Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України №509-XII від 04.12.1990 "Про державну податкову службу в Україні"

 • 65946
 • Версія для друку
 •  
 
                                              

З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР,
2013, N 33, ст.435 }
Про державну податкову службу в Україні

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 6, ст. 37 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 510-XII ( 510-12 ) від 04.12.90, ВВР, 1991, N 6, ст. 38 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2555-XII ( 2555-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 39, ст.575 }
{ В редакції Закону
N 3813-XII ( 3813-12 ) від 24.12.93, ВВР, 1994, N 15, ст.84 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 287/94-ВР від 14.12.94, ВВР, 1995, N 1, ст. 3
N 297/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, N 30, ст.229
N 203/96-ВР від 16.05.96, ВВР, 1996, N 31, ст.148
N 725/97-ВР від 16.12.97, ВВР, 1998, N 14, ст. 61
N 25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, N 25, ст.147
N 83/98-ВР від 05.02.98, ВВР, 1998, N 29, ст.190
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -
редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом про Державний бюджет України на 2000 рік
N 784-XIV ( 784-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 42-43, ст.378-
набирає чинності з 1 січня 2000 року
N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 30, ст.240
N 1987-III ( 1987-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.397
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності
з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117
N 551-IV ( 551-15 ) від 20.02.2003, ВВР, 2003, N 23, ст.149
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267
N 906-IV ( 906-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.319
N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.187
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442
N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 18, ст.247
N 1249-VI ( 1249-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 34-35, ст.507
N 1334-VI ( 1334-17 ) від 15.05.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.536
N 2154-VI ( 2154-17 ) від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 22-23, N 24-25, ст.263 - зміни застосовуються у 2010 році N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010, ВВР, 2010, N 29, ст.392
N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010, ВВР, 2010, N 30, ст.398
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496
N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564
N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63 }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 22-рп/2010 ( v022p710-10 ) від 30.11.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.413
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 6, ст.50
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 14, ст.89 }
{ Зміни до Закону див. в Законі
N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 37, ст.488 }
{ У назві та тексті Закону слова "Українській РСР", "Української
РСР", "Радою Міністрів Української РСР", "Рада Міністрів
Української РСР" замінено відповідно словами "Україні", "України", "Кабінетом Міністрів України", "Кабінет Міністрів України" згідно із Законом N 2555-XII ( 2555-12 ) від 07.07.92 }
Цей Закон визначає статус державної податкової служби в
Україні, її функції та правові основи діяльності.

