Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  
 
                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 травня 2000 р. N 865
Київ
Про деякі питання вдосконалення визначення
розмірів заробітку для обчислення пенсії
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 48 ( 48-2001-п ) від 24.01.2001
N 581 ( 581-2003-п ) від 23.04.2003
N 1997 ( 1997-2003-п ) від 24.12.2003
N 688 ( 688-2004-п ) від 26.05.2004
N 646 ( 646-2005-п ) від 27.07.2005
N 269 ( 269-2006-п ) від 09.03.2006
N 332 ( 332-2006-п ) від 15.03.2006
N 288 ( 288-2008-п ) від 02.04.2008
N 872 ( 872-2009-п ) від 19.08.2009
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012
N 166 ( 166-2012-п ) від 29.02.2012
N 112 ( 112-2014-п ) від 25.03.2014 }

{ У тексті Постанови слова "(утримання)", "(утриманням)"
виключено згідно з Постановою КМ N 581 ( 581-2003-п )
від 23.04.2003 }
{ У тексті Постанови слова "Міністерство праці та соціальної
політики" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство
соціальної політики" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

З метою вдосконалення визначення розмірів заробітку для
обчислення пенсії Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що розмір виплат (крім посадових окладів,
надбавок за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин або
спеціальні звання, вислугу років), що включаються в заробіток для
обчислення пенсії відповідно до Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ), визначається за вибором того, хто звернувся
за пенсією за будь-які 60 календарних місяців роботи, яка дає
право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією.
Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців
визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60.
{ Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 112
( 112-2014-п ) від 25.03.2014 }
У разі зміни структури заробітної плати з одночасним
підвищенням посадових окладів працівникам апарату органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів та інших органів виплати,
одержані особою за період до зміни структури заробітної плати,
включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до абзацу
першого цього пункту без коригування згідно з пунктом 2 цієї
постанови. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 269 ( 269-2006-п ) від 09.03.2006 }
Дія абзаців першого та другого цього пункту не поширюється на
сільських, селищних голів, їх заступників, інших керівних
працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад, їх
виконавчих органів, яким окремі виплати, що раніше включалися до
заробітної плати для обчислення пенсії відповідно до Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (крім посадових окладів,
надбавок за ранг та вислугу років), не встановлюються згідно з
абзацом третім підпункту 1"в" пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 29,
ст. 2092; 2007 р., N 37, ст. 1455; 2008 р., N 43, ст. 1417; 2009
р., N 39, ст. 1305). { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 872 ( 872-2009-п ) від 19.08.2009; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 166 ( 166-2012-п ) від
29.02.2012 }
Для осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту,
середньомісячна сума виплат (крім посадових окладів, надбавок за
ранг та вислугу років, а також окремих виплат, які не
встановлюються згідно з абзацом третім підпункту 1 "в" пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10,
ст. 632) визначається за вибором особи, що звернулася за пенсією,
за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед
зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цих
періодів на даній роботі. Середньомісячна сума зазначених виплат
за 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за
пенсією визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на
60. При цьому виплати, одержані до 31 травня 2009 р. включно,
включаються до заробітної плати для обчислення пенсії без
проведення коригування згідно з пунктом 2 цієї постанови. { Пункт
1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 872 ( 872-2009-п )
від 19.08.2009; в редакції Постанови КМ N 166 ( 166-2012-п ) від
29.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 112
( 112-2014-п ) від 25.03.2014 }
За бажанням осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту,
які починаючи з 1 червня 2009 р. не мають 60 календарних місяців
роботи підряд, яка дає право на даний вид пенсії, перед зверненням
за пенсією, середньомісячна сума виплат (крім посадових окладів,
надбавок за ранг та вислугу років) визначається шляхом ділення
загальної суми таких виплат за наявні місяці роботи починаючи з 1
червня 2009 р. на кількість таких місяців. { Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 872 ( 872-2009-п ) від
19.08.2009; в редакції Постанови КМ N 166 ( 166-2012-п ) від
29.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 112
( 112-2014-п ) від 25.03.2014 }
За бажанням осіб, які мають не менше 20 років стажу роботи на
посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, і які
на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, а
також посадових осіб місцевого самоврядування, які працювали на
виборних посадах в органах місцевого самоврядування вісім і більше
років або протягом повних двох і більше скликань починаючи із
скликання 1990 року і на момент виходу на пенсію не перебувають
на службі в органах місцевого самоврядування, розмір зазначених в
абзаці першому цього пункту виплат може визначатися також у
порядку, передбаченому у підпункті 2 пункту 4 цієї постанови.
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 581
( 581-2003-п ) від 23.04.2003; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 872 ( 872-2009-п ) від 19.08.2009, N 166
( 166-2012-п ) від 29.02.2012 } ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 48
