
 

     Національної ради з питань телебачення і радіомовлення - стосовно засновника (співзасновника) комунального аудіовізуального засобу масової інформації з 15 грудня 1994 року.

( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від 26.09.2001 ) 

Додаток 1
до Порядку
 

ПЕРЕЛІК
посад журналістів державних інформаційних агентств, стаж роботи на яких зараховується для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій
 

Керівник (генеральний директор, директор)

Заступник керівника

Головний редактор, головний редактор відділення

Заступник головного редактора

Відповідальний секретар

Завідуючий відділом (редакцією, відділенням)

Начальник відділу

Головний випусковий, відповідальний випусковий, випусковий

Політичний оглядач

Оглядач

Власний кореспондент

Спеціальний кореспондент

Кореспондент

Фотокореспондент

Редактор

Додаток 2
до Порядку
 

ПЕРЕЛІК
колишніх органів державної влади, що були засновниками (співзасновниками) засобів масової інформації, стаж роботи в яких зараховується журналістам для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій
 

Верховна Рада УРСР, Президія Верховної Ради УРСР

Рада Міністрів УРСР

Верховна Рада СРСР, Президія Верховної Ради СРСР, верховні ради республік СРСР та їх президії


Рада Міністрів СРСР, ради міністрів республік СРСР

Міністерства і відомства СРСР, міністерства і відомства республік СРСР

Міністерства і відомства УРСР

Місцеві ради депутатів трудящих, ради народних депутатів та їх виконавчі комітети

Раднаргоспи

Комітети народного контролю СРСР, УРСР та інших республік СРСР

Військові округи, групи військ, флоти, армії

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 377
 

РОЗМІРИ
щомісячної надбавки за вислугу років журналістам
державних і комунальних засобів масової інформації

Стаж Розмір щомісячної надбавки
у відсотках посадового окладу
Понад 3 роки 10
Понад 5 років 15
Понад 10 років 20
Понад 15 років 25
Понад 20 років 30
Понад 25 років 40

 

Міністр Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Постанова Понеділок, 15 березня 1999 377
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"