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Система органів державної податкової служби
До системи органів державної податкової служби належать:
Державна податкова адміністрація України, спеціалізовані державні
податкові інспекції, державні податкові адміністрації в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні
податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та
Севастополя), районах у містах (далі - органи державної податкової
служби). { Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
У складі органів державної податкової служби знаходяться
відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими
правопорушеннями (далі - податкова міліція).
Державна податкова адміністрація України залежно від
кількості платників податків та інших місцевих умов може
утворювати міжрайонні (на два і більше районів), спеціалізовані
(на дві і більше областей для роботи з окремими категоріями
платників), об'єднані (на місто і район) державні податкові
інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.
{ Частина третя статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
У Державній податковій адміністрації України та державних
податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і
склад колегії Державної податкової адміністрації України
затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних
податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі - Державною податковою адміністрацією
України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші
напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.
Структура Державної податкової адміністрації України
затверджується Кабінетом Міністрів України. { Стаття 1 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 }
Стаття 2. Завдання органів державної податкової служби
Завданнями органів державної податкової служби є: здійснення контролю за додержанням податкового законодавства,
правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до
бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів
(обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів,
установлених законодавством (далі - податки, інші платежі); внесення у встановленому порядку пропозицій щодо
вдосконалення податкового законодавства; прийняття у випадках, передбачених законом,
нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань
оподаткування; формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та Єдиного банку даних про платників податків -
юридичних осіб; { Абзац п'ятий статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 } надання податкових консультацій; { Абзац шостий статті 2 в
редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 } запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним
законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття,
припинення, розслідування та провадження у справах про
адміністративні правопорушення. ( Стаття 2 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )
Стаття 3. Законодавство, яким керуються органи державної
податкової служби
Органи державної податкової служби України у своїй діяльності
керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України,
іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а
також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх
повноважень. ( Стаття 3 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )
Стаття 4. Підпорядкованість органів державної податкової
служби та їх взаємодія з іншими органами
Державна податкова адміністрація України є центральним
органом виконавчої влади.
Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються
Державній податковій адміністрації України.
Спеціалізовані державні податкові інспекції можуть бути
підпорядковані Державній податковій адміністрації України за її
рішенням. { Статтю 4 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст
Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні,
спеціалізовані та об'єднані державні податкові інспекції
підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі. { Частина статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
Органи державної податкової служби України координують свою
діяльність з фінансовими органами, органами Державного
казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ,
прокуратури, статистики, державними митною та
контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами,
установами банків, а також з податковими службами інших держав. { Стаття 4 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 }
Стаття 5. Призначення керівників органів державної податкової
служби
Державну податкову службу України очолює Голова Державної
податкової адміністрації України, якого призначає на посаду за
поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент
України. { Частина перша статті 5 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 )
від 07.10.2010 }
Заступників Голови Державної податкової адміністрації України
призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посад Президент України. { Частина друга статті 5 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 )
від 07.10.2010 }
Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які
призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Голови Державної податкової
адміністрації України.
Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст
Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні,
спеціалізовані та об'єднані державні податкові інспекції очолюють
начальники, які призначаються на посаду і звільняються з посади
Головою Державної податкової адміністрації України за поданням
голів відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. { Частина четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
У разі підпорядкування спеціалізованої державної податкової
інспекції Державній податковій адміністрації України начальник
такої спеціалізованої інспекції призначається на посаду і
звільняється з посади Головою Державної податкової адміністрації
України. { Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
Начальники управлінь податкової міліції призначаються Головою
Державної податкової адміністрації України. { Стаття 5 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 }
Стаття 6. Фінансування органів державної податкової
служби
Видатки на утримання органів державної податкової служби
визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з
державного бюджету.