( 48-2001-п ) від 24.01.2001, N 581 ( 581-2003-п ) від
23.04.2003 )
2. Порядок коригування виплат, зазначених у пункті 1 цієї
постанови, при призначенні пенсії встановлюється Міністерством
соціальної політики разом з Міністерством фінансів.
3. Посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні
класи, класний чин або спеціальні звання, вислугу років під час
призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених Законом
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), враховуються в
розмірах, установлених на день призначення пенсії. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 166 ( 166-2012-п ) від
29.02.2012 }
4. У разі підвищення розміру заробітної плати працюючим
державним службовцям відповідно до рішень Кабінету Міністрів
України (для службовців Національного банку України відповідно до
рішень його Правління) після набрання чинності Законом України від
16 січня 2003 р. N 432-IV ( 432-15 ) "Про внесення змін до Закону
України "Про державну службу" заробітна плата для перерахунку
пенсії пенсіонерам, яким пенсія призначена з дня набрання чинності
Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ), визначається в
такому порядку: { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 332 ( 332-2006-п ) від 15.03.2006 }
1) пенсіонерам, які на момент перерахунку пенсії продовжують
працювати на посаді, з якої призначено пенсію, - на підставі
поданої довідки про одержувану заробітну плату на момент
перерахунку;
2) іншим пенсіонерам - на підставі документів, поданих на час
перерахунку, виходячи із сум заробітної плати, яку одержує
працюючий державний службовець на відповідній посаді, з якої
призначено (перераховано) пенсію, на момент виникнення права на
перерахунок. При цьому:
посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років
враховуються в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України
(для службовців Національного банку України у розмірах,
установлених його Правлінням) на момент виникнення права на
перерахунок за відповідною посадою та рангом на момент призначення
(перерахунку) пенсії; { Абзац другий підпункту 2 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 332 ( 332-2006-п ) від
15.03.2006 }
надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови,
за почесне звання "заслужений", за роботу з таємними документами
залежно від ступеня таємності інформації, доплата за науковий
ступінь кандидата або доктора наук враховуються в розмірах,
установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення
права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені особі;
премія, крім премій, зазначених у другому реченні цього
абзацу, та інші надбавки враховуються в середніх розмірах відносно
визначених законодавством таких виплат за відповідною посадою
(посадами) у тому державному органі, звідки особа вийшла на
пенсію, на момент виникнення права на перерахунок. Премія до
державних, професійних свят та ювілейних дат, виплачена у місяці
підвищення заробітної плати, враховується в розмірі 1/12
середнього розміру цієї премії (премій), визначеного за
відповідною посадою (посадами), з якої призначено (перераховано)
пенсію. { Абзац четвертий підпункту 2 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1997 ( 1997-2003-п ) від
24.12.2003; в редакції Постанови КМ N 646 ( 646-2005-п ) від
27.07.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 269
( 269-2006-п ) від 09.03.2006 }
За бажанням осіб, під час перерахунку пенсій виплати,
отримані на час призначення (перерахунку) пенсії (крім посадових
окладів, надбавок за ранг, вислугу років), визначаються у порядку,
передбаченому абзацами першим - п’ятим пункту 1 та пунктом 2 цієї
постанови. { Підпункт 2 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 688 ( 688-2004-п ) від 26.05.2004 - дія абзацу
поширюється на пенсіонерів, право на перерахунок пенсії у яких
виникло з дня набрання чинності Законом України від 16 січня 2003
р. N 432-IV ( 432-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
державну службу"; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 269 ( 269-2006-п ) від 09.03.2006, № 166 ( 166-2012-п ) від
29.02.2012 } ( Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 581
( 581-2003-п ) від 23.04.2003 )
5. Перерахунок пенсій провадиться з місяця підвищення розміру
заробітної плати працюючого державного службовця на підставі
поданої заяви та довідок, виданих державними органами за останнім
місцем роботи. Форма довідки про заробітну плату, що подається для
призначення (перерахунку) пенсії державним службовцям,
затверджується правлінням Пенсійного фонду України за погодженням
з Міністерством соціальної політики. { Абзац перший пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 288 ( 288-2008-п ) від
02.04.2008 }
У разі ліквідації державного органу довідку видає орган, який
є правонаступником, а у разі його відсутності та перейменування
(відсутності) посад довідка видається у порядку, встановленому
Міністерством соціальної політики за погодженням з Головним
управлінням державної служби. { Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 581
( 581-2003-п ) від 23.04.2003 }
6. У всіх випадках призначення (перерахунку) пенсій заробіток
для обчислення пенсії не може перевищувати сум заробітної плати,
на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування, на момент призначення (перерахунку) пенсій. ( Постанову доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ N 581
( 581-2003-п ) від 23.04.2003 )
7. Міністерству соціальної політики надавати роз'яснення щодо
застосування цієї постанови. { Постанову доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 581
( 581-2003-п ) від 23.04.2003 }
Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

 

 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Постанова Середа, 31 травня 2000 865
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"