{ Частина друга статті 6 втратила чинність на підставі Закону
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99 }
{ Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВР від
05.02.98 }
Стаття 7. Статус органів державної податкової служби
Державна податкова адміністрація України, державні податкові
адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах
(крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні,
спеціалізовані та об'єднані державні податкові інспекції є
юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні
бланки, рахунки в установах банків. { Стаття 7 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
Розділ II
ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
Стаття 8. Функції Державної податкової адміністрації України
Державна податкова адміністрація України здійснює такі
функції: 1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу
державних податкових адміністрацій та державних податкових
інспекцій, пов'язану із: ( Абзац перший пункту 1 статті 8 в
редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 ) здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою
нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів),
контролю за валютними операціями, контролю за додержанням порядку
проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у
встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю
документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців відповідно до закону, за наявністю
ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;
{ Абзац другий пункту 1 статті 8 в редакції Закону N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 } здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами
сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків,
інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою
перерахування цих сум до бюджету; обліком платників податків, інших платежів; виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших
платежів, супроводженням Єдиного реєстру податкових накладних;
{ Абзац п'ятий пункту 1 статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 } проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів
імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць
зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю у
розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і
проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання
актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням
систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики
застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених
законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької
діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг
спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню
або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню
тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у
незаконному обігу; ( Пункт 1 статті 8 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 ) 2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові
акти і методичні рекомендації з питань оподаткування, які
підлягають обов'язковому опублікуванню. У разі якщо зазначені акти
є регуляторними, вони розробляються, розглядаються, приймаються та
оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ); { Пункт 2 статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, N 2388-VI
( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів,
декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою
податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок
картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових
платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними
особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності
банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену
органами державної податкової служби; 4) в порядку, встановленому законом, надає податкові
консультації, організовує виконання цієї роботи органами державної
податкової служби; { Пункт 4 статті 8 в редакції Закону N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної
підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної
податкової служби; 6) подає органам державної податкової служби методичну і
практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та
перевірки її стану; 7) організовує роботу по створенню інформаційної системи
автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та
комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби; 8) розробляє проекти законів України та інших
нормативно-правових актів щодо форм та методів проведення планових
та позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням
законодавства; ( Пункт 8 статті 8 в редакції Закону N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005 ) 9) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну
діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності,
направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам
по боротьбі з організованою злочинністю; 10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за
фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну
відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції
податкової міліції; 11) подає Міністерству фінансів України та Головному
управлінню Державного казначейства України звіт про надходження
податків, інших платежів; 12) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних
договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених
законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування; 13) надає фізичним особам - платникам податків та інших
обов'язкових платежів реєстраційні номери облікових карток і
направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання
фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за
місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з реєстраційним
номером облікової картки та веде Єдиний банк даних про платників
податків - юридичних осіб; { Пункт 13 статті 8 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 14) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів,
джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних
показників і податкового законодавства на надходження податків,
інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та
зменшення втрат бюджету; 15) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх
зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням
контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних
напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх
транспортування, зберігання і реалізації; 15-1) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю
за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які
здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних
роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або
імпортерами таких тютюнових виробів; ( Статтю 8 доповнено пунктом
15-1 згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 ) 16) вносить в установленому порядку пропозиції щодо
вдосконалення податкового законодавства; 17) організовує у межах своїх повноважень роботу щодо
забезпечення охорони державної таємниці в органах державної
податкової служби; 18) здійснює заходи щодо запобігання, виявлення та припинення
корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією;
{ Статтю 8 доповнено пунктом 18 згідно із Законом N 1249-VI
( 1249-17 ) від 14.04.2009 } 19) забезпечує безпеку діяльності органів державної
податкової служби та їх працівників, а також захист працівників
від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових
обов'язків. { Статтю 8 доповнено пунктом 19 згідно із Законом
N 1249-VI ( 1249-17 ) від 14.04.2009 } { Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 203/96-ВР
від 16.05.96, в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 }
Стаття 9. Функції державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі та державних податкових
інспекцій в містах з районним поділом (крім міст
Києва та Севастополя)
Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові
інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва та
Севастополя) виконують функції, передбачені статтею 8 цього
Закону, крім функцій, зазначених у пунктах 2, 3, 8, 11, 12, 13,
16, а також пункті 15 цієї статті у частині забезпечення
виготовлення марок акцизного збору.
У разі коли зазначені в частині першій цієї статті органи
державної податкової служби безпосередньо здійснюють контроль за
платниками податків, інших платежів, вони виконують щодо цих
платників ті ж функції, що й державні податкові інспекції в
районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні
та об'єднані державні податкові інспекції. { Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 203/96-ВР
від 16.05.96, в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 }
Стаття 10. Функції державних податкових інспекцій в районах,
містах без районного поділу, районах у містах,
міжрайонних та об'єднаних спеціалізованих
державних податкових інспекцій
{ Назва статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
Державні податкові інспекції в районах, містах без районного
поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані спеціалізовані
державні податкові інспекції виконують такі функції: { Абзац
перший статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 1) здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю,
повнотою нарахування та сплати податків та зборів; { Пункт 1
статті 10 в редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від
02.12.2010 } 2) забезпечують облік платників податків, інших платежів,
правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків,
платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів; 3) контролюють своєчасність подання платниками податків
бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій,
розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням
податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих
документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і
обчислення податків, інших платежів; 4) здійснюють у межах своїх повноважень контроль за
законністю валютних операцій, додержанням порядку проведення
готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом
порядку, за наявністю документа, що підтверджує державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
відповідно до закону, за наявністю ліцензій на провадження видів
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до
закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення
органам, що видають ці документи, за наявністю торгових патентів;
{ Пункт 4 статті 10 в редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від
12.01.2005; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3205-VI
( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 5) ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами
підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісяця подають
інформацію про це місцевим органам державної статистики;
здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб'єктам
підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати
(погашення) векселів із зазначених операцій; 6) забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум
фінансових санкцій, передбачених цим Законом та іншими
законодавчими актами України за порушення податкового
законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за
порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами
підприємств, установ, організацій та громадянами; 7) аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень
податкового законодавства; 8) проводять перевірки фактів приховування і заниження сум
податків та зборів (обов'язкових платежів) у порядку,
встановленому цим Законом та іншими законами України; ( Пункт 8
статті 10 в редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 ) 9) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності подання
та достовірності документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою
податків, інших платежів в порядку, встановленому законом;
( Пункт 9 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 ) 10) передають відповідним правоохоронним органам матеріали за
фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну
відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції
податкової міліції; 11) подають до судів позови до підприємств, установ,
організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в
доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших
випадках - коштів, одержаних без установлених законом підстав, а
також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними
цільовими фондами за рахунок їх майна; звертаються до суду в інших випадках, передбачених законом;
{ Пункт 11 статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 } { Пункт 11 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 }
11-1) подають до судів позови про застосування санкцій,
пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на
території України; { Частину першу статті 10 доповнено пунктом
11-1 згідно із Законом N 1334-VI ( 1334-17 ) від 15.05.2009 } 12) проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком,
оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку
безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до
держави, скарбів і конфіскованого майна; 13) контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських і
селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів
від платників податків, своєчасність і повноту перерахування цих
сум до бюджету; 14) розглядають звернення громадян, підприємств, установ і
організацій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень,
з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб
державних податкових інспекцій в порядку, встановленому законом,
здійснюють апеляційні процедури узгодження податкових зобов'язань;
( Пункт 14 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 ) 15) подають відповідним фінансовим органам та органам
Державного казначейства України звіт про надходження податків,
інших платежів; 16) здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору на
пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках)
тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і
реалізації; 16-1) здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю
тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові
вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових
виробів; ( Статтю 10 доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 ) 17) надавати відповіді на запити платника податків із
додержанням вимог, встановлених Податковим кодексом України
( 2755-17 ) та іншими законами України; { Пункт 17 статті 10 в
редакції Закону N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 18) виконують функції, передбачені пунктом 17 статті 8, а
також інші функції, пов'язані із здійсненням відповідними
підрозділами податкової міліції повноважень, передбачених статтею
21 цього Закону; 19) при отриманні органом податкової міліції інформації у
випадках, встановлених законом, приймають рішення про проведення
позачергової податкової перевірки платника податку без його
попереднього попередження, якщо органом податкової міліції
отримано інформацію про ухилення такого платника від
оподаткування. { Статтю 10 доповнено пунктом 19 згідно із Законом
N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010 } { Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 203/96-ВР
від 16.05.96, в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 }
Розділ III
ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

{ Статтю 11 виключено на підставі Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

{ Статтю 11-1 виключено на підставі Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

{ Статтю 11-2 виключено на підставі Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Стаття 12. Скасування рішень органів державної податкової
служби
Державна податкова адміністрація України має право
скасовувати рішення інших органів державної податкової служби, а
державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові
інспекції у містах з районним поділом (крім міст Києва та
Севастополя) - рішення нижчестоящих державних податкових інспекцій
у разі їх невідповідності актам законодавства. Цей порядок не
застосовується щодо рішень податкової міліції. { Стаття 12 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 }

{ Статтю 13 виключено на підставі Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Стаття 14. Оскарження рішень і дій органів державної
податкової служби та їх посадових осіб
Рішення, дії або бездіяльність органів державної податкової
служби та їх посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому
законом порядку. { Стаття 14 в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 }

Розділ IV
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
{ Назва розділу IV в редакції Закону
N 83/98-ВР від 05.02.98 }
Стаття 15. Посадові особи органів державної податкової служби
Посадовою особою органу державної податкової служби може
бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним
вимогам, установленим центральним органом державної податкової
служби. { Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 83/98-ВР від 05.02.98, N 4711-VI ( 4711-17 ) від
17.05.2012 }
У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути
встановлено випробувальний термін від шести місяців до одного
року.
На роботу до органів державної податкової служби, крім
податкової міліції, не може бути прийнята особа, яка має не
погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім
реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося
адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
{ Частина третя статті 15 в редакції Закону N 4711-VI ( 4711-17 )
від 17.05.2012 }
Посадові особи органів державної податкової служби здійснюють
організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції,
визначені законодавством України. { Статтю 15 доповнено частиною згідно із Законом N 2258-VI
( 2258-17 ) від 18.05.2010 }
Правовий статус посадових осіб органів державної податкової
служби, їх права та обов'язки визначаються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), цим Законом, а в частині, що не регулюється ним, -
Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ). { Статтю 15 доповнено частиною згідно із Законом N 2258-VI
( 2258-17 ) від 18.05.2010 }
Посадові особи органів державної податкової служби не мають
права займатися підприємницькою діяльністю, а також працювати за
сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях (крім
наукової та викладацької діяльності).
Посадові особи органів державної податкової служби
підлягають атестації. Порядок атестації визначається центральним
органом державної податкової служби. { Частина статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 83/98-ВР від 05.02.98, N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Посадовим особам органів державної податкової служби
присвоюються спеціальні звання: головний державний радник податкової служби, державний радник податкової служби I рангу, державний радник податкової служби II рангу, державний радник податкової служби III рангу, радник податкової служби I рангу, радник податкової служби II рангу, радник податкової служби III рангу, інспектор податкової служби I рангу, інспектор податкової служби II рангу, інспектор податкової служби III рангу.
Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння,
розмір надбавок за звання затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Посадовим особам і працівникам органів державної податкової
служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує
центральний орган державної податкової служби. { Статтю 15 доповнено частиною згідно із Законом N 83/98-ВР від
05.02.98; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Покладення на посадових осіб органів державної податкової
служби обов'язків, не передбачених цим Законом та іншими актами
законодавства України, забороняється.
Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади в органах
державної податкової служби, за їх письмовою згодою проводиться
спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про
засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ). { Статтю 15 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Особи, які претендують на зайняття посад в органах державної
податкової служби, до призначення на відповідну посаду подають за
місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що
встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії
корупції", та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду
в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм
осіб. { Статтю 15 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
На посадових осіб органів державної податкової служби
поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України
"Про засади запобігання і протидії корупції". { Статтю 15 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Посадові особи органів державної податкової служби
зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби)
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені
Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". { Статтю 15 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Посадові особи органів державної податкової служби, яких
притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або
адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із
служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом
державної податкової служби копії відповідного судового рішення,
яке набрало законної сили. { Статтю 15 доповнено частиною шістнадцятою згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Посадова особа органу державної податкової служби, стосовно
якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у
вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або
пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає
відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку,
визначеному законом, до розгляду справи судом. { Статтю 15 доповнено частиною сімнадцятою згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Посадова особа органу державної податкової служби, стосовно
якої складено протокол про адміністративне корупційне
правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного
органу державної податкової служби від виконання службових
повноважень до закінчення розгляду справи судом. { Статтю 15 доповнено частиною вісімнадцятою згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Посадова особа органу державної податкової служби, яка
повідомила про порушення вимог Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) іншою посадовою
особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення
або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з
таким повідомленням. { Статтю 15 доповнено частиною дев'ятнадцятою згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної
відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом
порядку. { Статтю 15 доповнено частиною двадцятою згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
{ Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВР від
05.02.98 }
Стаття 15-1. Обмеження щодо роботи близьких осіб
Посадові особи органів державної податкової служби не можуть
мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо
підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм
особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини
першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають
заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто,
відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня
виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку
на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в
підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади або з
роботи.
Посадовим особам державної податкової служби забороняється
брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань
щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший
спосіб впливати на прийняття такого рішення.
Примітка. Терміни "безпосереднє підпорядкування" і "близька
особа" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про
засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ). { Закон доповнено статтею 15-1 згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Стаття 15-2. Врегулювання конфлікту інтересів
У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання
службових повноважень посадова особа державної податкової служби
зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому
керівникові. Безпосередній керівник посадової особи державної
податкової служби зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів,
спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення
виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі,
особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб,
передбачений законодавством.
Примітка. Термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні,
наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ). { Закон доповнено статтею 15-2 згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Стаття 16. Захист особистих і майнових прав посадових
осіб органів державної податкової служби
Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та
майна посадових осіб органів державної податкової служби та
членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій. Невиконання законних вимог посадової особи органу державної
податкової служби, її образа, погроза вбивством, насильством,
знищенням майна та насильницькі дії щодо посадової особи органу
державної податкової служби, а також умисне знищення чи
пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою
встановлену законом відповідальність.
 
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Законодавство СРСР"